unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

SKYLT-BANNER-NEW-2

nieuws
Barometer woonbranche stabiel positief

De ‘woonbranche economische barometer’ van Van Es Marketing Services is de voorbije maand een fractie gestegen. Hij sluit de maand juli driekwart punt hoger af op een stand van 16,0. De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door positieve cijfers van de weekomzetmutaties van de woondetailhandel. Ook is het consumentenvertrouwen toegenomen. Het producentenvertrouwen en de cijfers voor de woningmarkt kwamen iets lager uit dan in de voorgaande maand.

baro17-07‘Woonbranche economische barometer’ handhaaft indicatie van groei (bron: marktdata.nl)

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten loopt in juli met bijna vijf punten op en belandt op een stand van 11,0. Van de woondetaillisten noteert 42 procent een toename van de weekomzet, tegenover 32 procent een daling. Bij de rest van de ondernemers, ruim een kwart, blijft het omzetniveau onveranderd.

Volgens hier meegewogen gegevens van het CBS is het producentenvertrouwen licht gedaald (van 7,2 in juni naar 6,6 in juli) en de stemming onder consumenten juist iets verbeterd (van 23 naar 25). De deelindicator van de koopbereidheid komt uit op 11, tegen 10 in juni. Consumenten zijn een fractie positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.

In de verslagmaand juni ten slotte registreert het Kadaster 21.686 verkochte woningen, een stijging van 21,4 procent ten opzichte van een jaar eerder en van 8,5 procent vergeleken met de voorafgaande maand.

(Parketplein, 02-08-2017)

 
Flets eerste halfjaar vloerentak Amorim

AntiqueFrozenPine Authentica‘Antique Frozen Pine’ uit de Authentica-lijn. (Opbouw Authentica, van onderaf: een geïntegreerde ondervloer van kurk, HDF met Corkloc, kurkagglomeraat, decoratief dessin en beschermende toplaag van 0,55 millimeter).De divisie ‘Floor & Wall Coverings’ binnen het Portugese kurkconcern Corticeira Amorim heeft in het voorbije eerste halfjaar de gunstige ontwikkeling van de omzetten een slechts bescheiden vervolg kunnen geven. De vloerentak boekt 1,2 miljoen euro meer omzet (+1,9 procent), om uit te komen op 62,3 miljoen euro.

De verkoop van Hydrocork blijft oplopen (+2,1 miljoen euro, +27,7 procent) en verwerft met een bedrag van inmiddels 9,7 miljoen euro een steeds groter aandeel in de omzet van de divisie. De groei van de verkoop van Authentica is aanzienlijk geweest (+2,5 miljoen euro), al kannibaliseert dit volgens Amorim wel in zekere mate de omzet van zwevend LVT. Geografisch gezien heeft Noord-Amerika omzet prijsgegeven, reden voor Amorim om de marktbenadering aldaar onder de loep te nemen. De verkopen in Rusland blijven op het niveau van het eerste semester van 2016 (2,2 miljoen euro).

De brutowinst EBITDA van de divisie zakt fors van 6,8 miljoen naar 4,3 miljoen euro (-37,2 procent). Dit vanwege hogere, ten dele op groei gerichte verkoop- en marketingkosten. Het concern zegt plannen te gaan ontwikkelen om de winstgevendheid van de divisie te verbeteren, onder meer op het vlak van efficiency en verkoopinspanningen. De EBITDA-marge lag een jaar geleden overigens nog op 11,1 procent en daalt in de eerste zes maanden van het lopende jaar naar 6,8 procent.

(Parketplein, 02-08-2017)

 
Nieuws Fetim Group op InCoDa

pietboon-717Piet Boon Flooring by Solidfloor (foto: Fetim)Fetim Group presenteert op de komende Interieur Collectie Dagen (InCoDa) in Gorinchem onder meer zijn welbekende Nederlandse vloerenmerk Solidfloor en het nieuwe maatwerkprogramma voor raamdecoratie Liedeco.

Van Solidfloor worden de nieuwste vloeren in de collectie voorgesteld, het maatwerkprogramma Create your Floor en de designers-collectie in samenwerking met Studio Piet Boon. Producten, zo belooft de exposant, die uitstekend aansluiten bij de vraag van de eindgebruiker en de parketspeciaalzaak. Verder komt de exclusieve stroken- en tegelcollectie RCB-kunststofvloeren van Finesse aan bod. Fetim spreekt van een extreem stabiele en waterbestendige vloer waarvan geen zestig planken gelijk zijn. Ten slotte wordt in Gorinchem de vernieuwde laminaatcollectie van Cleanfloor aan het vakpubliek getoond.

Liedeco is Fetim’s nieuwe maatwerkprogramma voor raamdecoratie en wordt door de exposant aangeprezen als actueel, uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig en alles bij elkaar onderscheidend. De beurs vindt plaats van 17 t/m 19 september a.s. in de Evenementenhal Gorinchem. Fetim bemant stand 146.

InCoDa-logoOp www.interieurcollectiedagen.nl zijn overigens de zeer recentelijk opgemaakte plattegrond van het evenement en de voorlopige, inmiddels bijna honderd namen tellende deelnemerslijst te bekijken.

(Parketplein, 31-07-2017)

 
Mohawk stapelt record op record

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey S. Lorberbaum: ‘Recordresultaten voor Mohawk in tweede kwartaal’.Het Amerikaanse vloerenconglomeraat Mohawk Industries heeft ook voor het voorbije tweede kwartaal alleen maar recordcijfers in de aanbieding. “In deze periode heeft Mohawk recordresultaten geboekt, de hoogste omzet gegenereerd, het hoogste aangepaste bedrijfsresultaat en de hoogste aangepaste winst per aandeel in de geschiedenis van het bedrijf,” aldus CEO Lorberbaum. In het kwartaal bereikte de groep een nettowinst van 261 miljoen dollar op een netto-omzet van 2,5 miljard dollar. De omzet lag 6 procent boven het niveau van vorig jaar, toen 2,3 miljard dollar, en organisch zelfs 8 procent erboven. Het segment ‘Global Ceramic’ deed het het beste en bracht 9 procent meer verkopen in de boeken.

De omzet van het segment ‘Flooring Rest of the World’ rapporteerde 2 procent meer omzet, van bijna 500 miljoen tot ruim 510 miljoen dollar, ofwel 436 miljoen euro. Organisch, tegen een zelfde aantal werkdagen en koersverhoudingen, bedroeg de groei zelfs 8,5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zakte evenwel met 12 procent, van ruim 100 miljoen naar ruim 88 miljoen dollar. Het segment werd geraakt door hogere kosten voor grondstoffen en wisselkoersverschillen, een effect dat Mohawk bezig is glad te strijken door prijsverhogingen door te voeren, en ook door minder inkomsten uit octrooien. Het bedrijf zegt te verwachten dat de meeste prijsverhogingen in het vierde kwartaal in hun geheel zullen zijn doorgevoerd, waarmee de hogere kosten dan worden opgevangen.

