pp2000

chapel-banner-febFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Nieuwe projecten Brancheplatform
Afgelopen vrijdag vond de vierde vergaderronde van het Branche Platform Parket plaats. Parketopleider Ad van Mierlo licht toe dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en het Verbeterteam Wonen een plan hebben ontwikkkeld dat een stuk verder gaat dan werving en scholing. "Het HBA gaat een 'branchecode' opstellen waarin de eisen komen te staan waaraan elk fatsoenlijk bedrijf dient te voldoen. We hopen dat de branche hierachter gaat staan. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan alle partijen van het platform met het verzoek om daar nog vóór september commentaar op te leveren." Verder valt te melden dat het Verbeterteam Wonen bezig is met het opzetten van een wervingsproject met een MLK-school. Instituut Gildevaart zit ook niet stil en besteedt energie aan het opzetten van een project met buitenlanders. Ad van Mierlo: " Ik ben bezig met inburgeringsprojecten in Utrecht en Amsterdam. Na verloop van tijd, na een of anderhalf jaar, als het onderwijs in de Nederlandse taal een eind is opgeschoten, willen we met de respectievelijke ROC-instituten daar vakopleidingen centraal gaan stellen." Van Mierlo meldt verder nog dat Gildevaart zojuist een breed, landelijk onderzoek heeft afgerond naar de scholingsbehoefte in de parketbranche. "Daaruit blijkt duidelijk dat het besef dat het absoluut geen luxe is om op te leiden, dat een opleiding een investering is en geen kostenpost, nog lang niet zo wijdverbreid is als we zouden wensen. Ook en met name onder de ZZP'ers, prima uitzonderingen daargelaten natuurlijk. 'Opleiden is duur', zegt de branche en 'een werknemer die werkt levert meer op dan eentje die studeert', - maar dát is niet zo: tijdens het opleidingstraject kost 't juist niks, vanwege de vele subsidiemogelijkheden! We zullen er dus nog flink aan moeten trekken om iedereen wakker te schudden. Want meer scholing is meer kwaliteit, en dat betekent minder klachten en een beter imago. Ook de brancheorganisaties CBW, VPL, PGN en Parketmeesters mogen wat mij betreft meer doen om vakgerichte opleidingen beter onder de aandacht van hun leden te brengen. Of zie ik het misschien verkeerd?" zo besluit Ad van Mierlo. "Al die klachten bestaan niet en alles is dus in orde?"

(Parketplein, 25-07-2001)
 
Laminaatplanken bij Quick Step
In een persbericht vraagt Unilin Decor uit Wielsbeke aandacht voor zijn nieuwe generatie laminaatvloeren: de Quick Step 'Perspective' laminaatplanken. Het naar eigen zeggen unieke karakter van dit product ligt in de subtiele V-groef die gecreëerd wordt bij het in elkaar klikken van de panelen. De langse zijden van de laminaatplanken zijn afgeschuind en bekleed met een decoratieve layer. Het resultaat is een Quick Step-Uniclic laminaatvloer met het uiterlijk van een 'echte' plankenvloer, aldus de fabrikant. De consument hoeft er in de winkel net geen tachtig gulden per vierkante meter voor neer te leggen. Het product wordt in Nederland, vanaf de zomer, afgezet bij 4500 woninginrichters, interieurwinkels, decoratiezaken en parketspeciaalzaken. Afgelopen mei werd het Uniclic-systeem nog in Engeland bekroond met de 'British Contract Flooring Association Award'.

(Quick Step/Parketplein, 24-07-2001)
 
Europarket 2001
Van 23 tot en met 25 september wordt in Kortrijk de tweede editie van Europarket gehouden, de internationale vakbeurs voor parket, laminaat, kurkvloeren en toebehoren. De organisatie heeft inmiddels meer dan 100 exposanten ingeschreven, die tezamen 13.000 vierkante meter beursvloer gaan vullen met hun producten. In een persbericht wordt de ambitie uitgesproken om van de relatief jonge manifestatie hét Europese trefpunt te maken voor de parketsector. Een eerste bewijs voor dat streven lijkt het grote aantal buitenlandse exposanten (40 procent van het aanbod) dat komend najaar naar Kortrijk afreist. Daarnaast gaat de beurs op Europees niveau vakbezoekers warm maken voor het evenement. Wat de opzet van het geheel betreft zegt Europarket "af te willen rekenen met het concept van de mega(bouw)beurzen, waar slechts een gedeelte van het aanbod voor de bezoeker met interesse voor houten vloerbekleding van toepassing is." Europarket wil een gespecialiseerde nichebeurs zijn rond houten vloeren, waarbij, in de woorden van de organisatie, gemoedelijkheid en direct contact centraal staan. Aan de exposantenkant zijn de Belgen goed vertegenwoordigd met een groot aantal bedrijven dat naam heeft gemaakt als vloerenaanbieder of toeleverancier. De interessante Nederlandse afvaardiging bestaat uit onder meer Amorim, Befag, Certus, Flamingo, Henkel, Hermadix, Hupperichs, Inpa, Invent, Mac Lean, Moso, Overmat, Plyboo, Renotec, Saffier International, Solida, Unifloor en Zendac. Binnenkort leest u op deze pagina meer over de randmanifestaties op de beurs.

(Kortrijk-Xpo/Parketplein, 20-07-2001)
 
Hornitex voorlopig gered
De curator van het armlastige Hornitex, dat onder meer naam heeft gemaakt als producent van laminaatvloeren, meldt dat productie en werkgelegenheid voorlopig veilig zijn gesteld. Reden voor al teveel optimisme is er echter niet, stelt hij. Hornitex staat voor ongeveer driekwart miljard DM in het rood. Met het eerder verkregen krediet (zie het bericht van 5 juli jl.) kunnen de maandelijkse loonkosten van 20 miljoen DM een tijd lang worden gedekt. De directie van het bedrijf, de familie Künnemeyer, is inmiddels zijn beslissingsbevoegdheid ontnomen en mag alleen nog adviserend optreden. Meerdere partijen uit Europa en daarbuiten hebben zich gemeld om Hornitex of delen ervan over te nemen.

