unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

banner SKYLT

nieuws
Nieuw bestuur bij FAI
In een persbericht laat Floor Alliance International BV (FAI) uit Wijchen weten dat per deze maand de heer Dick Bosveld is afgetreden als algemeen-directeur. Zijn functie is overgenomen door het koppel Richard Bosveld en Maarten jan Leppink. FAI werd in 1982 opgericht door G.J. Leppink en D. Bosveld. De tweede generatie heeft nu het roer bij het familiebedrijf overgenomen. Onderdeel van FAI zijn Bestbase, Bohama, Estillon, Saffier Flooring, Saffier International en Unipro. Deze bedrijven leveren vloerbenodigdheden (kleefstoffen, ondervloermaterialen, gereedschap, systemen voor vloerbescherming, houtproducten) aan vloerenbedrijven, groothandel, woningrichters en dhz-handel. FAI levert deze producten naar eigen zeggen wereldwijd maar vindt haar hoofdafzetgebied in Europa. FAI meldt verder dat D. Bosveld gezien zijn brede ervaring inmiddels is toetreden tot de raad van commissarissen. Maarten jan Leppink (41) trad in 1993 in dienst van Unipro BV. Vanaf september 2001 is hij voorzitter van de Vereniging Nederlandse Lijmindustrie (VNL). Richard Bosveld (34) trad in 1995 in dienst van Saffier Flooring. Beiden traden per 1 januari 2000 toe tot de directie van FAI. Het hoofdkantoor van de onderneming is sinds de eerste van deze maand gevestigd aan Bijsterhuizen 2219 te Wijchen. De geconsolideerde omzet van FAI bedraagt circa 50 miljoen euro.

(FAI, 28-01-2002)
 
FEP verliest zijn optimisme niet
In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Italië is de consumptie van parket het afgelopen jaar gegroeid met 5 tot 10 procent. Frankrijk en de noordse landen rapporteren een stabiele markt. Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland hebben te kampen met een duidelijke terugval. Dat laatste geldt wellicht ook voor Finland, aldus de FEP in een recent persbericht ter gelegenheid van Domotex. Vooral de recessie op de Duitse markt, samen met het opstarten van extra productiecapaciteit in West- en Oost-Europa heeft volgens de federatie geresulteerd in toegenomen prijsconcurrentie op alle Europese markten. De FEP gaat ervan uit dat er - naast wat al bekend is - geen productiecapaciteit aan de markt wordt toegevoegd in de nabije toekomst. De intense prijsconcurrentie zal dit jaar niettemin mogelijk krachtiger worden doordat, zeker op korte termijn, niet verwacht mag worden dat de verkopen zullen toenemen en doordat de beschikbare en geplande productiefaciliteiten de markten momenteel al overvoeren. Het concentratieproces in de sector zal worden voortgezet. De terugloop in het verbruik van parket in Duitsland (stroken -7 procent, mozaïek -4 procent, meerlaags -3 procent) wordt toegeschreven aan een afnemend consumentenvertrouwen en aan de zwakke situatie op de nieuwbouwmarkt. De FEP heeft er toch vertrouwen in dat de koper zijn belangstelling voor parket zal behouden. Het toenemend aandeel op de vloerenmarkt en de groeicijfers van de voorbije jaren, mede verband houdend met de eco-trend, staven deze veronderstelling. Per hoofd van de bevolking werd in Nederland in 2000 0,23 vierkante meter parket geconsumeerd, in België 0,25 meter. De groei in het verbruik in de periode 1995-2000 bedroeg respectievelijk 18,1 en 41,7 procent.

(FEP/Parketplein, 25-01-2002)
 
Afzet EPLF groeit twee procent
De twintig leden van de EPLF (Europese federatie van producenten van laminaatvloeren) hebben vorig jaar 252 miljoen vierkante meter laminaatvloeren verkocht, aldus de EPLF in een recent persbericht met voorlopige cijfers. Ten opzichte van het jaar 2000 (247 miljoen) is dat een bescheiden stijging van 2 procent. Het aandeel van de Europese producenten op de wereldmarkt bleef min of meer stabiel op 69 procent. West-Europa blijft de grootste markt voor de EPLF-leden: 170 miljoen vierkante meter (2000: 167,3 miljoen) wordt hier verkocht. Het marktaandeel van de EPLF in West-Europa nam licht toe tot 85 procent. De Oost-Europese markt is goed voor 35 miljoen meter (was 32 miljoen), waarvan de EPLF 28 miljoen (was 26,4 miljoen) voor zijn rekening neemt. In de Azië/Pacific-regio nam het aandeel van de EPLF af van 36,5 naar 26,5 procent. De totale consumptie groeide daar niettemin van 65 naar 68 miljoen meter. In Noord-Amerika steeg de consumptie, ondanks '11 september', van 50 naar 55 miljoen meter, met een aandeel daarin voor de EPLF-leden van 58 procent (was 54 procent). Hoewel het EPLF-laminaatverbruik in Duitsland afnam van ruim 60 naar 50 miljoen meter (-16 procent) blijft dat land de grootste markt, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (een dynamische groei van bijna 26 naar 42,5 miljoen meter) en Frankrijk (van 23 naar 23,5 miljoen meter). Nederland staat vierde, maar hier daalde het verbruik van 12,7 naar 10,5 miljoen meter (-2,2 miljoen vierkante meters oftewel bijna 21 procent). Ulrich Windmöller, voorzitter van de EPLF en tevens bestuursvoorzitter van fabrikant Witex, geeft als commentaar op de Duitse situatie dat de verkochte volumes van zijn eigen bedrijf niet wezenlijk zijn gewijzigd wat de gespecialiseerde vloerendetailhandel betreft. Hij noemt het waarschijnlijk dat de forse terugval in Duitsland in het laagste prijssegment, dus bij de bouwmarkten, gebeurde. Overigens worden de fabrieken waarover de EPLF-leden in toenemende mate beschikken buiten Europa, niet in de statistieken opgenomen.