Verder rapporteert het concern dat zijn LVT-omzet in ‘Flooring Rest of the World’ aanzienlijk is gegroeid, al komen de grenzen van de bestaande capaciteit naar eigen zeggen in zicht. De nieuwe LVT-productielijn in België (in Avelgem, red.) zal zowel rigide als flexibele producten maken en in het vierde kwartaal gaan draaien.

Mohawk meldt voorts een forse groei in Europa van zijn premium laminaatcollecties en maakt een begin met de installatie van een nieuwe laminaatperslijn om de activiteiten uit te breiden en de productmix te verbeteren met items met toegevoegde waarde. De bouw van de nieuwe tapijttegelfabriek (in Moeskroen, red.) is aan de gang en Mohawk denkt in het vierde kwartaal op beperkte schaal van start te kunnen gaan.

(Parketplein, 28-07-2017)

 
Vloerendivisie Egger houdt omzet vlak

EGGER-Design-plus-logoWereldwijde verkoop van EGGER Design+, een pvc-vrije designvloer op houtbasis, ging september 2016 van start in de vakhandel.Egger meldt dat de omzet van zijn vloerendivisie Retail Products (laminaat, kurk, designvloeren, randafwerking) in het tot en met april lopende boekjaar 2016/2017 stabiel is gebleven op 330,5 miljoen euro (-0,2 procent). Tegenover dalende verkopen in Turkije en het strategisch verder terugschroeven van de activiteit op onrendabele Midden-Europese vloerenmarkten, stond het gegeven dat zijn nieuwe vloerenfabriek in het Russische Gagarin bezig is zich een plaats te verwerven op de markt, met gestaag oplopende verkopen in het oosten van Europa.

Een aanzienlijke omzetgroei met vloeren werd voorts bereikt in Italië, Spanje, Azië en Hongarije. De strategische focus in deze divisie ligt naar eigen zeggen op het versterken van de omzet met eigen collectieproducten. Het aandeel hiervan in de omzet is het afgelopen boekjaar gestegen van 44 procent tot 50 procent. Het EBITDA van de divisie dikte met 2,8 miljoen euro aan (+10,8 procent) tot 28,3 miljoen euro, volgens het Oostenrijkse concern bewijs dat zijn strategie om volumehandel met zeer smalle marges (in het DHZ-kanaal) los te laten, vruchten afwerpt. De groep Egger als geheel was vorig boekjaar goed voor een omzet van bijna 2,4 miljard euro, een plus van 1,7 procent.

De Europese vloerenmarkt als geheel laat een lichte groei zien, zo geeft Egger verder nog een informatieve schets van de concurrentieverhoudingen, een tendens die echter niet is terug te zien bij de laminaatvloeren. In West-Europa blijft de laminaatvloerenmarkt stagneren. In Oost-Europa is daarentegen sprake van een positieve ontwikkeling. De oorzaak van de zwakke ontwikkeling in West-Europa ligt volgens Egger bij de nieuwe concurrenten op de markt, te weten LVT en keramische vloeren, die een aanzienlijke groei optekenen. De overcapaciteit in laminaatvloeren is nog altijd aanwezig, resulterend in een stevige druk op de prijzen. Egger verwacht in deze toestand geen wezenlijke verbetering in het boekjaar 2017/2018. De marktgroei van LVT-vloeren zal zich de komende jaren handhaven en zich van West-Europa verspreiden naar Oost-Europa, zo voorspellen de Oostenrijkers tot besluit.

(Parketplein, 28-07-2017)

 
Marktaandeel duurzaam hout in de lift

Duurzaam geproduceerd houtHet marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt is weer toegenomen. Uit de meest recente cijfers, over 2015, blijkt het marktaandeel ‘duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal’ op 83,3 procent te liggen. De marktmeting, de vijfde sinds 2005, is uitgevoerd door Probos, in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en IDH, The Sustainable Trade Initiative. Binnen de vloerenindustrie ziet Probos nog ruimte voor verbetering.

Uit de voorgaande marktmetingen is gebleken dat het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2005 13,3 procent bedroeg, in 2008 33,5 procent, in 2011 65,7 procent en in 2013 76,0 procent. Totaal is bijna 4,5 miljoen van de circa 5,4 miljoen kubieke meter RHE (rondhoutequivalent) op de Nederlandse markt gebrachte gezaagde hout en plaatmateriaal duurzaam geproduceerd in het verslagjaar.

Alle productgroepen laten van 2013 op 2015 groei zien, waarbij het gezaagd gematigd loofhout eruit springt met een groei van het aandeel van 20,7 procent naar 33,7 procent. In 2015 is er 39.300 m3 aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd gematigd loofhout op de Nederlandse markt gebracht. Niettemin blijft deze productgroep nog steeds sterk achter bij de rest. De oorzaak hiervoor moet volgens Probos met name worden gezocht binnen de emballage-industrie, die goed is voor zeven van de tien verbruikte kubieke meters.

De resterende 30 procent van het Nederlandse verbruik van gezaagd gematigd loofhout komt voor rekening van bijvoorbeeld de meubelindustrie en interieurbouw, de vloerenindustrie, bouw en utiliteitsbouw (bijv. restauraties), etc. Binnen deze afzetmarkten ligt het marktaandeel weliswaar boven het landelijke gemiddelde voor deze productgroep, maar ook hier is nog werk te verzetten, zo meent Probos, om het marktaandeel boven de 60 procent te brengen. De organisatie pleit voor gerichte acties binnen deze productgroep.

Het marktaandeel van duurzaam gezaagd naaldhout is toegenomen tot 85,5 procent. Het duurzame plaatmateriaal laat een groei zien van 7,2 procentpunt naar 88,2 procent.

Het aandeel duurzaam geproduceerd gezaagd tropisch hardhout is met 6,7 procentpunt toegenomen tot 63,3 procent. In 2015 is in Nederland 139.000 m3 gezaagd tropisch hardhout met een certificaat voor duurzaam bosbeheer op de markt gebracht. Net als in 2013 is Maleisië het belangrijkste land van herkomst binnen het totale volume gezaagd tropisch loofhout. Het aandeel van dit land is gegroeid van circa 32 procent in 2013 naar zo’n 36 procent in 2015. Daarnaast spelen Kameroen (19 procent) en Gabon (14 procent) een grote rol. Wanneer gekeken wordt naar het land van herkomst voor gezaagd tropisch hout met certificaat voor duurzaam bosbeheer dat is geaccepteerd voor het duurzaam inkoopbeleid, dan is bijna de helft (circa 47 procent) afkomstig uit Maleisië (grotendeels met PEFC-certificaat). Op ruime afstand gevolgd door Kameroen (13 procent), Gabon (10 procent) en Indonesië (9 procent).

