unifloor216

chapel-bannerFlamingo 2019

banner SKYLT

nieuws
Interieurzaken draaien goed
Vorig jaar is de omzet van woninginrichters 4,8 procent hoger uitgekomen dan in 1999, zo blijkt uit een persbericht van de CBS van vandaag. De detailhandel in DHZ-producten, met inbegrip van de vloerenwinkels in parket, laminaat en kurk, scoorden met 8,8 procent omzetgroei beduidend boven het landelijk gemiddelde van 4,9 procent. De grootste groeiers waren de postorderbedrijven (+16 procent), maar ook parfumeriezaken, speelgoedwinkels en winkels in consumentenelektronica boekten een flinke omzetgroei (alle meer dan 10 procent).

(CBS, 12-02-2001)
 
Onderhandelingen CAO-Wonen
Overmorgen, woensdag 14 februari, beginnen de onderhandelingen voor de CAO-Wonen, onder meer voor de parketbedrijven die bij de Centrale Branchevereniging Wonen onderdak hebben gevonden. Naast belangrijke punten als opleiding en scholing, ligt er een looneis van 4 procent van de bonden op tafel. Jeroen Maarschalkerweerd van de CBW wil voorafgaand aan de gesprekken vanzelfsprekend het achterste van zijn tong niet laten zien, al wil hij wel kwijt dat hij de looneisen "vrij stevig" vindt, maar hij heeft er goede hoop op dat ook dit maal de onderhandelingen in goed overleg zullen verlopen.

(Parketplein, 12-02-2001)
 
Verdere expansie Albers Parketgroothandel
Op het bedrijvenpark Kampershoek in Weert wordt de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van de fabriek van Albers Parketgroothandel. Het nieuwe complex beslaat zo'n 2000 vierkante meter. "De uitbreiding is volledig bestemd voor de opslag van ruw materiaal," aldus Cor Albers. "De bestaande hal zal voortaan alleen voor de productie worden gebruikt." Naast de uitbreiding heeft Albers in de productiehal een compleet nieuwe extra schaaflijn neergezet. Bovendien is er voor de sortering een scanner aangeschaft. "We zijn hiermee het eerste parketbedrijf in Nederland dat met een scanner sorteert." Ook het aantal personeelsleden wordt uitgebreid. Sinds kort is er een nieuwe vertegenwoordiger voor het rayon Noord-Oost Nederland aangetrokken en het is de bedoeling dat er een vertegenwoordiger voor Midden Nederland bijkomt. "Daarnaast zullen binnenkort in de media vacatures geplaatst worden voor tal van andere personeelsfuncties in het bedrijf," vertelt een tevreden Cor Albers. Een tevredenheid die op zijn plaats lijkt, want Albers Parketgroothandel werd onlangs door Parket Groep Nederland ook nog eens uitgeroepen tot parketleverancier van het jaar.

(Parketplein, 09-02-2001)
 
Belgische woning steeds groter
Kansen te over voor de Belgische parketplaatser. Belgen willen namelijk steeds grotere woningen, zo blijkt uit een bericht van vandaag in de Standaard. De afgelopen 25 jaar is de gemiddelde bebouwde oppervlakte van huizen gestegen van 175 naar bijna 250 vierkante meter. De gemiddelde oppervlakte van appartementen is in dezelfde periode toegenomen van ruim 100 naar bijna 140 meter. Daarnaast neemt het aandeel van renovaties in het totaal van de bouwvergunningen flink toe de laatste jaren. De bouwsector heeft tevens een goed ontvangen voorstel gedaan om nieuwbouw in stedelijke gebieden met een hoge renovatiebehoefte te stimuleren met een verlaagd btw-tarief van 6 procent.

(Standaard/Parketplein, 08-02-2001)
 
De marketing van parket
In tegenstelling tot in de rest van Europa, ontwikkelt de parketbranche in het Verenigd Koninkrijk zich minder voorspoedig. Voor RetailFloors was dat onlangs aanleiding om de 'marketing van het product parket' onder de loep te nemen. De aanbevelingen die de Britse parketdetaillist krijgt aangereikt zijn voor het grootste deel ook van belang voor de Nederlander en voor de Vlaming in het métier.

De Britse houten vloerenbranche ondervindt flinke concurrentie van laminaat- en vinylproducenten die, zoals bekend, steeds meer bedreven raken in het maken van producten van het type ‘lijkt-op-hout’ en ‘voelt-net-als-hout’. Parketfabrikanten slaan echter terug door de verscheidenheid aan soorten te verbreden, om zodoende de aantrekkingskracht en de waarde van hun product te vergroten. Het handhaven van het kwaliteitsimago van ‘hout’ en ervoor zorgen dat er geen prijsbederf optreedt, zoals typerend is geworden voor de laminaat- en tapijtmarkt, is volgens RetailFloors de sleutel tot succes. Maar het is uiteindelijk de detaillist die de mogelijkheden van de markt moet benutten door de consument te overtuigen van de voordelen van het ‘echte’ product: een houten vloer dus.

