unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

5481 STEP banner

nieuws
Duitsland: lacunes in CE-normen dichten

bmub-logoDe Duitse overheid blijft druk in de weer met wat zij noemt het tegemoet treden van “de bekende lacunes en tekortkomingen” in de CE-markering van bouwproducten. Een recente stimulans is klaarblijkelijk een akkoord tussen het Duitse ministerie voor bouwzaken (BMUB) en de Europese Commissie. Hierin is bepaald dat Duitsland tijdelijk eisen aan het brandgedrag (smeuling bij blootstelling aan vuur) van bouwproducten kan opleggen, totdat deze zijn opgenomen in de Europese productnorm. Met de overeenkomst stopt ook de inbreukprocedure die de Europese Commissie had ingesteld tegen Duitsland.

“Met de regeling voor brandgedrag van bouwproducten hebben de deelstaten een gat gedicht in de bescherming ten aanzien van CE-gemarkeerde bouwproducten,” zo wil staatssecretaris Adler graag vastgesteld hebben. “Dit maakt de weg vrij om ook op andere terreinen het niveau van veiligheid in het bouwwerk en van tevens het milieu en de gezondheid op peil te houden. Ook al zijn we het geheel eens met de Europese Commissie dat de bescherming van burgers topprioriteit geniet, moet er ook met nadruk voor worden gezorgd dat de bestaande lacunes in de Europese normen worden gedicht.”

Het BMUB stelt dat de Duitse deelstaten op korte termijn in de reglementen van hun zogeheten ‘Technische Baubestimmungen’ aanwijzingen zullen opnemen over hoe het veronderstelde tekortschieten van de CE-markering door vrijwillige, aanvullende verklaringen met betrekking tot het bouwwerk tegemoet kan worden getreden. Tegelijkertijd kondigen de deelstaten een stappenplan aan, om de gaten in de standaardisering, samen met de Europese Commissie en de Europese normalisatie-instellingen, zo spoedig mogelijk te dichten. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in 2014 dat Duitsland geen extra nationale eisen mocht opleggen aan bouwproducten die zijn voorzien van een Europees geharmoniseerde CE-norm.

(Parketplein, 16-08-2017)

 
VS bekijkt huidige sancties tegen China

china-usa-flagsDe Verenigde Staten gaan dit najaar bekijken of de antidumpingtarieven en compenserende heffingen op de invoer van meerlaagse parketvloeren uit China nog langer gehandhaafd moeten worden. De US International Trade Commission (ITC) begint in oktober met zijn onderzoek naar de vraag of het intrekken van deze sancties zou kunnen leiden tot verdere schade van belang aan de Amerikaanse industrie.

De ITC kondigde de maatregelen tegen de oneerlijke handelspraktijken van bepaalde Chinese fabrikanten af in 2011. Uit onderzoek was gebleken dat Amerikaanse fabrikanten van meerlaags parket benadeeld werden door de import van producten uit China die een unfair prijsvoordeel genoten vanwege overheidssubsidies. Na vijf jaar dient te worden bezien of de heffingen al dan niet moeten worden ingetrokken. Bepaalde handelspartijen in de VS waren destijds overigens fel tegen de strafmaatregelen.

(Parketplein, 16-08-2017)

 
INretail: tweede kwartaal +8,2 procent

inretail logoDe woonbranche sluit het tweede kwartaal af met een flinke plus van 8,2 procent, zo rapporteert INretail. Volgend op een plus van 4,5 procent in het eerste kwartaal, komt het voorbije halfjaar zo tot een positieve score van 6,8 procent. De branche, zo ziet ook INretail, profiteert van het grote aantal verhuisbewegingen en het hoge consumentenvertrouwen. Begin dit jaar voorspelde de brancheorganisatie overigens een omzetplus van 5 procent voor het lopende jaar als geheel.

Twee op de drie woonondernemers in de Woonwinkelmonitor van INretail realiseren in het tweede kwartaal een gelijke omzet of weten te plussen. De woningtextielzaken presteren met 13,9 procent het beste. Alle woonsegmenten doen het echter goed, ook de meubelzaken (7,3 procent), gemengde zaken (10,7 procent), slaapspeciaalzaken (3,5 procent) en keukenspeciaalzaken (8 procent). De locatie van de winkels brengt wel verschillen met zich zich mee. Woonondernemers die niet op een woonboulevard zijn gevestigd presteren in het tweede kwartaal beter dan collega’s die wel op de boulevard zitten.

In 2016 waren het nog de drie grote steden die in het eerste semester een sterke omzetstijging (12,5 procent) lieten zien. Maar in navolging van de steden trekt in de eerste helft van dit jaar nu ook in de regio’s de woningmarkt sterk aan. En hiermee de woonmarkt: de regio’s noord (11,3 procent), oost (9,8 procent) en zuid (8,5 procent) maken dan ook een inhaalslag. De drie grote steden boeken 1,5 procent meer omzet in het voorbije eerste halfjaar.

INretail maakt van de gelegenheid gebruik om alvast te wijzen op het ledenevent INretailLAB van maandag 20 november te Barneveld. Dan presenteert de brancheorganisatie in samenwerking met onderzoeksbureau Q&A zijn geactualiseerde visie op het toekomstige winkellandschap, getiteld ‘INretail 2030’. Deze is de opvolger van ‘Retailvisie 2020’, die de harde boodschap bracht dat we 20 tot 35 procent winkelmeters te veel hebben en aan de basis ligt van de Retailagenda.

(Parketplein, 14-08-2017)

 
Prima cijfers dhz, keukens en vloeren

In juni ligt de koopdaggecorrigeerde omzet van winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (te weten parket, laminaat en kurk) 9,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Het clustertje meubels en huishoudartikelen (inclusief woninginrichting algemeen assortiment en verlichting) weet de omzet 1,2 procent op te hogen in maand zes, zo meldt het CBS.

Omzet-detailhandel-juni

De omzet van alle winkels in de non-foodsector is met ruim 3 procent gegroeid. De verkopen (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) zijn bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de zesde maand op rij waarin zowel de omzet als het volume van de non-foodsector aandikt. Winkels in consumentenelektronica verliezen daarentegen ruim 4 procent omzet vergeleken met een jaar eerder. Sinds februari van dit jaar is de omzet van de elektronicawinkels onafgebroken lager dan een jaar eerder.

De detailhandel als geheel heeft in juni 4,3 procent meer omgezet, bij een volumestijging van 3,7 procent. De online omzet ligt 19,5 procent hoger in de verslagmaand. De pure webwinkels, winkels met als hoofdactiviteit verkoop via internet, zetten bijna 16 procent meer om. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeit met ruim 24 procent.

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren sluiten hiermee het tweede kwartaal af met een plus van 7,3 procent. Op één na liggen al hun maandscores tussen de circa 9 en 11 procent, alleen mei valt uit de boot met een plusje van ‘slechts’ 4,3 procent. De winkels in meubels en huishoudartikelen boeken 3,1 procent vooruitgang in het tweede kwartaal.

