unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

SKYLT-BANNER-NEW-2

nieuws
Albers valt in de prijzen
Afgelopen week hebben de parketspecialisten uit het collectief van de Parketmeesters bekend gemaakt wie in hun ogen het meest in aanmerking komt voor de eretitel 'Leverancier van het Jaar' over 2001. De prijs is toegekend aan een wel zeer bekende aanbieder uit het Limburgse: Albers Parketgroothandel BV te Weert.

(Parketmeesters, 14-01-2002)
 
CAO-partijen dichter bij elkaar
Hoewel de standpunten gisteren aan het begin van de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Parket onoverkomelijk uit elkaar lagen, lijkt een oplossing nabij. Volgens FNV Bouw is de tweede onderhandelingsronde constructief verlopen. Ter elfder ure is een acceptabel voorstel op tafel gekomen. Beide partijen gaan nu de voorstellen met de achterban bespreken. Begin februari komt men weer bij elkaar waarna de CAO snel afgerond kan worden. Volgens insiders zal naar verwachting in de nieuwe CAO een loonsverhoging van een paar procent worden opgenomen. FNV Bouw noemt het positief dat de werkgevers nu bereid lijken te zijn de nullijn los te laten die ze begin december nog gepropageerd hadden. Zoals bekend vragen de bonden vier procent loonsverhoging. Wel waarschuwt de bond dat ondanks de positieve ontwikkelingen de partijen nog ver uit elkaar liggen. Daarbij gaat het niet alleen om het loon. FNV Bouw stelt in de parket ook 'verlofsparen' voor. De bond wil tevens meer aandacht voor de loopbaan van werknemers, onder meer met een loopbaanadvies en scholing.

(Parketplein, 11-01-2002)
 
Regering keurt stickerplicht af
De regering heeft zich in afkeurende zin uitgesproken over het initiatief wetsvoorstel van Marijke Vos van GroenLinks. Die wil verbieden dat hout en houtproducten zonder groen (duurzaam geproduceerd hout) of rood (niet duurzaam) merkteken op de markt worden gebracht. De 'stickerplicht' van Vos werkt door in de gehele keten, zodat mogelijk ook parketfabrikanten aan de eindverbruiker moeten kunnen aantonen dat hun product van duurzame origine is. Na een negatief advies van Brussel vanwege strijdigheid met de Europese handelswetgeving, was het (lang) wachten op een standpunt van het kabinet. Minister Pronk van VROM heeft nu aan de Eerste Kamer geschreven dat aan het tot wet verheffen van het initiatiefvoorstel het risico kleeft dat de Europese Commissie Nederland op juridische gronden in gebreke zal stellen. Bovendien wijst Pronk erop dat een aantal lidstaten van de Wereld Handelsorganisatie vanwege vermeende strijdigheid met het verdrag inzake technische handelsbelemmeringen bezwaren tegen het voorstel heeft ingebracht en dat verwacht kan worden dat zij te zijner tijd beroep zullen aantekenen. De minister lijkt er verder niet gelukkig mee dat het initiatiefvoorstel zijn doel tracht te bereiken door productinformatie via een verplichte labelling, terwijl het kabinet opteert voor vrijwilligheid. (Zie ook Nieuws van 21 november 2001).

(Eerste Kamer/Parketplein, 09-01-2002)
 
Klik-bakkeleien gaat door
Een paar weken geleden meldde laminaatfabrikant Unilin (Quick-Step) dat de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) in een voorbeslissing had bepaald dat het lijmloze laminaat van Unilin (met Uniclic-systeem) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig waren met een aantal patenten die in het bezit zijn van Berry. Op zijn beurt laat Berry nu weten dat de ITC heeft aangekondigd dat zij de sindsdien door Berry (plus Alloc en Välinge) ingediende aanvraag tot herziening heeft goedgekeurd. Tevens werd de aanvraag tot herziening die door de Office of Unfair Import Investigations (OUII) is ingediend goedgekeurd. Gebaseerd op deze aanvragen zal de Commissie grote stukken van de initiële uitspraak gaan herzien, aldus Berry. De uitspraak van de administratieve rechter heeft betrekking op alle patenten die zijn aangedragen door Berry, Alloc en Välinge om vast te stellen of de lijmloze vloeren van de 'gedaagden', te weten Unilin en (daarmee ook) Pergo, BHK, Meister-Leisten, Akzenta en Roysol, inbreuk plegen op deze patenten. De streefdatum voor de finale uitspraak van de ITC is verplaatst van 5 februari naar 7 maart a.s.