(EPLF/Parketplein, 23-01-2002)
 
Nieuwe huisstijl Unipro
Na ruim 40 jaar heeft Unipro Nederland en Unipro België, producent van kleefstoffen en kunstharsvloeren, besloten om haar gehele huisstijl te restylen. "De vernieuwde huisstijl geeft de uitstraling die bij Unipro past: evenwichtig, professioneel, kwalitatief en eigentijds," aldus Unipro in een persbericht. "Allereerst is ons logo gerestyled. Vooral het beeldmerk zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Deze krul staat symbool voor een tapijtrol. Tevens is het lettertype aangepast en heeft een eigentijds karakter gekregen. In alle nieuwe huisstijldragers komt de blauwe balk bovenin sterk naar voren. Hierin treft men al onze belangrijke bedrijfsgegevens. Op de achtergrond van ons drukwerk staat een watermerk. De vier watermerken symboliseren onze vier grondstoffen: water, zand, kalk (schelp) en hars (boomdoorsnede)." Om ervoor te zorgen dat dit eenduidige gezicht geen meerkoppige draak wordt zijn deze richtlijnen digitaal vastgelegd. Begin februari is het nieuwe huisstijlboek digitaal beschikbaar. Voor meer informatie of het nieuwe logo kan men een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken (Unipro, 23-01-2002)
 
Amorim investeert fors
Nog deze maand wil vloerenproducent Amorim zijn nieuwe, volautomatische fabriek in S. Paio De Oleiros (in thuisland Portugal) in gebruik gaan nemen. In de productiehal die 11.000 vierkante meter meet, kan op jaarbasis tot drie miljoen vierkante meter kant-en-klaar kurkparket met verschillende dessins worden vervaardigd. Het overgrote deel van de productie zal richting Duitse markt gaan. In slechts vijf maanden tijd heeft de Amorim Groep dit project bewerkstelligd. De investering van om en nabij de 7,6 miljoen euro in de capaciteitsuitbreiding was volgens een woordvoerder van Amorim Duitsland nodig om aan de gestegen vraag naar kwalitatief hoogwaardig kant-en-klaar kurkparket tegemoet te kunnen komen. De ingebruikname van de hightech fabriek past volgens Amorim in zijn streven om meer marktaandeel te veroveren.

(Amorim/Parketplein, 21-01-2002)
 
Lieverdink krijgt prijs van PGN
Lieverdink Parketfabriek uit Doetinchem is afgelopen donderdag door de Parket Groep Nederland uitgeroepen tot Leverancier van het Jaar 2001. Gerben Lieverdink is daar wel mee in zijn sas: "Hartstikke leuk natuurlijk! Een leuke erkenning voor je werk. Nu eens kijken of we 'm in 2002 weer kunnen krijgen." Lieverdink werd gekozen uit een groep van twintig leveranciers van vloeren en toebehoren.

(Parketplein, 21-01-2002)
 
Nieuwe vakbeurs naar 2004
Tijdens de recent gehouden vakbeurs Domotex in Hannover werd een vergadering belegd met betrekking tot de nieuwe datum en locatie van de Parket Expo. "Naast de adviescommissie zaten ditmaal ook marktpartijen uit Nederland, België en Duitsland rond de tafel," vertelt Petra Loos van beursorganisator Promotion Projects. Ter sprake kwam het realiseren van één internationale vakbeurs voor parket. "Al snel was duidelijk dat het Europees Kampioenschap Parketleggen gekoppeld dient te worden aan de beurs. Dit komt de internationaliteit van de beurs en het vakbezoek alleen maar ten goede. Zoals het er naar uitziet organiseren de Belgen in 2004 het Europees Kampioenschap, dat zij ook graag aan de beurs willen koppelen. Daarom leek deze datum bij de aanwezigen bij uitstek geschikt voor de internationale beurs. Het eerdere voorstel om de beurs in 2003 te houden is hiermee van de baan. Vertegenwoordigers van de vakbeurs Europarket, die voor 2003 gepland staat, hebben toegezegd dat deze beurs in dat jaar geen doorgang zal vinden. De organisatie van Europarket en Promotion Projects bekijken nu de mogelijkheden om de internationale vakbeurs gezamenlijk in 2004 te organiseren. We willen nu met Europarket praten over een afstemming van de beurspresentatie en bundeling van de krachten." Wat wordt de locatie? "Hierbij wordt gedacht aan Maastricht, maar dat is nog niet geheel zeker. Het EK-parketleggen dat dit jaar door Nederland wordt georganiseerd, wordt dit jaar gekoppeld aan de Parket Expo die van 15 tot en met 17 september dus alsnog in de Jaarbeurs wordt gehouden. Volgende week valt de betreffende brochure bij de mensen in huis. Als wij niets zouden doen zou dit slecht zijn voor de sponsors die de wedstrijd steunen en zou het gat met de volgende beurs te groot worden." Het evenement in september zal waarschijnlijker minder grootschalig zijn dan de bedoeling was. "Wellicht minder internationaal, maar we hopen op een zelfde aantal deelnemers als bij de vorige editie," besluit Loos.