(Parketplein, 14-08-2017)

 
Zzp’er profiteert van personeelstekort

Charles-VerhoefCharles Verhoef nuanceert: ‘Tarieven ongeveer op niveau van tien jaar geleden, nog ruim onder de 45 euro’.De uurtarieven van de zzp'ers in de bouw schieten omhoog, zo meldt de NOS vandaag op gezag van Aannemersfederatie AFNL. Er is weer zo veel werk, dat de bouwsector handen tekortschiet en zelfstandigen dus kansen zien om hun tarieven op te hogen. Het uurtarief is gemiddeld van 25 euro naar 45 euro gestegen sinds de financiële crisis. “Tijdens de crisis waren er zelfs tarieven van 15 euro per uur. Daar kan niemand van bestaan. Een uurtarief van 45 euro is echt op zijn plaats,” aldus Sharon Gesthuizen, voorheen Kamerlid namens de SP en nu voorzitter van AFNL-NOA, de aannemersfederatie Bouw & Infra en ondernemingsvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland.

“Als je vindt dat een uurtarief van 45 euro op zijn plaats is, betaal het dan ook,” zo reageert voorzitter Charles Verhoef van belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw op de uitlatingen van Sharon Gesthuizen namens haar koepelorganisatie bij de NOS. Hij is het met Gesthuizen eens dat een uurtarief van 45 euro voor zzp’ers in de bouw op zijn plaats is. “Als het haar ernst is, moet zij de AFNL-leden oproepen dit te betalen. Want de tarieven liggen daar nog ruim onder.” In de crisisjaren daalden de tarieven volgens Verhoef tot onder het bestaansminimum. “Sommige bedrijven – ook AFNL-leden - betaalden nog maar 15 euro per uur. Een tarief waarvan, zoals Gesthuizen erkent, niemand kan leven.” Nu betalen aannemers zzp’ers 35 tot 37,50 euro per uur volgens Verhoef. “Daarmee liggen de tarieven ongeveer op het niveau van tien jaar geleden toen de crisis losbarstte.”

Aannemers komen volgens de AFNL-NOA door de stijgende uurtarieven overigens niet in de problemen, wat er op zou kunnen duiden dat ze de hogere kosten kunnen doorberekenen. Zzp'ers in de bouw zien voorts weer ruimte voor (uitgestelde) investeringen, in onder meer gereedschappen.

(Parketplein, 11-08-2017)

 
Zwakke prestaties Armstrong Flooring

armstrong-pandDe zaken lopen bepaald niet naar wens bij Armstrong Flooring en de gewenste ‘ommekeer’ laat nog altijd op zich wachten. Ook het tweede kwartaal is, in de eigen bewoordingen, “teleurstellend” verlopen, met vooral een achterblijvende vraag naar parketvloeren en vinyl op rol voor de residentiële markt. Tevreden is het Amerikaanse concern met de prestaties van het LVT. De gerapporteerde omzetdaling zet ook de winstgevendheid onder druk. In het kader van een stroomlijning wordt de sluiting van twee van de acht parketfabrieken in de VS aangekondigd.

De nettowinst van het vloerenbedrijf (vorig jaar afgesplitst van de rendabele plafondtak en daarvoor nog actief in Europa) bedraagt 5,4 miljoen dollar in het voorbije kwartaal, een terugval van 22,1 procent vergeleken met de 7,0 miljoen van vorig jaar. De omzet daalt met 8,1 procent, van 323,7 miljoen naar 297,3 miljoen dollar.

De divisie elastische vloeren speelt 3,6 procent omzet kwijt, om uit te komen op 187,8 miljoen dollar en ziet de operationele winst met 6,3 procent krimpen, tot 12,5 miljoen dollar. Het concern klaagt over lagere verkoopvolumes en prijsdruk in vooral de categorie van het ‘klassieke’ vinyl, met name op de residentiële markt. Het LVT (zowel zelf gemaakt als elders ingekocht) boekt juist een vooruitgang qua omzet van in de dubbele cijfers, maar dat blijkt niet toereikend om de terugval elders glad te strijken. Voor de nabije toekomt verwacht Armstrong Flooring veel van de onlangs van Mannington overgenomen activiteiten met vinyl-compositie-tegels (VCT).

De divisie houten vloeren verliest zelfs 15,1 procent omzet in het voorbije kwartaal, tot een niveau van 109,5 miljoen dollar, bij een operationeel verlies van 2,6 miljoen dollar. Ook hier klaagt Armstrong over lagere volumes en prijsdruk. Na twee kwartalen verliest het bedrijf bij elkaar 14,1 procent omzet in zijn parketvloerentak en loopt het operationeel verlies op tot 7,2 miljoen dollar.

De tak van de elastische vloeren verliest dit jaar over twee kwartalen 2,9 procent omzet. Over het eerste halfjaar lopen beide divisies opgeteld nu 7,5 procent op de omzet van vorig jaar achter, van 608,1 miljoen naar 562,5 miljoen dollar. De operationele winst zakt van 11,9 miljoen tot nog slechts 0,3 miljoen dollar.

CEO Don Maier verwacht dat rest van het jaar ook ‘uitdagend’ blijft. Hij blijft scherp op de kosten letten en op het stroomlijnen van de productie. Zo worden in het vierde kwartaal in de VS twee fabrieken voor parketproducten gesloten, ten koste van ruim 300 banen. De ene maakt massief parket, de andere levert halffabrikaten voor meerlaags parket. De vervaardiging van massieve producten brengt Armstrong elders in de organisatie onder, meer van de halffabrikaten worden in vooral Azië ingekocht. Armstrong Flooring verwacht met beide sluitingen jaarlijks tussen de 8 en 10 miljoen dollar te besparen. Eerder dit jaar werden al 40 banen in het concern geschrapt.

(Parketplein, 09-08-2017)

 
Bredere collectie laminaat en PVC Cotap

sfeerbeeld-IngelstadSfeerbeeld IngelstadCotap kondigt een uitbreiding van zijn collecties Ambiant Laminaat en Ambiant PVC aan, met vernieuwingen die telkens aansluiten bij de huidige woontrends.

Binnen de collectie Ambiant Laminaat krijgt de geslaagde Ingelstad-serie versterking van een tweetal actuele kleuren, te weten natuur eiken en lichtgrijs eiken. De collectie kenmerkt zich door het extra brede formaat van 24,4 centimeter, de vierzijdige V-groef en de natuurgetrouwe structuur (EIR). De Massive-serie krijgt eveneens een update, met de vervanging van twee kleuren door evenzoveel eigentijdse. De Massive heeft dezelfde specificaties als de Ingelstad, behalve dat de kwaliteit is voorzien van een tweezijdige V-groef. Voor de laminaattegelcollectie Expression is ook een update voorzien, met de toevoeging van een viertal nieuwe tegels. Deze kennen een bij de huidige trends aansluitende uitstraling van beton, zorgend voor de populaire industriële look.

De PVC-collectie tot slot wordt uitgebreid met de Avanto-collectie: zes moderne kleuren conform de jongste trends in PVC-stroken. De kleuren zijn voorzien van een rustig decor, een toplaag van 0,55 millimeter en een natuurgetrouwe structuur (EIR).

(Parketplein, 09-08-2017)

 
LVT-omzet met een derde gestegen in VS

usa-vlagElastische vloeren nemen een steeds groter deel van de Amerikaanse vloerbedekkingmarkt voor hun rekening. In geld gemeten ligt hun aandeel in 2016 al op 15 procent, tegenover 13,3 procent in 2015. De groeiende acceptatie van het LVT van de nieuwe generatie voor zowel thuisgebruik als in projecten is daarvoor verantwoordelijk, zo bericht het vakblad Floor Covering Weekly op basis van statistische gegevens van onderzoeksbureau Catalina. Binnen de categorie LVT boeken de nieuwe waterdichte WPC-producten (‘wood plastic composite’) de meeste vooruitgang, evenals de ‘rigid core’-producten en de overige hybride producten met vinyl als hoofdbestanddeel.

