unifloor216

Cabbani DecospanFlamingo-2013

banner SKYLT

nieuws
Convenant vervangt stickerplicht
De 'Houtwet Vos', in zijn oorspronkelijke vorm, is van de baan. Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer, in een algemeen aangenomen motie, aan Marijke Vos (GroenLinks) gevraagd om haar initiatief wetsvoorstel aan te passen. Een en ander zal inhouden dat er geen 'rode' sticker voor niet-duurzaam geproduceerd hout komt. De Eerste Kamer verwacht dat dit systeem van negatieve etikettering tot onoverkomelijke problemen met het Europese recht en het internationale recht (WTO) kan leiden. De senatoren willen nu een convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven waarin inspanningsverplichtingen worden neergelegd om te bereiken dat over drie jaar 25 procent meer duurzaam geproduceerd hout op de markt is. Marijke Vos zal een novelle indienen waarin de veranderingen worden verwerkt. De regering wordt gevraagd bij te dragen aan het succes van positieve etikettering (groene sticker voor duurzame producten) door te zorgen voor heldere en eenduidige criteria en voor financiële stimulansen. Tevens moet de regering de zaak in Europees verband gaan aanpakken.

(Parketplein/Eerste Kamer, 12-07-2002)
 
Seriparquet maakt doorstart
De Franse parketfabrikant Sériparquet, die in februari voor een periode van zes maanden onder curatele was gesteld, wordt overgenomen. De onderneming, een dochter van de Séribo-groep, wordt voortgezet door Pierre Nicolau, eigenaar van de Parijse holding Azimut, die 70 procent van de aandelen krijgt, en door twee voormalige verantwoordelijken voor marketing en productie. De doorstart impliceert dat nog eens 12 van de resterende 45 werknemers ontslagen worden. In twee rondes waren dit jaar al 66 medewerkers afgevloeid. Het is nog niet bekend of de nieuwe vennootschap onder de oude naam blijft opereren. Nicolau is actief in de wereld van het management van bedrijven in zakelijke problemen. Hij ziet kansen voor Sériparquet als de fabriek de aandacht verschuift van serieproducten naar producten met meer toegevoegde waarde. In eerste instantie worden thuisland Frankrijk en Spanje aangewezen als belangrijkste markten. Er zal onder meer fors geïnvesteerd gaan worden in machines voor de vervaardiging van click-parket.

(Parketplein/Dépêche du Midi, 10-07-2002)
 
Pergo, Witex: einde partnerschap
De Zweedse laminaatfabrikant Pergo laat in een persbericht van afgelopen woensdag weten zijn partnerschap met Witex (en diens belangrijkste aandeelhouder HW Industries GmbH & Co KG) te zullen verbreken. De reden voor de beëindiging is dat Witex, in de woorden van Pergo "op verscheidene punten inbreuk maakt op de overeenkomst." Pergo zegt ook een vergoeding te gaan eisen voor de schade die daardoor is opgetreden. Het bedrijf uit Trelleborg voorziet dat het stopzetten van de overeenkomst en de eis om schadevergoeding, zullen uitdraaien op een rechtszaak. Pergo is in het licht van bovenstaande niet van plan om een optie te verzilveren op aankoop van nog eens 23,9 procent van de aandelen van Witex. In april 2000 kocht Pergo 25,1 procent van Witex. Als gevolg daarvan kreeg Pergo toegang tot 'direct laminated' (DL) vloeren. Pergo zegt meerdere leveranciers van DL-vloeren te hebben en zich erop te richten deze producten tendele van Witex te blijven afnemen. Vorige maand ondernam Pergo stappen tegen onder meer Witex USA vanwege vermeende inbreuken op een door de Zweden cruciaal genoemd click-patent. (Zie Nieuws van 26 juni).

(Pergo/Parketplein, 10-07-2002)
 
Branchecode in de loop van 2003
Begin dit jaar kreeg het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) groen licht om een branchecode voor de parketbranche op te stellen. (Zie ook Nieuws van 13 maart jl.). Hoe is de stand van zaken? Gerard Roorda, namens het HBA: "Betrokken partijen moeten het eerst eens zien te worden over de legvoorschriften. Dat moet in september rond gemaakt worden. Ik verwacht dat de deskundigen van de vakorganisaties daar wel uit kunnen komen. Als basis neemt men immers het Handboek Houten Vloeren. Daarna gaan we van start met het opstellen van een commentaarversie van de eigenlijke branchecode, waarop een selectie van deskundigen op- en aanmerkingen dient te geven. Het HBA zelf gaat natuurlijk nu al aan de slag met de nodige voorbereidingen." Roorda merkt op dat verwacht mag worden dat ook de Arbeidsinspectie een flinke rol zal gaan spelen in het geheel. "Tenslotte hebben we vorige week een bijeenkomst gehad voor onder meer de brancheorganisaties over certificatie van bedrijven die handelen volgens de branchecode. Die bijeenkomst was voorlichtend van aard. Wat branchecertificatie betreft lijkt het me in ieder geval zinvol erop te wijzen dat certificatie via het HBA per bedrijf niet meer hoeft te kosten dan 250 euro op jaarbasis." Roorda voorziet verder een positieve inbreng van de nieuwe beroepsvereniging voor zzp'ers Dé Parketlegger. Als het mee zit wordt de branchecode in de loop van 2003 gepresenteerd.