(Berry/Parketplein, 07-01-2002)
 
EK-parketleggen september 2002
Door alle perikelen rondom de Parket Expo (zie nieuws 18-12-2001) lijkt het Europees Kampioenschap Parketleggen losgekoppeld te gaan worden van de vakbeurs. "Toen de datum van de Parket Expo verschoven werd van mei naar september 2002 hebben we de kampioenschappen mee laten verhuizen," aldus organisator en parketopleider Ad van Mierlo. "Nu er wederom gesproken wordt over een nieuwe datum en zelfs locatie lijkt het het beste dat het kampioenschap losgekoppeld wordt van de beurs. Jammer, want een vakbeurs en een dergelijk kampioenschap zijn best een sterke combinatie. Nu nog een keer de datum veranderen kun je echter niet maken naar de deelnemers toe. Het EK-parketleggen wordt daarom gewoon van 15 tot en met 17 september 2002 gehouden. De uitnodigingen zijn de deur uit. Aan het kampioenschap doen zeker mee: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Polen, en ik kreeg zojuist het bericht dat ook Rusland heeft toegezegd. Ik wacht nog op een antwoord van Hongarije. Dit betekent dat het aantal deelnemers 10 of 11 zal bedragen, een aantal waarover ik zeer tevreden ben," besluit Van Mierlo.

(Parketplein, 03-01-2002)
 
Dynamische groei laminaat
De Amerikaanse overlay-producent Mead verwacht wereldwijd een aanhoudende, dynamische groei van laminaatvloeren. Uit de analyses van deze marktleider blijkt dat de productie in Europa in 2001 met 20 miljoen vierkante meter zal toenemen tot een totaal van 250 miljoen. Volgens Mead is de productiecapaciteit duidelijk opgeschroefd, echter nog niet volledig in gebruik. Voor Noord-Amerika wordt een gematigder groei voorspeld van 35 naar 40 miljoen meter. Het segment Azië en overige landen zal dit jaar 60 miljoen meter produceren, tegenover 50 miljoen vorig jaar. Voor 2002 voorziet Mead een productietoename van gelijke omvang. In de statistieken voor 1999 staat nu een wereldwijde productie van laminaatvloeren van 225 miljoen vierkante meter, in 2000 is dat 315 miljoen, in 2001 naar verwachting 350 miljoen en het komende jaar 385 miljoen. Een kanttekening bij dit optimisme is dat Mead twaalf maanden geleden nog voorzag dat de wereldwijde productie dit jaar zou toenemen tot niet minder dan 370 miljoen vierkante meter. Dat wordt bij benadering dus 'slechts' 350 miljoen. Volgens de nieuwe CBW-VNTF Woonmonitor Vloerbedekking is 21 procent van het totale vloeroppervlak in Nederlandse huizen bedekt met laminaat.

(Mead/VNTF/CBW/Parketplein, 27-12-2001)
 
Bauwerk breidt uit
De Zwitserse fabrikant Bauwerk Parkett heeft zijn Oostenrijkse dochteronderneming in Salzburg uitgebreid. De investering van bijna drie miljoen Euro maakt het nu mogelijk de productie op jaarbasis met een derde te verhogen. "Daarmee kunnen we onze nieuwe productlijn Solopark, uiterst geschikt voor klassieke en bedrijfsmatige woningen, geheel in Salzburg vervaardigen," vertelt bedrijfsleider Josef Schwaiger. Op de productieoppervlakte van in totaal 6500 vierkante meter kan nu ook de grondstof vurenhout direct in Salzburg worden verwerkt. Tot nu toe werd dit ingekocht bij zusterbedrijven en onafhankelijke leveranciers uit Zwitserland en Vorarlberg. Jaarlijks heeft Bauwerk ongeveer 15.000 kubieke meter vurenhout nodig; dat is ongeveer tweederde van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. De fabriek in Salzburg is bekend vanwege de productie van Unopark, Denspark en sinds kort ook Solopark. Voor Denspark ontving de Salzburger Bauwerk-onderneming afgelopen jaar de Duitse Architectuurprijs voor design.

(DRW/Parketplein, 21-12-2001)
 
Parket Expo voorjaar 2003?
In de branche gaat al enkele weken het gerucht dat een aantal toonaangevende leveranciers niet tevreden is met de geplande beursdatum (september 2002) van de komende Parket Expo. Ook de locatie (Jaarbeurs Utrecht) zou (wederom) ter discussie staan. "Dat is juist," vertelt Rob Simoons van beursorganisator Promotion Projects. "Er bestaat bij hen een sterke wens de beurs te internationaliseren. Met name de organisatie Parket Alliance is van mening dat een dergelijk evenement sterk internationaal geörienteerd moet zijn. Als locatie gaat de voorkeur uit naar Maastricht, vanwege de gunstige ligging met de buurlanden. Alliance heeft te kennen gegeven dat indien er een dergelijke beurs komt, zij zich sterk zullen maken om met hun zusterorganisaties in het buitenland afspraken te maken om zo'n initiatief te steunen." Wat wordt dan de nieuwe datum? Simoons: "De voorkeur gaat uit naar voorjaar 2003, waarbij je kunt denken aan de maanden maart, april of mei. Kortom, we gaan nu ons huiswerk maken, de mogelijkheden in Maastricht nader onderzoeken en op korte termijn met de internationale organisaties rond de tafel zitten. We hebben gisteren besloten om deze vergadering 15 januari op de aanstaande vakbeurs Domotex Hannover te houden." Is het niet vervelend wederom de plannen te moeten wijzigen? "Je praat hier over een 'people's business' waarbij het erom gaat vraag en aanbod bij elkaar te brengen indien daar voldoende draagvlak voor is. Natuurlijk moet je ingaan op een dergelijk verzoek. Dit is op zich een unieke kans om tot een prachtige internationale beurs te komen," besluit Simoons.