De fabrikantenomzet van LVT is vorig jaar in de VS naar schatting met 33 procent toegenomen, in dollars gerekend. Dankzij deze vooruitgang heeft LVT in 2016 al ruim de helft (50,8 procent) van de totale omzet in elastische vloeren in handen. In 2014 bedroeg dit aandeel nog maar 38,8 procent. In deze korte periode heeft LVT aandeel afgesnoept van vinyl op rol, vinyl-compositie-tegels (VCT) en overige elastische vloerensoorten, zoals kurk, rubber en linoleum. In geld gemeten pakt LVT eveneens een groter deel van de taart vanwege zijn oplopende gemiddelde verkoopprijzen, door telkens introducties van meer geavanceerde, innovatieve producten. Uit onderzoek blijkt voorts dat LVT marktaandeel weghaalt bij alle harde vloerensoorten, waaronder vinyl, keramische tegels en parket.

Binnenlandse fabrikanten hebben vorig jaar evenwel aandeel prijs moeten geven aan Aziatische fabrikanten. Leveringen van LVT vanuit Chinese fabrieken is toegenomen, aangezien de Amerikaanse producenten het afgelopen jaar niet aan de binnenlandse vraag konden voldoen, ondanks forse investeringen in extra productiecapaciteit in eigen land de afgelopen twee jaar. Het operationeel maken van de nieuwe productiecapaciteit is traag verlopen, zo rapporteert het vakblad, doordat de fabrikanten meer tijd dan voorzien nodig hebben gehad om ervaring op te doen met de nieuwe technologieën en productieprocessen.

De Amerikaanse vloerenmarkt als geheel is vorig jaar goed geweest voor circa 24,5 miljard dollar aan fabrikantenomzet, een plus van 4,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Tapijt en karpetten zijn goed voor naar schatting 47,1 procent van de markt, ofwel 11,53 miljard dollar (-0,2 procent minder dan in 2015). Parketvloeren zijn goed voor 14,9 procent van het totaal, ofwel 3,64 miljard dollar (+5,9 procent), laminaat voor 3,9 procent van het totaal, ofwel 956 miljoen dollar (+0,6 procent) en LVT voor 7,6 procent van het totaal, ofwel 1,87 miljard dollar (+33 procent). Keramische tegels en steen zijn afgelopen jaar samen goed voor 19 procent van de totale vloerenmarkt van de VS.

(Parketplein, 07-08-2017)

 
Britse bouwbedrijven betreuren Brexit

britsevlagDe Federation of Master Builders (FMB), de grootste Britse brancheorganisatie voor bouwbedrijven in het MKB, luidt de noodklok over de uit de pan rijzende kosten voor grondstoffen, volgend op het Brexit-referendum van juni vorig jaar. Eerst en vooral timmerhout is fors in prijs gestegen.

Onderzoek van de FMB wijst uit dat een derde van de kleine bouwbedrijven ondervindt dat de sterk stijgende prijzen voor grondstoffen hun marges vernauwen en bijna een kwart voelt zich al gedwongen om deze prijsverhogingen door te geven aan de consument. Eén op de tien bouwbedrijven geeft zelfs aan feitelijk verlies te boeken op projecten vanwege de prijsstijgingen, dit met name als na het aannemen van de klus de inkoopkosten tussentijds worden verhoogd. Daar komt dan nog eens bij dat de loonkosten voor de bouwbedrijven oplopen vanwege het langdurige tekort aan vakmensen in de bouw, ook in Engeland.

De kleine bouwbedrijven melden een hele reeks van prijsstijgingen van grondstoffen volgend op de waardevermindering van het Britse pond na het EU-referendum in de vorige zomer. Timmerhout staat bovenaan de rij met duurder wordende producten, gevolgd door onder meer isolatieproducten, bakstenen, ramen, gipsplaten, enzovoorts. Zorgelijk is ook dat niet minder dan 85 procent van de ondervraagde bouwbedrijven er rekening mee houdt dat de oplopende prijzen voor grondstoffen consumenten in de armen van beunhazen en cowboys drijft, om zo te besparen op de kosten van hun bouwprojecten.

“Stijgende grondstofprijzen zijn niet slechts een probleem voor de bouwers - ze vormen ook een probleem voor de huiseigenaar, nu bijna een kwart van de bouwbedrijven aangeeft dat ze prijsstijgingen moeten doorberekenen aan hun klanten,” aldus commentaar van de FMB. “Dit betekent dat bouwprojecten nu aanzienlijk duurder zijn dan vorig jaar om deze tijd. Met stagnerende lonen en prijsinflatie in de economie als geheel, voelen consumenten zich krap bij kas zitten en dat kan betekenen dat ze besluiten om die renovatie of uitbouw dan maar niet uit te besteden.”

(Parketplein, 04-08-2017)

 
Barometer woonbranche stabiel positief

De ‘woonbranche economische barometer’ van Van Es Marketing Services is de voorbije maand een fractie gestegen. Hij sluit de maand juli driekwart punt hoger af op een stand van 16,0. De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door positieve cijfers van de weekomzetmutaties van de woondetailhandel. Ook is het consumentenvertrouwen toegenomen. Het producentenvertrouwen en de cijfers voor de woningmarkt kwamen iets lager uit dan in de voorgaande maand.

baro17-07‘Woonbranche economische barometer’ handhaaft indicatie van groei (bron: marktdata.nl)

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten loopt in juli met bijna vijf punten op en belandt op een stand van 11,0. Van de woondetaillisten noteert 42 procent een toename van de weekomzet, tegenover 32 procent een daling. Bij de rest van de ondernemers, ruim een kwart, blijft het omzetniveau onveranderd.

Volgens hier meegewogen gegevens van het CBS is het producentenvertrouwen licht gedaald (van 7,2 in juni naar 6,6 in juli) en de stemming onder consumenten juist iets verbeterd (van 23 naar 25). De deelindicator van de koopbereidheid komt uit op 11, tegen 10 in juni. Consumenten zijn een fractie positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.

In de verslagmaand juni ten slotte registreert het Kadaster 21.686 verkochte woningen, een stijging van 21,4 procent ten opzichte van een jaar eerder en van 8,5 procent vergeleken met de voorafgaande maand.

(Parketplein, 02-08-2017)

 
Flets eerste halfjaar vloerentak Amorim

AntiqueFrozenPine Authentica‘Antique Frozen Pine’ uit de Authentica-lijn. (Opbouw Authentica, van onderaf: een geïntegreerde ondervloer van kurk, HDF met Corkloc, kurkagglomeraat, decoratief dessin en beschermende toplaag van 0,55 millimeter).De divisie ‘Floor & Wall Coverings’ binnen het Portugese kurkconcern Corticeira Amorim heeft in het voorbije eerste halfjaar de gunstige ontwikkeling van de omzetten een slechts bescheiden vervolg kunnen geven. De vloerentak boekt 1,2 miljoen euro meer omzet (+1,9 procent), om uit te komen op 62,3 miljoen euro.