Mythes
De verkoper zal om te beginnen een aantal mythes uit de weg moeten ruimen. Zoals dat de groei van de mobiliteit (verhuizingen) de investering in een houten vloer onaantrekkelijk maakt. Wat elke makelaar echter weet te vertellen is dat een massieve parketvloer juist waarde toevoegt aan een pand. Laminaat zou duurzamer en krasbestendiger zijn. Tegenargument: parket is veerkrachtig, makkelijk schoon te maken, makkelijk glad te boenen of te schuren, daarnaast goedkoop gezien de levensduur, eenvoudig recycleerbaar en niet in het minst een warm ‘natuurlijk’ product. 

Winkelvloeronderzoek van Junckers wijst er echter op dat dit juist níet de eigenschappen zijn die verkopers benadrukken. Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is dat de klant parket kiest vanwege kleur en tint, in plaats van kwaliteit. Verkopers blijken in de praktijk ook de nadruk te leggen op juist deze twee factoren, terwijl ze eigenlijk het onderscheid moeten uitleggen tussen massief, fineer en laminaat, zo stelt Junckers. 

Verscheidenheid
De retailer moet in zijn rol als voorlichter ook goed in de gaten houden wat er allemaal op de markt verschijnt aan verschillende tinten, houtsoorten, afwerkingen, plankbreedtes, geluidsreducerende ondervloeren, legsystemen, etcetera. De lijmvrije legwijze van lamelparket is zo’n ontwikkeling. De opmars van de rustiek ogende brede delen een andere. Met het toenemen van het aantal verschillende soorten vloeren wordt ook het aanbod aan bijpassende accessoires verruimd. Tegelijkertijd is er verbetering te zien in het aanbod aan afwerkingsproducten voor een doeltreffender bescherming tegen slijtage, vuil, vocht en dergelijke. Kleurtechnieken worden steeds vaker toegepast om de houtstructuur te benadrukken en om de kleurgevoelige consument te lokken. Hitte-behandelingen resulteren in een grotere verscheidenheid aan kleurtinten, maar ook in een harder oppervlak en een hogere slijtvastheid. ‘Verouderde’ vloeren komen ook steeds meer in zwang.

Prefinished
Een belangrijk argument tegen de klacht dat het leggen van een mooie vloer met veel tijdrovende en dus dure handelingen gepaard gaat, is de toegenomen beschikbaarheid van door de fabrikant (of door zijn gespecialiseerde toeleveranciers) al voorbewerkte vloeren. (Kenners verwachten trouwens dat méér ‘prefinished’ producten ook betekent dat de schaarste aan gespecialiseerde werknemers minder ernstig gevoeld wordt, maar dat terzijde). RetailFloors concludeert dat de producenten goed hun best doen om tijdig in te spelen op de veranderende vraag van de markt. De detaillist is nu aan zet om de consument te overtuigen van de voordelen van een hardhouten vloer en van de brede beschikbaarheid aan soorten. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat er zoal bestaat aan tinten, houtsoorten, afwerkingen, enzovoorts. Fabrikanten zouden een voorzet kunnen geven in brochures, maar alle relevante informatie moet uiteindelijk doorgegeven worden vanaf de winkelvloer.

(RetailFloors/Parketplein, 05-02-2001)
 
Goede vooruitzichten parket
Na de laminaatfabrikanten (zie een vorig bericht op deze pagina) komen nu ook de producenten van parket met mooie cijfers. Parket kon in het jaar 2000 aanspraak maken op flinke populariteit, zo stelt de FEP in een zojuist verschenen persbericht. Een onderzoek onder FEP-leden wijst op een (voorlopig) record wat de bestedingen betreft in West-Europa (EU en EVA-landen) van 90 miljoen vierkante meter. De FEP noemt dit een zeer positieve ontwikkeling, mede in het licht van teruglopende aantallen nieuwbouwwoningen in sommige landen, en zij verwacht ook voor de komende jaren verdere groei. De federatie constateert echter ook dat de toetreding van nieuwe spelers op de markt en de uitbreiding van de productiecapaciteit het afgelopen jaar, heeft geresulteerd in een zeer forse concurrentie op de belangrijkste Europese parketmarkten. Daardoor krijgen parketproducenten het extra zwaar te verduren, gezien de al stijgende kosten voor grondstoffen (in dollars gerekend) en arbeid, alsook de gevolgen van de stormen die rond kerst 1999 de Europese bossen teisterden. Om winstgevendheid te waarborgen zullen fabrikanten passende maatregelen moeten nemen, zo besluit de FEP..

(FEP, 02-02-2001)
 
Grenzenloze groei laminaat?
Kenners van de markt verwachten dat óók 2001 een jaar wordt waarin producenten van laminaatvloeren een forse groei zullen doormaken. Niet alleen productievolumes zullen toenemen, ook de afzet zal hand in hand met de uitbreiding van de productiecapaciteit groeien. Zo voorspelt de Amerikaanse overlay-producent Mead in de uitgave m+t INTERNATIONAL dat de wereldwijde productie van laminaat zal stijgen van 315 miljoen vierkante meter in 2000, naar 370 miljoen in 2001, een zeer flinke stijging dus van 15 tot 20 procent. Munksjö Paper Decor voorziet dat in het jaar 2002 wellicht de magische grens van 500 miljoen meter wordt gehaald. Dat zou betekenen dat de wereldwijde productie van laminaat tussen 1995 (rond 55 miljoen) en 2002 gaat vertienvoudigen. De af en toe extreem lage prijzen die de eindconsument mag betalen voor dit high-tech product vormen wel nog steeds een kopzorg voor de branche.