(Parketplein, 18-12-2001)
 
Hornitex wacht op concreet bod
Er is nog steeds geen concreet overnamebod gedaan op het gefailleerde Hornitex, aldus ontkracht curator Werner Schreiber recente geruchten dat de Duitse producent van plaatmaterialen en laminaatvloeren spoedig, geheel of gedeeltelijk, overgenomen zou worden. Belangstellende partijen hebben laten weten meer tijd nodig te hebben om tot een beslissing te kunnen komen. Als eindtermijn voor een gedetailleerd overnamebod staat nu 14 januari in de agenda. Onder de gegadigden bevinden zich een Britse participatiemaatschappij (Bridgepoint Capital) en ook een Russische investeringsgroep. De meest favoriete overnamekandidaten van de Duitse vakpers zijn echter 'concullega's' Pfleiderer en Homanit, ook in Nederland niet onbekend.

(Hornitex/DLW-Verlag/Parketplein, 17-12-2001)
 
CEI-Bois ziet herstel houtsector
De onzekerheden en de verzwakking van de wereldeconomie werpen ook een schaduw over de lotgevallen van de Europese houtbewerkingsindustrie. Het jaar 2002 wordt een moeilijk jaar voor deze tak van nijverheid. Dit constateerde de Europese federatie van de houtbewerkende industrie CEI-Bois onlangs tijdens zijn algemene jaarvergadering in Santiago de Compostela. Voorzitter Borgström verwacht niettemin uiterlijk aan het eind van 2002 een herstel. De doelstelling van de federatie voor het jaar 2010 is om van hout en houtproducten de belangrijkste materialen te maken voor de bouw en de woning- en projectinrichting. De federatie van parketfabrikanten FEP voorzag eerder al dat de markt voor parket dit jaar slechts minimaal zou groeien als gevolg van de economische achteruitgang en de terugval in de nieuwbouwsector in verscheidene landen. De FEP is ervan overtuigd dat het 'natuurproduct' parket zijn populariteit bij de eindverbruiker zal behouden en dat dus de trend in de richting van parket en houten vloeren zal aanhouden.

(CEI-Bois/FEP/Parketplein, 14-12-2001)
 
Woninginrichting plust fors
In oktober is de omzet van de Nederlandse detailhandel 8,5 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Horen we binnen de parketbranche steeds meer negatieve geluiden bij zowel leveranciers als detaillisten, volgens het CBS gaat het nog steeds erg goed met de woninginrichting. De winkels in woninginrichtingsartikelen (meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking) staken met een plus van 15 procent met kop en schouders uit boven de cijfers van hun collega-detailhandels. De omzetstijging is des te opmerkelijker als men het cijfer afzet tegen dat van de maand ervoor (+4 procent). Wellicht is de omzetstijging te danken aan een verschuiving van de bestedingen aan vakanties ten gunste van de woninginrichting, vanwege de gebeurtenissen en nasleep van de tragedie van 11 september. Naast de woninginrichting deden ook de drogisterijen (+13,6 procent), doe-het-zelf-winkels (+14,5 procent) en consumentenelectronica (+8,7 procent) het goed in oktober in de non-foodsector. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat winkelen wederom duurder is geworden. In vergelijking met oktober vorig jaar liggen de winkelprijzen 5,6 procent hoger. Het volume van de omzet is met 2,8 procent gestegen. In totaal heeft de consument in oktober voor 6,6 miljard euro in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 960 euro. Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel.

(Parketplein/CBS, 12-12-2001)
 
Nieuwe FSC-campagne
"De keuze voor niet-gecertificeerd hout is net zo onhoudbaar als de keuze voor producten die door kinderarbeid tot stand zijn gekomen," aldus A. van den Berg van de gelijknamige houthandel in Cobouw. "De verkopen van gecertificeerd hout vertonen in de afgelopen jaren alleen maar een stijgende lijn. Na ruim vier jaar is het deel FSC-hout al eenderde van het totale verkochte volume." Aan de kwaliteit ligt het volgens Van den Berg niet. "Het maakt een boom niet uit of hij in een gewoon bos of in een duurzaam beheerd bos opgroeit. Het is dezelfde houtsoort." Het merendeel van de Nederlandse houthandelaren informeert de consument echter onvoldoende over de herkomst van het hout, zo bleek eind vorige maand uit het onderzoek 'Transparantie in de houtbranche', dat voor de tweede maal in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) werd uitgevoerd. Uit het rapport komt naar voren dat 80 procent van de 150 onderzochte houtbedrijven nog steeds niet aannemelijk kan maken dat zij hout leveren uit duurzaam beheerde bossen. Het WNF start op 22 maart 2002 een grootscheepse FSC-campagne, zo meldt Houtwereld. De kern daarvan is een winkelactie. Ruim dertig winkels - van groot tot klein - zorgen voor een grote zichtbaarheid van FSC in hun schappen. Consumenten kunnen een expeditie naar de Amazone winnen als zij drie quizvragen op een FSC-kaart invullen en opsturen. Het WNF is van plan bij de opening van de actie de Euromast in Rotterdam in te pakken als woudreus.