In 2015 was 55 procent van het met een certificaat voor duurzaam bosbeheer op de Nederlandse markt gebrachte volume gezaagd hout en plaatmateriaal voorzien van een FSC-certificaat. De resterende 45 procent van het volume was voorzien van een PEFC-certificaat, identiek aan de verhouding tussen beide in 2013.

(Parketplein, 26-07-2017)

 
Goede eerste jaarhelft Tarkett

Hoofdkantoor-TarkettHoofdkantoor Tarkett bevindt zich in zakendistrict La Défense in ParijsTarkett heeft in het eerste halfjaar in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zijn netto-omzet met 4,2 procent kunnen verhogen op organische basis. De groei in het eerste kwartaal bedroeg 7,0 procent, in het tweede 1,5 procent vanwege een negatief kalendereffect van ongeveer 4,0 procent, aldus een persbericht van vandaag. Nederland leverde opnieuw een bijdrage aan de plus.

De Scandinavische landen en Zuid-Europa (Italië, Spanje en Portugal) zetten een bijzonder dynamische prestatie neer in de eerste helft van het jaar, aldus het tevreden concern. Frankrijk bleef zich herstellen en het Verenigd Koninkrijk boekte vooruitgang. Duitsland en Nederland tekenden eveneens voor groei. Het Midden-Oosten bleef daarentegen achter, ondanks herstel in het tweede kwartaal. Specifiek de productgroep LVT rapporteerde opnieuw flinke groei in de residentiële en commerciële sectoren.

Op gerapporteerde basis steeg de omzet in de EMEA-regio met 2,1 procent, toe te schrijven aan ongunstige wisselkoersbewegingen van voornamelijk het Britse pond. De aangepaste EBITDA-marge van 14,2 procent in vergelijking met 15,9 procent in dezelfde periode vorig jaar, is volgens Tarkett de tol van stijgende grondstofkosten en de negatieve invloed van de belangrijkste valuta's in de regio.

De groep als geheel boekte een omzet van 1364 miljoen euro, organisch 3,0 procent meer. De aangepaste EBITDA steeg met 5,9 procent tot 160,3 miljoen euro. De nettowinst voor de aandeelhouders zakte van 45,2 miljoen naar minus 97,9 miljoen vanwege een voorziening van 150 miljoen euro (in verband met een kartelrechtelijk akkefietje in thuisland Frankrijk over niet langer actuele zaken).

Voor de rest van het jaar verwacht het concern dat de positieve gang van zaken in de EMEA-regio zich voortzet. Hetzelfde geldt voor de divisie Sports. Tarkett is verder content met de prestaties in de GOS-regio en voorziet dat de economie daar zich verder zal herstellen. Noord-Amerika zou naar verwachting opnieuw moeten kunnen groeien in de tweede helft, na een organisch dipje in de eerste. Tarkett schat de negatieve invloed van de hogere grondstofkosten op de aangepaste EBITDA inmiddels op tussen de 25 miljoen en 35 miljoen euro voor het hele jaar (in tegenstelling tot eerdere schattingen van tussen de 10 miljoen en 20 miljoen euro). Acquisities van andere bedrijven behoren zeker tot de mogelijkheden, zo besluit Tarkett.

(Parketplein, 26-07-2017)

 
EC staakt procedure tegen Duitsland

ec-logoDe Europese Commissie heeft midden deze maand de lopende inbreukprocedure tegen Duitsland met betrekking tot bouwproducten ingetrokken. Daarmee erkent zij dat het arrest uit 2014 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de dan geldende richtlijn inzake bouwproducten in Duitsland volledig ten uitvoer wordt gebracht. Enige weken daarvoor waren de Duitse overheid en de directeur-generaal voor de interne markt van de Europese Unie in een gesprek tot de wederzijdse conclusie gekomen dat de bescherming van de burgers ten aanzien van de veiligheid in gebouwen, gezondheid en het milieu de hoogste prioriteit verdient. Om deze reden zal in Duitsland ook toekomstig een regeling bestaan die het tot dan geldende niveau van brandveiligheid handhaaft en rekening houdt met gevaren op dit vlak. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in 2014 dat Duitsland geen extra nationale eisen mocht opleggen aan bouwproducten die zijn voorzien van een Europees geharmoniseerde CE-norm. (Zie ook Nieuws van 21-10-2016).

(Parketplein, 24-07-2017)

 
Vertrouwen consument klimt wat in juli

De stemming onder consumenten is in juli iets verbeterd, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 25, tegen 23 in juni. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert, de koopbereidheid verandert nauwelijks.

Met 25 ligt het consumentenvertrouwen in juli ruim boven het gemiddelde van minus 3 over de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met 36 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013, met toen minus 41.

Consumentenvertrouwen-seizoengecorrigeerd-17-07-17

Het oordeel over het economisch klimaat neemt deze maand iets toe. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 46, tegen 44 in juni.

De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator komt uit op 11, tegen 10 in juni. Consumenten zijn een fractie positiever over hun eigen financiële situatie. En ze vinden de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen, getuige een score van 19 (juni: 18). Het oordeel over een gunstige tijd voor het doen van grote aankopen (waaronder producten die woonwinkels verkopen) kwam in juni van 2015 weer net boven de nullijn uit. De 19 van deze maand is de hoogste stand sindsdien.

(Parketplein, 21-07-2017)

 
Greenpeace wint rechtszaak tegen NVWA

Protest-tegen-illegaalProtest tegen illegaal hout uit de Amazone nabij Rotterdam (foto: Bas Beentjes / Greenpeace).De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de rechter op de vingers getikt: de handhaving van de Europese Houtwet voldoet niet en dus moet de NVWA haar werk opnieuw doen, zo laat Greenpeace weten.

In 2014 publiceerde de milieuvereniging het rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’, waarin wordt aangetoond hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt en hoe het overal ter wereld terechtkomt. “Van elf Nederlandse bedrijven toonden we aan dat ze dit hout kochten van exporteurs die het op hun beurt afnemen van omstreden Braziliaanse zagerijen.”

Greenpeace vervolgt: “Met het rapport in de hand stapten we naar de NVWA. Dit agentschap moet de Europese Houtwet in Nederland handhaven en misstanden aanpakken. Maar de NVWA inspecteerde slechts enkele betrokken bedrijven en echte straffen bleven uit. Ook al voldeden deze bedrijven niet aan de wet. Greenpeace kreeg geen enkel inzicht in het onderzoeksproces en ook een reactie bleef uit toen we bezwaar aantekenden. Een gang naar de rechtszaal was onvermijdelijk om de NVWA ertoe te bewegen haar werk te doen.”