(Parketplein/DRW-Verlag, 18-07-2001)
 
Werkgroep verder met label
De nieuwe Werkgroep Parketplaatsers lijkt goed op stoom te liggen. Secretaris Filip Coveliers verwacht geen problemen met de uitbreiding van het van origine Vlaamse initiatief naar de Waalse beroepsgenoten en meldt dat voor komende augustus een branchebrede mailing staat gepland met de bedoeling om zoveel mogelijk nieuwe leden binnen te krijgen. Duidelijk is dat de nieuwe club als autonome beroepsvereniging moet gaat opereren. Coveliers: "De Werkgroep Parketplaatsers fungeert als een onafhankelijke vereniging, maar zo te zeggen in de schoot van de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Schrijnwerkers ondersteuning bieden op het vlak van het secretariaat, de infrastructuur en financiële middelen." Inmiddels is er een kerngroep van actieve leden geformeerd die zich met diverse taken bezighoudt, onder meer het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor parketleggers. Verwacht Coveliers niet dat het voor de consument verwarrend wordt als zowel Febelhout naar buiten komt met een certificaat voor gekwalificeerde parketteurs, als ook de nieuwe beroepsvereniging met zijn label? Filip Coveliers: "De parketleggers moeten zelf kijken wat ze willen. Willen ze zelf iets ontwikkelen of bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij Qualibouw? Het lijkt mij wel dat we uiteindelijk in het belang van de consument verder moeten kijken hoe we tot één label kunnen komen." Marc de Poorter van Febelhout laat in een reactie per e-mail weten dat "een algemeen breed onafhankelijk overlegplatform voor de consument duidelijker zou zijn en promotie zou bevoordelen, wat wij zonder twijfel kunnen ondersteunen."

(Parketplein, 16-07-2001)
 
FEP: overcapaciteit parketmarkt
De voorzitter van de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP), Dieter Betz, heeft op het onlangs in Dresden gehouden congres de goede resultaten van de Europese parketindustrie in het jaar 2000 benadrukt, maar traditiegetrouw ook een aantal waarschuwingen laten horen. Gezien de huidige terugval in economische activiteit drukte hij de leden van de FEP op het hart om ten volle te profiteren van de 'intrinsieke eigenschappen' van parket boven andere vloerbedekkingsmaterialen, aangezien er in veel Europese landen nog voldoende mogelijkheden zijn voor een verdere groei van het verbruik. Zowel consumptie als productie van parket hebben in 2000 een toename laten zien. Betz wees er echter op dat met het recentelijk ingebruiknemen van nieuwe productiefaciliteiten, er een toestand van overcapaciteit is ontstaan. Deze moet aandachtig in de gaten worden gehouden door alle betrokkenen, zo stelde hij. Betz refereerde tevens aan innovatie, zoals de ontwikkeling van lijmvrije legsystemen voor parket, als een manier om het marktaandeel te verhogen. (Voor FEP-statistieken 2000, zie bericht van 22 juni op deze pagina).

(FEP-persbericht/Parketplein, 13-07-2001)
 
Witex steviger op markt USA
Witex AG uit het Duitse Augustdorf is de volgende uit de rij van Europese laminaatproducenten die ambitieuze plannen aankondigen voor de Amerikaanse markt. Ulrich Windmoeller, de algemeen-directeur van het concern, treedt terug als directeur van Witex USA en maakt plaats voor iemand uit de Amerikaanse gelederen. Deze Stephen Newman krijgt als belangrijkste taak mee om te zorgen voor productiefaciliteit ter plaatse, om aldus aan de snelle groei van het bedrijf tegemoet te kunnen komen. "Ons huidige ondernemingsmodel van regionale productie zal meer efficiency toevoegen aan ons distributieproces. Dit zal positief doorwerken in de winsten van onze distributiepartners," aldus de nieuwe directeur. Witex heeft vorig jaar nog een dochterbedrijf in Polen opgezet. In betrekkelijk korte tijd is voor Witex de omzet buiten Duitsland aanzienlijk belangrijker geworden dan de omzet op de thuismarkt.

(Parketplein/FCW/Witex, 11-07-2001)
 
VS start met certificering
Terwijl in Nederland en België gediscussieerd wordt over het nut van certificering (zie column in de rubriek parketpodium) kan de parketteur in de Verenigde Staten binnenkort na het volgen van cursussen aanspraak maken op de daarbij behorende certificaten. "De waarde van het certificatieprogramma is dat hierdoor de professionals in de branche zich kunnen onderscheiden," vertelt Chris Davis van initiatiefnemer World Floor Covering Association (WFCA). "De echte waarde zit in het gebruik ervan. Een verkoper die merkt dat de klant naar een ander bedrijf wil gaan kan deze er op attent maken dat dit niet nodig is. Hij is immers al bij een competent en gecertificeerd bedrijf en hoeft niet te twijfelen aan het vakmanschap." Er zijn drie certificaten te behalen: een voor de bedrijfsleiding/manager (CFE=Certified Flooring Executive), een voor administratief en uitvoerend personeel (CFP=Certified Flooring Professional) en een voor de verkoper (CFS=Certified Flooring Salesperson). De kandidaten die de cursus willen volgen moeten documenten overhandigen waaruit blijkt dat zij tenminste drie jaar in de vloerenbranche werkzaam zijn geweest. Het certificaat dient na drie jaar te worden vernieuwd. De WFCA kan overigens een uitzondering maken voor professionals die al meer dan 15 jaar in het vak zitten en hun sporen daar ruimschoots hebben verdiend. De WFCA beoordeelt in deze gevallen per persoon of deze aanspraak maakt op een certificaat zonder daarvoor het bijbehorende examen te hebben gedaan.