(Cobouw/Houtwereld/Parketplein, 10-12-2001)
 
Samenwerking Karelia Corporation-Finnforest
Karelia Corporation en Finnforest hebben afgesproken om samen te gaan in parketzaken. Het doel is om een breed scala van parketproducten op de Europese markt te brengen, gebaseerd op de merknaam Finnforest en gebruik makend van de distributiekanalen van deze leverancier van allerhande houtproducten. Karelia Corporation zorgt voor de productie en Finnforest voor de verkoop en de marketing. De overeenkomst zal geen invloed hebben op de bestaande merken en distributiekanalen binnen Karelia Corporation. Karelia Corporation heeft op jaarbasis een productiecapaciteit van bijna 5 miljoen vierkante meter en is in omvang de derde parketfabrikant van Europa. Zijn omzet zal dit jaar boven de 100 miljoen euro uitkomen.

(Parketplein/Finnforest, 07-12-2001)
 
Kliklaminaat verlijmen (?)
Het verlijmen van kliklaminaat lijkt de wereld op zijn kop. Een belangrijk verkoopargument is immers het gemakkelijk in en uit elkaar halen van de diverse systemen. Het concern Henkel kwam deze zomer met Thomsit P 660 op de markt, speciaal ontwikkeld voor kliklaminaat. "Het product is ook geschikt voor gewoon laminaat," vertelt Peter Kreukniet van Henkel Benelux. "Want ondanks het succes van de kliksystemen wordt er nog steeds laminaat verlijmd, kijk maar naar de bouwmarkten. We zijn met het product op de markt gekomen omdat bleek dat vooral in appartementen en flatgebouwen geluidsoverlast was. Ondanks de toepassing van een tussenvloer blijf je een soort van 'geklos' houden. Om het loopgeluid te verminderen beschikt de Thomsit P 660 over rubberen korrels granulaat die voor een goede geluiddemping zorgen. Het kliklaminaat blijft verwijderbaar want het kan indien gewenst eenvoudig van de vloer worden getrokken. Wel moet men bij kliklaminaat met een papieren achterkant oppassen voor eventuele beschadigingen, daarvoor blijkt de lijm eenvoudig te sterk." Kreukniet vervolgt: "Met deze lijm voorkom je bij verwijdering van de vloerbedekking beschadigingen aan de ondervloer. Een uitkomst, want de dekvloer blijft goed en dat scheelt egaliseren. Voordelen waar ook andere vloeren dan laminaat om vragen. We zijn daarom de lijm nu ook aan het testen bij kant-en-klare lamelvloeren en verwachten hem ook voor deze producten binnenkort in de markt te kunnen zetten." Het eenvoudig verwijderen van vloerproducten speelt overigens niet alleen bij laminaat en kant-en-klare houten vloeren. Sinds de nieuwe regelgeving inzake oplosmiddelhoudende producten wordt bij het verlijmen van vloerbedekking veel gebruik gemaakt van watergedragen dispersielijmen. Het verwijderen van gebruikte vloerbedekking lijkt door een langzamer verouderingsproces van de dispersielijm wat moeilijker dan voorheen met kunstharskit op basis van een vluchtig oplosmiddel.

(Parketplein, 05-12-2001)
 
OSMO in problemen
Het bedrijf Ostermann & Schweihe uit het Duitse Münster, in de branche beter bekend onder de merknaam OSMO heeft afgelopen donderdag surséance van betaling aangevraagd. Het in 1917 opgerichte familiebedrijf verwacht kortelings niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het Holz-Zentralblatt suggereert dat het mogelijkerwijze gaat om kortdurende liquiditeitsproblemen, gezien de gunstige toestand van de orderportefeuille. De inmiddels aangestelde curator ziet goede kansen om sluitingen of overhaaste ontslagen te voorkomen. Hij bevestigt dat OSMO over een goed gevulde orderportefeuille beschikt. Tevens dat alle bestellingen de deur uit gaan en dat alle leveranciers worden uitbetaald. Naar verwachting zal de curator een medio dit jaar opgesteld herstructureringsplan, dat voorziet in geleidelijke vermindering van arbeidskosten, in gewijzigde vorm gaan oppakken. Volgens de site Holz.de worden deze week gesprekken gevoerd met een groep van banken over de toekomst van het bedrijf. Insiders zeggen dat bij alle betrokken partijen de serieuze intentie bestaat om de onderneming voort te zetten. Bij OSMO werken 900 man, verdeeld over vijf vestigingen. OSMO produceert diverse houtproducten, waaronder parket, maar is in Nederland en België vooral bekend met zijn afwerkingsproducten. Vorig jaar nog werden vele miljoenen geïnvesteerd in een productiefaciliteit voor oppervlaktebehandelingen.