(Parketplein/m+t INTERNATIONAL, 31-01-2001)
 
Goedermans wint Lecol-prijs
Vorige week werd door de heer P. Pruyn van Lecol Chemie uit Waalwijk op feestelijke wijze een cheque ter waarde van ƒ 5000,- aangeboden aan de heer en mevrouw Goedermans van het gelijknamige parketbedrijf in Susteren. De cheque vertegenwoordigt een compleet verzorgde wintersportvakantie naar keuze. "De prijsvraag vormde een onderdeel van de introductie-actie in december 2000 van zeven nieuwe oplosmiddelarme en oplosmiddelvrije producten," licht de heer P. Pruyn toe. "De producten zijn een aanvulling op het reeds uitgebreide assortiment dat Lecol te bieden heeft voor de installatie en afwerking van parket en massief houten vloeren. Bovendien anticipeert Lecol hiermee op de te verwachten beslissing van het ministerie van SZW om de gedoging van de productgroepen sealers, wassen, oliën en voegenkitten binnen afzienbare tijd op te heffen." .

(Parketplein, 29-01-2001)
 
Ontevreden met orderontvangsten
" De ontevredenheid van de ondernemers in de timmer- en parketindustrie met de orderontvangsten is in november verder toegenomen, zoveel valt op te maken uit de 'Industriemonitor Januari 2001' van het CBS. In oktober was de tevredenheid al flink afgekalfd. Veel ondernemers, meer dan een op de drie, vinden dat de voorraden gereed product te groot zijn. Over de totale orderpositie zijn de ondernemers wel tevreden, maar de verwachtingen voor productiegroei in de maanden december tot en met februari zijn voor de tijd van het jaar meer dan normaal getemperd. Wel houdt men rekening met hogere verkoopprijzen. Volgens een woordvoerder van het CBS is het te vroeg om nu al conclusies te trekken uit het pessimisme over de productiegroei en de ontevredenheid met de orderontvangsten.

(CBS, 26-01-2001)
 
Cursusplicht leermeester
Sinds 1 oktober mogen nieuwe leerlingen alleen een parketopleiding volgen aan Instituut Gildevaart indien aan bepaalde normen is voldaan. Een van die voorwaarden is dat de leermeester van het leerbedrijf over een certificaat beschikt. Dit houdt concreet in dat de leermeester een vierdaagse cursus gevolgd moet hebben bij de SH&M. In deze cursus komen hoofdzakelijk didactiek en pedagogiek aan de orde. De kosten zijn overigens wel aftrekbaar van de belastingen. Parketopleider Ad van Mierlo ziet het nut en belang van een cursus tot leermeester. "Ik hoop alleen dat de bedrijven daar tijd en geld voor vrijmaken. Daar kan de bottleneck zitten. Het gevaar bestaat nu dat er problemen ontstaan bij de erkenning tot leerbedrijf, waardoor wij problemen krijgen met de instroom van leerlingen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik hoop dat ik ongelijk krijg en roep hierbij in het belang van de branche iedereen op toch zo'n cursus te volgen." .

(Parketplein, 24-01-2001)
 
Jaarbericht EPLF
Een dynamische groei bepaalde in 2000 het beeld van de laminaatbranche, zo stelt de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten. De vereniging concludeert dat twee thema's vorig jaar centraal stonden: de uiterst dynamische groei in afzet in alle regio's - ook in de schijnbaar al verzadigde markten - en het inwerkingtreden van de norm EN 13329. De groei vergde niet alleen het uiterste van de capaciteit van de laminaatfabrikanten, maar ook de toeleveringssector nam deel aan deze 'boom'. De EPLF noemt het een gelukkig toeval dat in dezelfde periode de norm EN 13329 in werking trad. Deze norm moet een werkzame leidraad bieden voor de beoordeling van een juiste indeling van de kwaliteit van de verschillende producten. De geordende kwaliteitscriteria tezamen met de toegenomen vraag stemt EPLF-voorzitter Ulrich Windmöller tot een optimistische kijk op de marktontwikkeling. "Voor onze handelspartners is de laminaatvloer weer een margebrenger geworden. De handel erkent nu dat er met laminaat geld valt te verdienen als men het op een goede manier aanpakt." Zoals eerder op het Parketplein vermeld maakten de EPLF-leden het afgelopen jaar een belangrijke groei door. De EPLF beschikt naar eigen zeggen op dit moment over een marktaandeel van 69 procent.