(Parketplein/WFCA, 09-07-2001)
 
Banken steunen Hornitex
" De Deutsche Bank en IKB, beide te Düsseldorf, gaan het in betalingsproblemen verkerende Hornitex van voldoende krediet voorzien om de werkzaamheden te kunnen voortzetten. Met het arbeidsbureau, de ondernemingsraad en de werkgeversorganisatie is men bovendien overeengekomen om de uitbetaling van de circa 2800 werknemers te gaan voorfinancieren. (Zie ook het bericht van 2 juli jl. op deze pagina). Volgens de curator betekent een en ander dat "in dit problematische geval de voorwaarden zijn geschapen voor een onmiddellijke voortzetting van de productiebedrijven." Dat houdt dus in dat Hornitex - met de huidige directie aan het roer - weer kan gaan draaien. Hij meldt tevens dat diverse potentiële investeerders al blijk hebben gegeven van hun belangstelling, hetzij voor de onderneming als geheel, hetzij voor een of meer van de zelfstandige dochterbedrijven. Zoals bekend heeft Hornitex ook een laminaatvloerendivisie. Eerste prioriteit ligt volgens de curator nu bij het financieel gezond maken van het bedrijf.

(Parketplein/Hornitex, 05-07-2001)
 
Klu(n)s!
De uitbundige hoeveelheid doe-het-zelf-programma's die op de tv te zien is, zorgt ervoor dat onhandige huizenbezitters de waarde van hun pand met duizenden guldens reduceren. Het gemak waarmee behendige vaklieden op de buis een klus klaren, inspireert blijkbaar tallozen om pogingen te ondernemen om zelf de grote metamorfose te bewerkstelligen. Met rampzalige gevolgen, zo blijkt uit een Brits onderzoek onder makelaars. Uit het onderzoek komt naar voren dat de leden van deze beroepsgroep met grote regelmaat huizen tegenkomen waar met de verbouw enorme bokken zijn geschoten. "Mensen zien op televisie hoe gemakkelijk het gaat en denken dan dat ze het zelf ook wel kunnen. Dat blijkt tegen te vallen." Slecht gepleisterde muren (schadepost bij verkoop: 10 duizend gulden) en een verprutste aanbouw (minus 30 duizend) zijn evidente voorbeelden van te hoge eigendunk. "Slecht doe-het-zelven kwam altijd al voor, maar dankzij de televisie neemt het stormenderwijs toe", aldus een verontruste zegsman.

(Parketplein/Zibb, 04-07-2001)
 
Hornitex in de problemen
Hornitex, één van Duitslands grootste producenten op het gebied van houtmaterialen en decoratief laminaat, heeft vlak voor het weekend verklaard niet meer in staat te zijn om aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen. Het bedrijf ontbeert de benodigde liquide middelen ten bedrage van 130 miljoen DM. "De intensieve onderhandelingen die de leiding van Hornitex de afgelopen weken en dagen met een consortium van tien banken heeft gevoerd zijn op niets uitgelopen. Vier banken weigerden hun steun te verlenen aan een ingrijpend liquiditeitsplan dat was opgesteld door deelnemende banken, factoringspartners, kredietverzekeraars, Nordrhein-Westfalen en vennoten," aldus Hornitex. Hiermee is volgens Hornitex de weg naar een "veelbelovende sanering" verspert. De crisis bij Hornitex is opmerkelijk. Op de vakbeurs Interzum sprak directie-voorzitter Otto Künnemeyer alle crisis- en overnamegeruchten nog tegen. Volgens het bedrijf was 2000 een succesvol jaar, ondanks de moeilijke marktsituatie. Hornitex investeerde in 2000 meer dan 200 miljoen DM, meer dan in de voorgaande jaren. Ook de eerste vier maanden van 2001 waren naar tevredenheid van de directie van Hornitex. Het Duitse concern is in de parketbranche bekend om zijn acht collecties laminaat waaronder: Super plus, Super, Comfort en Home. "De afnemers van Hornitex-laminaat hoeven zich geen enkele zorgen te maken," vertelt Solida-directeur Hans Muusz, die de laminaatproducten van Hornitex in Nederland op de markt brengt. "In Duitsland bestaat sindskort een wet die het een bedrijf mogelijk maakt slechte onderdelen te failleren en met de goede verder te gaan. Waarschijnlijk is deze wet in het leven geroepen om bedrijven een duwtje in de rug te geven vanwege de verontrustende economische situatie in Duitsland. Ik heb vanuit Duitsland vernomen dat de divisie laminaat gewoon doorgaat. Wij hebben nog voldoende laminaat op voorraad en krijgen bovendien aanstaande woensdag weer aangeleverd." .

(Parketplein/Hornitex, 02-07-2001)
 
Unilin versterkt positie in VS
" Unilin neemt de laminaatproductie in Thomasville van het Amerikaanse bedrijf Columbia Flooring over. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Naast deze overname zal de productie van Columbia's bestaande verlijmde en lijmloze laminaatsystemen door Unilin worden uitgevoerd. Unilin wil de productie voor de Amerikaanse markt zoveel mogelijk in de Verenigde Staten zelf uitvoeren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de distributie waarvoor het onlangs een aantal overeenkomsten met Amerikaanse distributeurs afsloot. "De verkoop is een win-win-situatie voor beide bedrijven en klanten," stelt Columbia-directeur David Wootton in het vaktijdschrift National Floortrends. "De Amerikaanse laminaatmarkt verandert. Met de introductie van lijmvrije systemen daalt de prijs van het verlijmde laminaat drastisch. Een samenwerking met een producent zoals Unilin, die in staat is grote volumes neer te zetten, biedt daarbij uitkomst." Philiep Caryn, marketing manager bij Quick Step: "De vraag naar onze producten in Amerika overtreft onze stoutste verwachtingen. Logistiek gezien is het daarom beter de productie zoveel mogelijk in de Verenigde Staten uit te voeren dan de producten iedere keer vanuit Europa naar Amerika te moeten verschepen." .