(Parketplein, 08-07-2002)
 
Faus krijgt reliefpatent in VS
De Spaanse Faus-groep, het kersverse lid van de Europese vereniging van laminaatproducenten (EPLF) heeft afgelopen maand bij het Amerikaanse patenten- en merkenbureau een patent verkregen op het aanbrengen van reliëf op laminaatvloeren. Het patent omvat de technologie die door Faus gebruikt wordt om de authentieke 'look and feel' van natuurlijk hout, keramiek of steen aan laminaatvloeren mee te geven, aldus de onderneming. Verder dekt het patent een technologie die de voegen van laminaattegels beschermt.

(Parketplein/Floortrends, 05-07-2002)
 
Nieuw verkoopargument parket
Onlangs heeft de Britse wetenschap een belangrijke toevoeging gedaan aan de vele verkoopargumenten die al bestaan voor parketvloeren. Vooral de wat zwaardere klant in spe zal op dit voordeel geattendeerd moeten worden. D. Mackay, Universiteit van Cambridge, publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift de New Scientist zijn bevindingen met uitgebreide weegproeven. Het blijkt dat op een harde vloer de weegschaal tot 10 procent minder aangeeft dan op hoogpolig tapijt. De reden is dat op een harde ondergrond de onderkant van de weegschaal een weinig doorbuigt. Dat werkt 'gunstig' door op het afleesmechanisme. Elektronische weegschalen hebben hier minder last van.

(Eindhovens Dagblad/Parketplein, 05-07-2002)
 
Zure stemming parketindustrie
De zojuist verschenen 'Industriemonitor juli' van het CBS meldt dat de stemming in de timmer- en parketindustrie er niet beter op wordt. Van april op mei daalt de bedrijvigheid, terwijl een stijging gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Ook de waarde van de totale orderontvangst neemt af. Dit is met name het gevolg van de daling van de cruciale binnenlandse orders. De producenten zijn "zeer fors" teleurgesteld over de orderontvangst, zo rapporteert het CBS. En over de orderpositie zijn ze in mei nog minder te spreken dan in april. Per saldo vindt 13 procent van de ondernemers de voorraad gereed product te groot. Vooruitkijkend naar de periode juni tot en met augustus verwachten de fabrikanten een toename van de bedrijvigheid bij stabiele afzetprijzen. Niettemin voorziet per saldo één op de vier ondernemers dat het personeelsbestand zal krimpen.

(CBS/Parketplein, 03-07-2002)
 
Queen wil alleen FSC-parket
Het Britse Koninklijk Huis is een onderzoek gestart naar de vraag hoe het mogelijk is dat in de nieuwe Queen's Gallery (een twintig miljoen pond kostende tentoonstellingsruimte bij het paleis) tropisch hardhout is gebruikt dat afkomstig is uit bedreigde regenwouden. Een en ander is contra de wens van Buckingham Palace om alleen duurzaam hout te gebruiken. Het hof heeft de architect verzocht om certificaten te overhandigen van de houtsoorten die toegepast zijn in de parketvloer en in de deuren. Volgens dagblad The Guardian zou de man inmiddels met het schaamrood op de kaken rondlopen vanwege de berichtgeving over de oorsprong van het hout. Het gaat om de hardhoutsoorten utile, sapele, wenge, iroko en mahonie uit Kameroen, Congo, Ghana, Ivoorkust en Brazilië. Geen enkele beschikt over certificatie van een instituut als de Forest Stewardship Council. Buckingham Palace laat weten: "Wij hebben alle papieren laten opvragen en als bewezen wordt dat hout uit bedreigde regenwouden is gebruikt, dan zullen wij diep teleurgesteld zijn."

(Parketplein/Guardian, 01-07-2002)
 
Wijzigingen bij Witex Nederland
Mommersteeg BV te Den Bosch laat in een persbericht weten dat de vertegenwoordiging van Witex in de Nederlandse markt onlangs is gewijzigd. Een en ander houdt verband met de ontwikkeling die Witex het afgelopen tiental jaren heeft doorgemaakt van laminaatfabrikant tot aanbieder van een compleet pakket harde vloeren. "De veelheid van producten en daarbij behorende marktsegmenten vraagt om een intensievere en bredere marktbewerking," aldus de Brabantse onderneming. "Om als agent de belangen van Witex in de Nederlandse markt beter te kunnen behartigen heeft Mommersteeg besloten zich te concentreren op deze functie." Tot voor kort was Mommersteeg zowel agent als groothandel voor Witex. De groothandelsactiviteiten worden overgedragen aan Bohama te Wijchen of Heditex te Vlaardingen voor de levering van het Witex-assortiment aan de parketteur respectievelijk woninginrichter.