(Parketplein, 18-01-2002)
 
Gemengde gevoelens op Domotex
De internationale vakbeurs voor vloerbedekkingen Domotex heeft dit jaar zowel minder vakbezoekers als exposanten getrokken dan het jaar ervoor. Zo'n 43.000 bezoekers (2001: 45558) bekeken ditmaal de noviteiten van 1125 exposanten (2001: 1145). Toch was de organisatie niet geheel ontevreden. Het aantal bezoekers vanuit het buitenland steeg naar 52,4 procent (+3,1), hetgeen volgens de organisatie de internationaliteit van de vakbeurs onderstreept. De lichte terugval van het bezoek was (verrassend) te danken aan minder belangstelling vanuit de EU-landen, en niet zoals men na 11 september kon verwachten van bezoekers uit Amerika, wier aandeel juist licht steeg. De stemming op de beurs wisselde per productgroep. De parketleveranciers leken zeer tevreden. "De hoge professionaliteit kenschetste het verloop van de beurs," aldus Ralph Plessmann, bestuursvoorzitter van de Duitse parketindustrie. Bij het tapijt en oriëntaals tapijt was de stemming wat gematigder. Het lijkt erop dat deze producten sterk onder druk staan van de wereldpolitieke situatie en de gespannen conjunctuur. Bij het parket en laminaat viel op dat er veel werd voortgeborduurd op ontwikkelingen die op de vorige Domotex in gang waren gezet. Lijmloze systemen trokken veel belangstelling. Introduceerde Quick-Step vorig jaar nog 'laminaatplanken' met V-groef, nu waren deze producten ook bij andere aanbieders te zien. Bijzonder daarbij was het fineerparket met V-groef van Par-Ky. Ook het aantal plavuizenimitaties is verder toegenomen, vaak geraffineerder nog dan vorig jaar en in verbeterde versies. Quick-Step bracht op de beurs nu een nieuwe serie laminaatplanken in tien verschillende kleuren en andere maatvoering. Leveranciers van toebehoren leken over het algemeen tevreden. "Geluid is een hot item, dat merk je uit alle reacties," aldus Geert Maatjes van Unifloor. "In landen als Ierland en het Verenigd Koninkrijk is de harde vloer nu geaccepteerd. Nu denkt men ook aan geluidreducerende systemen." Cijfers van de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, lijken aan te geven dat het laminaat het de komende jaren wat moeilijker zal krijgen. Zoals het er nu naar uitziet is de productie van de leden het afgelopen jaar nog wel met een bescheiden 2 procent gestegen tot 252 miljoen vierkante meter, in vergelijking met het jaar ervoor. De signalen zijn echter verre van gunstig. Zo viel de verkoop in Duitsland met maar liefst 16 procent terug. Dat staat in schril contrast met de toename in 2000. Deze bedroeg toen maar liefst 50 procent. Ook bij het parket gaat het wat minder in Duitsland, zo blijkt uit cijfers van de Europese Federatie van Parketleveranciers. De terugval in parketconsumptie wijt de FEP aan de slechte economische situatie en een daarmee samenhangend terugvallend consumentenvertrouwen. Cijfers uit andere landen wijzen echter op een toename van het marktaandeel van parket op de respectievelijke vloerenmarkten. Hieruit blijkt dat de consument over het algemeen een groot vertrouwen blijft hebben in dit product. Wat betreft het parketaanbod op de beurs was het door Karelia Parketti gebrachte Saima zeker bijzonder te noemen, niet alleen vanwege de uitstraling, maar zeker ook vanwege de smaakvol aangebrachte designs. Naast de verschillende lijmloze systemen bij het lamel, toonde de bezoeker bij het parket net als voorgaand jaar veel belangstelling voor de donkere en in rood overgaande houtsoorten. Dekora Parket liet op zijn stand in dat kader een groot aantal soorten FSC-planken in uiteenlopende exotische houtsoorten zien, zoals arura vermelho, purplehart, sucupira en introduceerde bovendien een nieuwe houtsoort muirapiranga. "We staan hier voor het eerst," aldus Rene Hamers van Dekora. "Het gaat boven verwachting goed, veel beter dan Interzum. Als de respons en follow up goed is, dan komen we zeker terug." Domotex wordt in 2003 van zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 januari gehouden.

(Parketplein, 16-01-2002)
 
VPL op 100, en meer
Afgelopen vrijdag hield de VPL vlak voor aanvang van de vakbeurs Domotex zijn traditionele nieuwjaarsdiner in de schitterende ambiance van het vermaarde restaurant De Librije in Zwolle. Tevreden gezichten alom en dat niet zozeer vanwege het culinair zeer verantwoorde meergangenmenu. Nee, de VPL werkt hard aan een verdere professionalisering van de branchevereniging. En dat begint zijn vruchten af te werpen, zo liet VPL-bestuurder Van Bruggen weten. Met gepaste trots maakte Van Bruggen bekend dat juist op deze dag van het nieuwjaarsdiner het honderdste lid was binnengehaald: Meijer Parket uit Slagharen. En voegde daar vervolgens aan toe dat nummer 101 zich ook al had aangemeld. De VPL hoopt én verwacht de komende jaren verder te groeien. Professionele ondersteuning en een verdere verbetering van de servicegraad naar de leden toe zijn daarbij belangrijke argumenten om de groei van de VPL te stimuleren.

(Parketplein, 14-01-2002)
 
Albers valt in de prijzen
Afgelopen week hebben de parketspecialisten uit het collectief van de Parketmeesters bekend gemaakt wie in hun ogen het meest in aanmerking komt voor de eretitel 'Leverancier van het Jaar' over 2001. De prijs is toegekend aan een wel zeer bekende aanbieder uit het Limburgse: Albers Parketgroothandel BV te Weert.

(Parketmeesters, 14-01-2002)
 
CAO-partijen dichter bij elkaar
Hoewel de standpunten gisteren aan het begin van de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Parket onoverkomelijk uit elkaar lagen, lijkt een oplossing nabij. Volgens FNV Bouw is de tweede onderhandelingsronde constructief verlopen. Ter elfder ure is een acceptabel voorstel op tafel gekomen. Beide partijen gaan nu de voorstellen met de achterban bespreken. Begin februari komt men weer bij elkaar waarna de CAO snel afgerond kan worden. Volgens insiders zal naar verwachting in de nieuwe CAO een loonsverhoging van een paar procent worden opgenomen. FNV Bouw noemt het positief dat de werkgevers nu bereid lijken te zijn de nullijn los te laten die ze begin december nog gepropageerd hadden. Zoals bekend vragen de bonden vier procent loonsverhoging. Wel waarschuwt de bond dat ondanks de positieve ontwikkelingen de partijen nog ver uit elkaar liggen. Daarbij gaat het niet alleen om het loon. FNV Bouw stelt in de parket ook 'verlofsparen' voor. De bond wil tevens meer aandacht voor de loopbaan van werknemers, onder meer met een loopbaanadvies en scholing.