(Parketplein/National Floortrends, 29-06-2001)
 
EPLF versus HDM
HDM (Holz Dammers GmbH) heeft zich onlangs met succes verweerd tegen een aanklacht van de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten. Het was de tweede maal dat de EPLF de rechter inschakelde (nu in hoger beroep) om te verhinderen dat HDM zijn via een elektronen-techniek vervaardigde vloerpanelen onder de noemer 'laminaat' op de markt brengt. De rechters in Düsseldorf wijzen erop dat het verwijt dat de consument in verwarring wordt gebracht, niet stand houdt. De EPLF beweert dat een verschil tussen productiewijzen een gelijke benaming in de weg staat. Volgens de rechtbank heeft het criterium 'productiewijze' voor de consument echter geen enkele betekenis. Ook het argument dat 'Elesgo' niet voldoet aan de DIN-norm EN 13-329 overtuigde de rechter niet, omdat DIN-normen geen rechtsnormen zijn maar al of niet op te volgen aanbevelingen. Kees Tempelaars van HDM Benelux te Peer zegt blij te zijn met de uitspraak. "Blijkbaar zag men ons als een bedreiging, zodat men tegen ons begon te ageren, met de bedoeling ons via de rechter uit de markt te halen. Niet dat we daar heel erg mee zaten, want we zijn succesvol genoeg met onze hoogglans en klik en dergelijke. Maar natuurlijk stemt zo'n uitspraak wel tot tevredenheid." Tempelaars claimt dat HDM een revolutionaire high-tech lamineertechniek gebruikt die eigenschappen oplevert waar de overige industrie niet aan zou kunnen tippen.

(DRW-Verlag/Parketplein, 27-06-200)
 
'Verwarring in wonenbranche'

In een schrijven van 20 juni jl. geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nadere uitleg over de recente uitbreiding van de vervangingsplicht. Zoals bekend geldt deze sinds eind mei ook voor werkzaamheden met parketolie, parketwas en parketimpregneermiddelen. (Zie onder meer het nieuwsbericht van 21 mei op deze pagina). Het ministerie licht toe dat het achterwege laten van deze producten in de oorspronkelijke regelgeving "tot verwarring in de wonenbranche" heeft geleid. De expliciete toevoeging van deze producten aan de wijzigingsregeling moet volgens SZW duidelijk maken dat zij eveneens onderhevig zijn aan de vervangingsregelgeving voor wat betreft de hoeveelheid vluchtige organische stoffen die ze mogen bevatten.

(SZW/Parketplein, 25-06-2001)

 
FEP-cijfers 2000: nieuwe records
In 2000 hebben zowel de consumptie als de productie van parket nieuwe hoogtes bereikt in de bij de FEP aangesloten landen, zo blijkt uit de vorige week op het FEP-congres naar buiten gebrachte statistieken van de federatie. Het verbruik klom aanzienlijk met 8,7 procent naar een totaal van 80,6 miljoen vierkante meters. Ondanks een vrij forse terugloop in Frankrijk, steeg de productie met 3,6 procent naar een volume van 63 miljoen vierkante meters. Als de productievolumes van de nieuwkomers Hongarije en Roemenië worden meegeteld, werden door de FEP-leden zelfs bijna 70 miljoen meters vervaardigd. De toename van de productie komt vooral voor rekening van Finland, Duitsland, Spanje en Nederland. Traditioneel mozaïek parket verloor nog weer eens 16 procent vorig jaar, massief parket steeg met 7 procent en meerlaags parket groeide met 6 procent naar een productievolume van 45 miljoen meters en een marktaandeel van 72 procent. In Hongarije en Roemenië is massief parket met 17 procent wel de grootste groeier. Zweden, gevolgd door Duitsland en Frankrijk, blijft de grootste parketproducerende natie met bijna een kwart van het totaal. Duitsland staat bovenaan wat de consumptie betreft, met een aandeel van ongeveer 30 procent van de ruim 80 miljoen vierkante meters. Daarna komen de zuidelijke landen Italië, Spanje en Frankrijk. Per hoofd van de bevolking wordt in Oostenrijk en Zwitserland (resp. 0,68 en 0,57 meter per jaar) het meeste parket verbruikt. Om aan de sterke vraag te kunnen voldoen is vorig jaar ook weer meer ingevoerd uit derde landen. Die hoge importvolumes hebben volgens de FEP de Europese parketmarkt onder sterke druk geplaatst. De FEP is wel van mening dat de productiecapaciteit in de FEP-landen momenteel voldoende wordt opgevoerd om in de toekomstige vraag te kunnen voorzien. Het aandeel van parket op de Europese vloerbedekkingsmarkt ligt nu op 5,6 procent. Wat de vooruitzichten voor het lopende jaar betreft merkt de FEP op dat de ontwikkelingen in het eerste kwartaal duiden op een moeilijkere marktsituatie, vooral als gevolg van een afname van de bouwactiviteit. Parket blijft echter een hoogst aantrekkelijk product voor de consument en een waardevolle investering voor huizenbezitters. Groeicijfers zoals de laatste jaren zijn behaald, zijn echter wellicht niet gemakkelijk meer te evenaren als de randvoorwaarden niet snel verbeteren, aldus de FEP.