(Mommersteeg/Parketplein, 28-06-2002)
 
Helft Carpetland naar Britten
De holding Interiors for Europe IFE (onderdeel van Mitiska) verkoopt 50 procent van Carpetland Benelux aan het Britse Carpetright. De overnamesom is 50 miljoen euro, bestaande uit 15 miljoen voor het belang van 50 procent en 35 miljoen voor het onroerend goed. De Britse tapijtketen heeft een optie op de resterende 50 procent genomen. Tussen 2005 en 2008 kan Carpetright voor een bedrag van nog eens 30 tot 35 miljoen euro eigenaar worden van het gehele bedrijf. Carpetright heeft zijn oog slechts laten vallen op de vestigingen in Nederland (61 winkels) en België/Luxemburg (31 winkels). De winkels in de Benelux boekten het afgelopen jaar een omzet van 94 miljoen euro en een belastbare winst van 3,8 miljoen euro. Ze zouden een marktaandeel van 5 tot 6 procent hebben. Volgens dagblad de Standaard zijn de Britten erop uit om deze cijfers te verdubbelen. De krant meldt ook dat Carpetright de zeggenschap krijgt over de keten en dat de winkels een restyling zullen ondergaan. Leon Seynave van Mitiska gaf - terugblikkend - als toelichting dat Carpetland een te zware structuur had, te veel de nadruk legde op organisatorische aspecten en te weinig verkoopsgedreven was. "We wisten dat Carpetright in Europa actief wou worden. Ze zijn de beste in hun sector. Daarom was het beter met hen samen te werken. 'If you can't beat them, join them'. Financieel was dit de beste oplossing." (Zie ook Nieuws van 17 juni jl.).

(Parketplein/Standaard/Tijd, 28-06-2002)
 
Nieuw patent Pergo in VS

Raimo Issal, Pergo's CEO. De Zweedse laminaatfabrikant Pergo maakt bekend dat het in de Verenigde Staten een nieuw patent voor kliksystemen heeft verworven. Het patent is verstrekt door de 'US Patent en Trademark Office'. Het patent geldt voor de VS-markt waar Pergo naar eigen zeggen een leidende positie heeft. Pergo's verkopen in de Verenigde Staten beslaan zo'n tweederde van zijn totale omzet. Volgens Pergo is het patent veelomvattender dan de eerdere patenten die aan Pergo zijn toegewezen en geeft dit het bedrijf een competitief voordeel op de Amerikaanse markt. "Het nieuwe patent is een strategische doorbraak," aldus Raimo Issal, algemeen directeur. Pergo heeft eergisteren meteen actie ondernomen tegen Armstrong World Industries, Mohawk Industries, Shaw Industries Inc. en Witex USA Inc. vanwege inbreuk op zijn patenten.

(Parketplein/Pergo, 26-06-2002)

 
EPLF-bijeenkomst in teken VS
De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, die onlangs in het Duitse Kaisersesch werd gehouden, stond in het teken van de vloerenmarkt in de Verenigde Staten. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat deze markt met een aandeel van 13 procent is uitgegroeid tot een van de belangrijkste exportlanden van de EPLF. Gastspreker Kimberley Gavin, hoofdredactrice van het Amerikaanse vaktijdschrift Floor Covering Weekly, verwacht de komende jaren een verdere groei van het aandeel harde vloerbedekking op de Amerikaanse vloerenmarkt. Zij schat dat laminaat in 2004 een aandeel heeft verworven van 10 procent (2000: 3,7 procent) en parket en houten vloeren 9 procent (2000: 8,4 procent). Vloertegels zullen in 2004 naar verwachting zelfs een aandeel van 24 procent innemen (2000: 10,6 procent). Het aandeel vloerkleden zal vanwege de groei van harde vloerbedekking eveneens toenemen. De EPLF-bijeenkomst stond verder in het teken van geluidsnormering. Zoals bekend heeft de EPLF vorig jaar een internationale werkgroep in het leven geroepen die gestandaardiseerde meet- en testcriteria moet opstellen. In deze werkgroep zitten verscheidene, internationaal toonaangevende onderzoeksinstituten. De werkgroep heeft onlangs besloten verschillende geluidsniveaus te vergelijken die ontstaan wanneer men op een laminaatvloer loopt. Dit is gebeurd met behulp van een duidelijk omschreven standaard laminaatvloer. De opgetreden percentuele afwijkingen kunnen nu gebruikt worden bij de waardering van verdere metingen. Op de bijeenkomst werden verder vier nieuwe leden verwelkomd: de Faus Groep (Spanje) als gewoon lid, en Baikowski Chimie (Frankrijk), Lamigraf (Duitsland) en Vits Maschinenbau (Duitsland) als buitengewone leden. De vereniging telt hiermee op dit moment 21 gewone leden, 24 buitengewone leden en 5 ondersteunende leden (instituten, enzovoorts).