(Parketplein, 22-01-2001)
 
Internet in Belgie groeit fors
Het aantal op internet aangesloten personen en bedrijven in België blijft stijgen. In de periode van vier maanden tussen begin augustus en eind november 2000 steeg het totale aantal actieve verbindingen met 14 procent, zo rapporteert de organisatie ISPA. In twee jaar tijd is het aantal particuliere aansluitingen gestegen van circa 150 duizend naar 2,2 miljoen (waarvan de helft frequent in gebruik), het aantal bedrijfsaansluitingen nam toe van rond 55 duizend tot 135 duizend. Steeds meer bedrijven kiezen voor een netwerkverbinding. De ISPA verwacht dat wanneer er een einde komt aan de uniforme telefoonkosten, de internetmarkt verder vooruitgang zal boeken. (ISPA België, 18-01-2001)
 
Domotex 2001: kliklamel, geluidsreductie en innovatie
Op de wereldvakbeurs voor vloerbedekkingen Domotex bestond het merendeel van het aanbod aan harde vloerbedekkingen wederom uit laminaat. Toch waren er op de vakbeurs, die van 13 tot en met 16 januari in Hannover gehouden werd, interessantere zaken waar te nemen dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Verschillende fabrikanten lanceerden er lamelparket met kliksysteem. Zeer zeker een veelbelovend product maar het moet zich eerst nog bewijzen. Zo pakte fabrikant Kährs groot uit met een parket met het zogeheten Woodlocsysteem. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan," stellen René Wooldrik en Jim Lassooy van Kährs. "Er is een productontwikkeling van zo'n zes jaar aan vooraf gegaan. Alle haken en ogen zijn zorgvuldig onder de loep genomen totdat het product voldeed." Ook Berry was met een lamel met - ditmaal - een Berrylocsysteem van de partij. Men kan zich afvragen of een product dat zich door de consument gemakkelijk laat leggen niet slecht is voor de branche. "Nee, ik verwacht dat consumenten een lamel nog steeds door de professional zullen laten leggen. Door de toegenomen snelheid van plaatsing valt er nu meer marge op het product te maken," aldus een vertegenwoordiger van Berry. Ook Amorim stal de show, ditmaal met een handig kliksysteem voor kurkvloeren, Corkloc geheten. Blijft de vraag wat lijmfabrikanten vinden van de duidelijke doorbraak van lijmvrije systemen. "Voor ons is deze ontwikkeling geen verrassing. We hebben ook de lijmvrije systemen bij het laminaat goed weten op te vangen. Wel kan hierdoor het accent verschuiven naar andere productgroepen," aldus een medewerker van een grote lijmfabrikant. Opvallend op de beurs was verder de keur aan geluidreducerende producten. Bijzonder waren de nieuwe 'laminaatplanken' van Quick-Step met een subtiele V-groef die wordt gecreëerd bij het in elkaar klikken van de panelen, waardoor het product dicht tegen een echte plankenvloer aan komt te liggen. Bij het laminaat waren verder interessante plavuizenimitaties te zien, iets dat in de andere hallen ook bij het vinyl en linoleum waarneembaar was. "Ze zouden beter imitatie tapijt kunnen maken. Daar vallen nog veel meer vierkante meters te behalen," schertste een bezoeker. En over bezoekers gesproken, die waren er weer volop. Domotex doorbrak de magische grens van 40.000 bezoekers, hetgeen de organisatie zeer tevreden stemde.

(Parketplein, 16-01-2001)
 
CAO Parket: 5 procent loonsverhoging
Afgelopen vrijdag hebben werkgevers en werknemers in de parketvloerondernemingen in een principe-akkoord voor de CAO-2001 een loonsverhoging van 5 procent afgesproken. Per 1 januari krijgen de werknemers 3 procent erbij en op 31 december nog eens 2 procent. Bedrijven zonder pensioenregeling kopen in één keer voor de afgelopen twee jaar pensioen voor hun werknemers in. Naar schatting van de vakbonden geldt dit voor 20 tot 30 procent van de parketbedrijven. Er komt voorts een regeling voor prepensioen. FNV en CNV constateren in een persbericht dat de combinatie werk en privé is verbeterd: dit betreft een bijdrage in kinderopvang en het recht op tien dagen onbetaald 'palliatief verlof' voor wie een stervend gezinslid moet begeleiden. Ook zijn de partijen een procedure voor reïntegratie van arbeidsgehandicapten overeengekomen. Het lopende onderzoek naar de werkelijk betaalde lonen wordt voor de zomer afgerond. Volgens afspraak worden daarna de 'garantielonen' aangepast aan de gevonden 'marktlonen'. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken over reiskosten (60 cent per km voor de eigen auto) en wordt 5 mei in lustrumjaren een feestdag. De heer Groenewegen (Amorim Benelux) zegt in een eerste reactie namens de Alliance-werkgevers niet ontevreden te zijn met het principe-akkoord, gezien de zes procent loonsverhoging die in de bouw aan de orde was. "Wat daarnaast een hoop scheelt is dat de afgesproken loonstijging wordt gesplitst in een deel per 1 januari en een deel per 31 december." Ten aanzien van het verplicht inkopen van twee jaar pensioen door bedrijven zonder een pensioenregeling, verwacht Groenewegen weinig problemen voor zijn achterban: " In de vorige CAO die vanaf 1999 liep, was al de verplichting opgenomen om een pensioenregeling af te sluiten. Deze afspraak kan dus niet als een verrassing komen. Bij mijn weten worden dan ook geen van de bij de Alliance aangesloten werkgevers hiermee geconfronteerd." .