(FEP/Parketplein, 22-06-2001)
 
Besluit over Houtwet Vos nabij
" Er zit weer beweging in de behandeling van de 'houtwet Vos'. Die wil verbieden dat hout en houtproducten zonder groen (duurzaam geproduceerd hout) of rood (niet duurzaam) merkteken op de markt worden gebracht. In eerste instantie is de houthandel daarvoor verantwoordelijk. Maar de 'stickerplicht' werkt door in de gehele keten, zodat naar alle waarschijnlijkheid ook parketfabrikanten aan de eindverbruiker moeten kunnen aantonen dat hun product van duurzame origine is. Na een negatief advies van Brussel vanwege strijdigheid met de Europese wetgeving, is het wachten op een standpunt van het kabinet. Volgens een Haagse beleidswoordvoerder van GroenLinks, de partij van Marijke Vos, staat dit punt nu voor aanstaande vrijdag op de agenda van het kabinet. Vervolgens ziet het er naar uit dat de plenaire behandeling in de Eerste Kamer wordt opgeschoven naar komende september. GroenLinks lijkt niet zo heel zwaar te tillen aan het verzet van de Europese Commissie. "Brussel is maar één van de betrokken partijen en dus geen onoverkomelijk probleem. Het werkelijke probleem volgens juristen is dat er maar weinig jurisprudentie is over de vraag hoe de Europese wetgeving dient te worden uitgelegd. Kijk, beperking van vrijhandel is toegestaan. Het gaat erom onder welke voorwaarden dat gebeurt. Brussel vindt ons voorstel 'buiten proportioneel', wij zijn het daar niet mee eens en staan op het standpunt dat dat een politieke afweging is geweest van Brussel. Wij pleiten ervoor om nu de Europese rechter een objectief, juridisch oordeel te laten vellen. Wij hebben de indruk dat het kabinet hier gevoelig voor is en zich ook zal uitspreken voor een gang naar de Europese rechter als de wet wordt aangenomen." .

(Parketplein, 20-06-2001)
 
Pergo dealerdag goed bezocht
Zo'n 400 belangstellenden zijn gisteren (17 juni) op de Pergo Benelux Dealerdag afgekomen. De bijeenkomst was georganiseerd in Diergaarde Blijdorp. De dealers van de Zweedse laminaatproducent Pergo maakten er kennis met de nieuwe collecties Pergo Basic, Comfort, Original, Kitchen en de nieuwe Pergo Original met Soundbloc. Veel interesse was er voor de Kitchen-collectie. "Onze laminaatcollectie voor de keuken is zeer populair bij de consument. Ook de media hebben er behoorlijk wat belangstelling voor getoond. Ik ontvang regelmatig telefoontjes van geïnteresseerde consumenten met vragen over het product en over de verkooppunten waar ze het aan kunnen schaffen," aldus Peggy Goossens van Pergo Benelux. Pergo presenteerde ook het nieuwe Incentive programma 'Perform' waarmee de dealer via elk pak Pergo dat hij verkoopt punten kan verdienen. Met die punten kan hij uiteindelijk een keuze maken uit verschillende geschenken. Zeker zo interessant was de presentatie over de uitgebreide mogelijkheden van e-commerce. Hiermee moet de dealer naast het plaatsen van bestellingen uiteindelijk ook op een simpele manier aan informatie kunnen komen en aan klachtenafhandeling kunnen doen.

(Parketplein, 18-06-2001)
 
'Dit moet van het net!'

De consternatie in Nederland rond de wijze waarop het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) via zijn site www.vaktoppers.nl het beroep parketvloerenlegger profileert (zie het nieuws van 13 juni) wordt met de dag groter. "Een ding is zeker," stelt een duidelijk verontwaardigde Ad van Mierlo, initiatiefnemer van het Brancheplatform Parket, "dit moet van het net!" Pikant is het detail dat het HBA de betrokken brancheorganisaties CBW en VPL ruimschoots van te voren (begin april 2001) per brief heeft gevraagd de inhoud te leveren van de site. Volgens een woordvoerster van het HBA is daar geen enkele respons op gekomen. Vervolgens heeft het Landelijk Diensten Centrum (LDC) informatie geleverd. Uit de eerste reacties van de diverse organisaties nu - "beneden peil" en "misser van de bovenste plank" - blijkt dat men het er unaniem over eens is dat er maatregelen getroffen moeten worden. Het 'HBA-incident' heeft schrijnend duidelijk gemaakt dat de behoefte aan een gedegen overkoepelende organisatie, die de belangen van de branche professioneel coördineert, zeer groot is. "Wij doen ons best om de geplaatste gegevens zo aktueel mogelijk te houden. We hebben volgende week met het LDC een vergadering over waar en hoe we eventuele verbeteringen kunnen doorvoeren," aldus de woordvoerster van het HBA. "Ik ga in ieder geval volgende week nog andere teksten voor het parketgedeelte van www.vaktoppers.nl aanleveren," stelt Van Mierlo resoluut.

(Parketplein, 15-06-2001)

 
Branche schaadt eigen imago
" Tijdens de conferentie 'Ambachtelijke opleidingen; een verhaal apart', ruim een maand geleden, werd de site www.vaktoppers.nl geïntroduceerd. Het project is een initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en de aangesloten ambachtelijke branches. De site vormt een onderdeel van het zogeheten 'Deltaplan ter versterking van ambachtelijke opleidingen'. "Vaktoppers.nl is dé site voor jongeren en jonge ouderen die een topper in een echt vak willen worden! Er staat concrete informatie op over ambachtelijke beroepen en opleidingen. Daarnaast kan de bezoeker zichzelf testen op geschiktheid voor een ambachtelijk beroep...," aldus het HBA. En jawel, ook de parketvloerenlegger komt ruimschoots aan bod. Op zich positief, maar het wordt wel even slikken wanneer we door de tekst heengaan. Leest u even mee onder het kopje 'arbeidsomstandigheden': "Je werkt in woningen, kantoren of bedrijven. Als een vloer snel klaar moet zijn, werk je soms over. Je zit regelmatig lang achter elkaar geknield of gebukt, vaak met veel stof en ongezonde dampen van lakken en vulmiddelen om je heen. Daartegen bescherm je je door een masker op te zetten en goed te ventileren. Je kunt je bezeren aan gereedschap of elektrische handmachines als je daar verkeerd mee omgaat," en even verder onder het kopje 'arbeidsmarkt': "Het beroep parketvloerlegger behoort tot de beroepsgroep Lagere bouwkundige beroepen. De komende jaren komen er naar verwachting geen nieuwe banen bij in de Lagere bouwkundige beroepen, maar zullen er juist 39.300 banen verdwijnen. Dit komt omdat er minder werk zal zijn voor mensen in deze beroepsgroep. [...]" De uitlatingen op internet schaden het imago van de branche - slechte arbeidsomstandigheden - en het nut om de parketopleiding te volgen - er verdwijnen juist banen! Een en ander lijkt het gevolg van slechte informatie en generalisaties aan de kant van de opstellers van dit - op zich toe te juichen - initiatief op internet. "Wij krijgen onze informatie van het Landelijk Diensten Centrum (LDC)," verklaart een woordvoerster van het HBA. Het LDC is weer afhankelijk van info die het van de respectievelijke branches ontvangt. Zij benaderen deze zo nu en dan met de vraag of alle gegevens juist zijn." Wat nu te doen met de gegevens over de parketvloerenlegger op www.vaktoppers.nl? "Als er iets niet goed of duidelijk staat dan horen wij dit graag, zodat wij eventueel het een en ander kunnen aanpassen." Initiatiefnemers Ad van Mierlo van het brancheplatform parket, dat juist imagoverbetering en instroom leerlingen beoogt, is bepaald niet gelukkig met deze misser. "Ten eerste vind ik dat het LDC niet klakkeloos dit soort cijfers en gegevens op het net kan zetten. Ze zijn op z'n minst achterhaald. Bovendien is er geen rekening gehouden met de veranderende milieuaspecten en wetgeving. Ik ga meteen contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en instellingen om passende maatregelen te nemen." .