(Parketplein, 11-01-2002)
 
Regering keurt stickerplicht af
De regering heeft zich in afkeurende zin uitgesproken over het initiatief wetsvoorstel van Marijke Vos van GroenLinks. Die wil verbieden dat hout en houtproducten zonder groen (duurzaam geproduceerd hout) of rood (niet duurzaam) merkteken op de markt worden gebracht. De 'stickerplicht' van Vos werkt door in de gehele keten, zodat mogelijk ook parketfabrikanten aan de eindverbruiker moeten kunnen aantonen dat hun product van duurzame origine is. Na een negatief advies van Brussel vanwege strijdigheid met de Europese handelswetgeving, was het (lang) wachten op een standpunt van het kabinet. Minister Pronk van VROM heeft nu aan de Eerste Kamer geschreven dat aan het tot wet verheffen van het initiatiefvoorstel het risico kleeft dat de Europese Commissie Nederland op juridische gronden in gebreke zal stellen. Bovendien wijst Pronk erop dat een aantal lidstaten van de Wereld Handelsorganisatie vanwege vermeende strijdigheid met het verdrag inzake technische handelsbelemmeringen bezwaren tegen het voorstel heeft ingebracht en dat verwacht kan worden dat zij te zijner tijd beroep zullen aantekenen. De minister lijkt er verder niet gelukkig mee dat het initiatiefvoorstel zijn doel tracht te bereiken door productinformatie via een verplichte labelling, terwijl het kabinet opteert voor vrijwilligheid. (Zie ook Nieuws van 21 november 2001).

(Eerste Kamer/Parketplein, 09-01-2002)
 
Klik-bakkeleien gaat door
Een paar weken geleden meldde laminaatfabrikant Unilin (Quick-Step) dat de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) in een voorbeslissing had bepaald dat het lijmloze laminaat van Unilin (met Uniclic-systeem) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig waren met een aantal patenten die in het bezit zijn van Berry. Op zijn beurt laat Berry nu weten dat de ITC heeft aangekondigd dat zij de sindsdien door Berry (plus Alloc en Välinge) ingediende aanvraag tot herziening heeft goedgekeurd. Tevens werd de aanvraag tot herziening die door de Office of Unfair Import Investigations (OUII) is ingediend goedgekeurd. Gebaseerd op deze aanvragen zal de Commissie grote stukken van de initiële uitspraak gaan herzien, aldus Berry. De uitspraak van de administratieve rechter heeft betrekking op alle patenten die zijn aangedragen door Berry, Alloc en Välinge om vast te stellen of de lijmloze vloeren van de 'gedaagden', te weten Unilin en (daarmee ook) Pergo, BHK, Meister-Leisten, Akzenta en Roysol, inbreuk plegen op deze patenten. De streefdatum voor de finale uitspraak van de ITC is verplaatst van 5 februari naar 7 maart a.s.

(Berry/Parketplein, 07-01-2002)
 
EK-parketleggen september 2002
Door alle perikelen rondom de Parket Expo (zie nieuws 18-12-2001) lijkt het Europees Kampioenschap Parketleggen losgekoppeld te gaan worden van de vakbeurs. "Toen de datum van de Parket Expo verschoven werd van mei naar september 2002 hebben we de kampioenschappen mee laten verhuizen," aldus organisator en parketopleider Ad van Mierlo. "Nu er wederom gesproken wordt over een nieuwe datum en zelfs locatie lijkt het het beste dat het kampioenschap losgekoppeld wordt van de beurs. Jammer, want een vakbeurs en een dergelijk kampioenschap zijn best een sterke combinatie. Nu nog een keer de datum veranderen kun je echter niet maken naar de deelnemers toe. Het EK-parketleggen wordt daarom gewoon van 15 tot en met 17 september 2002 gehouden. De uitnodigingen zijn de deur uit. Aan het kampioenschap doen zeker mee: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland, Oostenrijk, Polen, en ik kreeg zojuist het bericht dat ook Rusland heeft toegezegd. Ik wacht nog op een antwoord van Hongarije. Dit betekent dat het aantal deelnemers 10 of 11 zal bedragen, een aantal waarover ik zeer tevreden ben," besluit Van Mierlo.

(Parketplein, 03-01-2002)
 
Dynamische groei laminaat
De Amerikaanse overlay-producent Mead verwacht wereldwijd een aanhoudende, dynamische groei van laminaatvloeren. Uit de analyses van deze marktleider blijkt dat de productie in Europa in 2001 met 20 miljoen vierkante meter zal toenemen tot een totaal van 250 miljoen. Volgens Mead is de productiecapaciteit duidelijk opgeschroefd, echter nog niet volledig in gebruik. Voor Noord-Amerika wordt een gematigder groei voorspeld van 35 naar 40 miljoen meter. Het segment Azië en overige landen zal dit jaar 60 miljoen meter produceren, tegenover 50 miljoen vorig jaar. Voor 2002 voorziet Mead een productietoename van gelijke omvang. In de statistieken voor 1999 staat nu een wereldwijde productie van laminaatvloeren van 225 miljoen vierkante meter, in 2000 is dat 315 miljoen, in 2001 naar verwachting 350 miljoen en het komende jaar 385 miljoen. Een kanttekening bij dit optimisme is dat Mead twaalf maanden geleden nog voorzag dat de wereldwijde productie dit jaar zou toenemen tot niet minder dan 370 miljoen vierkante meter. Dat wordt bij benadering dus 'slechts' 350 miljoen. Volgens de nieuwe CBW-VNTF Woonmonitor Vloerbedekking is 21 procent van het totale vloeroppervlak in Nederlandse huizen bedekt met laminaat.