(Parketplein/Holz/DRW-verlag, 03-12-2001)
 
Bonden signaleren kloof bij CAO
In een persbericht van vrijdag jl. melden FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV dat de partijen in de CAO parket "mijlen ver uiteen" liggen. Op de eerste onderhandelingsdag voor de CAO parket, met betrekking tot 1400 werknemers, kwamen de werkgevers met de nullijn. (Zie ook het bericht van 26 november op deze pagina). De Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs wil daarnaast een aantal adv-dagen afschaffen en scherp korten op de doorbetaling tijdens ziekte, aldus de bonden. FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV zetten in op 4 procent loonsverhoging. De bonden zeggen de werkgevers te hebben gevraagd voor de volgende onderhandelingsdatum van 19 december te laten weten of deze van de nullijn afstappen. De werkgevers hebben toegezegd goed naar de voorstellen te zullen kijken. De bonden willen ook regelingen voor een 'CAO à la carte' en voor loopbaanadvies. Daarnaast zouden in de visie van de werknemersorganisaties problemen met een onverhoopt faillissement van het bedrijf voorkomen kunnen worden door een garantiefonds.

(FNV/CNV/Parketplein, 03-12-2001)
 
Parketproductie Duitsland lager
De productie van vloerbedekking is licht teruggelopen in Duitsland in het eerste halfjaar van 2001 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verwachte stabilisering is daarmee uitgebleven. In volume kwam de productie uit op 117,2 miljoen vierkante meter (was 119,6), in geld op 1728,1 miljoen mark (was 1738,3). Bij parket was het kwaliteit in plaats van kwantiteit, want terwijl het volume met maar liefst 23,8 procent daalde tot 4,7 miljoen meter, nam de waarde 'slechts' met 8,6 procent af tot 187,3 miljoen mark. Er werd dus veel minder, maar ook hoogwaardiger parket verkocht. Mozaïekparket liep terug met 10,9 procent tot 0,9 miljoen meter en met 10,7 procent tot 22,8 miljoen mark. De categorie stroken/overig verloor fors in hoeveelheid (van 5,2 naar 3,8 miljoen meter), echter beduidend minder in waarde (van 179,3 naar 164,4 miljoen mark). De 'elastische' vloerbedekkingssoorten liepen terug naar 33,6 miljoen meter (was 34,0), maar de waarde steeg naar 513,7 miljoen mark (was 495,2). Bij de textiele vloerbedekking was er nauwelijks sprake van een verandering, met een lichte afname in volume van 0,6 procent en in waarde van 1,1 procent tot respectievelijk 78,9 miljoen meter en 1027,1 miljoen mark.

(BWD/Parketplein, 30-11-2001)
 
Nieuwe organisatie Junckers
Met ingang van 1 december 2001 verandert de verkoop- en marketingorganisatie van Junckers BV in de Benelux, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Alle voorraden en te leveren goederen zullen centraal, op het hoofdkantoor van Junckers in Denemarken worden aangehouden. Alle activiteiten zullen worden gecoördineerd vanuit het kantoor te Brussel, waar een ervaren klantenserviceteam (Nederlands en Frans sprekend) gereed staat om de klanten van dienst te zijn. Het verkoopteam van de buitendienst blijft ongewijzigd, zodat de afnemer ook in de toekomst voor ondersteuning bij de plaatselijke rayonmanager terecht kan. Als zodanig zijn de veranderingen beperkt tot de logistieke afhandeling van de bestellingen, aldus Junckers. (Voor adressen en telefoonnummers, zie de databanken elders op Parketplein).

(Junckers, 28-11-2001)
 
Nieuwe voorzitter VPL
De Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) krijgt per 1 januari a.s. een nieuwe voorzitter: Cees de Bruin, directeur van het Centrum Hout in Almere. Dat is vorige week besloten op de algemene ledenvergadering van de VPL. Bestuurder Richard van Driel licht toe: "Met Cees de Bruin krijgen we voor het eerst een betaalde voorzitter, iemand die meer tijd en meer aandacht kan gaan besteden aan alle relevante zaken. Eén van de belangrijke zaken is certificatie van werknemers die in dienst zijn van VPL-leden. We studeren er momenteel op hoe we dat vorm kunnen gaan geven. We denken er bijvoorbeeld aan om de parketteurs een proeve van bekwaamheid te laten afleggen." Voor de komende CAO-onderhandelingen in de parket zetten zowel FNV als CNV in op een loonsverhoging van - in beginsel - 4 procent. Voor de VPL gaat dat veel te ver. Van Driel: "VPL en Alliance hebben per brief aan de werknemersverenigingen laten weten dat er echt geen ruimte is voor loonsverhoging. Dat houdt met name verband met de nieuwe pre-pensioenregeling die al 3 à 4 procent gaat kosten." De VPL meldt verder dat is afgesproken dat haar leden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 pensioen gaan afdragen aan het Pensioenfonds Wonen. De teller van het aantal bij de VPL aangesloten ondernemingen staat, na toetreding van een achttal nieuwe leden vorige week, op 99. De 'speciale aanbieding' van de VPL is een gratis lidmaatschap in het eerste jaar voor wie zich als nummer 100 aanmeldt. De VPL is tegenwoordig ook op internet te vinden met een informatieve, op de consument gerichte site: www.parketleveranciersvpl.nl.