(Parketplein/EPLF, 24-06-2002)
 
Parket plust in lage landen
De deze week gepubliceerde FEP-statistieken 2001 geven voor zowel Nederland als België een positieve afwijking te zien van het algemene beeld. In de FEP-landen als totaliteit daalden productie en consumptie van parket met respectievelijk 1,3 en 1,2 procent. (Zie ook Nieuws van 12 juni jl.). In de lage landen was het beeld anders. In Nederland nam de productie toe met 3,8 procent en steeg het verbruik met 4,5 procent. In België boekte de productie een plus van 3,1 procent en nam het verbruik toe met 4,6 procent. In de FEP-landen viel de productie van mozaïek verder terug (met 14 procent, tot een aandeel van 4,6 procent). Stroken verloor ook aanzienlijk (23 procent minder volume, tot een aandeel van 7,2 procent). De productie van massief compenseerde deze verliezen iets met een toename van 4 procent. Meerlaags nam verder in belang toe (1 procent toename, tot een aandeel van 73 procent). De invoer van parket van buiten de FEP-landen (met name China en Oost-Europa) steeg naar schatting met 8 procent, de uitvoer naar buiten de EU nam met 25 procent toe in volume en met 11 procent in waarde. Voor het lopende jaar voorziet de FEP geen substantiële groei van de vraag, die in belangrijke mate gekoppeld is aan de ontwikkeling van de bouwnijverheid. Op korte termijn zal er enige productiecapaciteit bijkomen, al zijn inmiddels - zoals bekend - ook fabrieken gesloten. De kosten zullen stabiel blijven. In Spanje en Italië blijven de exotische, donkere houtsoorten gevraagd, met een toenemende populariteit voor beuken en maple in plaats van eiken. In Duitsland verliest beuken marktaandeel, juist ten gunste van eiken.

(Parketplein/FEP, 21-06-2002)
 
Patentstrijd nu ook om parket
Laminaatproducent Unilin Decor (Quick-Step) heeft bij de rechtbank van het Duitse Düsseldorf een klacht ingediend tegen tien collega-producenten. Voor het eerst zijn nu ook parketvloeren betrokken bij de patentstrijd rond 'click'-systemen. De klacht is gebaseerd op het nieuwe Europese Patent EP 1024234 dat komende week wordt afgegeven en volgens vakblad Boden Wand Decke voor het eerst de wezenlijke karakteristieken van de lijmvrije legwijze vastlegt. De betrokken bedrijven zijn Egger Floor Products, Egger DIY Products, Holzwerke Ötger Terhürne en Gründorf, Hamberger, Kronotex, Kronospan, Kaindl Flooring, Parador en Tarkett Sommer.

(BWD/Parketplein, 19-06-2002)
 
Carpetland naar Carpetright?
De retailholding Mitiska overweegt een partnership voor zijn dochter Carpetland. Dat heeft L. Geuten, directeur van Mitiska, verklaard op de aandeelhoudersvergadering. Volgens dagblad De Financieel-Economische Tijd gaat het om het Engelse Carpetright, dat genoemd wordt als kandidaat-partner dan wel koper. Carpetright is met bijna 340 verkooppunten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland de grootste en wellicht ook meest rendabele tapijtketen in Europa. Over het boekjaar 2000-2001 werd een omzet gedraaid van 322 miljoen pond en een nettowinst behaald van 10 procent daarvan. Over de eerste twee kwartalen van het lopende jaar boekte de groep een omzetstijging van bijna 9 procent. De omzet van de Carpetland-groep viel in 2001 terug van ruim 190 naar bijna 186 miljoen euro. Volgens De Tijd was de winst die de winkels in de Benelux wisten te behalen onvoldoende om de verliezen van de filialen in Frankrijk en Zwitserland te compenseren en resulteerde een bedrijfsverlies van 2,8 miljoen euro. Tegenover de krant bevestigt Geuten dat er gesprekken lopen, maar wil hij niet zeggen met wie of hoe ver de gesprekken gevorderd zijn. Volgens geruchten zou Carpetright inmiddels een bod hebben uitgebracht op Carpetland Benelux en zou de deal mogelijk deze maand nog worden rondgemaakt.