(Mead/VNTF/CBW/Parketplein, 27-12-2001)
 
Bauwerk breidt uit
De Zwitserse fabrikant Bauwerk Parkett heeft zijn Oostenrijkse dochteronderneming in Salzburg uitgebreid. De investering van bijna drie miljoen Euro maakt het nu mogelijk de productie op jaarbasis met een derde te verhogen. "Daarmee kunnen we onze nieuwe productlijn Solopark, uiterst geschikt voor klassieke en bedrijfsmatige woningen, geheel in Salzburg vervaardigen," vertelt bedrijfsleider Josef Schwaiger. Op de productieoppervlakte van in totaal 6500 vierkante meter kan nu ook de grondstof vurenhout direct in Salzburg worden verwerkt. Tot nu toe werd dit ingekocht bij zusterbedrijven en onafhankelijke leveranciers uit Zwitserland en Vorarlberg. Jaarlijks heeft Bauwerk ongeveer 15.000 kubieke meter vurenhout nodig; dat is ongeveer tweederde van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen. De fabriek in Salzburg is bekend vanwege de productie van Unopark, Denspark en sinds kort ook Solopark. Voor Denspark ontving de Salzburger Bauwerk-onderneming afgelopen jaar de Duitse Architectuurprijs voor design.

(DRW/Parketplein, 21-12-2001)
 
Parket Expo voorjaar 2003?
In de branche gaat al enkele weken het gerucht dat een aantal toonaangevende leveranciers niet tevreden is met de geplande beursdatum (september 2002) van de komende Parket Expo. Ook de locatie (Jaarbeurs Utrecht) zou (wederom) ter discussie staan. "Dat is juist," vertelt Rob Simoons van beursorganisator Promotion Projects. "Er bestaat bij hen een sterke wens de beurs te internationaliseren. Met name de organisatie Parket Alliance is van mening dat een dergelijk evenement sterk internationaal geörienteerd moet zijn. Als locatie gaat de voorkeur uit naar Maastricht, vanwege de gunstige ligging met de buurlanden. Alliance heeft te kennen gegeven dat indien er een dergelijke beurs komt, zij zich sterk zullen maken om met hun zusterorganisaties in het buitenland afspraken te maken om zo'n initiatief te steunen." Wat wordt dan de nieuwe datum? Simoons: "De voorkeur gaat uit naar voorjaar 2003, waarbij je kunt denken aan de maanden maart, april of mei. Kortom, we gaan nu ons huiswerk maken, de mogelijkheden in Maastricht nader onderzoeken en op korte termijn met de internationale organisaties rond de tafel zitten. We hebben gisteren besloten om deze vergadering 15 januari op de aanstaande vakbeurs Domotex Hannover te houden." Is het niet vervelend wederom de plannen te moeten wijzigen? "Je praat hier over een 'people's business' waarbij het erom gaat vraag en aanbod bij elkaar te brengen indien daar voldoende draagvlak voor is. Natuurlijk moet je ingaan op een dergelijk verzoek. Dit is op zich een unieke kans om tot een prachtige internationale beurs te komen," besluit Simoons.

(Parketplein, 18-12-2001)
 
Hornitex wacht op concreet bod
Er is nog steeds geen concreet overnamebod gedaan op het gefailleerde Hornitex, aldus ontkracht curator Werner Schreiber recente geruchten dat de Duitse producent van plaatmaterialen en laminaatvloeren spoedig, geheel of gedeeltelijk, overgenomen zou worden. Belangstellende partijen hebben laten weten meer tijd nodig te hebben om tot een beslissing te kunnen komen. Als eindtermijn voor een gedetailleerd overnamebod staat nu 14 januari in de agenda. Onder de gegadigden bevinden zich een Britse participatiemaatschappij (Bridgepoint Capital) en ook een Russische investeringsgroep. De meest favoriete overnamekandidaten van de Duitse vakpers zijn echter 'concullega's' Pfleiderer en Homanit, ook in Nederland niet onbekend.

(Hornitex/DLW-Verlag/Parketplein, 17-12-2001)
 
CEI-Bois ziet herstel houtsector
De onzekerheden en de verzwakking van de wereldeconomie werpen ook een schaduw over de lotgevallen van de Europese houtbewerkingsindustrie. Het jaar 2002 wordt een moeilijk jaar voor deze tak van nijverheid. Dit constateerde de Europese federatie van de houtbewerkende industrie CEI-Bois onlangs tijdens zijn algemene jaarvergadering in Santiago de Compostela. Voorzitter Borgström verwacht niettemin uiterlijk aan het eind van 2002 een herstel. De doelstelling van de federatie voor het jaar 2010 is om van hout en houtproducten de belangrijkste materialen te maken voor de bouw en de woning- en projectinrichting. De federatie van parketfabrikanten FEP voorzag eerder al dat de markt voor parket dit jaar slechts minimaal zou groeien als gevolg van de economische achteruitgang en de terugval in de nieuwbouwsector in verscheidene landen. De FEP is ervan overtuigd dat het 'natuurproduct' parket zijn populariteit bij de eindverbruiker zal behouden en dat dus de trend in de richting van parket en houten vloeren zal aanhouden.