(VPL/Parketplein, 26-11-2001)
 
BBZ pakt werkgevers aan
Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) helpt mensen met een beroepsziekte om de geleden (en te lijden) financiële schade te verhalen op de (ex-)werkgever. Voor FNV-leden, maar ook voor niet-leden. Gisteren maakte BBZ bekend voor 108 slachtoffers 100 werkgevers aansprakelijk te hebben gesteld. Het gaat om 47 mensen met RSI, 21 met OPS, 13 met rugklachten, 8 met burnout, 6 met aandoeningen veroorzaakt door schimmels, 4 met lawaaidoofheid, 4 met allergie en beroepsastma, 3 met kapotte knieën en 2 met een beroepskanker. 55 Procent is lid van FNV Bondgenoten of FNV Bouw. Werkgevers en producenten zijn aangeschreven op basis van werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of ontslagvergoeding. Alleen de laatste werkgever is genoemd. Soms zijn ook eerdere werkgevers aansprakelijk gesteld. Opvallend is het aantal werkgevers dat aan de kaak wordt gesteld: precies honderd en uit uiteenlopende sectoren. Het lijkt erop dat BBZ met de actie een punt wil maken. Op de lijst staat ook Doetinchem Parket vermeld. Directeur Hylke ter Beest is verbaasd over de actie van de FNV. "We hebben een werknemer gehad waarvan het vermoeden bestond dat deze OPS-slachtoffer kon zijn. Deze oud-werknemer is bij meerdere bedrijven in dienst geweest, onder meer bij een trappenfabriek. Al de bedrijven waarvoor onze oud-werknemer heeft gewerkt zijn aansprakelijk gesteld door de FNV. Men is nu aan het onderzoeken hoe en waar hij deze ziekte gekregen heeft. Doetinchem Parket heeft altijd voor beschermende hulpmiddelen gezorgd, ook toen de oplosmiddelen nog niet verboden waren. Verder is het zeer vreemd dat het bij deze werknemer is geconstateerd omdat juist hij erg veel aandacht besteedde aan beschermende middelen. De man werkt overigens inmiddels allang weer voor een ander parketbedrijf. Waarom men nu bij ons terecht komt is me een raadsel. We houden ons aan de regels en gebruiken de voorgeschreven producten en beschermende middelen."

(Parketplein/BBZ, 23-11-2001)
 
FNV tegen rode sticker op hout
FNV Bouw heeft deze week een oproep gedaan aan de Eerste Kamer om de houtwet-Vos niet aan te nemen. Dit wetsontwerp wil niet-gecertificeerd hout (en houtproducten, waaronder wellicht parket) van een 'rode sticker' voorzien. Volgens Theo van Amersfoort, bondsbestuurder meubel en hout, moet de overheid tegelijkertijd de Stichting Keurhout meer mogelijkheden geven, bijvoorbeeld door op gecertificeerd hout het lage BTW-tarief van toepassing te verklaren. Ook de houthandel zou zich meer dienen in te spannen voor de in- en verkoop van gecertificeerd hout. Van Amersfoort vindt dat het wetsontwerp-Vos goedwillende consumenten naar aluminium en kunststof jaagt, omdat bijna al het hout dat nu in Nederland verkrijgbaar is van een rode waarschuwing zou moeten worden voorzien. Hij vindt het evenmin terecht dat alleen FSC-hout voor 'goed hout' doorgaat. Ook ander gecertificeerd hout kan een goede rol spelen op de Nederlandse markt. Recentelijk heeft KPMG de Stichting Keurhout doorgelicht en geconcludeerd dat de organisatie kampt met ondoorzichtigheid en een tekortschietend toekenningsbeleid. Volgens de Duitse site Holz gaat de regering nu Keurhout zijn controlefunctie ontnemen en een nieuwe structuur opzetten. De Nederlandse onderzoekster Saskia Ozinga concludeerde onlangs in een rapport dat zij samenstelde in opdracht van het Europese platform voor milieuorganisaties (FERN) dat de certificering van de FSC als enige aan de eisen van betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en werkbaarheid voldoet. Overigens zijn de Stichting Goed Hout! en de Nederlandse afdeling van FSC kortgeleden samengesmolten tot FSC Nederland. Wat de behandeling van de houtwet-Vos in de senaat betreft, is het nog steeds wachten op het standpunt van de regering. (Zie ook de eerdere berichten op Parketplein).

(Parketplein/Holz/FNV/FSC, 21-11-2001)
 
Abet uit consumentenmarkt
Abet Laminati uit IJsselstein stopt met het leveren van zijn laminaatvloeren aan de Nederlandse consument. Het gaat hierbij om de merken Parwood en Parqcolor. Een woordvoerder van het bedrijf wil niet meer kwijt dan dat men "om diverse redenen" tot dit besluit is gekomen. De HPL-vloeren van Abet blijven wel beschikbaar voor projectmatige toepassingen.