De verkoop van Hydrocork blijft oplopen (+2,1 miljoen euro, +27,7 procent) en verwerft met een bedrag van inmiddels 9,7 miljoen euro een steeds groter aandeel in de omzet van de divisie. De groei van de verkoop van Authentica is aanzienlijk geweest (+2,5 miljoen euro), al kannibaliseert dit volgens Amorim wel in zekere mate de omzet van zwevend LVT. Geografisch gezien heeft Noord-Amerika omzet prijsgegeven, reden voor Amorim om de marktbenadering aldaar onder de loep te nemen. De verkopen in Rusland blijven op het niveau van het eerste semester van 2016 (2,2 miljoen euro).

De brutowinst EBITDA van de divisie zakt fors van 6,8 miljoen naar 4,3 miljoen euro (-37,2 procent). Dit vanwege hogere, ten dele op groei gerichte verkoop- en marketingkosten. Het concern zegt plannen te gaan ontwikkelen om de winstgevendheid van de divisie te verbeteren, onder meer op het vlak van efficiency en verkoopinspanningen. De EBITDA-marge lag een jaar geleden overigens nog op 11,1 procent en daalt in de eerste zes maanden van het lopende jaar naar 6,8 procent.

(Parketplein, 02-08-2017)

 
Nieuws Fetim Group op InCoDa

pietboon-717Piet Boon Flooring by Solidfloor (foto: Fetim)Fetim Group presenteert op de komende Interieur Collectie Dagen (InCoDa) in Gorinchem onder meer zijn welbekende Nederlandse vloerenmerk Solidfloor en het nieuwe maatwerkprogramma voor raamdecoratie Liedeco.

Van Solidfloor worden de nieuwste vloeren in de collectie voorgesteld, het maatwerkprogramma Create your Floor en de designers-collectie in samenwerking met Studio Piet Boon. Producten, zo belooft de exposant, die uitstekend aansluiten bij de vraag van de eindgebruiker en de parketspeciaalzaak. Verder komt de exclusieve stroken- en tegelcollectie RCB-kunststofvloeren van Finesse aan bod. Fetim spreekt van een extreem stabiele en waterbestendige vloer waarvan geen zestig planken gelijk zijn. Ten slotte wordt in Gorinchem de vernieuwde laminaatcollectie van Cleanfloor aan het vakpubliek getoond.

Liedeco is Fetim’s nieuwe maatwerkprogramma voor raamdecoratie en wordt door de exposant aangeprezen als actueel, uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig en alles bij elkaar onderscheidend. De beurs vindt plaats van 17 t/m 19 september a.s. in de Evenementenhal Gorinchem. Fetim bemant stand 146.

InCoDa-logoOp www.interieurcollectiedagen.nl zijn overigens de zeer recentelijk opgemaakte plattegrond van het evenement en de voorlopige, inmiddels bijna honderd namen tellende deelnemerslijst te bekijken.

(Parketplein, 31-07-2017)

 
Mohawk stapelt record op record

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey S. Lorberbaum: ‘Recordresultaten voor Mohawk in tweede kwartaal’.Het Amerikaanse vloerenconglomeraat Mohawk Industries heeft ook voor het voorbije tweede kwartaal alleen maar recordcijfers in de aanbieding. “In deze periode heeft Mohawk recordresultaten geboekt, de hoogste omzet gegenereerd, het hoogste aangepaste bedrijfsresultaat en de hoogste aangepaste winst per aandeel in de geschiedenis van het bedrijf,” aldus CEO Lorberbaum. In het kwartaal bereikte de groep een nettowinst van 261 miljoen dollar op een netto-omzet van 2,5 miljard dollar. De omzet lag 6 procent boven het niveau van vorig jaar, toen 2,3 miljard dollar, en organisch zelfs 8 procent erboven. Het segment ‘Global Ceramic’ deed het het beste en bracht 9 procent meer verkopen in de boeken.

De omzet van het segment ‘Flooring Rest of the World’ rapporteerde 2 procent meer omzet, van bijna 500 miljoen tot ruim 510 miljoen dollar, ofwel 436 miljoen euro. Organisch, tegen een zelfde aantal werkdagen en koersverhoudingen, bedroeg de groei zelfs 8,5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zakte evenwel met 12 procent, van ruim 100 miljoen naar ruim 88 miljoen dollar. Het segment werd geraakt door hogere kosten voor grondstoffen en wisselkoersverschillen, een effect dat Mohawk bezig is glad te strijken door prijsverhogingen door te voeren, en ook door minder inkomsten uit octrooien. Het bedrijf zegt te verwachten dat de meeste prijsverhogingen in het vierde kwartaal in hun geheel zullen zijn doorgevoerd, waarmee de hogere kosten dan worden opgevangen.

Verder rapporteert het concern dat zijn LVT-omzet in ‘Flooring Rest of the World’ aanzienlijk is gegroeid, al komen de grenzen van de bestaande capaciteit naar eigen zeggen in zicht. De nieuwe LVT-productielijn in België (in Avelgem, red.) zal zowel rigide als flexibele producten maken en in het vierde kwartaal gaan draaien.

Mohawk meldt voorts een forse groei in Europa van zijn premium laminaatcollecties en maakt een begin met de installatie van een nieuwe laminaatperslijn om de activiteiten uit te breiden en de productmix te verbeteren met items met toegevoegde waarde. De bouw van de nieuwe tapijttegelfabriek (in Moeskroen, red.) is aan de gang en Mohawk denkt in het vierde kwartaal op beperkte schaal van start te kunnen gaan.

(Parketplein, 28-07-2017)

 
Vloerendivisie Egger houdt omzet vlak

EGGER-Design-plus-logoWereldwijde verkoop van EGGER Design+, een pvc-vrije designvloer op houtbasis, ging september 2016 van start in de vakhandel.Egger meldt dat de omzet van zijn vloerendivisie Retail Products (laminaat, kurk, designvloeren, randafwerking) in het tot en met april lopende boekjaar 2016/2017 stabiel is gebleven op 330,5 miljoen euro (-0,2 procent). Tegenover dalende verkopen in Turkije en het strategisch verder terugschroeven van de activiteit op onrendabele Midden-Europese vloerenmarkten, stond het gegeven dat zijn nieuwe vloerenfabriek in het Russische Gagarin bezig is zich een plaats te verwerven op de markt, met gestaag oplopende verkopen in het oosten van Europa.

Een aanzienlijke omzetgroei met vloeren werd voorts bereikt in Italië, Spanje, Azië en Hongarije. De strategische focus in deze divisie ligt naar eigen zeggen op het versterken van de omzet met eigen collectieproducten. Het aandeel hiervan in de omzet is het afgelopen boekjaar gestegen van 44 procent tot 50 procent. Het EBITDA van de divisie dikte met 2,8 miljoen euro aan (+10,8 procent) tot 28,3 miljoen euro, volgens het Oostenrijkse concern bewijs dat zijn strategie om volumehandel met zeer smalle marges (in het DHZ-kanaal) los te laten, vruchten afwerpt. De groep Egger als geheel was vorig boekjaar goed voor een omzet van bijna 2,4 miljard euro, een plus van 1,7 procent.