(Parketplein, 13-06-2001)
 
EPLF blijft bij standpunt
Volgens een woordvoerder van de EPLF valt er "niet te discussiëren" over de cijfers die de Europese vereniging van laminaatproducenten onlangs naar buiten bracht over onder meer de Duitse laminaatmarkt. Die zou met een opzienbarende 50 procent zijn gegroeid in het jaar 2000. (Zie ook het nieuwsbericht van 5 juni jl.). Volgens de EPLF zijn de gegevens "met zekerheid" correct. De cijfers zijn gebaseerd op de verkopen van de EPLF-leden in het betreffende jaar. In een later stadium zal de EPLF de statistieken nog aanvullen met omzetgegevens van andere bedrijven.

(EPLF/Parketplein, 11-06-2001)
 
Werkgroep Parket aan de slag
" Eergisteren, 6 juni, hebben de parketteurs binnen de Werkgroep Parket besloten om lid te worden van de nieuwe belangenorganisatie en om zich aan te sluiten bij de Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers. Filip Coveliers, secretaris van de Vlaamse Schrijnwerkers: "Op onze vorige bijeenkomst in mei hadden we feitelijk al de beslissing genomen om verder te gaan, maar voorafgegaan door een enquête heeft men nu besloten om zich effectief uit te spreken voor het lidmaatschap. Eergisteren is onder meer gesproken over de vraag wat het lidmaatschap kost en wat men ervoor terugkrijgt en daar kon iedereen zich in vinden. We gaan nu proberen om de parketbranche warm te maken voor aansluiting en vanzelfsprekend zijn we ook op zoek naar mensen die een actieve rol willen vervullen." Binnen de nieuwe organisatie zijn twee werkgroepen opgericht. De een buigt zich over de ontwikkeling van een label waarmee gekwalificeerde parketteurs zich kunnen onderscheiden, mede ter verhoging van het imago van de beroepsgroep. In dit kader is het volgens Coveliers ook een optie om zich aan te sluiten bij het bestaande Qualibouw-label, met specifieke eisen voor parketplaatsers. De andere werkgroep richt zich op de opleidingen. Met het oog op branchespecifieke scholing en samenwerking was ook Ad van Mierlo namens Gildevaart aanwezig. "Ik heb het een en ander verteld over hoe de parketopleiding in Nederland georganiseerd is," vertelt Van Mierlo. "Men had vooral ook interesse voor onze cursus voortgezet parketleggen. Ik heb gezegd dat ik daar wel mogelijkheden in zie, maar dat het goed zou zijn dit te doen in samenwerking met Belgische bedrijven." .

(Parketplein, 07-06-2001)
 
Overmat Industries sterk vernieuwd
Met een symbolische ruk aan de bel luidde de kleinzoon van algemeen directeur Ad van Oversteeg afgelopen vrijdag, 1 juni, de nieuwe fase in van Overmat Industries te Waspik. De bel betekende het officieel in gebruiknemen van de ingrijpende vernieuwing die het bedrijf het afgelopen jaar op tal van terreinen heeft ondergaan. Overmat is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een bekende naam op de markt voor alles wat met onderhoud, renovatie en dergelijke van vloeren te maken heeft. De onderneming bestaat uit vijf aparte bedrijven, met vertakkingen tot ver buiten Nederland. In Duitsland is Overmat naar eigen zeggen marktleider op het gebied van systemen voor onderhoud en renovatie van houten vloeren. Een uitbreiding van de in Waspik gecentraliseerde faciliteiten kon op den duur niet uitblijven. Zo is de oppervlakte van de showroom voor machines en producten voor vloerafwerking verdrievoudigd, de kantoorruimte verviervoudigd en aan het magazijn is 900 meter toegevoegd. Tevens werden tijdens de opening twee nieuwe machines gepresenteerd, waarmee het op eenvoudige wijze mogelijk is om vloerbedekking, linoleum of marmoleum te verwijderen. Daarnaast is er een nieuwe betonschuurmachine, een industriële toepassing voor ongelijke vloeren. Gevraagd naar zijn visie op de positieve gang van zaken bij Overmat, zegt Van Oversteeg: "In de eerste plaats zijn er onze mensen zonder wie natuurlijk niets bewerkstelligd kan worden. Daarnaast denk ik dat ons duidelijk marketingconcept essentieel is geweest voor het succes. We zijn systeemdenkers en zien de zaken groot. Verder geloven we in een partnership met onze klanten, luisteren goed naar wat er in de markt leeft en komen aan de hand daarvan met producten op maat; we staan dicht bij de praktijk." .