De uitspraak van de rechter is volgens Greenpeace helder: zijn beroep is gegrond en de NVWA zal haar werk dus opnieuw moeten doen. “Ook concludeerde de rechter dat het beleid van de NVWA niet voldoet én niet goed wordt nageleefd: overtredingen van de wet vallen niet in de categorie ‘kleine vergrijpen’ en verdienen dus meer dan een waarschuwing. De rechter verwerpt ook het excuus van het agentschap dat de Houtwet relatief nieuw is en de zaken daardoor nog niet op orde zijn.” De NVWA heeft zes weken om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De Europese Houtwet uit 2013 schrijft voor dat bedrijven die hout van buiten de EU betrekken bepaalde zorgvuldigheidseisen in acht nemen om het risico op ‘fout hout’ in te perken. Het agentschap moet toezicht houden op deze handelwijze. Greenpeace heeft zich meermalen beklaagd over de daadkracht van de NVWA.

(Parketplein, 19-07-2017)

 
Ralph Jorissen VP Benelux bij Tarkett

Ralph JorissenRalph Jorissen (foto Linkedin)Tarkett benoemt Ralph Jorissen tot Vice President Benelux. Jorissen (49) is geen onbekende binnen het bedrijf; na zich bijna drie jaar in Australië en bijna zes jaar in Parijs voor de vloerenproducent te hebben ingezet, staat hij vanaf deze zomer aan het roer in de Benelux. Vanuit de vestiging in Waalwijk is Jorissen per 1 augustus a.s. verantwoordelijk voor de activiteiten van Tarkett en Desso in de Benelux op het gebied van Commercial en Residential en treedt hij toe tot het EMEA Executive Committee.

“Tarkett en Desso zijn belangrijke spelers in de markt met een prachtig product portfolio en een duidelijke focus op duurzaamheid en design. Ik kijk ernaar uit om Tarkett-Desso naar een nóg hoger niveau te tillen binnen deze markten en denk dat mijn kennis en ervaring van het bedrijf daarbij goed van pas zullen komen,” aldus Jorissen over zijn overstap. Ivo Schintz, Vice President Central Europe: “Met zijn kennis, achtergrond en persoonlijkheid is Ralph Jorissen van grote toegevoegde waarde voor Tarkett in de Benelux. Hij kent het bedrijf goed en heeft in Australië, Azië en in EMEA al laten zien waar hij toe in staat is. Door zijn jarenlange ervaring in marketing en sales, snapt Ralph bovendien wat op ieder niveau binnen een bedrijf plaatsvindt.”

(Parketplein, 19-07-2017)

 
Tropisch hout onder druk in Europa

Het verbruik van echt houten vloeren in Europa blijft min of meer vlak en de rol van tropisch hout in de sector loopt terug. Die conclusie trekt het jongste ITTO Tropical Timber Market Report na het naast elkaar leggen van handelscijfers van Eurostat en de meest recente marktrapportage van de FEP.

Voorafgaand aan de wereldwijde financiële crisis waren zo’n 20 miljoen van de 100 miljoen vierkante meter in Europa vervaardigde houten vloeren voorzien van een toplaag van tropisch hardhout. Nog eens 20 miljoen vierkante meter werd rechtstreeks geïmporteerd uit de tropen. In het voorbije decennium heeft een ​​groot aantal factoren echter bijgedragen aan het drastisch verminderen van de rol van tropisch hout in de parketbranche.

Productie-handel-en-consumptieProductie, handel en consumptie van houten vloeren in de EU, 2012-2016 (bron: ITTO/FEP/Eurostat)ITTO somt op: de verschuiving naar samengestelde parketproducten, de intensieve concurrentie van Oost-Europese en Chinese fabrikanten om marktaandeel, een aan belang winnende omschakeling naar eiken ten koste van alle andere houtsoorten, een overvloedig aanbod van goedkopere laminaatvloeren en niet-houten alternatieven, de ontwikkeling van producten met steeds betere op hout gelijkende oppervlakken en een toenemende nadruk op een legale oorsprong van het hout.

ITTO memoreert dat volgens gegevens van de FEP de consumptie van parket in de zestien bij de federatie aangesloten Europese landen in 2016 met 1,7 procent is gestegen tot 77 miljoen vierkante meter, na een plusje van 0,5 procent een jaar eerder. Tegelijk nam de productie in deze landen toe met 2,5 procent tot 65,6 miljoen vierkante meter. Volgens de FEP waren meerlaagse parketvloeren vorig jaar goed voor 80 procent van de productie van houten vloeren in de zestien FEP- landen, tegenover 79 procent in 2015. Massieve houten vloeren waren goed voor 18 procent van de productie (2015: 19 procent) en mozaïek voor 2 procent. De jaarcijfers van de FEP geven verder aan dat de productie van houten vloeren in de EU28 als geheel met 2,4 procent is toegenomen, van 76,9 miljoen vierkante meter in 2015 tot 78,7 miljoen vierkante meter in 2016.

Door dit te combineren met handelscijfers van Eurostat, waaruit een daling van 3,9 procent van de invoer blijkt en een stijging van 5,5 procent van de uitvoer van de EU in 2016, zo vervolgt ITTO, lijkt het verbruik van houten vloeren binnen het handelsblok iets te zijn afgenomen, en wel met 0,5 procent in het afgelopen jaar.

Het combineren van data van FEP en Eurostat laat zien dat het aandeel van echt houten vloeren die aan de interne markt van de EU worden geleverd door aldaar gevestigde fabrikanten in 2016 op 74,4 procent lag, een groei vanaf de 73,2 procent in 2015 en van de destijds nog 68,6 procent in 2012. Deze analyse bevestigt volgens ITTO dat externe leveranciers in de EU marktaandeel blijven verliezen in het segment van de houten vloeren. Gegevens van Eurostat tonen eveneens dat, binnen de groep externe leveranciers aan de EU, de tropische landen zeer rap marktaandeel kwijtspelen aan landen in gematigde streken.

De import in de EU28 van houten vloeren uit de tropen verminderde afgelopen jaar met 18 procent tot 3,46 miljoen vierkante meter. Importen uit China vielen dat jaar eveneens terug, met 8 procent tot 15,9 miljoen vierkante meter. Daarentegen klommen de importen uit Oekraïne met 28 procent tot 3,99 miljoen vierkante meter, die uit Zwitserland met 21 procent tot 1,28 miljoen vierkante meter en uit Bosnië met 25 procent tot 1,2 miljoen vierkante meter.

Het aandeel van tropisch hout in de Europese parketproductie is inmiddels gedaald van 4,5 procent in 2015 naar vorig jaar slechts 4,1 procent. Eiken aan de andere kant wint aan dominantie (2016: 80,8 procent) onder Europese parketproducenten, een ontwikkeling die volgens ITTO zowel een gevolg is van de groeiende dominantie van inheemse producenten in de parketbranche van de EU en deze ook weer versterkt. De schaarste aan eiken dreigt zoals bekend weer voor andere problemen te zorgen.

In het eerste kwartaal van 2017 daalde de import in de EU28 van houten vloeren uit de tropen overigens met nog eens 7 procent (met uitzondering van Brazilië) en die uit China met 12 procent.