De Europese vloerenmarkt als geheel laat een lichte groei zien, zo geeft Egger verder nog een informatieve schets van de concurrentieverhoudingen, een tendens die echter niet is terug te zien bij de laminaatvloeren. In West-Europa blijft de laminaatvloerenmarkt stagneren. In Oost-Europa is daarentegen sprake van een positieve ontwikkeling. De oorzaak van de zwakke ontwikkeling in West-Europa ligt volgens Egger bij de nieuwe concurrenten op de markt, te weten LVT en keramische vloeren, die een aanzienlijke groei optekenen. De overcapaciteit in laminaatvloeren is nog altijd aanwezig, resulterend in een stevige druk op de prijzen. Egger verwacht in deze toestand geen wezenlijke verbetering in het boekjaar 2017/2018. De marktgroei van LVT-vloeren zal zich de komende jaren handhaven en zich van West-Europa verspreiden naar Oost-Europa, zo voorspellen de Oostenrijkers tot besluit.

(Parketplein, 28-07-2017)

 
Marktaandeel duurzaam hout in de lift

Duurzaam geproduceerd houtHet marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt is weer toegenomen. Uit de meest recente cijfers, over 2015, blijkt het marktaandeel ‘duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal’ op 83,3 procent te liggen. De marktmeting, de vijfde sinds 2005, is uitgevoerd door Probos, in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en IDH, The Sustainable Trade Initiative. Binnen de vloerenindustrie ziet Probos nog ruimte voor verbetering.

Uit de voorgaande marktmetingen is gebleken dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2005 13,3 procent bedroeg, in 2008 33,5 procent, in 2011 65,7 procent en in 2013 76,0 procent. Totaal is bijna 4,5 miljoen van de circa 5,4 miljoen kubieke meter RHE (rondhoutequivalent) op de Nederlandse markt gebrachte gezaagde hout en plaatmateriaal duurzaam geproduceerd in het verslagjaar.

Alle productgroepen laten van 2013 op 2015 groei zien, waarbij het gezaagd gematigd loofhout eruit springt met een groei van het aandeel van 20,7 procent naar 33,7 procent. In 2015 is er 39.300 m3 aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd gematigd loofhout op de Nederlandse markt gebracht. Niettemin blijft deze productgroep nog steeds sterk achter bij de rest. De oorzaak hiervoor moet volgens Probos met name worden gezocht binnen de emballage-industrie, die goed is voor zeven van de tien verbruikte kubieke meters.

De resterende 30 procent van het Nederlandse verbruik van gezaagd gematigd loofhout komt voor rekening van bijvoorbeeld de meubelindustrie en interieurbouw, de vloerenindustrie, bouw en utiliteitsbouw (bijv. restauraties), etc. Binnen deze afzetmarkten ligt het marktaandeel weliswaar boven het landelijke gemiddelde voor deze productgroep, maar ook hier is nog werk te verzetten, zo meent Probos, om het marktaandeel boven de 60 procent te brengen. De organisatie pleit voor gerichte acties binnen deze productgroep.

Het marktaandeel van duurzaam gezaagd naaldhout is toegenomen tot 85,5 procent. Het duurzame plaatmateriaal laat een groei zien van 7,2 procentpunt naar 88,2 procent.

Het aandeel duurzaam geproduceerd gezaagd tropisch hardhout is met 6,7 procentpunt toegenomen tot 63,3 procent. In 2015 is in Nederland 139.000 m3 gezaagd tropisch hardhout met een certificaat voor duurzaam bosbeheer op de markt gebracht. Net als in 2013 is Maleisië het belangrijkste land van herkomst binnen het totale volume gezaagd tropisch loofhout. Het aandeel van dit land is gegroeid van circa 32 procent in 2013 naar zo’n 36 procent in 2015. Daarnaast spelen Kameroen (19 procent) en Gabon (14 procent) een grote rol. Wanneer gekeken wordt naar het land van herkomst voor gezaagd tropisch hout met certificaat voor duurzaam bosbeheer dat is geaccepteerd voor het duurzaam inkoopbeleid, dan is bijna de helft (circa 47 procent) afkomstig uit Maleisië (grotendeels met PEFC-certificaat). Op ruime afstand gevolgd door Kameroen (13 procent), Gabon (10 procent) en Indonesië (9 procent).

In 2015 was 55 procent van het met een certificaat voor duurzaam bosbeheer op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal voorzien van een FSC-certificaat. De resterende 45 procent van het volume was voorzien van een PEFC-certificaat, identiek aan de verhouding tussen beide in 2013.

(Parketplein, 26-07-2017)

 
Goede eerste jaarhelft Tarkett

Hoofdkantoor-TarkettHoofdkantoor Tarkett bevindt zich in zakendistrict La Défense in ParijsTarkett heeft in het eerste halfjaar in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zijn netto-omzet met 4,2 procent kunnen verhogen op organische basis. De groei in het eerste kwartaal bedroeg 7,0 procent, in het tweede 1,5 procent vanwege een negatief kalendereffect van ongeveer 4,0 procent, aldus een persbericht van vandaag. Nederland leverde opnieuw een bijdrage aan de plus.

De Scandinavische landen en Zuid-Europa (Italië, Spanje en Portugal) zetten een bijzonder dynamische prestatie neer in de eerste helft van het jaar, aldus het tevreden concern. Frankrijk bleef zich herstellen en het Verenigd Koninkrijk boekte vooruitgang. Duitsland en Nederland tekenden eveneens voor groei. Het Midden-Oosten bleef daarentegen achter, ondanks herstel in het tweede kwartaal. Specifiek de productgroep LVT rapporteerde opnieuw flinke groei in de residentiële en commerciële sectoren.

Op gerapporteerde basis steeg de omzet in de EMEA-regio met 2,1 procent, toe te schrijven aan ongunstige wisselkoersbewegingen van voornamelijk het Britse pond. De aangepaste EBITDA-marge van 14,2 procent in vergelijking met 15,9 procent in dezelfde periode vorig jaar, is volgens Tarkett de tol van stijgende grondstofkosten en de negatieve invloed van de belangrijkste valuta's in de regio.

De groep als geheel boekte een omzet van 1364 miljoen euro, organisch 3,0 procent meer. De aangepaste EBITDA steeg met 5,9 procent tot 160,3 miljoen euro. De nettowinst voor de aandeelhouders zakte van 45,2 miljoen naar minus 97,9 miljoen vanwege een voorziening van 150 miljoen euro (in verband met een kartelrechtelijk akkefietje in thuisland Frankrijk over niet langer actuele zaken).

Voor de rest van het jaar verwacht het concern dat de positieve gang van zaken in de EMEA-regio zich voortzet. Hetzelfde geldt voor de divisie Sports. Tarkett is verder content met de prestaties in de GOS-regio en voorziet dat de economie daar zich verder zal herstellen. Noord-Amerika zou naar verwachting opnieuw moeten kunnen groeien in de tweede helft, na een organisch dipje in de eerste. Tarkett schat de negatieve invloed van de hogere grondstofkosten op de aangepaste EBITDA inmiddels op tussen de 25 miljoen en 35 miljoen euro voor het hele jaar (in tegenstelling tot eerdere schattingen van tussen de 10 miljoen en 20 miljoen euro). Acquisities van andere bedrijven behoren zeker tot de mogelijkheden, zo besluit Tarkett.