(Parketplein/De Financieel-Economische Tijd, 17-06-2002)
 
VloerenVisie 2002
Op 6 juni organiseerde Stichting Bouwresearch (SBR) in Tilburg 'VloerenVisie 2002', een seminar over (afwerk)vloeren. Aanleiding is volgens SBR de noodzaak om het contact tussen ontwerpers, bouwers en beheerders van (afwerk)vloeren te verbeteren. De opkomst, meer dan 100 deelnemers, was voor de organisator reden om te spreken van een succes. Spreker J. Ridderhof van USP Marketing Consultancy wees er onder meer op dat bij het keuzeproces van het soort afwerkvloer in bijna de helft van de projecten de architect de bepalende marktpartij is. Prijs is bij hen het belangrijkste keuzecriterium voor het type afwerkvloer. De keuze voor parket wordt gemaakt op basis van uitstraling en esthetica, maar wordt niet zo vaak voorgeschreven, namelijk door 39 procent van de architecten. W. van Hees van Object Carpet Nederland, fabrikant van tapijt, steenvloeren en parket, die onderling compatible zijn, stelde dat voor een goed vloerontwerp het belangrijk is om als leverancier in een zo vroeg mogelijk stadium van een project contact te leggen met de architect en de eindgebruiker. Tijdens de sessies over techniek en organisatie werd onder andere gesproken over de vraag hoe men de samenwerking tussen de verschillende marktpartijen kan verbeteren om een beter eindproduct te leveren. In dat kader signaleerde H. Burger, Federatie van Afbouwbedrijfschappen, het probleem dat de kennis voor het tot stand brengen van het vloersysteem als geheel versnipperd is geraakt.

(SBR/Parketplein, 14-06-2002)
 
Verbruik parket in Europa daalt
Voor het eerst sinds 1991 is het verbruik van parket in Europa gedaald. Dat maakte Dieter Betz, voorzitter van de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) bekend op de algemene vergadering, afgelopen week in Helsinki. Ten opzichte van 2000 nam de consumptie licht af met 1,2 procent. De productie liep terug met 1,3 procent. Vooral in Finland (-16,5 procent), Oostenrijk (-12,7 procent) en Duitsland (-11,5 procent) viel de vraag sterk terug. Forse groei was er daarentegen in Frankrijk (+13,4 procent), Spanje (+16,0 procent) en ook in het Verenigd Koninkrijk. De oorzaken van de - per saldo - achteruitgang liggen volgens Betz bij de nog steeds zwakke bouwconjunctuur en bij de negatieve invloed van de Amerikaanse op de Europese economie. Positief is de voorman over de tijdens Domotex door verscheidene aanbieders gepresenteerde kliksytemen voor 3-laagssystemen, die goed zijn ontvangen door de markt en ook in de toekomst verdere groei beloven.

(Parketplein/FEP, 12-06-2002)
 
Nieuwe ontslagen bij Sériparquet
De Franse parketfabrikant Sériparquet, die afgelopen februari onder curatele is gesteld, heeft een nieuw sociaal plan gepresenteerd dat voorziet in het ontslag van 44 van de 89 werknemers. De maatregel is op 31 mei jl. ingegaan. Een en ander past in het kader van herstructureringen die doorgevoerd dienen te worden in de periode van zes maanden dat Sériparquet onder toezicht is geplaatst. Het bedrijf, een dochter uit de Séribo-groep, ondervindt sterke concurrentie van aanbieders van 3-laagssystemen uit Centraal Europa en Azië. Sériparquet streeft ernaar de overstap te maken naar producten met een hogere toegevoegde waarde. Vorig jaar behaalde Sériparquet een omzet van 11,5 miljoen euro. Aan het begin van dit jaar werden al 22 werknemers naar huis gestuurd. Er zouden zich volgens de directie inmiddels overnamekandidaten hebben gemeld.

(Parketplein/Bertelsmann InfoPro,10-06-2002)
 