(Overmat/Parketplein, 06-06-2001)
 
Controverse over omvang Duitse laminaatmarkt
Volgens officiële cijfers van de EPLF was de Duitse laminaatvloerenmarkt goed voor 60 miljoen vierkante meters in 2000. Dat betekent een welhaast extreem hoge omzetstijging van 50 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het onderzoeksbureau Intermarket uit Frankfurt komt echter niet verder dan 45 miljoen meter, een omzettoename van maar 10 tot 15 procent. Volgens Intermarket kan dat maar drie dingen betekenen. Of er zijn uitzonderlijk grote prijsverlagingen geweest. Of zij hebben belangrijke afzetkanalen over het hoofd gezien. Of de cijfers van de EPLF, gebaseerd op productiegegevens van de leden, kloppen niet. Intermarket suggereerde eerder in het periodiek BWD dat het laatste het geval was. Het Frankfurtse bureau heeft bij de groot- en detailhandel slechts een gematigde omzetplus geregistreerd, hetgeen niet in het minst te danken was aan de kliksystemen. De EPLF is desgevraagd tot op heden nog niet met een reactie gekomen. (Zie ook de berichten van 4 en 28 mei jl. op deze nieuwspagina).

(Parketplein/EPLF/BWD, 05-06-2001)
 
Vaksectie Parket kiest bestuur
" Afgelopen woensdag is de heer S. van der Vliet van Multi Vloer Amstelveen verkozen tot voorzitter van de 'vaksectie parket' binnen de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). De verkiezing van een nieuw bestuur past in het kader van de veranderde opzet van de CBW in een drietal vaksecties: parket, woninginrichting en keukens. De vroegere 'vakgroep parket', eveneeens met Van der Vliet als voorzitter, was al een voorloper van de nieuwe structuur. Bij de CBW zijn zo'n 250 parketbedrijven aangesloten.

(Parketplein, 01-06-2001)
 
3e ronde brancheplatform
Gisteren (29 mei) had de derde vergaderronde van het brancheplatform parket plaats. Aan het eind van een intensieve brainstormsessie zijn enkele concrete doelen op papier gezet. De belangrijkste is het verwezenlijken van 100 extra instromers in de branche per jaar. "100 extra instromers in de branche en tevens in de scholing dus. We gaan de werving toespitsen op scholen, waarbij gedacht kan worden aan VMBO, IVBO en MLK-scholen. Bij de laatste twee zal meer om het leren van het vak via praktijkcursussen gaan. Werving zal onder andere via posters en flyers verlopen, maar er wordt ook gedacht aan het medium internet. Het Documentatie en Informatiecentrum Parket (DIC) zal de publiciteit en bladen en dergelijke verzorgen, zodat de branche zíet dat het leeft en er daadwerkelijk iets gebeurt. We willen vóór de zomer het plan rond hebben, zodat we in september met de uitvoering van start kunnen gaan," aldus Ad van Mierlo in een toelichting.

(Parketplein, 30-05-2001)
 
Laminaatmarkt boven prognose
De EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, is zojuist naar buiten getreden met de definitieve omzetten van zijn leden over het jaar 2000. Uit de cijfers blijkt dat de totale omzet van de leden voor West-Europa is uitgekomen op een marktvolume van 167,3 miljoen vierkante meter laminaat. Volgens EPLF-bestuurslid Ralf Eisermann (van Akzenta, Kaisersesch/Duitsland) betekent dat dat de prognose van 162 miljoen vierkante meter, die afgelopen januari op Domotex werd uitgesproken, nog weer is overtroffen. Volgens Eisermann biedt de markt in zowel de regio Noord-Amerika als ook de regio Azië-Pacific nog duidelijk groeipotentieel. Zoals bekend spelen diverse EPLF-leden op deze trend in met de opbouw van productiecapaciteit aldaar.

(DRW-Verlag/Parketplein, 28-05-2001)
 
Slotbericht Interzum
Interzum 2001, de Keulse vakbeurs voor toelevering aan meubelindustrie en interieurbouw waar traditioneel ook ruime aandacht voor harde vloerbedekking en onderhouds- en afwerkingsproducten is, heeft dit jaar meer dan 60.000 bezoekers uit 117 verschillende landen naar zich toe weten te trekken. Meer dan 60 procent daarvan kwam van buiten Duitsland. De tevreden organisatie roemt dan ook de internationale aantrekkingskracht van de beurs en stelt dat het evenement zich wederom als 'globaal communicatiemiddel' bewezen heeft. Dat is wellicht het geval voor de beurs als geheel, ten aanzien van het segment vloeren kan men daar zo zijn vraagtekens bij plaatsen. Een aantal bezoekers had duidelijk meer verwacht van het vloerenaanbod. "Ik vond het allemaal wat tegenvallen," is de mening van Cor Albers van de gelijknamige parketgroothandel uit Weert. "Ik vermoed dat Interzum terrein aan de vloerbedekkingsvakbeurs Domotex te Hannover heeft prijsgegeven. Ik zag maar een enkele toonaangevende fabrikant, zoals bijvoorbeeld Haro en ook wat betreft de lijmen en lakken voor vloeren viel het assortiment tegen." De beursorganisatie stelt dat er bij het vloerenaanbod een duidelijke terugkeer waarneembaar is naar duidelijke structuren en donkere tonen met kersen en wengé. Parket met sterke dessins en tekening kan weer. Bamboe, iroko en merbau veroveren terrein. Een belangrijk thema blijven de landhuisdelen. Het laminaat liet enkele geïntegreerde geluidsreducerende systemen zien. De volgende editie van Interzum wordt gehouden van 23 tot en met 27 mei 2003.