(Parketplein, 17-07-2017)

 
‘Parketvloeren blijven veelgevraagd’

Ondanks de zware druk van andere vloerensoorten wist de markt voor parket en houten vloeren in Europa zich te handhaven en zag de afzet vorig jaar zelfs nog toenemen met 1,9 procent. Ook in de komende jaren zal de trend van stijgende afzetvolumes voortgang vinden, zo blijkt uit het nieuwe marktonderzoek ‘Parkett und Echtholzböden 2017’ van Interconnection Consulting. De onderzoekers voorspellen een gemiddelde jaarlijkse toename in hoeveelheden van 1,6 procent. Ook zal de omzet van de branche tot aan 2020 jaarlijks oplopen, en wel met gemiddeld 3,1 procent.

Total europe-2016pp

Het onderzoek maakt onderscheid tussen parketvloeren (het verreweg belangrijkste productsegment met een marktaandeel van 84 procent) en massieve hardhouten vloeren (met een aandeel van 13,6 procent). In het segment parketvloeren zijn de drielaagse producten op het langwerpige formaat van de scheepsvloeren duidelijk nummer één met 39 procent marktaandeel, gevolgd door de eveneens drielaagse producten in het bredere ontwerp van landhuisdelen met 31,7 procent. Tweelaagse parketvloeren komen bij elkaar tot slechts een aandeel van 26,1 procent.

Eiken, zo bevestigen de marktonderzoekers, is en blijft grondstof nummer één voor het maken van houten vloeren. Vorig jaar lag het aandeel van eikenhout in de zestien onderzochte Europese landen op 82,8 procent, met een stijgende tendens. Tot de duurdere houtsoorten behoren onder meer de tropische en de van noten- en fruitbomen afkomstige, elk met een marktaandeel van minder dan 4 procent voor houten vloeren.

Wood-Type europe-2016pp

De markt voor houten vloeren is sterk verdeeld, zo vervolgt het marktonderzoek. Bij elkaar telt Europa momenteel zo’n tweehonderd producenten van houten vloeren. “De toetredingsdrempels tot de markt zijn overeenkomstig laag. Om die reden stromen telkens weer nieuwe producenten uit andere werelddelen binnen op de Europese markt. De markt wordt eveneens door alternatieve vloerensoorten onder druk gezet,” aldus Jan Hudak, auteur van de studie. “Dit betreft in het bijzonder de laminaatvloeren, die tegen een gunstige prijs de illusie van echt hout scheppen.” Fabrikanten van belang, zo stipt het begeleidend persbericht slechts aan, zijn Bauwerk-Boen, Hamberger Flooring, Parador, Tarkett, Panaget, Unilin, Kährs, Meister en Margaritelli. Meer informatie: www.interconnectionconsulting.com.

Bij Interconnection Consulting is tevens een afzonderlijk onderzoek naar de parketmarkt in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) beschikbaar. Daaruit blijkt onder meer dat voor Duitsland tot aan 2020 een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 1,5 procent wordt voorzien.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
CBS-cijfers voor mei ook weer in orde

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in mei voor de elfde maand op rij meer omgezet, deze keer 3,9 procent. Winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden voor de achtste achtereenvolgende maand een omzetgroei, en wel met 3,4 procent. De omzet van de winkels in non-food bij elkaar geteld groeide in mei met bijna 3 procent. Hun verkopen (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) waren bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt het CBS vandaag.

Omzet-detailhandel-mei17

De detailhandel in zijn geheel heeft in de vijfde maand van het jaar 3,5 procent meer omgezet, waarbij het volume 3 procent hoger lag. Zonder correctie voor de koopdagen was de omzet van de detailhandel bijna 6 procent hoger. De online omzet lag bijna 24 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
Faillissement houthandel Frans Trap

trap flooringVanuit België komt het bericht van het faillissement van Houtimport Trap Frans En Zoon NV in Mechelen, vele jaren lang bekend als houthandelaar en -verwerker en producent van massief en meerlaags parket. Ook het gerelateerde Trap Ciney SA in het Waalse Ciney is failliet. De datum van beide vonnissen is 5 juli 2017. Nadere informatie ontbreekt momenteel. Enkele jaren geleden investeerde het familiebedrijf stevig in extra capaciteit middels een nieuwe fabriek in Hongarije, met een productiehal van vierduizend vierkante meter.

(Parketplein, 14-07-2017)

 
Waarde parketexport EU neemt flink toe

De uitvoer van parketvloeren uit de Europese Unie is vorig jaar met 3,4 procent gestegen tot 18,845 miljoen vierkante meter. In waarde was zelfs sprake van een toename met 8,9 procent tot een bedrag van 499,9 miljoen euro, aldus meldt Euwid op gezag van statistiekbureau Eurostat en parketfederatie FEP.

Ongeveer de helft van de parketexport van de EU ging richting Zwitserland en Noorwegen. Met een min of meer stabiel volume van 5,244 miljoen vierkante meter blijft Zwitserland de belangrijkste afzetmarkt voor parketfabrikanten in de EU. De waarde van deze uitvoer groeide met 4,8 procent tot 139,4 miljoen euro. De leveringen aan Noorwegen dikten in volume met 5,8 procent aan tot 4,319 miljoen vierkante meter en in waarde met 8,1 procent tot 101,5 miljoen euro.

De VS handhaven zich op de derde plaats als bestemming voor parketvloeren uit de EU. Met 2,192 miljoen vierkante meter groeide de die kant op gestuurde hoeveelheid met 9,9 procent, bij een waardestijging van maar liefst 22,4 procent tot 62,0 miljoen euro. Procentueel groeide China als afzetmarkt voor de EU evenwel nog sterker. In volume groeide de uitvoer naar dit land in Azië met 66 procent tot 1,86 miljoen vierkante meter en in waarde met 49,5 procent tot 52,1 miljoen euro.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
INPA content met meer vraag naar exoten

Lapacho-TajiboTajibo/Lapacho visgraatxINPA Parket levert al tientallen jaren wereldwijd meer dan fraaie vloeren die mede afkomstig zijn uit eigen fabrieken, zo brengt het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf graag nog eens in herinnering. Met een achttal verschillende houtsoorten, voorzien van namen als Tajibo, Curapau en Morado en leverbaar in brede delen, hoogkantlamel en visgraat, is de keuze bovendien zeer ruim te noemen. Al deze producten zijn afkomstig uit INPA’s eigen - volledig FSC-gecertificeerde - bos in Bolivia. Hier heeft men in eigen (duurzaam) beheer dertigduizend hectare aan bos liggen.