(CEI-Bois/FEP/Parketplein, 14-12-2001)
 
Woninginrichting plust fors
In oktober is de omzet van de Nederlandse detailhandel 8,5 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Horen we binnen de parketbranche steeds meer negatieve geluiden bij zowel leveranciers als detaillisten, volgens het CBS gaat het nog steeds erg goed met de woninginrichting. De winkels in woninginrichtingsartikelen (meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking) staken met een plus van 15 procent met kop en schouders uit boven de cijfers van hun collega-detailhandels. De omzetstijging is des te opmerkelijker als men het cijfer afzet tegen dat van de maand ervoor (+4 procent). Wellicht is de omzetstijging te danken aan een verschuiving van de bestedingen aan vakanties ten gunste van de woninginrichting, vanwege de gebeurtenissen en nasleep van de tragedie van 11 september. Naast de woninginrichting deden ook de drogisterijen (+13,6 procent), doe-het-zelf-winkels (+14,5 procent) en consumentenelectronica (+8,7 procent) het goed in oktober in de non-foodsector. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat winkelen wederom duurder is geworden. In vergelijking met oktober vorig jaar liggen de winkelprijzen 5,6 procent hoger. Het volume van de omzet is met 2,8 procent gestegen. In totaal heeft de consument in oktober voor 6,6 miljard euro in de detailhandel uitgegeven. Per huishouden is dit een besteding van gemiddeld 960 euro. Van dit bedrag is bijna tweederde uitgegeven in de non-foodbranches van de detailhandel.

(Parketplein/CBS, 12-12-2001)
 
Nieuwe FSC-campagne
"De keuze voor niet-gecertificeerd hout is net zo onhoudbaar als de keuze voor producten die door kinderarbeid tot stand zijn gekomen," aldus A. van den Berg van de gelijknamige houthandel in Cobouw. "De verkopen van gecertificeerd hout vertonen in de afgelopen jaren alleen maar een stijgende lijn. Na ruim vier jaar is het deel FSC-hout al eenderde van het totale verkochte volume." Aan de kwaliteit ligt het volgens Van den Berg niet. "Het maakt een boom niet uit of hij in een gewoon bos of in een duurzaam beheerd bos opgroeit. Het is dezelfde houtsoort." Het merendeel van de Nederlandse houthandelaren informeert de consument echter onvoldoende over de herkomst van het hout, zo bleek eind vorige maand uit het onderzoek 'Transparantie in de houtbranche', dat voor de tweede maal in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) werd uitgevoerd. Uit het rapport komt naar voren dat 80 procent van de 150 onderzochte houtbedrijven nog steeds niet aannemelijk kan maken dat zij hout leveren uit duurzaam beheerde bossen. Het WNF start op 22 maart 2002 een grootscheepse FSC-campagne, zo meldt Houtwereld. De kern daarvan is een winkelactie. Ruim dertig winkels - van groot tot klein - zorgen voor een grote zichtbaarheid van FSC in hun schappen. Consumenten kunnen een expeditie naar de Amazone winnen als zij drie quizvragen op een FSC-kaart invullen en opsturen. Het WNF is van plan bij de opening van de actie de Euromast in Rotterdam in te pakken als woudreus.

(Cobouw/Houtwereld/Parketplein, 10-12-2001)
 
Samenwerking Karelia Corporation-Finnforest
Karelia Corporation en Finnforest hebben afgesproken om samen te gaan in parketzaken. Het doel is om een breed scala van parketproducten op de Europese markt te brengen, gebaseerd op de merknaam Finnforest en gebruik makend van de distributiekanalen van deze leverancier van allerhande houtproducten. Karelia Corporation zorgt voor de productie en Finnforest voor de verkoop en de marketing. De overeenkomst zal geen invloed hebben op de bestaande merken en distributiekanalen binnen Karelia Corporation. Karelia Corporation heeft op jaarbasis een productiecapaciteit van bijna 5 miljoen vierkante meter en is in omvang de derde parketfabrikant van Europa. Zijn omzet zal dit jaar boven de 100 miljoen euro uitkomen.

(Parketplein/Finnforest, 07-12-2001)
 
Kliklaminaat verlijmen (?)
Het verlijmen van kliklaminaat lijkt de wereld op zijn kop. Een belangrijk verkoopargument is immers het gemakkelijk in en uit elkaar halen van de diverse systemen. Het concern Henkel kwam deze zomer met Thomsit P 660 op de markt, speciaal ontwikkeld voor kliklaminaat. "Het product is ook geschikt voor gewoon laminaat," vertelt Peter Kreukniet van Henkel Benelux. "Want ondanks het succes van de kliksystemen wordt er nog steeds laminaat verlijmd, kijk maar naar de bouwmarkten. We zijn met het product op de markt gekomen omdat bleek dat vooral in appartementen en flatgebouwen geluidsoverlast was. Ondanks de toepassing van een tussenvloer blijf je een soort van 'geklos' houden. Om het loopgeluid te verminderen beschikt de Thomsit P 660 over rubberen korrels granulaat die voor een goede geluiddemping zorgen. Het kliklaminaat blijft verwijderbaar want het kan indien gewenst eenvoudig van de vloer worden getrokken. Wel moet men bij kliklaminaat met een papieren achterkant oppassen voor eventuele beschadigingen, daarvoor blijkt de lijm eenvoudig te sterk." Kreukniet vervolgt: "Met deze lijm voorkom je bij verwijdering van de vloerbedekking beschadigingen aan de ondervloer. Een uitkomst, want de dekvloer blijft goed en dat scheelt egaliseren. Voordelen waar ook andere vloeren dan laminaat om vragen. We zijn daarom de lijm nu ook aan het testen bij kant-en-klare lamelvloeren en verwachten hem ook voor deze producten binnenkort in de markt te kunnen zetten." Het eenvoudig verwijderen van vloerproducten speelt overigens niet alleen bij laminaat en kant-en-klare houten vloeren. Sinds de nieuwe regelgeving inzake oplosmiddelhoudende producten wordt bij het verlijmen van vloerbedekking veel gebruik gemaakt van watergedragen dispersielijmen. Het verwijderen van gebruikte vloerbedekking lijkt door een langzamer verouderingsproces van de dispersielijm wat moeilijker dan voorheen met kunstharskit op basis van een vluchtig oplosmiddel.