(Parketplein, 23-05-2001)
 
Jaarverslag Hiag-groep
Het jaarverslag van de Hiag-groep, producent van parket en houtproducten, met hoofdkantoor in Zwitserland, leest als een wie-is-wie op het terrein van de internationale handel in houten vloeren en bouwproducten. Vorig jaar heeft de groep zijn omzet weten te verhogen met 18,5 procent tot 894 miljoen Zwitserse franken. Volgens de onderneming is de forse omzetgroei hoofdzakelijk gebaseerd op de toegevoegde parketomzet in het segment 'wooden flooring'. Zo werd aan het begin van 2000 de Zwitserse fabrikant Bauwerk Parkett opgenomen in Nybron Flooring International (waarvan ook Kährs uit Zweden en Marty uit Frankrijk deel uitmaken), waarin Hiag weer voor 50 procent participeert. De andere helft van NFI is in handen van de Zweedse bouwgigant Skanska. In het segment 'forest products' nam Hiag voor de helft een aandeel in zijn voormalige partner Pfleiderer en verkocht het zijn dochterbedrijf Egger uit St. Johann, Oostenrijk.

(DRW-Verlag / Parketplein, 23-05-2001)
 
Parketmeeting 2001
De vandaag (21 mei) gehouden Parketmeeting van Instituut Gildevaart kon ondanks het lekkere weer en de concurrentie van de vakbeurs Interzum te Keulen op voldoende belangstelling rekenen. De Parketmeeting heeft dan ook de afgelopen jaren een goede reputatie weten op te bouwen als niet te missen informatief podium en ontmoetingsplaats, en werd ditmaal wederom gecombineerd met de uitreiking van de prijzen van de nationale parketlegwedstrijd. Parketopleider Ad van Mierlo vertelde het nodige over de parketopleiding maar de Parketmeeting stond ditmaal grotendeels in het teken van de OPS-problematiek en de daarmee samenhangende wetgeving rond de vervangingsplicht van oplosmiddelhoudende producten. Zo maakte een vertegenwoordigster van de Nederlandse Vereniging OPS-patiënten - wier echtgenoot zelf aan de ziekte lijdt - op indringende wijze duidelijk hoe ingrijpend OPS eigenlijk is in het leven van een individu. Bij haar vereniging zijn 15 parketleggers aangesloten maar er lijden volgens haar veel meer parketleggers aan deze beroepsziekte. "Deze blijven nu nog liever in de anonimiteit." Wies Hontelez zette namens het Ministerie SZW de regelgeving t.a.v. de vervangingsplicht nog eens op een rijtje. Zoals bekend is begin dit jaar een eind gekomen aan het gedoogbeleid van de oplosmiddelhoudende voegenkit en is er een conceptregeling olie en was ter goedkeuring van de Europese partnerlanden naar Brussel gestuurd. Brussel heeft geen bezwaar aangetekend zodat deze week officieel bekend zal worden gemaakt dat olie- of wasachtige producten, parketimpregneermiddelen en de voorbewerking niet meer dan 125 gram 'vos' per liter mogen bevatten. Per januari 2002 beoogt het Ministerie het gehalte aan toegestane 'vos' per liter lak, olie, was en impregneer te verlagen van 125 naar 100 gram. Hontelez wees er overigens op dat 'zonder oplosmiddelen' niet per definitie betekent dat het werken met deze producten zonder gezondheidsrisico is. "Let op de waarschuwingen van de informatiebladen en volg daarnaast de aanwijzingen op t.a.v. beschermende kleding, enzovoorts." Jan Boer van de Arbeidsinspectie te Groningen gaf nadere toelichting op het sanctiebeleid. Uit diens woorden blijkt dat met name de grotere bedrijven hun zaakjes op orde hebben, maar dat kleinere vaak slecht zijn geïnformeerd. Boer merkte ook op dat hem signalen hebben bereikt dat er her en der nog met traditionele producten wordt gewerkt. "Ik heb daarom de inspecteurs gevraagd extra aandacht te besteden aan parketteurs op locatie." Zoals bekend staat op overtreding van de vervangingsplicht een boete van 5000 gulden. Houdt de overtreder een volgend maal zich nog niet aan de wetgeving, dan wordt de boete verhoogd. Aan het slot van de meeting mocht (wederom) Nathanaël Kraak de Rien Bouwmeesterbokaal voor de beste parketlegger in ontvangst nemen. De Gildevaartbokaal voor de beste 'junior' ging naar Stefan Damen. Beide parketleggers zijn werkzaam voor Trinka Parket van voormalig kampioen Leo Arxhoek.

(Parketplein, 21-05-2001)
 
Bouw gaat massaal in e-business
Van alle bedrijven in de bouwsector heeft momenteel 30 procent een internetsite. Met name ter ondersteuning van de marketing en de verkoop. Over een jaar is dat naar verwachting al 57 procent, een groei van 9450 bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van USP marketing consultancy in het kader van de campagne 'De bouw gaat digitaal'. Inmiddels is vier procent van de bedrijven bezig om in- en verkooptransacties elektronisch af te wikkelen. Volgend jaar is dat dertien procent, oftewel 3150 ondernemingen meer. De investeringen vinden in alle sectoren van de bouw plaats. Uit het onderzoek blijkt wel een verschil tussen voornemens en mogelijkheden. De strategieën die de bedrijven opzetten liggen vaak veel hoger dan de mogelijkheden die de ondernemingen in werkelijkheid hebben. Om ondernemers het strategisch nut te laten inzien van e-commerce is door EC Platform Bouw de E-scorecard ontwikkeld, onder meer ook voor vloerenleggers. Hiermee kunnen de strategie en de middelen met betrekking tot e-business snel in kaart worden gebracht. Na invulling van de eigen bedrijfsscan op de site van www.debouwgaatdigitaal.nl kan men deze vergelijken met de score van de branche en de andere zakenpartners.

(USP/EC Platform Bouw, 18-05-2001)
 
<< Begin < Vorige 201 202 203 204 205 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

ff-139ffi-107

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons maart nummer van Floor Forum: 

  • Nabeschouwing Budma (Polen)
  • Dossier Kleuren van houten vloeren
  • Dossier Traprenovatie met laminaat
  • Dossier Producenten van kopshouten vloeren
  • Dossier De grote voordelen van ‘het nieuwe schuren’
  • Dossier Producten voor verouderde look op houten vloer

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com