(Parketplein, 15-01-2001)
 
Arbeidsinspectie maakt haast met inventarisatie
De Arbeidsinspectie maakt haast met de inventarisatie van de resultaten van het onderzoek naar naleving van de Vervangingsregeling bij parketbedrijven. De uitkomst van een eerder project, begin 2000, toen bleek dat vooral de kleinere bedrijven niet goed op de hoogte waren van de wetgeving, zal er mede debet aan zijn dat het 'project parketbranche' met voorrang wordt behandeld. Projectleider Jan Boer meldt dat eind januari de voorlopige uitkomsten bekend zullen zijn. Op de regelmatig gehoorde klacht dat gebrekkig toezicht van de Arbeidsinspectie op naleving van de regeling ertoe zou leiden dat parketteurs teruggrijpen naar traditionele middelen, vanwege de vertrouwdheid, antwoordt Boer: "Ik zeg altijd dat werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn. Het is net als met te hard rijden of met alcohol het verkeer in gaan - gaat het mis, dan krijg je alle instanties op je nek. Maar alle ellende heb je wel jezelf aangedaan." .

(Parketplein, 12-01-2001)
 
Campagne Vlaamse Schrijnwerkers
In Vlaanderen zoekt de beroepsorganisatie Vlaamse Schrijnwerkers toenadering tot de parketleggers, getuige een recente publiciteitscampagne in Floor Forum, het parketvakblad in België. Zo pleit de federatie er bij minister Gabriëls voor om ook de parketteurs op te nemen in het vestigingsattest van de schrijnwerker-timmerman. Dat zou de consument een bepaalde garantie op kwaliteit moeten geven en het imago van het beroep verhogen. Adjunct-secretaris Koen de Gelder: "Het is de eerste maal dat we deze campagne in het vakblad voeren en te vroeg om nu al te zeggen wat het resultaat van de werving zal zijn. Duidelijk is wel dat de pure parketteurs zich geen schrijnwerker voelen. Zij bevinden zich eigenlijk tussen hamer en aambeeld. Voor hen komt er een aparte werkgroep Parket, die onder meer samen met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf bezig is met de organisatie van een cursus parketleggen en infodagen houdt over zaken als milieu en watergedragen producten." .

(Parketplein/Floor Forum, 10-01-2001)
 
Houtwet Vos: Milieudefensie voert druk op
Zoals eerder bericht in deze kolommen heeft de vaste senaatscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer GroenLinks-kamerlid Marijke Vos geadviseerd een gesprek te gaan voeren met de Europese Commissie over haar omstreden wetsvoorstel voor het verplicht labellen van duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd hout en daarvan afgeleide producten. Dat zal in de loop van deze maand gebeuren. Vervolgens staat het voorstel op 13 februari aanstaande opnieuw op de agenda van de betreffende commissie in de Eerste Kamer. Insiders verwachten dat de regering zich desgevraagd zal uitspreken vóór het wetsvoorstel van Marijke Vos. Duidelijk is dat links zich achter de 'stickerplicht' schaart, terwijl de VVD altijd tegen is geweest. Milieudefensie heeft zich nu ook in de strijd geworpen en een oproep gedaan aan zijn achterban om de CDA-fractie te bestoken met brieven en e-mails om zich toch vooral pro 'Vos' op te stellen.

(Parketplein, 08-01-2001)
 
E-commerce revolutie harde vloerensector
Het e-commerce systeem van Pergo blijkt goed aan te slaan in het Verenigd Koninkrijk. Tientallen detaillisten hebben zich voor de jaarwisseling al opgegeven als deelnemer aan het electronisch netwerk en naar verwachting zullen er voor het eerste kwartaal van 2001 is afgelopen nog eens een dertigtal zijn bijgekomen. Het systeem vergemakkelijkt het versneld plaatsen van een order door tegelijkertijd te berekenen welke toebehoren men nodig heeft. Andere voordelen van het systeem zijn, naast voorraadbeheer plus procesbewaking, dat per direct een bevestiging van de opdracht wordt verschaft met een overzicht van de kosten. ContractFloors Magazine meldt dat in vervolg op de geslaagde proef in Engeland het concept in heel Europa zal worden ingevoerd.

(Parketplein, 04-01-2001)
 
Sterke winstgroei ambachtssector
De ambachtssector profiteert van de gunstige economische ontwikkelingen en realiseert een sterkere groei dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit het zojuist gepubliceerde onderzoek Ondernemen in het ambacht 2001‚ van het EIM. Voor 2000 is de groeiverwachting bijna 4 procent, voor het lopende jaar 2001 is dat 3 procent. De winstsituatie verbetert aanmerkelijk. Voor 2000 wordt een winstgroei verwacht van bijna 9 procent en voor 2001 wordt bijna 12 procent geraamd. Binnen het ambacht is de sterkste afzetgroei te zien in het metaal- en meubelambacht en het dienstverlenend ambacht.