(Parketplein, 05-12-2001)
 
OSMO in problemen
Het bedrijf Ostermann & Schweihe uit het Duitse Münster, in de branche beter bekend onder de merknaam OSMO heeft afgelopen donderdag surséance van betaling aangevraagd. Het in 1917 opgerichte familiebedrijf verwacht kortelings niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het Holz-Zentralblatt suggereert dat het mogelijkerwijze gaat om kortdurende liquiditeitsproblemen, gezien de gunstige toestand van de orderportefeuille. De inmiddels aangestelde curator ziet goede kansen om sluitingen of overhaaste ontslagen te voorkomen. Hij bevestigt dat OSMO over een goed gevulde orderportefeuille beschikt. Tevens dat alle bestellingen de deur uit gaan en dat alle leveranciers worden uitbetaald. Naar verwachting zal de curator een medio dit jaar opgesteld herstructureringsplan, dat voorziet in geleidelijke vermindering van arbeidskosten, in gewijzigde vorm gaan oppakken. Volgens de site Holz.de worden deze week gesprekken gevoerd met een groep van banken over de toekomst van het bedrijf. Insiders zeggen dat bij alle betrokken partijen de serieuze intentie bestaat om de onderneming voort te zetten. Bij OSMO werken 900 man, verdeeld over vijf vestigingen. OSMO produceert diverse houtproducten, waaronder parket, maar is in Nederland en België vooral bekend met zijn afwerkingsproducten. Vorig jaar nog werden vele miljoenen geïnvesteerd in een productiefaciliteit voor oppervlaktebehandelingen.

(Parketplein/Holz/DRW-verlag, 03-12-2001)
 
Bonden signaleren kloof bij CAO
In een persbericht van vrijdag jl. melden FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV dat de partijen in de CAO parket "mijlen ver uiteen" liggen. Op de eerste onderhandelingsdag voor de CAO parket, met betrekking tot 1400 werknemers, kwamen de werkgevers met de nullijn. (Zie ook het bericht van 26 november op deze pagina). De Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs wil daarnaast een aantal adv-dagen afschaffen en scherp korten op de doorbetaling tijdens ziekte, aldus de bonden. FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV zetten in op 4 procent loonsverhoging. De bonden zeggen de werkgevers te hebben gevraagd voor de volgende onderhandelingsdatum van 19 december te laten weten of deze van de nullijn afstappen. De werkgevers hebben toegezegd goed naar de voorstellen te zullen kijken. De bonden willen ook regelingen voor een 'CAO à la carte' en voor loopbaanadvies. Daarnaast zouden in de visie van de werknemersorganisaties problemen met een onverhoopt faillissement van het bedrijf voorkomen kunnen worden door een garantiefonds.

(FNV/CNV/Parketplein, 03-12-2001)
 
Parketproductie Duitsland lager
De productie van vloerbedekking is licht teruggelopen in Duitsland in het eerste halfjaar van 2001 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De verwachte stabilisering is daarmee uitgebleven. In volume kwam de productie uit op 117,2 miljoen vierkante meter (was 119,6), in geld op 1728,1 miljoen mark (was 1738,3). Bij parket was het kwaliteit in plaats van kwantiteit, want terwijl het volume met maar liefst 23,8 procent daalde tot 4,7 miljoen meter, nam de waarde 'slechts' met 8,6 procent af tot 187,3 miljoen mark. Er werd dus veel minder, maar ook hoogwaardiger parket verkocht. Mozaïekparket liep terug met 10,9 procent tot 0,9 miljoen meter en met 10,7 procent tot 22,8 miljoen mark. De categorie stroken/overig verloor fors in hoeveelheid (van 5,2 naar 3,8 miljoen meter), echter beduidend minder in waarde (van 179,3 naar 164,4 miljoen mark). De 'elastische' vloerbedekkingssoorten liepen terug naar 33,6 miljoen meter (was 34,0), maar de waarde steeg naar 513,7 miljoen mark (was 495,2). Bij de textiele vloerbedekking was er nauwelijks sprake van een verandering, met een lichte afname in volume van 0,6 procent en in waarde van 1,1 procent tot respectievelijk 78,9 miljoen meter en 1027,1 miljoen mark.

(BWD/Parketplein, 30-11-2001)
 
Nieuwe organisatie Junckers
Met ingang van 1 december 2001 verandert de verkoop- en marketingorganisatie van Junckers BV in de Benelux, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Alle voorraden en te leveren goederen zullen centraal, op het hoofdkantoor van Junckers in Denemarken worden aangehouden. Alle activiteiten zullen worden gecoördineerd vanuit het kantoor te Brussel, waar een ervaren klantenserviceteam (Nederlands en Frans sprekend) gereed staat om de klanten van dienst te zijn. Het verkoopteam van de buitendienst blijft ongewijzigd, zodat de afnemer ook in de toekomst voor ondersteuning bij de plaatselijke rayonmanager terecht kan. Als zodanig zijn de veranderingen beperkt tot de logistieke afhandeling van de bestellingen, aldus Junckers. (Voor adressen en telefoonnummers, zie de databanken elders op Parketplein).