(Parketplein, 19-11-2001)
 
Vaktoppers weer actief
De manier waarop het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) via zijn site www.vaktoppers.nl het beroep parketvloerenlegger profileerde (zie het nieuws van 13 en 15 juni) zorgde afgelopen zomer voor nogal wat consternatie. Zowel de wijze waarop de arbeidsomstandigheden ("slecht voor je gezondheid") als het beroep an sich werd beschreven ("de parketlegger behoort tot de lagere bouwkundige beroepen waar de komende jaren banen zullen verdwijnen") waren niet echt een reclame waarmee de instroom van nieuwe, gekwalificeerde leggers werd bevorderd. "Dit moet van het," stelde een verontwaardigde parketopleider Ad van Mierlo dan ook. En hij kreeg zijn zin. Onlangs ging de site met een nieuwe versie in de lucht waarbij bij de omschrijving van het beroep parketlegger de heikele parafrases zijn vervangen. Zo is men bij het hoofdstuk 'arbeidsomstandigheden' duidelijk meegegaan met de laatste ontwikkelingen: "Tegenwoordig wordt er vaak gewerkt met milieuvriendelijke producten (die je gezondheid dus niet kunnen schaden). Om zo weinig mogelijk last te hebben van stof of van het lawaai van elektrische en pneumatisch machines en gereedschappen, zorgt je werkgever voor beschermingsmiddelen (zoals een stofkap, bril en gehoorbeschermers). Als je er verkeerd mee omgaat, kun je je bezeren aan deze apparaten." Met de site geeft het HBA nu het beoogde beeld van ambachtelijke beroepen en de mogelijkheden die deze te bieden hebben. Om de site te promoten, heeft het HBA twee flyers laten ontwikkelen: één voor jongeren en één voor beleidsmakers en intermediairs met algemene gegevens over de ambachtelijke sector. De flyers zijn in setjes van 50 aan te vragen bij het HBA.

(Parketplein, 16-11-2001)
 
Historische vloer behouden
De schoonheid van een historische houten vloer kan niet worden geëvenaard door een nieuwe houten vloer, meent de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Toch verdwijnen er volgens Monumentenzorg nog veel vloeren in de afvalcontainer, door onoordeelkundig gebruik, onwetendheid of omdat men van mening is dat zij niet meer te herstellen zijn. Monumentenzorg heeft daarom een brochure samengesteld die een leidraad moet zijn bij het behoud, het onderhoud en de reparatie van historische houten vloeren. De brochure is op te vragen bij de Rijksmonumentendienst in Zeist.

(Parketplein/RDMZ, 16-11-2001)
 
CBW: parketomzet in de min
Uit de zojuist verschenen CBW-omzetenquête over het derde kwartaal blijkt dat de wonenbranche een slechte periode achter de rug heeft. De geschreven omzetten bleven achter ten opzichte van vorig jaar. Over de gehele linie lag de omzet 1,9 procent lager dan in het derde kwartaal van 2000. Vooral de kurk- en parketspeciaalzaken (-3,4 procent) en de keukenspeciaalzaken (-3,3 procent) zagen de omzet sterk teruglopen. De daling is het geringst bij de gemengde zaken. Hier is sprake van een omzetdaling van 0,7 procent. Over de eerste negen maanden van het lopende jaar hebben de woningtextielzaken en de meubelzaken te maken met een omzetgroei van respectievelijk 1,5 en 1,8 procent. De gemengde zaken scoren onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Bij de woningtextielzaken en de gemengde zaken draaien vooral de middelgrote winkels, met een modaal prijsniveau en samenwerkend met andere MKB'ers goed. Dalingen in omzetten worden waargenomen bij de kurk- en parketzaken (-0,5 procent), de keukenspeciaalzaken (-3,0 procent) en de slaapspeciaalzaken (-3,1 procent). De woninginrichters in de regio's Noord en Oost doen het het beste.

(CBW/Parketplein, 14-11-2001)
 
Witte Huis pro parket
De Amerikaanse parketfabrikant Kentucky Wood Floors meldt met nauwelijks ingehouden trots aan de pers onlangs opdracht te hebben gekregen om een van zijn eigen parketvloeren in het Witte Huis opnieuw te laten schuren en af te werken. Een en ander heeft plaatsgevonden jongstleden augustus, tijdens de vakantie van president Bush. Kentucky Wood Floors vervaardigde deze mozaiekvloer van wit eiken en Amerikaanse walnoot tijdens de dagen van Reagan. De gebroeders Rode uit Los Angeles viel destijds de eer ten deel deze vloer te mogen leggen. Onder supervisie van de U.S. Secret Service vanzelfsprekend. Hij verving een vinylvloertje met een hout-'look' dat nog onder Nixon was gelegd.