Europarket wordt Euregionaal
Waar de branche reeds een tijdje zat naar uit te kijken, wordt op vandaag effectief gerealiseerd: één tweejaarlijkse parketbeurs voor de Benelux, waar alle firma's zich kunnen scharen en die voor een optimale rendabiliteit van hun deelname zal zorgen." Aldus een binnengekomen persbericht van Kortrijk Xpo. De beursorganisator van Europarket is tot de nieuwe beursopzet gekomen na "uitgebreide consultatie van de firma's via enquêtes én doorgedreven onderhandelingen met exposantenvertegenwoordigers uit België en Nederland en afgevaardigden van Pro-Parket en De Parketplaatsers (voor België) en een afvaardiging van Parket Alliance (voor Nederland)." Organisator van de beurs wordt Xpo Adviesbureau, de huidige organisator van Europarket. De vertegenwoordigers van de exposanten kozen voor deze organisator omwille van de hoge professionaliteit én de openheid en flexibiliteit in de voorbereidende samenwerking met de deelnemers. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit beide landen zal de organisator begeleiden in de aanloop naar de beurs, en er zorg voor dragen dat de manifestatie in het beste belang van de branche wordt uitgebouwd. Ten aanzien van de naam van de beurs wordt gekozen voor het al bestaande Europarket, vanwege de al opgebouwde naamsbekendheid maar ook omdat deze perfect het Europese profiel weergeeft dat de beurs nastreeft. De beurs wordt voor het eerst gehouden van 28 tot en met 30 maart 2004 en de geplande editie van Europarket voor 2003 wordt geannuleerd. Er is voor een wisselende beurslocatie gekozen: editie 2004 gaat door in Kortrijk Xpo in België en biedt perspectieven naar Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en editie 2006 zal in het MECC in Maastricht worden gehouden, waardoor dan weer ruime mogelijkheden gecreëerd worden naar de Duitse markt. Kortrijk Xpo tot slot: "Doelstelling van de eenheidsbeurs is zeer duidelijk om vanuit de Beneluxmarkt dé gespecialiseerde manifestatie te worden voor een uitgebreide Euregio: Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland en Rijnland-Westfalen in Duitsland."

(Parketplein, 07-06-2002)
 
Unipro-symposium goed bezocht
Het afgelopen maandag gehouden symposium van Unipro, leverancier van kleefstoffen en kunstharsvloeren, kon rekenen op een grote belangstelling. Het symposium richtte zich op ondernemers, directeuren, projectleiders van woning- en projectinrichters, vloerenbedrijven en groothandels. Het symposium van Unipro werd alweer voor de elfde maal georganiseerd en had ditmaal als thema 'Netwerken als overlevingsstrategie'. De deelnemers werden in korte tijd op een praktische en goed toegankelijke wijze via lezingen en workshops geïnformeerd over de mogelijkheden die internet biedt voor ondernemers in het MKB. Zo presenteerde de Rabobank haar dienstverlening op het gebied van internet.Bits & Brains demonstreerde zijn 'WoonTotaal-software' waarmee onder meer op snelle wijze bij projecten de benodigde materialen kunnen worden berekend en offertes, facturen, werkplannen en bestellingen kunnen worden gemaakt. MotionContainer informeerde de aanwezigen over de waarde en mogelijkheden van e-mail. Uit de diverse reacties mag worden opgemaakt dat binnen het MKB internet als een serieus medium wordt gezien waarmee in de komende jaren de nodige voordelen vallen te behalen.

(Parketplein, 07-06-2002)
 
'De Parketlegger' goed ontvangen

De kennismakingsbijeenkomst van de vereniging Dé Parketlegger i.o. is afgelopen maandag door enige tientallen belangstellenden bezocht en in een enthousiaste, geanimeerde sfeer verlopen. VLOK-secretaris Kees Huisman vertelt: "Als try-out was het een succes. Zelfstandige vakmensen kunnen in de nieuwe vereniging hun ideeën kwijt en ervaringen bundelen. Er blijkt onder meer duidelijk behoefte aan een helpdesk voor problemen van juridische en andere aard." Hoe gaat de 'club van gelijkgestemden' nu verder? "Gezien de positieve respons gaan we van de zomer met een aantal nauw betrokkenen een concreet activiteitenplan opstellen. Daaraan komen natuurlijk ook kosten te hangen, die weer inwerken op bijvoorbeeld de contributie voor de leden." Wat wordt de relatie met bestaande organisaties als FNV Zbo, VPL, CBW? Kees Huisman: "Wij zien ons als collega's van FNV Zbo, daar gaan we ons niet tegen afzetten. Wij staan op het standpunt dat zzp'ers met specialisatie parket zelf een keuze moeten maken. Wat die doelgroep betreft opereren we in een gat in de markt náást CBW en VPL." Ook het HBA, met het branchecode-verhaal, en Gildevaart, met informatie over vakgerichte scholing en het documentatiecentrum, gaven acte de présence.

(Parketplein, 06-06-2002)