(EIM, 04-01-2001)
 
Wereldrecordpoging parketleggen
Op 14 januari aanstaande om 11.00 uur vindt er op de internationale vakbeurs voor vloerbedekkingen Domotex (Hannover) een heuse wereldrecordpoging parketleggen plaats. In hal 8, stand A26 zullen twaalf vloerenleggers proberen om binnen vier minuten vijftien vierkante meter parket te leggen. De vloer wordt geplaatst in de vorm van een achthoek. Met de recordpoging hopen de deelnemers het Guiness Book of Records te halen. De poging wordt gesteund door het bedrijfsleven en gesponsored door de Deutsche Messe en staat onder leiding van de Duitse parketopleider Hans Brehm. Dieter Große, het hoofd van het Duitse gilde van parketleggers hoopt dat het evenement jonge mensen warm maakt voor het beroep van parketlegger. "Ik ben er zeker van dat we dit record kunnen halen. Het is belangrijk om in een periode waarin de interesse voor dit soort ambachtelijke beroepen tanende is ons duidelijker dan ooit te profileren. De publiciteit die we hiermee krijgen is een stap in de goede richting." Ondertussen lijken op Domotex ook andere records te worden gebroken, als we tenminste beursorganisator Deutsche Messe mogen geloven. Het aantal exposanten en tentoongestelde vierkante meters is groter dan ooit en de Deutsche Messe heeft ook hoge verwachtingen van het aantal bezoekers.

(Parketplein, 02-01-2001)
 
Nieuwe cao snel verwacht
Het zal velen wellicht zijn ontgaan, maar dit jaar loopt de huidige cao voor Parketvloerondernemingen af. Deze week zaten onderhandelaars van de werkgevers- en werknemersorganisaties voor overleg rond de tafel. Uit de eerste reacties kan worden opgemaakt dat we de nieuwe cao op korte termijn kunnen verwachten. "Ik denk dat we er snel uitkomen," stelt FNV-bestuurder Ans Key. "We hebben een salarisverhoging van 6 procent gevraagd. De werkgevers hebben laten weten niet verder te willen gaan dan 4. Dat vinden we echt te weinig. De volgende cao-ronde is op 12 januari en ik verwacht dat we er dan uit zullen komen. Maar het moet ook wel op korte termijn kunnen, want het gaat ditmaal om een eenjarige cao." Ook Hans Ebbelink, vertegenwoordiger van werkgeversorganisatie Alliance is van mening dat de onderhandelingen snel zullen verlopen: "We zijn het op de hoofdlijnen eens. Het zou me dan ook hogelijk verbazen als de cao op 12 januari nog niet rond is. Maar ik wil niet voor mijn beurt spreken. We moeten eerst onze achterban raadplegen, vooral ten aanzien van de looneis van de bonden." .

(Parketplein, 22-12-2000)
 
Zakelijk internet populair
Aan het eind van het komende jaar verwacht 90 procent van de grotere bedrijven in Nederland een internetaansluiting te hebben. Van de kleine bedrijven zal rond 60 procent toegang tot internet hebben, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag in een persbericht. De toename van het aantal ondernemingen met een eigen website zet eveneens flink door: een jaar geleden hadden vier van de tien bedrijven een homesite, over een jaar is dat zes van de tien. Het gebruik van internet zal het komende jaar vooral bestaan uit het opvragen van gratis informatie (81 procent), e-mailen (86 procent) en het plegen van financiële transacties zoals telebankieren (72 procent). Van de bedrijven die toegang hebben tot electronische netwerken treedt momenteel de helft actief op als aanbieder van goederen en diensten. Deze bedrijven hebben zelf faciliteiten geschapen zoals een eigen website, de mogelijkheid om goederen en diensten te bestellen, electronisch te betalen of het aanbieden van klantondersteuning, aldus de CBS.

(CBS, 21-12-2000)
 
Bijzondere vervolgopleiding Gildevaart
Op 16 januari van het nieuwe jaar start op Instituut Gildevaart te Nieuwegein een bijzondere vervolgopleiding. "Noem het een cursus voor gevorderden," legt parketopleider Ad van Mierlo uit. "Het bijzondere er aan is dat de cursus gegeven wordt door de specialisten in het vak. In 17 lesdagen passeren er even zoveel docenten de revue. De onderwerpen variëren van houten en stenen ondervloeren tot aan de afwerking in welke vorm dan ook. Voor ieder product wordt een specialist in huis gehaald. De cursus is bestemd voor diegenen die diploma niveau 2 hebben afgerond; mensen die alle opleidingen bij Gildevaart hebben gevolgd. Maar ook voor verkopers en parketteurs die acht tot tien jaar ervaring in het vak hebben. De eerste reacties zijn positief en er zijn al aanmeldingen binnen. Logisch eigenlijk, want een cursus met een dergelijke diepgang op het gebied van parket is in Nederland nog niet eerder gegeven." .