(Junckers, 28-11-2001)
 
Nieuwe voorzitter VPL
De Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) krijgt per 1 januari a.s. een nieuwe voorzitter: Cees de Bruin, directeur van het Centrum Hout in Almere. Dat is vorige week besloten op de algemene ledenvergadering van de VPL. Bestuurder Richard van Driel licht toe: "Met Cees de Bruin krijgen we voor het eerst een betaalde voorzitter, iemand die meer tijd en meer aandacht kan gaan besteden aan alle relevante zaken. Eén van de belangrijke zaken is certificatie van werknemers die in dienst zijn van VPL-leden. We studeren er momenteel op hoe we dat vorm kunnen gaan geven. We denken er bijvoorbeeld aan om de parketteurs een proeve van bekwaamheid te laten afleggen." Voor de komende CAO-onderhandelingen in de parket zetten zowel FNV als CNV in op een loonsverhoging van - in beginsel - 4 procent. Voor de VPL gaat dat veel te ver. Van Driel: "VPL en Alliance hebben per brief aan de werknemersverenigingen laten weten dat er echt geen ruimte is voor loonsverhoging. Dat houdt met name verband met de nieuwe pre-pensioenregeling die al 3 à 4 procent gaat kosten." De VPL meldt verder dat is afgesproken dat haar leden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 pensioen gaan afdragen aan het Pensioenfonds Wonen. De teller van het aantal bij de VPL aangesloten ondernemingen staat, na toetreding van een achttal nieuwe leden vorige week, op 99. De 'speciale aanbieding' van de VPL is een gratis lidmaatschap in het eerste jaar voor wie zich als nummer 100 aanmeldt. De VPL is tegenwoordig ook op internet te vinden met een informatieve, op de consument gerichte site: www.parketleveranciersvpl.nl.

(VPL/Parketplein, 26-11-2001)
 
BBZ pakt werkgevers aan
Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) helpt mensen met een beroepsziekte om de geleden (en te lijden) financiële schade te verhalen op de (ex-)werkgever. Voor FNV-leden, maar ook voor niet-leden. Gisteren maakte BBZ bekend voor 108 slachtoffers 100 werkgevers aansprakelijk te hebben gesteld. Het gaat om 47 mensen met RSI, 21 met OPS, 13 met rugklachten, 8 met burnout, 6 met aandoeningen veroorzaakt door schimmels, 4 met lawaaidoofheid, 4 met allergie en beroepsastma, 3 met kapotte knieën en 2 met een beroepskanker. 55 Procent is lid van FNV Bondgenoten of FNV Bouw. Werkgevers en producenten zijn aangeschreven op basis van werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of ontslagvergoeding. Alleen de laatste werkgever is genoemd. Soms zijn ook eerdere werkgevers aansprakelijk gesteld. Opvallend is het aantal werkgevers dat aan de kaak wordt gesteld: precies honderd en uit uiteenlopende sectoren. Het lijkt erop dat BBZ met de actie een punt wil maken. Op de lijst staat ook Doetinchem Parket vermeld. Directeur Hylke ter Beest is verbaasd over de actie van de FNV. "We hebben een werknemer gehad waarvan het vermoeden bestond dat deze OPS-slachtoffer kon zijn. Deze oud-werknemer is bij meerdere bedrijven in dienst geweest, onder meer bij een trappenfabriek. Al de bedrijven waarvoor onze oud-werknemer heeft gewerkt zijn aansprakelijk gesteld door de FNV. Men is nu aan het onderzoeken hoe en waar hij deze ziekte gekregen heeft. Doetinchem Parket heeft altijd voor beschermende hulpmiddelen gezorgd, ook toen de oplosmiddelen nog niet verboden waren. Verder is het zeer vreemd dat het bij deze werknemer is geconstateerd omdat juist hij erg veel aandacht besteedde aan beschermende middelen. De man werkt overigens inmiddels allang weer voor een ander parketbedrijf. Waarom men nu bij ons terecht komt is me een raadsel. We houden ons aan de regels en gebruiken de voorgeschreven producten en beschermende middelen."

(Parketplein/BBZ, 23-11-2001)
 
FNV tegen rode sticker op hout
FNV Bouw heeft deze week een oproep gedaan aan de Eerste Kamer om de houtwet-Vos niet aan te nemen. Dit wetsontwerp wil niet-gecertificeerd hout (en houtproducten, waaronder wellicht parket) van een 'rode sticker' voorzien. Volgens Theo van Amersfoort, bondsbestuurder meubel en hout, moet de overheid tegelijkertijd de Stichting Keurhout meer mogelijkheden geven, bijvoorbeeld door op gecertificeerd hout het lage BTW-tarief van toepassing te verklaren. Ook de houthandel zou zich meer dienen in te spannen voor de in- en verkoop van gecertificeerd hout. Van Amersfoort vindt dat het wetsontwerp-Vos goedwillende consumenten naar aluminium en kunststof jaagt, omdat bijna al het hout dat nu in Nederland verkrijgbaar is van een rode waarschuwing zou moeten worden voorzien. Hij vindt het evenmin terecht dat alleen FSC-hout voor 'goed hout' doorgaat. Ook ander gecertificeerd hout kan een goede rol spelen op de Nederlandse markt. Recentelijk heeft KPMG de Stichting Keurhout doorgelicht en geconcludeerd dat de organisatie kampt met ondoorzichtigheid en een tekortschietend toekenningsbeleid. Volgens de Duitse site Holz gaat de regering nu Keurhout zijn controlefunctie ontnemen en een nieuwe structuur opzetten. De Nederlandse onderzoekster Saskia Ozinga concludeerde onlangs in een rapport dat zij samenstelde in opdracht van het Europese platform voor milieuorganisaties (FERN) dat de certificering van de FSC als enige aan de eisen van betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en werkbaarheid voldoet. Overigens zijn de Stichting Goed Hout! en de Nederlandse afdeling van FSC kortgeleden samengesmolten tot FSC Nederland. Wat de behandeling van de houtwet-Vos in de senaat betreft, is het nog steeds wachten op het standpunt van de regering. (Zie ook de eerdere berichten op Parketplein).

(Parketplein/Holz/FNV/FSC, 21-11-2001)
 
<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

Domotex

 

Floor Forum

FF-129FFI-97

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons december nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Laminaat: kwaliteitsoverzicht kliksystemen
  • Dossier Lamel op kant
  • Dossier Producenten van ecologische lijmen
  • Dossier Producenten van egalisatiemiddelen
  • Dossier Trends in bamboevloeren
  • Voorbeschouwingen Domotex en BAU

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com