 
Duitse parketmarkt in zwaar weer
Volgens Ralph Plessmann, voorzitter van het Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) is de parketproductie in Duitsland vorig jaar met 11 procent teruggelopen, van 10 naar 8,9 miljoen vierkante meter. Vooral de achteruitgang van het kant-en-klaarparket (-10,8 procent) is opmerkelijk. Tweelaags strokenparket deelt in de malaise met een score van -2 procent. Het totale binnenlandse parketaanbod ('verbruik') is in 2001 met 11,9 procent teruggevallen tot 22,32 miljoen vierkante meter. Het kant-en-klaarparket (1, 2 en 3-laags) is ook hier de grote verliezer met -14,3 procent. De invoer van alle parketsoorten bij elkaar is afgenomen met 15 procent. De neerwaartse druk op de prijzen houdt aan. "Dit weliswaar met afwijkende intensiteit in de verscheidene segmenten, maar ik moet vaststellen dat de concurrentie op sommige terreinen ruïneuze vormen heeft aangenomen." Aldus wordt hij geciteerd in het vakmedium Objekt. Hij refereerde tijdens de jongste bijeenkomst van het VDP ook aan de vijf firma's (Osmo, Wittenhagener, Hazet, Bego en Behrmann) die insolvent moesten afhaken en aan de vijf andere die de productie in Duitsland hebben gestaakt. Een einde aan de moeizame periode ziet de Duitse parketvoorman nog niet, aangezien in heel Europa de productiecapaciteit duidelijk boven de opnamecapaciteit van de markt ligt. Plessmann voorziet geen wezenlijke verbetering aan de vraagkant, niet voor 2004 in ieder geval. Een pluspuntje: volgens hem is de concurrentiepositie van parket tegenover andere vloerbedekking nog steeds prima.

(Objekt-Verlag/Parketplein, 05-06-2002)
 
CBW: Product Informatie Parket
Afgelopen maandag 27 mei hield de sectie Parket van de CBW zijn sectieavond in Zeist. Namens de brancheorganisatie laat Tos Baalman weten dat er zo'n 60 ondernemers naar Zeist waren gekomen om zich te laten informeren over de ARBO-wet, de RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie), het gevolg van het werken met verboden vluchtige stoffen en over het FSC-certificaat. Als speerpunt voor de langere termijn werd door Silvester van der Vliet, voorzitter van het sectiebestuur, onder meer het ontwikkelen van PIP (Product Informatie Parket) genoemd. PIP moet een duidelijke normering en informatievoorziening opleveren ten aanzien van producten, de benaming van producten en informatie over de kwaliteit van producten. De sectie zegt dit als een belangrijk middel te zien om veel misvattingen in de branche op te lossen. Door het gebruik van labels en symbolen moet in een oogopslag te constateren zijn over welk product het gaat en wat men van het product mag verwachten. De sectie vindt het daarnaast van belang dat er onderzoek wordt verricht naar het vermeende tekort aan leggers en bedrijven met leermeestercertificaten. Irma Lubrecht van SGS AgroControl hield een verhaal over de FSC Chain-of-Custody (groeps-)certificering en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. In principe bleek zo'n 35 procent van de aanwezigen op de sectieavond voor het voeren van het FSC-certificaat. De CBW gaat de zaak verder inventariseren en onderzoeken of het mogelijk is in een collectief contract een aanbod te ontwikkelen.

(CBW/Parketplein, 03-06-2002)
 
De Parketlegger in oprichting
Maandag 3 juni houdt de Vereniging Dé Parketlegger (in oprichting) een bijeenkomst in Nieuwegein waar onder meer kennis gemaakt kan worden met de nieuwe organisatie. Het HBA presenteert dan tevens de gloednieuwe Code van de Parketlegger. De 'parketclub van gelijkgestemden' komt voort uit de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) te Zoetermeer. Daar constateerde men dat de zelfstandige leggers zonder personeel een lage organisatiegraad hebben, niettemin de nodige vragen rond hun beroepspraktijk hebben en dat het dus zinvol is om deze groep samen te brengen. Op de agenda staan de punten collectieve aansprakelijkheidsverzekering, juridische hulp, korting op HBA-bijdrage 2003, algemene leveringsvoorwaarden, kwaliteitsgaranties en het nader te bepraten werkterrein van de nieuwe vereniging. Ook CBW en VPL zullen aanwezig zijn.

(Parketplein/VLOK/HBA, 31-05-2002)
 
Interzum wil parketaanbod terug
De internationale vakbeurs Interzum wil de aanbieders van parket terugwinnen voor dit Keulse evenement. Met doelgroepgerichte werving en communicatie zou de beurs weer het toneel moeten worden waar het Europese houtambacht en de fabrikanten van houten vloeren elkaar tegen het lijf lopen. De synergie met de toelevering aan meubelindustrie en interieurbouw moet de exportgerichte parketaanbieders de mogelijkheid bieden om internationale inkopers binnen te halen. Samen met het 'Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik' en diverse ambachtsorganisaties moeten de goede producteigenschappen van parket, de innovatieve kracht van de branche en de prestaties van het ambacht worden belicht, aldus de beurs. Doelstelling van Interzum (23 t/m 27 mei 2003) is de duidelijk aan Domotex prijsgegeven positie op parketgebied terug te winnen.