De vorig jaar ingezette lijn van een stijgende vraag naar patroonvloeren, zoals visgraat, is ook bij INPA naar eigen zeggen niet onopgemerkt gebleven. Samen met deze groeiende belangstelling neemt namelijk ook de vraag naar klassiekere houtsoorten toe. “Uiteraard zijn wij blij met de toenemende interesse in deze houtsoorten,” aldus Arthur Hoetelmans. “Wij spelen hier tijdens de komende Interieur Collectie Dagen in Gorinchem dan ook op in door naast ons grote assortiment Eiken vloerdelen tevens een scala aan mooie houtsoorten uit Zuid-Amerika aan de bezoekers te tonen. Uiteraard is tijdens deze dagen een ieder van harte welkom op onze stand om al het moois met eigen ogen te aanschouwen,” zo besluit de directeur. De beurs staat voor medio september op de rol.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Chris de Vries aan de slag bij RIGO

Chris-de-VriesChris de Vries (foto: Linkedin)Chris de Vries is per de eerste van deze maand in dienst gekomen bij RIGO Verffabriek. De aanstelling van dit welbekende gezicht in de parketwereld is goed nieuws, zo laat men weten vanuit IJmuiden. De Vries geeft leiding aan iedereen binnen het bedrijf die zich bezighoudt met ‘Verkoop en Ontwikkeling’. In die hoedanigheid stuurt hij het verkoopteam aan, de productmanagers en het laboratorium. De Vries maakt vanuit zijn functie van manager Verkoop en Ontwikkeling deel uit van het managementteam en rapporteert aan de directie.

Deze positie is nieuw voor RIGO Verffabriek en vloeit naar eigen zeggen voort uit de groei van de organisatie. “Door deze functie binnen het managementteam van RIGO Verffabriek in te richten, zullen Verkoop en Ontwikkeling elkaar sterker aanvullen en behoudt de directie tijd en aandacht voor klanten en collega’s. Al met al een stap waar we als bedrijf enorm trots op zijn. Chris heeft in zijn vorige functies veel ervaring opgedaan die nu goed van pas komt.” De nieuwe man laat weten de komende maanden graag kennis te maken met de klanten en de leveranciers. Hij is mobiel bereikbaar op 06-10111402 en per e-mail via chris@rigoverffabriek.nl.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Jeroen Post aan de slag bij T&G Wood

Jeroen-PostJeroen PostBegin deze maand is Jeroen Post begonnen op de exportafdeling van T&G Wood International. Het bedrijf in Ede zegt trots te zijn dat Post ervoor kiest om zijn carrière bij hen voort te zetten. Gezien diens jarenlange ervaring in de parketbranche wordt de nieuwe man dan ook gezien als een belangrijke aanwinst. Zijn werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit verkoop buitenland, met de focus op Duitstalige landen. “T&G Wood is een relatief jong en servicegericht bedrijf waar ik mij gelijk thuis voelde. Ik ben blij dat ik nu deel uitmaak van deze dynamische organisatie en dat ik kan bijdragen aan het verder uitbouwen van hun klantenbestand,” aldus Jeroen Post, die door T&G Wood vanzelfsprekend veel succes wordt gewenst met zijn werkzaamheden.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Waterproof badkamervloeren van PVC

TR-Brushed-metalTransform ‘Brushed metal’ kent een abstract modern dessin met de look van geborsteld metaal in grijs, messing/goud of een combinatie van beide.Moduleo weet om welke vloeren hedendaagse badkamers vragen. Ze dienen praktisch te zijn, comfortabel aan te voelen en esthetisch te passen (zie de foto) bij de overige inrichting. Het vloerenmerk van de IVC Group adviseert voor deze toepassing zijn hoogwaardige PVC-vloeren in hout- of natuursteenlook uit de collecties Impress en Transform. De slijtvaste toplaag van 0,55 millimeter dik en de gepatenteerde coating Protectonite beschermen de vloeren tegen vocht en vlekken en maken ze geschikt voor in de badkamer. Onlangs lanceerde Moduleo nog, zoals eerder bericht, in zijn Transform-collectie de nieuwe tegeldessins ‘Desert stone', ‘Brushed metal’, ‘Azuriet’ en ‘Jura stone', deze als antwoord op de grote vraag naar luxevinyl bij projectgebruik. Moduleo beveelt zijn PVC-vloeren gezien hun opbouw eveneens aan voor renovaties.

(Parketplein, 12-07-2017)

 
Verhuisbericht Your Floor

Nieuw-Your-FloorNieuw onderkomen (aan rechterzijde) van Your FloorVloerenbedrijf Your Floor verhuist direct na de zomer van de Rijnstraat 14 naar de Euterpehof 16 binnen de gemeente Oss. De adreswijziging gaat in op 1 september a.s. De nieuwe postcode is 5342 CW. De overige gegevens wijzigen niet, aldus directeur Gerald Zwiers.

(Parketplein, 10-07-2017)

 
Nieuwe CEO voor Tarkett

Glen-MorrisonGlen Morrison (foto: Tarkett)Glen Morrison, een Engelsman met ook de Amerikaanse nationaliteit, wordt per 1 september a.s. de nieuwe CEO van Tarkett. Momenteel is Morrison de aanvoerder van de Noord-Amerikaanse divisie van het Franse vloerenconcern. Sinds zijn aantreden in het voorjaar van 2015 hield hij daar toezicht op een snelle en efficiënte integratie van merken en organisaties binnen Tarkett Noord-Amerika, waardoor de autonome groei van de groep als geheel versnelde en de winstgevendheid aanzienlijk verbeterde, aldus een pluim van zijn werkgever. Hij vervangt Michel Giannuzzi, die elders CEO wordt. Gianuzzi heeft precies tien jaar lang aan het roer gestaan. Vanaf de wereldwijde recessie in 2009 en ondanks trammelant in Rusland, tekent de Fransman voor een winstgevende groeistrategie, met inbegrip van 21 overnames, waaronder Desso.

(Parketplein, 10-07-2017)

 
Commissie beoordeelt parketteurs
Saar-Berks-Een-Meester-Saar Berks: “Een Meester Parketteur moet het verwachtingspatroon van de klant duidelijk proberen te krijgen.”
Johan-ZwartbolJohan Zwartbol onderscheidde zich met een pracht van een portfolio.
Nino-MunsNino Muns luistert naar de commissie, opleider Fred Witkamp kijkt toe.
Jeroen-PellegromJeroen Pellegrom beantwoordt een vraag van Han Dorenbos (rechts).