(Gildevaart, 19-12-2000)
 
'Gebruik FSC-hout promoten'

Enige dagen geleden viel houthandel en FSC-promotor A. van den Berg uit Nieuwerbrug de eer ten deel in het bijzijn van Belgische royalty en het Wereld Natuur Fonds een redevoering te houden over zaken doen in relatie tot het milieu. Dat gebeurde in Brussel bij de uitreiking van de European Award for the Environment. Gevraagd om een toelichting zei directeur A. van den Berg dat zijn houthandel er druk mee bezig is om ook de parketbranche te voorzien van FSC-hout. "Het zou natuurlijk het mooiste zijn als alle hout FSC-hout zou zijn, maar momenteel is het zo dat wij er meer van hebben dan de parketbranche vraagt. Albers uit Weert is bijvoorbeeld wel een belangrijke afnemer. Het vergt van ons dus nog heel wat promotiewerk om de vraag vanuit de parketbranche te vergroten." Over de verplichte labels die de initiatiefwet Vos voorstelt, lijkt Van den Berg niet echt te struikelen. "Vrijwilligheid is het mooiste maar het aantal deelnemers blijft dan heel klein. De wet kan dan een steun in de rug betekenen." Praktische problemen ziet hij als een onjuist argument van de houtbranche. "We zouden onszelf een brevet van 'niet groot vermogen' opspelden als we vandaag de dag, met alle apparatuur en systemen die beschikbaar zijn, niet in staat zouden zijn om hout te labelen. Alles, van houtknopje bij de Gamma tot aan het jampotje toe is bestickerd, zouden we dan geen groen stickertje op houten plankjes kunnen plakken?" .

(Parketplein, 18-12-2000)

 
Groei omzet en internet in detailhandel
Voor de Nederlandse detailhandel is het jaar 2000 positief verlopen. De omzetgroei zal uitkomen op +3 procent ten opzichte van 1999. Dit betekent dat de consument dit jaar zo'n 146 miljard in de detailhandel heeft uitgegeven, zo blijkt uit de publicatie `Ondernemen in de detailhandel 2001' van het EIM. De verwachting is dat het jaar 2001 voor de gemiddelde ondernemer in de detailhandel ongeveer een zelfde groei laat zien. De non-foodbranches groeien in omzet sterker (+4 à 5 procent) dan de foodbranches (+1 procent). In alle branches groeit het grootbedrijf sterker dan het midden- en kleinbedrijf, met uitzondering van het modecluster. Medio 2000 beschikt 54 procent van de ondernemers in de detailhandel over een internetaansluiting en 32 procent over een eigen website. Het leeuwendeel van deze ondernemers gebruikt internet op dit moment als informatiebron en voor berichtenverkeer. De helft telebankiert en doet elektronische bestellingen. Slechts een klein deel (7 procent) verkoopt daadwerkelijk producten via het net en kan als e-tailer worden beschouwd.

(EIM, 15-12-2000)
 
FNV brengt houtstof onder de aandacht
Veel houtbedrijven gaan de strijd tegen houtstof aan. Dat heeft FNV Bouw kunnen vaststellen tijdens zijn bedrijfsbezoeken de afgelopen maanden. Opzet was werknemers en bedrijven op de blijvende noodzaak van afzuiging te wijzen. De norm voor houtstof van 2 mg/m3 bestaat al sinds 1996 als afspraak in de houtbranche. Sinds 1 januari 1999 controleert de Arbeidsinspectie erop. FNV Bouw wilde ruim een jaar later de noodzaak van afzuiging van houtstof opnieuw onder de aandacht brengen. Toch kan het beter, vooral doordat nog te vaak naar perslucht wordt gegrepen om houtstof 'even weg te blazen', aldus de vakbond. "Voor het oog is het verdwenen, maar de kans op inademing wordt eerder groter dan kleiner." Vandaar dat FNV Bouw bedrijven en ondernemingsraden het 'zuigpistool' aanbeveelt. Dat zet perslucht om in zuiglucht en is dus een effectief middel tegen houtstof. Opmerkelijk was het enthousiasme waarmee de demonstratie van het 'zuigpistool' werd ontvangen. Slechts een enkeling bleek er in een vakblad ooit iets over gezien te hebben; bij vrijwel elke demonstratie moest FNV Bouw de besteladressen achterlaten.

(FNV, 14-12-2000)
 
Samenwerkingsverband Roberts - PPC
Roberts Holland BV, leverancier van alle soorten installatiemateriaal voor vloerbekleding, verdeelt haar producten in de woninginrichtingsbranche sinds jaar en dag via de erkende groothandel in fournituren en vloerbekleding. Mede door het grote assortiment metalen strippen, waaraan kort geleden ook een complete lijn profielen (Top-Decorlijn) is toegevoegd met een houtdecor ommanteling, is volgens het bedrijf een groeiende vraag ontstaan vanuit de parketbranche, speciaal naar de zelfklevende profielen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om een goede distributie te kunnen realiseren, is Roberts Holland BV een samenwerkingsverband aangegaan met de Plinten & Profielen Centrale (PPC) te Wijk bij Duurstede. Deze groothandel van Drees Klaassen is centraal in het land gelegen en voert naast een uitgebreid assortiment plinten, alle populaire Roberts strippen in haar programma. Binnenkort worden nog enkele nieuwe profielen aan het programma toegevoegd, zodat naar verwachting een compleet programma profielen in allerlei uitvoeringen, maten en kleuren ter beschikking zal zijn.