(Parketplein, 26-07-2017)

 
EC staakt procedure tegen Duitsland

ec-logoDe Europese Commissie heeft midden deze maand de lopende inbreukprocedure tegen Duitsland met betrekking tot bouwproducten ingetrokken. Daarmee erkent zij dat het arrest uit 2014 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de dan geldende richtlijn inzake bouwproducten in Duitsland volledig ten uitvoer wordt gebracht. Enige weken daarvoor waren de Duitse overheid en de directeur-generaal voor de interne markt van de Europese Unie in een gesprek tot de wederzijdse conclusie gekomen dat de bescherming van de burgers ten aanzien van de veiligheid in gebouwen, gezondheid en het milieu de hoogste prioriteit verdient. Om deze reden zal in Duitsland ook toekomstig een regeling bestaan die het tot dan geldende niveau van brandveiligheid handhaaft en rekening houdt met gevaren op dit vlak. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in 2014 dat Duitsland geen extra nationale eisen mocht opleggen aan bouwproducten die zijn voorzien van een Europees geharmoniseerde CE-norm. (Zie ook Nieuws van 21-10-2016).

(Parketplein, 24-07-2017)

 
Vertrouwen consument klimt wat in juli

De stemming onder consumenten is in juli iets verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 25, tegen 23 in juni. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert, de koopbereidheid verandert nauwelijks.

Met 25 ligt het consumentenvertrouwen in juli ruim boven het gemiddelde van minus 3 over de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met 36 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013, met toen minus 41.

Consumentenvertrouwen-seizoengecorrigeerd-17-07-17

Het oordeel over het economisch klimaat neemt deze maand iets toe. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 46, tegen 44 in juni.

De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator komt uit op 11, tegen 10 in juni. Consumenten zijn een fractie positiever over hun eigen financiële situatie. En ze vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen, getuige een score van 19 (juni: 18). Het oordeel over een gunstige tijd voor het doen van grote aankopen (waaronder producten die woonwinkels verkopen) kwam in juni van 2015 weer net boven de nullijn uit. De 19 van deze maand is de hoogste stand sindsdien.

(Parketplein, 21-07-2017)

 
Greenpeace wint rechtszaak tegen NVWA

Protest-tegen-illegaalProtest tegen illegaal hout uit de Amazone nabij Rotterdam (foto: Bas Beentjes / Greenpeace).De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de rechter op de vingers getikt: de handhaving van de Europese Houtwet voldoet niet en dus moet de NVWA haar werk opnieuw doen, zo laat Greenpeace weten.

In 2014 publiceerde de milieuvereniging het rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’, waarin wordt aangetoond hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt en hoe het overal ter wereld terechtkomt. “Van elf Nederlandse bedrijven toonden we aan dat ze dit hout kochten van exporteurs die het op hun beurt afnemen van omstreden Braziliaanse zagerijen.”

Greenpeace vervolgt: “Met het rapport in de hand stapten we naar de NVWA. Dit agentschap moet de Europese Houtwet in Nederland handhaven en misstanden aanpakken. Maar de NVWA inspecteerde slechts enkele betrokken bedrijven en echte straffen bleven uit. Ook al voldeden deze bedrijven niet aan de wet. Greenpeace kreeg geen enkel inzicht in het onderzoeksproces en ook een reactie bleef uit toen we bezwaar aantekenden. Een gang naar de rechtszaal was onvermijdelijk om de NVWA ertoe te bewegen haar werk te doen.”

De uitspraak van de rechter is volgens Greenpeace helder: zijn beroep is gegrond en de NVWA zal haar werk dus opnieuw moeten doen. “Ook concludeerde de rechter dat het beleid van de NVWA niet voldoet én niet goed wordt nageleefd: overtredingen van de wet vallen niet in de categorie ‘kleine vergrijpen’ en verdienen dus meer dan een waarschuwing. De rechter verwerpt ook het excuus van het agentschap dat de Houtwet relatief nieuw is en de zaken daardoor nog niet op orde zijn.” De NVWA heeft zes weken om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De Europese Houtwet uit 2013 schrijft voor dat bedrijven die hout van buiten de EU betrekken bepaalde zorgvuldigheidseisen in acht nemen om het risico op ‘fout hout’ in te perken. Het agentschap moet toezicht houden op deze handelwijze. Greenpeace heeft zich meermalen beklaagd over de daadkracht van de NVWA.

(Parketplein, 19-07-2017)

 
Ralph Jorissen VP Benelux bij Tarkett

Ralph JorissenRalph Jorissen (foto Linkedin)Tarkett benoemt Ralph Jorissen tot Vice President Benelux. Jorissen (49) is geen onbekende binnen het bedrijf; na zich bijna drie jaar in Australië en bijna zes jaar in Parijs voor de vloerenproducent te hebben ingezet, staat hij vanaf deze zomer aan het roer in de Benelux. Vanuit de vestiging in Waalwijk is Jorissen per 1 augustus a.s. verantwoordelijk voor de activiteiten van Tarkett en Desso in de Benelux op het gebied van Commercial en Residential en treedt hij toe tot het EMEA Executive Committee.

“Tarkett en Desso zijn belangrijke spelers in de markt met een prachtig product portfolio en een duidelijke focus op duurzaamheid en design. Ik kijk ernaar uit om Tarkett-Desso naar een nóg hoger niveau te tillen binnen deze markten en denk dat mijn kennis en ervaring van het bedrijf daarbij goed van pas zullen komen,” aldus Jorissen over zijn overstap. Ivo Schintz, Vice President Central Europe: “Met zijn kennis, achtergrond en persoonlijkheid is Ralph Jorissen van grote toegevoegde waarde voor Tarkett in de Benelux. Hij kent het bedrijf goed en heeft in Australië, Azië en in EMEA al laten zien waar hij toe in staat is. Door zijn jarenlange ervaring in marketing en sales, snapt Ralph bovendien wat op ieder niveau binnen een bedrijf plaatsvindt.”

(Parketplein, 19-07-2017)

 
Tropisch hout onder druk in Europa

Het verbruik van echt houten vloeren in Europa blijft min of meer vlak en de rol van tropisch hout in de sector loopt terug. Die conclusie trekt het jongste ITTO Tropical Timber Market Report na het naast elkaar leggen van handelscijfers van Eurostat en de meest recente marktrapportage van de FEP.

Voorafgaand aan de wereldwijde financiële crisis waren zo’n 20 miljoen van de 100 miljoen vierkante meter in Europa vervaardigde houten vloeren voorzien van een toplaag van tropisch hardhout. Nog eens 20 miljoen vierkante meter werd rechtstreeks geïmporteerd uit de tropen. In het voorbije decennium heeft een ​​groot aantal factoren echter bijgedragen aan het drastisch verminderen van de rol van tropisch hout in de parketbranche.

Productie-handel-en-consumptieProductie, handel en consumptie van houten vloeren in de EU, 2012-2016 (bron: ITTO/FEP/Eurostat)ITTO somt op: de verschuiving naar samengestelde parketproducten, de intensieve concurrentie van Oost-Europese en Chinese fabrikanten om marktaandeel, een aan belang winnende omschakeling naar eiken ten koste van alle andere houtsoorten, een overvloedig aanbod van goedkopere laminaatvloeren en niet-houten alternatieven, de ontwikkeling van producten met steeds betere op hout gelijkende oppervlakken en een toenemende nadruk op een legale oorsprong van het hout.