Gisteren vond op het ROC te Nieuwegein een dubbele beoordeling plaats van parketteurs. Twee parketteurs werden getoetst op hun kunnen om in aanmerking te komen voor de titel Meester Parketteur van het Gilde van gediplomeerde parketteurs, te weten Saar Berks en Johan Zwartbol. Verder werden drie parketteurs beoordeeld voor het erkende niveau 3 vakdiploma. Alle parketteurs hadden de commissie vooraf een portfolio toegestuurd waarin de kwaliteiten van hun vakmanschap naar voren kwamen. De aftrap was voor Saar Berks die veel lof kreeg voor haar portfolio. De vragen van de commissie wist ze met verve te beantwoorden en resulteerde verder in een mooie uitwisseling van gedachten. Eric Jongmans: “Waar kan een Meester Parketteur zich volgens jou mee onderscheiden?” Saar Berks: “Vanzelfsprekend is vakmanschap belangrijk. Maar een Meester Parketteur onderscheidt zich door extreem goed te zijn in de communicatie. Hij moet het verwachtingspatroon van de klant duidelijk proberen te krijgen. Het gaat om vertrouwen. De klant koopt iets wat hij nog niet heeft en dus nog niet als eindproduct heeft gezien. Een Meester Parketteur moet verder ook kennis uitdragen.” Saar Berks bleek een ‘kei’ in houtherkenning en kon daar geen genoeg van krijgen, zo bleek na afloop toen ze rustig verder ging met het stalenbord. “Je hebt een hart voor hout en een hart van hout,” zo stelde Mari Habraken poëtisch.

Saar-Berks-in-goed-gezelschapSaar Berks (links), in goed gezelschap van commissieleden Jan van der Kroef (midden) en Eric Jongmans (rechts) weet na afloop niet op te houden met ‘houtherkenning’.

Ook Johan Zwartbol onderscheidde zich met een pracht van een portfolio, waarvan het enthousiasme afspatte. Opvallend daarbij was het goede en deskundige onderhoudsadvies dat daarin naar voren kwam, zo vond Mari Habraken. De commissieleden waren het erover eens dat Zwartbol over een gedegen technische kennis beschikt en onder de indruk van zijn bijdrage en bescheidenheid. Het was dan ook geen verrassing dat zowel Saar Berks als Johan Zwartbol vanaf nu de titel Meester Parketteur mogen dragen.

Ruben-de-VaanRuben de Vaan kreeg veel lof voor zijn vakkennis en portfolio.

De drie parketteurs die werden beoordeeld voor het erkende niveau 3 vakdiploma waren Ruben de Vaan, Nino Muns en Jeroen Pellegrom. Van deze drie kandidaten kreeg vooral Ruben de Vaan veel lof voor zijn vakkennis en portfolio. De officiële uitslag van deze kandidaten wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

(Parketplein, 07-07-2017)

 
Tour-bezoek bij Balterio/Unilin
Xpressions-Mix-101Collectie Xpressions.
Uiteenlopende-kleurmogelijkhedenUiteenlopende kleurmogelijkheden.
State-of-art-machineparkHet machinepark kan met recht ‘state-of-the-art’ worden genoemd.
Deskundige-uitleg-Deskundige uitleg bij de machines.
De-renners-vliegen-voorbijDe renners razen voorbij.

Balterio, als merk ondergebracht bij UNILIN, stelde onlangs twee nieuwe collecties digitaal bedrukt laminaat voor: Grande en Xpressions. De vloeren worden vervaardigd in UNILIN’s hightechproductiesite voor Balterio-laminaat in Vielsalm, in de Belgische provincie Luxemburg. UNILIN is een pionier op het gebied van laminaatvloeren, en wil die uitmuntende reputatie nog versterken. “UNILIN speelt al jaren een echte voortrekkersrol in de laminaatsector, en groeit stilaan uit tot een trendsetter op het vlak van digitaal bedrukte laminaatvloeren,” aldus Ruben Desmet, algemeen directeur laminaatvloeren bij UNILIN. “In 2016 voegde UNILIN Balterio toe aan zijn portefeuille, die ook al het populaire Quick-Step omvatte en Pergo, ons merk voor de projectmarkt. Zo maken we onze intrede in de wereld van digitaal printen. De samenwerking tussen UNILIN en Balterio werpt vruchten af. Tot nog toe werden twee collecties digitaal bedrukte laminaatvloeren gelanceerd: Grande – de eerste waterdichte laminaatlijn met digitale prints – en Xpressions – het allereerste assortiment laminaatvloeren met dessins die op gedurfde manier afwijken van de klassieke houtpatronen.”

Ruben Desmet legt het belangrijke verschil tussen digitaal gedrukt en traditioneel laminaat uit: “Bij traditionele laminaatvloeren worden de houtdessins eerst gedrukt op een speciale laag papier. Bij digitaal bedrukt laminaat wordt het dessin echter direct op de planken aangebracht. De tekeningen kunnen sneller en makkelijker worden vervangen bij digitaal bedrukt laminaat. Het biedt dus meer flexibiliteit om patronen op maat te creëren. Bovendien kunnen we zo ook uiterst snel inspelen op veranderende markttrends en behoeften.”

Begin deze week trok de Tour de France vlak langs de fabriek van de Unilin-vestiging in Vielsalm. Voor Unilin een bij uitstek geschikt moment om belangstellenden uit te nodigen voor een bezoek aan de fabriek en de ‘state-of-the-art’ digitale productielijn van Balterio te demonstreren. De nieuwe digitale productielijn van Balterio dicht op een efficiënte manier de kloof tussen dynamische trends en laminaatvloeren. Bruno Vermeulen, directeur onderzoek en ontwikkeling: “Het hele productieproces verloopt veel sneller dan bij analoog drukken. Daardoor kunnen we al vroeg anticiperen op nieuwe tendensen in mode, architectuur of interieurontwerp. Zo kunnen we gemakkelijker vloeren maken die afgestemd zijn op wat op dit moment helemaal in is.”

(Parketplein, 05-07-2017)

 
Wicanders op de Biënnale in Venetië

Wicanders-CorkcomfortWicanders’ Corkcomfort in combinatie met de werken van Antunes.Op de Biënnale in Venetië heeft de Portugese kunstenares Leonor Antunes verkozen om bij haar kunst gebruik te maken van een kurkvloer van Wicanders. Boven een Wicanders’ Corkcomfort van circa 100 vierkante meter hangen aan het plafond van het historische Arsenaal te Venetië nu verschillende sculpturen en lampen van Antunes, die volgens Amorim de unieke aspecten van het Portugese kurk in combinatie met andere materialen versterken. Pedro Maria Pinho, Marketing Director Amorim: “Het gebruik van onze vloer door Leonor Antunes weerspiegelt de groeiende trend bij kunstenaars, designers en architecten om dit natuurlijke product toe te vertrouwen aan de materialisatie van hun creatieve en professionele visies.” Een kurkvloer bewijst hiermee eens te meer terrein te winnen als een verantwoordlijk, efficiënt en esthetisch alternatief. “Musea over de hele wereld kiezen voor de vloeren van Wicanders. Dat alleen al is het bewijs van onze kwaliteit, verscheidenheid en potentieel.”