(Roberts Holland BV, 12-12-2000)
 
Reacties opheffing gedoogbeleid
Afgaand op de eerste reacties lijkt de branche niet bijster onder de indruk van de aangekondigde opheffing van het gedoogbeleid door het Ministerie van SZW. "We wisten dat de gedoging van de oplosmiddelhoudende sealers, wassen, oliën en voegenkitten van tijdelijke aard zou zijn," aldus parketopleider Van Mierlo. Dit beaamt ook Pieter Pruyn van Lecol: "Het zat er aan te komen. Wij zijn er klaar voor; we hebben net een introductie gehad van onze vervangende, nieuwe producten. Ik heb wel kritiek op de wijze waarop we de nieuwe maatregelen te horen hebben gekregen. We hebben regelmatig contact met het Ministerie en dan komt deze mededeling alsnog uit de lucht vallen." Niet iedereen is gelukkig met het ministeriële besluit. "Er zijn geen goede gelijkwaardige vervangende producten op de markt," meent Ad van Oversteeg van Overmat Industries. "Bovendien werken de vervangende middelen prijsopdrijvend. Ik verwacht daarom klachten, zowel vanwege de prijs als de technische achtergrond." Hans Geijsen van het Vloertechnisch Adviesburo uit Erp: "Het is een kwestie van gewenning. De oude voegenkit was perfect, nu hebben we meer tijd nodig. De nieuwe producten moeten zich gaan bewijzen. Ik denk dat er nog de nodige modificaties op aan worden gebracht. We moeten ons aanpassen aan een andere manier van werken. En dat is niet altijd eenvoudig als je bedenkt dat de meeste parketteurs het erg druk hebben." .

(Parketplein, 8-12-2000)
 
Brancheplatform Parket in de maak
Op de vervolgbijeenkomst georganiseerd door het Documentatie Informatiecentrum Parket (DIC) in Nieuwegein, om te komen tot een kwaliteitsverbetering in de parketbranche, is besloten op korte termijn een Brancheplatform Parket op te richten. Aan het platform neemt iedereen deel die direct of indirect met parket te maken heeft, variërend van branche- en belangenorganisaties, opleidingsinstanties, HBA, HBD, Verbeterteam Wonen, Sociaal Fonds Parket, Sociaal Fonds Wonen, tot en met de relevante vakbladen en de internetsite www.parketplein.nl. Binnen het platform behouden alle aangesloten partijen hun eigen identiteit. Initiatiefnemer Ad van Mierlo is uiterst tevreden: "Het platform moet zich gaan inzetten voor de werving van nieuwe instroom in de branche, het ondersteunen en coördineren van de opleidingen en het ter hand nemen van image- en kwaliteitsverbetering. Kortom, al die zaken die branchebreed gelden en die niet bij één afzonderlijke organisatie, club of instelling thuishoren. In de eerste week van januari wordt een uitnodiging naar alle betrokken partijen gestuurd voor de feestelijke oprichtingsvergadering van het Brancheplatform Parket." Is er al een datum bekend? "15 februari om drie uur 's middags wil ik de oprichting beklinken met de ondertekening van een intentieverklaring door de deelnemers." .

(DIC, 6-12-2000)
 
Fusie MOSO en Bamboe Concepten
Moso International uit Hoorn en Bamboe Concepten uit Almere hebben aangekondigd dat zij per 1 januari 2001 fuseren. De vestiging van Bamboe Concepten in Almere zal worden gesloten en bij MOSO International in Hoorn worden samengevoegd. Beide bedrijven richten zich op de import, export en distributie van vloeren en plaatmateriaal gemaakt van bamboe. De combinatie van MOSO International's sterke kanten – de productontwikkeling, kwaliteitscontrole en export – met Bamboe Concepten's sterke kanten – de commercie en projectrealisatie – maakt een nieuwe onderneming tot een sterke marktpartij, zo verwachten Moso en Bamboe Concepten. Met name op het vlak van de inkoop van materialen wordt er achter de schermen al sinds een jaar nauw met elkaar samengewerkt. Dus vreemden zijn het zeker niet voor elkaar. Dit heeft onder andere geleid tot de gezamenlijke uitbesteding van de distributie naar de parketspeciaalzaken aan de firma Woodpecker. "Door deze samenvoeging en de daarmee gepaarde schaalvergroting zijn we in staat meer continuïteit, een breder productenassortiment en verbeterde kwaliteit aan onze afnemers te bieden," zo laten de partijen in een persbericht weten.

(Moso/Bamboe Concepten, 4-12-2000)
 
<< Begin < Vorige 201 202 203 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

FF-138FFI-106

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 11.448 ex. in de Benelux, 4.147 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.140 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons februari nummer van Floor Forum: 

  • Nabeschouwing Domotex Hannover
  • Dossier Ecologische voetafdruk van de vloerensector
  • Dossier Terrasvloeren: houtsoorten & composiet
  • Dossier Nieuwe trends in vinyl, LVT en PVC
  • Dossier Ondergrond repareren: welke producten?
  • Special Top Poolse bedrijven gericht op export

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com