ITTO memoreert dat volgens gegevens van de FEP de consumptie van parket in de zestien bij de federatie aangesloten Europese landen in 2016 met 1,7 procent is gestegen tot 77 miljoen vierkante meter, na een plusje van 0,5 procent een jaar eerder. Tegelijk nam de productie in deze landen toe met 2,5 procent tot 65,6 miljoen vierkante meter. Volgens de FEP waren meerlaagse parketvloeren vorig jaar goed voor 80 procent van de productie van houten vloeren in de zestien FEP- landen, tegenover 79 procent in 2015. Massieve houten vloeren waren goed voor 18 procent van de productie (2015: 19 procent) en mozaïek voor 2 procent. De jaarcijfers van de FEP geven verder aan dat de productie van houten vloeren in de EU28 als geheel met 2,4 procent is toegenomen, van 76,9 miljoen vierkante meter in 2015 tot 78,7 miljoen vierkante meter in 2016.

Door dit te combineren met handelscijfers van Eurostat, waaruit een daling van 3,9 procent van de invoer blijkt en een stijging van 5,5 procent van de uitvoer van de EU in 2016, zo vervolgt ITTO, lijkt het verbruik van houten vloeren binnen het handelsblok iets te zijn afgenomen, en wel met 0,5 procent in het afgelopen jaar.

Het combineren van data van FEP en Eurostat laat zien dat het aandeel van echt houten vloeren die aan de interne markt van de EU worden geleverd door aldaar gevestigde fabrikanten in 2016 op 74,4 procent lag, een groei vanaf de 73,2 procent in 2015 en van de destijds nog 68,6 procent in 2012. Deze analyse bevestigt volgens ITTO dat externe leveranciers in de EU marktaandeel blijven verliezen in het segment van de houten vloeren. Gegevens van Eurostat tonen eveneens dat, binnen de groep externe leveranciers aan de EU, de tropische landen zeer rap marktaandeel kwijtspelen aan landen in gematigde streken.

De import in de EU28 van houten vloeren uit de tropen verminderde afgelopen jaar met 18 procent tot 3,46 miljoen vierkante meter. Importen uit China vielen dat jaar eveneens terug, met 8 procent tot 15,9 miljoen vierkante meter. Daarentegen klommen de importen uit Oekraïne met 28 procent tot 3,99 miljoen vierkante meter, die uit Zwitserland met 21 procent tot 1,28 miljoen vierkante meter en uit Bosnië met 25 procent tot 1,2 miljoen vierkante meter.

Het aandeel van tropisch hout in de Europese parketproductie is inmiddels gedaald van 4,5 procent in 2015 naar vorig jaar slechts 4,1 procent. Eiken aan de andere kant wint aan dominantie (2016: 80,8 procent) onder Europese parketproducenten, een ontwikkeling die volgens ITTO zowel een gevolg is van de groeiende dominantie van inheemse producenten in de parketbranche van de EU en deze ook weer versterkt. De schaarste aan eiken dreigt zoals bekend weer voor andere problemen te zorgen.

In het eerste kwartaal van 2017 daalde de import in de EU28 van houten vloeren uit de tropen overigens met nog eens 7 procent (met uitzondering van Brazilië) en die uit China met 12 procent.

(Parketplein, 17-07-2017)

 
‘Parketvloeren blijven veelgevraagd’

Ondanks de zware druk van andere vloerensoorten wist de markt voor parket en houten vloeren in Europa zich te handhaven en zag de afzet vorig jaar zelfs nog toenemen met 1,9 procent. Ook in de komende jaren zal de trend van stijgende afzetvolumes voortgang vinden, zo blijkt uit het nieuwe marktonderzoek ‘Parkett und Echtholzböden 2017’ van Interconnection Consulting. De onderzoekers voorspellen een gemiddelde jaarlijkse toename in hoeveelheden van 1,6 procent. Ook zal de omzet van de branche tot aan 2020 jaarlijks oplopen, en wel met gemiddeld 3,1 procent.

Total europe-2016pp

Het onderzoek maakt onderscheid tussen parketvloeren (het verreweg belangrijkste productsegment met een marktaandeel van 84 procent) en massieve hardhouten vloeren (met een aandeel van 13,6 procent). In het segment parketvloeren zijn de drielaagse producten op het langwerpige formaat van de scheepsvloeren duidelijk nummer één met 39 procent marktaandeel, gevolgd door de eveneens drielaagse producten in het bredere ontwerp van landhuisdelen met 31,7 procent. Tweelaagse parketvloeren komen bij elkaar tot slechts een aandeel van 26,1 procent.

Eiken, zo bevestigen de marktonderzoekers, is en blijft grondstof nummer één voor het maken van houten vloeren. Vorig jaar lag het aandeel van eikenhout in de zestien onderzochte Europese landen op 82,8 procent, met een stijgende tendens. Tot de duurdere houtsoorten behoren onder meer de tropische en de van noten- en fruitbomen afkomstige, elk met een marktaandeel van minder dan 4 procent voor houten vloeren.

Wood-Type europe-2016pp

De markt voor houten vloeren is sterk verdeeld, zo vervolgt het marktonderzoek. Bij elkaar telt Europa momenteel zo’n tweehonderd producenten van houten vloeren. “De toetredingsdrempels tot de markt zijn overeenkomstig laag. Om die reden stromen telkens weer nieuwe producenten uit andere werelddelen binnen op de Europese markt. De markt wordt eveneens door alternatieve vloerensoorten onder druk gezet,” aldus Jan Hudak, auteur van de studie. “Dit betreft in het bijzonder de laminaatvloeren, die tegen een gunstige prijs de illusie van echt hout scheppen.” Fabrikanten van belang, zo stipt het begeleidend persbericht slechts aan, zijn Bauwerk-Boen, Hamberger Flooring, Parador, Tarkett, Panaget, Unilin, Kährs, Meister en Margaritelli. Meer informatie: www.interconnectionconsulting.com.

Bij Interconnection Consulting is tevens een afzonderlijk onderzoek naar de parketmarkt in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) beschikbaar. Daaruit blijkt onder meer dat voor Duitsland tot aan 2020 een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 1,5 procent wordt voorzien.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
CBS-cijfers voor mei ook weer in orde

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in mei voor de elfde maand op rij meer omgezet, deze keer 3,9 procent. Winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden voor de achtste achtereenvolgende maand een omzetgroei, en wel met 3,4 procent. De omzet van de winkels in non-food bij elkaar geteld groeide in mei met bijna 3 procent. Hun verkopen (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) waren bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt het CBS vandaag.

Omzet-detailhandel-mei17

De detailhandel in zijn geheel heeft in de vijfde maand van het jaar 3,5 procent meer omgezet, waarbij het volume 3 procent hoger lag. Zonder correctie voor de koopdagen was de omzet van de detailhandel bijna 6 procent hoger. De online omzet lag bijna 24 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
Faillissement houthandel Frans Trap

trap flooringVanuit België komt het bericht van het faillissement van Houtimport Trap Frans En Zoon NV in Mechelen, vele jaren lang bekend als houthandelaar en -verwerker en producent van massief en meerlaags parket. Ook het gerelateerde Trap Ciney SA in het Waalse Ciney is failliet. De datum van beide vonnissen is 5 juli 2017. Nadere informatie ontbreekt momenteel. Enkele jaren geleden investeerde het familiebedrijf stevig in extra capaciteit middels een nieuwe fabriek in Hongarije, met een productiehal van vierduizend vierkante meter.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
Waarde parketexport EU neemt flink toe

De uitvoer van parketvloeren uit de Europese Unie is vorig jaar met 3,4 procent gestegen tot 18,845 miljoen vierkante meter. In waarde was zelfs sprake van een toename met 8,9 procent tot een bedrag van 499,9 miljoen euro, aldus meldt Euwid op gezag van statistiekbureau Eurostat en parketfederatie FEP.