(Parketplein/DRW-Verlag, 29-05-2002)
 
Weitzer investeert 12 miljoen
De Oostenrijkse parketfabrikant Weitzer Parkett (WP) gaat 12 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuwe fabriek voor drielaags kant-en-klaarparket. De nieuwe productiefaciliteit in Güssing (Oostenrijk) moet medio 2003 operationeel zijn en gaat 50 mensen werk bieden. Weitzer bestaat sinds 1831 als houtzagerij en is vanaf 1955 ook actief als vloerenproducent.

(Parketplein/BWD, 27-05-2002)
 
Tarkett-Sommer: hoger resultaat
Tegen de achtergrond van een zwakke economie in Noord-Amerika en Europa (vooral Duitsland) heeft Tarkett-Sommer in het voorbije eerste kwartaal een omzet gedraaid van 346,4 miljoen euro, een afname van 3,8 procent ten opzichte van de 360 miljoen euro uit 2001. Dit meldt het bedrijf in een persbericht van afgelopen woensdag. De omzet in West-Europa daalde met 7,7 procent. In Noord-Amerika (+0,4 procent) en met name Oost-Europa (+13,7 procent) boekte de onderneming meer omzet. De omzet van de houten vloeren liep beperkt terug met 1 procent, bij de elastische vloeren was de terugloop met 7,3 procent groter. Bij de laminaatvloeren (waarin Tarkett-Sommer samenwerkt met Egger) werd een mooie plus van 15 procent neergeschreven. De onderneming bereikte een EBITA (operationeel resultaat) van 22,8 miljoen euro in het eerste kwartaal (-7,3 procent). De negatieve volumeontwikkeling in de omzetten werd in belangrijke mate verzacht door teruggelopen (indirecte) kosten. Het netto resultaat van Tarkett-Sommer bedroeg 6,5 miljoen euro, een toename van 6,6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

(Tarkett-Sommer/Parketplein, 24-05-2002)
 
Businesslounge op Woonbeurs
Parketmensen met belangstelling voor algemene trends in de woninginrichting kunnen, zoals bekend, terecht op de Woonbeurs Amsterdam die dit jaar van 1 t/m 6 oktober in de RAI wordt gehouden en naar verwachting zo'n 100.000 consumenten zal trekken. De Woonbeurs gaat dit jaar voor de eerste maal vergezeld van INhabit, een lounge-achtig gebeuren voor vakbezoekers. Volgens een persbericht van de organisatie is dit nieuwe vakevenement hét alternatief voor de jaren dat er geen Interdecor wordt gehouden. Eerdere berichten in de vakpers dat INhabit niet door zou gaan berusten volgens mede-organisator Texpro op het gegeven dat de bouw van een speciaal paviljoen werd afgeblazen. De kosten die daarmee verbonden waren, zouden te hoog zijn uitgevallen. Nu komt er dus een businesslounge.

(Parketplein/Texpro, 22-05-2002)
 
Albers brengt Di Legno
Di Legno besteedt de distributie en verkoop van zijn producten in Nederland uit aan Albers Parketgroothandel. Cor Albers verwacht veel van de toegevoegde waarde die de samenwerking van Di Legno met Albers Parketgroothandel met zich meebrengt. Albers: "Zoals bekend is er tegenwoordig veel vraag naar verouderde producten. Naast het feit dat wij de distributie van Di Legno op de Nederlandse markt gaan verzorgen, is ook afgesproken dat Di Legno zijn bekende verouderingsproces ook op ons eigen tapis en bourgogne zal toepassen. Het mes snijdt dus aan twee kanten." Wat gebeurt er met de bestaande distributie? Albers: "De huidige 60 dealers van Di Legno worden aan ons overgedragen. De dealers zullen in alle opzichten worden gerespecteerd.

De prijzen blijven gelijk en we zijn zeer zeker niet van plan om op iedere hoek van de straat producten van DiLegno neer te zetten. We zijn tevens van plan bepaalde artikelen van Di Legno in onze drie vestigingen op voorraad te gaan houden."

(Parketplein, 21-05-2002)
 
Wet Vos: uitstel tot nader order
De plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Houtwet Vos, de zogenaamde stickerplicht voor nader te bepalen 'goed' en 'fout' hout, is na de eerste termijn (op 23 april) geschorst. De voortzetting van de behandeling is op verzoek van de initiatiefneemster tot nader order uitgesteld. Het controverses oproepende voorstel is begin 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. (Zie ook Nieuws van 26 april jl.).

(Parketplein/Eerste Kamer, 17-05-2002)
 
<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

 

Floor Forum

FF-132FFI-100

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons maart nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Producenten van kopshout
  • Dossier Trends in kurk
  • Dossier Brandvertragende lakken en oliën
  • Dossier Parket i.c.m. vloerverwarming en -koeling
  • Dossier Convector- en radiatorroosters in hout
  • Voorbeschouwing Ligna, nabeschouwing Budma

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com