(Parketplein, 05-07-2017)

 
Cocaïne sloopt tropische bossen

Logo-OregonDe tropische bossen in Centraal-Amerika zijn op alarmerende snelheid aan het verdwijnen. Hiermee wordt het leven van de indianen die er wonen en de meeste van de bijzondere biologische ecosystemen bedreigd. Achterliggende oorzaak: cocaïne. Het gaat hierbij niet om de verbouwing van de coca-plant die voor deze ‘narco-ontbossing’ zorgt. Het is het resultaat van de aankoop van grote delen land door criminelen uit de drugshandel die hiermee hun illigaal verkregen geld willen witwassen. Zo blijkt uit een recent onderzoek van de Oregon State University gepubliceerd in Science Daily. Grote delen woud worden omheind, bomen worden omgekapt, waarna in de meeste gevallen een ‘cattle ranch’ (veebedrijf) wordt gestart. Deze wijze van ontbossing, die zijn weerga niet kent, wordt door de onderzoekers omschreven als ‘de belangrijke, veelal onbekende aanstichter van tropische ontbossing in Midden-Amerika’. De afgelopen jaren zijn hierdoor 30 procent van de bossen in Honduras, Guatamala en Nicaragua verdwenen. Zo’n 30 tot 60 procent van de verdwenen tropische bossen betrof nationale en zelfs internationaal aangewezen beschermde gebieden. De problematiek kwam een aantal jaren geleden al eerder aan bod, waarbij nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor de dramatische gevolgen. Gezien de hernieuwde publicaties en onderzoek heeft dit vooralsnog kennelijk niet het beoogde resultaat opgeleverd.

(Parketplein, 05-07-2017)

 
Forse stijging barometer woonbranche

In juni is de door Van Es Marketing verzorgde ‘woonbranche economische barometer’ met ruim acht punten gestegen. Daarmee is de opvallende neergang in de voorgaande maand weer grotendeels teruggewonnen. De barometer sloot de maand juni af op een stand van 15,3. De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door positieve cijfers over de woningmarkt. Maar ook de laatste cijfers over het producentenvertrouwen en de weekomzetmutaties van de woondetailhandel vielen in juni hoger uit dan in de voorgaande maand.

Woonbranche-economische-2017-7‘Woonbranche economische barometer’ stijgt weer (bron: marktdata.nl)

De index van de weekomzetmutaties van woondetaillisten stijgt in juni met bijna elf punten. De deelindicator is in juni uitgekomen op 6,4 waarmee de maandomzetontwikkeling in de woondetailhandel na een negatieve stand in mei weer ‘opkrabbelt’, aldus Van Es.

De stemming onder consumenten is in juni gelijk gebleven, meldt het CBS en komt net als in mei uit op 23. De koopbereidheid neemt in juni iets toe. De deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 10, tegen 8 in mei. Consumenten zijn positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen. Het oordeel over het economisch klimaat verandert nauwelijks. Deze deelindicator komt uit op 44, tegen 45 in mei. Het producentenvertrouwen stijgt van 6,1 in mei naar 7,2 in juni, aldus het CBS.

In de verslagmaand mei 2017 registreert het Kadaster bijna 20.000 verkochte woningen. Dit is een stijging van 24,4 procent ten opzichte van mei 2016. Vergeleken met de voorgaande maand, april 2017, is er sprake van een stijging van 19,7 procent. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden beduidend hoger zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een sterk positief effect op de stand van de barometer.

(Parketplein, 03-7-2017)

 
Unipro zet Forinn in het zonnetje
Feestelijk-ontvangstFeestelijk ontvangst van Forinn door Unipro.
 producttraining-voorProducttraining voor vertegenwoordigers en vestigingsleiders.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Forinn organiseerde Unipro in Haaksbergen afgelopen vrijdag een gezellig samenzijn voor alle medewerkers van Forinn. ‘Team Forinn’ werd op feestelijke wijze ontvangen en getrakteerd op een goed verzorgde en heerlijke barbecue. Onder het genot van een hapje en drankje werd er in gemoedelijke sfeer het nodige bijgepraat. Daarnaast verzorgde Unipro voor de vertegenwoordigers en vestigingsleiders van Forinn ook nog een producttraining. Forinn wil Unipro via deze weg bedanken voor de gezellige, leerzame en smaakvolle dag!

(Parketplein, 03-07-2017)

 
Bona Zomeractie weer van start

Bona-Zomeractie-017Net zoals de afgelopen jaren heeft Bona ook dit jaar weer een Zomeractie. Deze is wederom twee maanden geldig. Sinds de introductie van de herziene lijn Bona parketlakken en de parketolie Bona Craft Oil 2K worden deze producten volgens Bona veel gekocht en toegepast op de houten vloeren. Daarom heeft Bona besloten om de parketteur via 2 zomeracties mee te laten profiteren van de goede verkoop van deze producten. De 1e actie is bij aankoop van of 1 volle doos Bona Traffic HD of 1 volle doos Bona Traffic Natural, waarbij de parketteur de Bona Craft Oil 2K gratis krijgt (keuze uit de 11 kleuren). Bij de 2e actie geeft Bona 10 procent extra korting als men 2x de grondlak Bona Natural koopt plus 1x de aflak Bona Traffic Natural. “Dat is mooi meegenomen!,” aldus Bona in het persbericht. De acties lopen van 1 juli tot en met 31 augustus 2017. Info: www.bona.com/nl/zomeractie

(Parketplein, 03-07-2017)

 
Unilin behaalt dubbele ‘patentzege’

Het-folddown-unifitFolddown Unifit van Unilin.Eind juni heeft Unilin tweemaal succes behaald bij de patenten die de onderneming op de verbindingssystemen van zijn vloerproducten hanteert. Zo bevestigde de afdeling bezwaren van het EPO (European Patent Office) het Pergo’s folddown patent EP 2 009 195 B1 dat betrekking heeft op ‘folddown systems’ bij vloerpanelen. Het patent dat volgens Unilin is gebaseerd op een technologie die door Pergo in 2000 en 2001 werd ontwikkeld is in 2015 al bevestigd door EPO, maar werd bestreden door een derde partij. Deze kan nog tegen de beslissing in beroep gaan. Verder heeft een Amerikaanse rechtbank in Florida een schadevergoeding toegekend aan Unilin na vaststelling van schending van de octrooien met betrekking tot Unilin’s ‘v-groove technology’ en Unilin’s ‘embossed-in-register technology’. Het betreffende bedrijf Wood Floor LLC (en alle aan Wood Floor LLC gerelateerde bedrijven) moet naast de schadevergoeding ook alle juridische kosten betalen.

(Parketplein, 03-07-2017)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

 

Floor Forum

FF-126FFI-94

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Nabeschouwing EFWEX, dé Parketbeurs
  • Dossier Top exportminded Oostenrijkse bedrijven
  • Dossier Voorkleuren
  • Dossier UV aflakken op de werf
  • Dossier Aanbieders Hongaarse punt en visgraat in LVT, PVC, vinyl
  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Nabeschouwing Domotex asia/Chinafloor

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com