Ongeveer de helft van de parketexport van de EU ging richting Zwitserland en Noorwegen. Met een min of meer stabiel volume van 5,244 miljoen vierkante meter blijft Zwitserland de belangrijkste afzetmarkt voor parketfabrikanten in de EU. De waarde van deze uitvoer groeide met 4,8 procent tot 139,4 miljoen euro. De leveringen aan Noorwegen dikten in volume met 5,8 procent aan tot 4,319 miljoen vierkante meter en in waarde met 8,1 procent tot 101,5 miljoen euro.

De VS handhaven zich op de derde plaats als bestemming voor parketvloeren uit de EU. Met 2,192 miljoen vierkante meter groeide de die kant op gestuurde hoeveelheid met 9,9 procent, bij een waardestijging van maar liefst 22,4 procent tot 62,0 miljoen euro. Procentueel groeide China als afzetmarkt voor de EU evenwel nog sterker. In volume groeide de uitvoer naar dit land in Azië met 66 procent tot 1,86 miljoen vierkante meter en in waarde met 49,5 procent tot 52,1 miljoen euro.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
INPA content met meer vraag naar exoten

Lapacho-TajiboTajibo/Lapacho visgraatxINPA Parket levert al tientallen jaren wereldwijd meer dan fraaie vloeren die mede afkomstig zijn uit eigen fabrieken, zo brengt het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf graag nog eens in herinnering. Met een achttal verschillende houtsoorten, voorzien van namen als Tajibo, Curapau en Morado en leverbaar in brede delen, hoogkantlamel en visgraat, is de keuze bovendien zeer ruim te noemen. Al deze producten zijn afkomstig uit INPA’s eigen - volledig FSC-gecertificeerde - bos in Bolivia. Hier heeft men in eigen (duurzaam) beheer dertigduizend hectare aan bos liggen.

De vorig jaar ingezette lijn van een stijgende vraag naar patroonvloeren, zoals visgraat, is ook bij INPA naar eigen zeggen niet onopgemerkt gebleven. Samen met deze groeiende belangstelling neemt namelijk ook de vraag naar klassiekere houtsoorten toe. “Uiteraard zijn wij blij met de toenemende interesse in deze houtsoorten,” aldus Arthur Hoetelmans. “Wij spelen hier tijdens de komende Interieur Collectie Dagen in Gorinchem dan ook op in door naast ons grote assortiment Eiken vloerdelen tevens een scala aan mooie houtsoorten uit Zuid-Amerika aan de bezoekers te tonen. Uiteraard is tijdens deze dagen een ieder van harte welkom op onze stand om al het moois met eigen ogen te aanschouwen,” zo besluit de directeur. De beurs staat voor medio september op de rol.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Chris de Vries aan de slag bij RIGO

Chris-de-VriesChris de Vries (foto: Linkedin)Chris de Vries is per de eerste van deze maand in dienst gekomen bij RIGO Verffabriek. De aanstelling van dit welbekende gezicht in de parketwereld is goed nieuws, zo laat men weten vanuit IJmuiden. De Vries geeft leiding aan iedereen binnen het bedrijf die zich bezighoudt met ‘Verkoop en Ontwikkeling’. In die hoedanigheid stuurt hij het verkoopteam aan, de productmanagers en het laboratorium. De Vries maakt vanuit zijn functie van manager Verkoop en Ontwikkeling deel uit van het managementteam en rapporteert aan de directie.

Deze positie is nieuw voor RIGO Verffabriek en vloeit naar eigen zeggen voort uit de groei van de organisatie. “Door deze functie binnen het managementteam van RIGO Verffabriek in te richten, zullen Verkoop en Ontwikkeling elkaar sterker aanvullen en behoudt de directie tijd en aandacht voor klanten en collega’s. Al met al een stap waar we als bedrijf enorm trots op zijn. Chris heeft in zijn vorige functies veel ervaring opgedaan die nu goed van pas komt.” De nieuwe man laat weten de komende maanden graag kennis te maken met de klanten en de leveranciers. Hij is mobiel bereikbaar op 06-10111402 en per e-mail via chris@rigoverffabriek.nl.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Jeroen Post aan de slag bij T&G Wood

Jeroen-PostJeroen PostBegin deze maand is Jeroen Post begonnen op de exportafdeling van T&G Wood International. Het bedrijf in Ede zegt trots te zijn dat Post ervoor kiest om zijn carrière bij hen voort te zetten. Gezien diens jarenlange ervaring in de parketbranche wordt de nieuwe man dan ook gezien als een belangrijke aanwinst. Zijn werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit verkoop buitenland, met de focus op Duitstalige landen. “T&G Wood is een relatief jong en servicegericht bedrijf waar ik mij gelijk thuis voelde. Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van deze dynamische organisatie en dat ik kan bijdragen aan het verder uitbouwen van hun klantenbestand,” aldus Jeroen Post, die door T&G Wood vanzelfsprekend veel succes wordt gewenst met zijn werkzaamheden.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Waterproof badkamervloeren van PVC

TR-Brushed-metalTransform ‘Brushed metal’ kent een abstract modern dessin met de look van geborsteld metaal in grijs, messing/goud of een combinatie van beide.Moduleo weet om welke vloeren hedendaagse badkamers vragen. Ze dienen praktisch te zijn, comfortabel aan te voelen en esthetisch te passen (zie de foto) bij de overige inrichting. Het vloerenmerk van de IVC Group adviseert voor deze toepassing zijn hoogwaardige PVC-vloeren in hout- of natuursteenlook uit de collecties Impress en Transform. De slijtvaste toplaag van 0,55 millimeter dik en de gepatenteerde coating Protectonite beschermen de vloeren tegen vocht en vlekken en maken ze geschikt voor in de badkamer. Onlangs lanceerde Moduleo nog, zoals eerder bericht, in zijn Transform-collectie de nieuwe tegeldessins ‘Desert stone', ‘Brushed metal’, ‘Azuriet’ en ‘Jura stone', deze als antwoord op de grote vraag naar luxevinyl bij projectgebruik. Moduleo beveelt zijn PVC-vloeren gezien hun opbouw eveneens aan voor renovaties.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Verhuisbericht Your Floor

Nieuw-Your-FloorNieuw onderkomen (aan rechterzijde) van Your FloorVloerenbedrijf Your Floor verhuist direct na de zomer van de Rijnstraat 14 naar de Euterpehof 16 binnen de gemeente Oss. De adreswijziging gaat in op 1 september a.s. De nieuwe postcode is 5342 CW. De overige gegevens wijzigen niet, aldus directeur Gerald Zwiers.

(Parketplein, 10-07-2017)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

floorify

 

Floor Forum

FF-124FFI-92

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons februari nummer van Floor Forum: 

  • Voorbeschouwing EFWEX, dé Parketbeurs
  • Dossier Top exportminded Poolse bedrijven
  • Dossier Overlakbare olie
  • Dossier Nieuwe trends in vinyl, LVT en PVC
  • Dossier Terrasvloeren: houtsoorten & composiet
  • Dossier Producenten van polyurethaanlijmen
  • Nabeschouwing Domotex Hannover

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com