(Parketplein, 12-11-2001)
 
Nieuw record Duitse leggers?
Terwijl in Nederland de voorbereidingen in volle gang zijn om op de aanstaande Parket Expo de Duitsers het wereldrecord parketleggen te ontfutselen, hebben onze oosterburen voor de aanstaande vloerbedekkingsvakbeurs Domotex (12 t/m 15 januari) alweer een nieuwe stunt voorbereid. Ter gelegenheid van deze beurs willen 20 parketleggers en vijf vloerenleggers de grootste houten voetbal van de wereld bouwen. Het compleet uit kersenhout opgebouwde kunstwerk moet een middellijn van 3,6 meter krijgen. Wanneer de recordpoging slaagt, zal deze aan het Guinnessbook of Records worden voorgelegd. Het Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik en het Verband der deutschen Parkettindustrie willen met de actie meer belangstelling krijgen voor de legopleiding.

(Parketplein/DRW-Verlag, 09-11-2001)
 
Woodpecker brengt Chapel Parket
Chapel Parket en Woodpecker zijn een samenwerking aangegaan. Vanaf deze maand is Woodpecker voor de Nederlandse markt exclusief leverancier van Chapel Parket. Als reden noemt Woodpecker de toenemende vraag en belangstelling van de consument voor de producten van Chapel Parket. "De grote interesse is voor Chapel Parket en Woodpecker de reden geweest de krachten te bundelen zodat beide partijen precies dat kunnen doen waar zij goed in zijn." Chapel Parket richt zich vanaf nu op de productie van de oude vloeren. Woodpecker neemt als gespecialiseerd distributeur het organisatorische gedeelte voor haar rekening. Woodpecker en Chapel Parket verwachten dat dit de verkoop en distributie van de unieke oude vloeren ten goede komt. Chapel Parket krijgt daarnaast meer dan ooit de mogelijkheid zich te concentreren op productontwikkeling en -verbetering. Vanaf 26 november zullen alle commissieorders die bij Chapel Parket uitstaan door Woodpecker worden uitgeleverd. Vanaf dezelfde datum kunnen bestellingen voor de producten van Chapel Parket bij Woodpecker worden geplaatst. Vanaf 1 januari 2002 zullen de basis Chapelvloeren door Woodpecker uit voorraad leverbaar zijn.

(Parketplein, 09-11-2001)
 
'11 September' raakt ook Pergo

Enkele dagen geleden kwam Pergo naar buiten met de omzetgegevens over de eerste drie kwartalen van het lopende jaar. De netto verkopen bedroegen 2826 miljoen Zweedse kronen (circa 300 miljoen euro), een afname van 5 procent ten opzichte van 2000. Volgens het bedrijf werd de daling veroorzaakt door lagere prijzen en lagere verkopen in belangrijke Europese retailketens en in Noord-Amerikaanse vloerenspeciaalzaken. De omzet in het derde kwartaal was 7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Noord-Amerika werd rekening gehouden met een lichte daling van de markt voor laminaatvloeren in het derde kwartaal. Na de aanvallen van 11 september viel echter een duidelijke neergang in de verkopen waar te nemen. In Europa werd de markt voor vloerproducten in zijn algemeenheid negatief beïnvloed door economische teruggang. Pergo meldt tevens momenteel druk doende te zijn met marktbewerking op uitgebreide schaal en met de lancering van een vernieuwd productassortiment. Van het Amerikaanse patentfront komt zojuist nog het gunstige bericht dat een administratieve rechter bij de U.S. International Trade Commission in een voorbeslissing heeft bepaald, afgelopen vrijdag, dat het lijmloze laminaat van Pergo (met het Uniclic-systeem van Unilin) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig zijn met een aantal patenten die in het bezit zijn van Välinge Aluminium (Berry).

(Pergo/Parketplein, 07-11-2001)

 
Parket Expo blijft in Utrecht
Beursorganisator Promotion Projects heeft in samenspraak met de adviescommissie de knoop doorgehakt. De Parket Expo 2002 wordt gewoon in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden. Als datum is voor 15, 16 en 17 september gekozen. Hiermee komt aan alle geruchten dat de beurs naar Maastricht verplaatst zou worden een einde. "We hebben de afgelopen weken nauwgezet de mening van de branche gepeild," vertelt Petra Loos. "Wanneer je de balans opmaakt hoeveel exposanten je erbij krijgt als je naar een andere locatie uitwijkt of wanneer je in de Utrechtse Jaarbeurs blijft, blijkt deze in het voordeel van Utrecht uit te slaan. Dit is ook in het belang van de Europese Kampioenschappen Parketleggen. Bovendien hadden we al een afspraak met de Jaarbeurs."

(Parketplein, 05-11-2001)
 
<< Begin < Vorige 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

 

Floor Forum

FF-127FFI-95

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons juni nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Top exportminded Turkse bedrijven
  • Dossier Producenten van verouderde vloeren
  • Dossier Voordelen en eigenschappen van kurkvloeren
  • Dossier Olie/lak drogen met LED
  • Dossier Aanbieders van schuurmaterialen
  • Nabeschouwing Carrefour International du Bois

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com