pp2000

chapel-banner-febFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Arbeidsinspectie maakt haast met inventarisatie
De Arbeidsinspectie maakt haast met de inventarisatie van de resultaten van het onderzoek naar naleving van de Vervangingsregeling bij parketbedrijven. De uitkomst van een eerder project, begin 2000, toen bleek dat vooral de kleinere bedrijven niet goed op de hoogte waren van de wetgeving, zal er mede debet aan zijn dat het 'project parketbranche' met voorrang wordt behandeld. Projectleider Jan Boer meldt dat eind januari de voorlopige uitkomsten bekend zullen zijn. Op de regelmatig gehoorde klacht dat gebrekkig toezicht van de Arbeidsinspectie op naleving van de regeling ertoe zou leiden dat parketteurs teruggrijpen naar traditionele middelen, vanwege de vertrouwdheid, antwoordt Boer: "Ik zeg altijd dat werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn. Het is net als met te hard rijden of met alcohol het verkeer in gaan - gaat het mis, dan krijg je alle instanties op je nek. Maar alle ellende heb je wel jezelf aangedaan." .

(Parketplein, 12-01-2001)
 
Campagne Vlaamse Schrijnwerkers
In Vlaanderen zoekt de beroepsorganisatie Vlaamse Schrijnwerkers toenadering tot de parketleggers, getuige een recente publiciteitscampagne in Floor Forum, het parketvakblad in België. Zo pleit de federatie er bij minister Gabriëls voor om ook de parketteurs op te nemen in het vestigingsattest van de schrijnwerker-timmerman. Dat zou de consument een bepaalde garantie op kwaliteit moeten geven en het imago van het beroep verhogen. Adjunct-secretaris Koen de Gelder: "Het is de eerste maal dat we deze campagne in het vakblad voeren en te vroeg om nu al te zeggen wat het resultaat van de werving zal zijn. Duidelijk is wel dat de pure parketteurs zich geen schrijnwerker voelen. Zij bevinden zich eigenlijk tussen hamer en aambeeld. Voor hen komt er een aparte werkgroep Parket, die onder meer samen met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf bezig is met de organisatie van een cursus parketleggen en infodagen houdt over zaken als milieu en watergedragen producten." .

(Parketplein/Floor Forum, 10-01-2001)
 
Houtwet Vos: Milieudefensie voert druk op
Zoals eerder bericht in deze kolommen heeft de vaste senaatscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer GroenLinks-kamerlid Marijke Vos geadviseerd een gesprek te gaan voeren met de Europese Commissie over haar omstreden wetsvoorstel voor het verplicht labellen van duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd hout en daarvan afgeleide producten. Dat zal in de loop van deze maand gebeuren. Vervolgens staat het voorstel op 13 februari aanstaande opnieuw op de agenda van de betreffende commissie in de Eerste Kamer. Insiders verwachten dat de regering zich desgevraagd zal uitspreken vóór het wetsvoorstel van Marijke Vos. Duidelijk is dat links zich achter de 'stickerplicht' schaart, terwijl de VVD altijd tegen is geweest. Milieudefensie heeft zich nu ook in de strijd geworpen en een oproep gedaan aan zijn achterban om de CDA-fractie te bestoken met brieven en e-mails om zich toch vooral pro 'Vos' op te stellen.

(Parketplein, 08-01-2001)
 
E-commerce revolutie harde vloerensector
Het e-commerce systeem van Pergo blijkt goed aan te slaan in het Verenigd Koninkrijk. Tientallen detaillisten hebben zich voor de jaarwisseling al opgegeven als deelnemer aan het electronisch netwerk en naar verwachting zullen er voor het eerste kwartaal van 2001 is afgelopen nog eens een dertigtal zijn bijgekomen. Het systeem vergemakkelijkt het versneld plaatsen van een order door tegelijkertijd te berekenen welke toebehoren men nodig heeft. Andere voordelen van het systeem zijn, naast voorraadbeheer plus procesbewaking, dat per direct een bevestiging van de opdracht wordt verschaft met een overzicht van de kosten. ContractFloors Magazine meldt dat in vervolg op de geslaagde proef in Engeland het concept in heel Europa zal worden ingevoerd.

(Parketplein, 04-01-2001)
 
Sterke winstgroei ambachtssector
De ambachtssector profiteert van de gunstige economische ontwikkelingen en realiseert een sterkere groei dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit het zojuist gepubliceerde onderzoek Ondernemen in het ambacht 2001‚ van het EIM. Voor 2000 is de groeiverwachting bijna 4 procent, voor het lopende jaar 2001 is dat 3 procent. De winstsituatie verbetert aanmerkelijk. Voor 2000 wordt een winstgroei verwacht van bijna 9 procent en voor 2001 wordt bijna 12 procent geraamd. Binnen het ambacht is de sterkste afzetgroei te zien in het metaal- en meubelambacht en het dienstverlenend ambacht.

(EIM, 04-01-2001)
 
Wereldrecordpoging parketleggen
Op 14 januari aanstaande om 11.00 uur vindt er op de internationale vakbeurs voor vloerbedekkingen Domotex (Hannover) een heuse wereldrecordpoging parketleggen plaats. In hal 8, stand A26 zullen twaalf vloerenleggers proberen om binnen vier minuten vijftien vierkante meter parket te leggen. De vloer wordt geplaatst in de vorm van een achthoek. Met de recordpoging hopen de deelnemers het Guiness Book of Records te halen. De poging wordt gesteund door het bedrijfsleven en gesponsored door de Deutsche Messe en staat onder leiding van de Duitse parketopleider Hans Brehm. Dieter Große, het hoofd van het Duitse gilde van parketleggers hoopt dat het evenement jonge mensen warm maakt voor het beroep van parketlegger. "Ik ben er zeker van dat we dit record kunnen halen. Het is belangrijk om in een periode waarin de interesse voor dit soort ambachtelijke beroepen tanende is ons duidelijker dan ooit te profileren. De publiciteit die we hiermee krijgen is een stap in de goede richting." Ondertussen lijken op Domotex ook andere records te worden gebroken, als we tenminste beursorganisator Deutsche Messe mogen geloven. Het aantal exposanten en tentoongestelde vierkante meters is groter dan ooit en de Deutsche Messe heeft ook hoge verwachtingen van het aantal bezoekers.

(Parketplein, 02-01-2001)
 
Nieuwe cao snel verwacht
Het zal velen wellicht zijn ontgaan, maar dit jaar loopt de huidige cao voor Parketvloerondernemingen af. Deze week zaten onderhandelaars van de werkgevers- en werknemersorganisaties voor overleg rond de tafel. Uit de eerste reacties kan worden opgemaakt dat we de nieuwe cao op korte termijn kunnen verwachten. "Ik denk dat we er snel uitkomen," stelt FNV-bestuurder Ans Key. "We hebben een salarisverhoging van 6 procent gevraagd. De werkgevers hebben laten weten niet verder te willen gaan dan 4. Dat vinden we echt te weinig. De volgende cao-ronde is op 12 januari en ik verwacht dat we er dan uit zullen komen. Maar het moet ook wel op korte termijn kunnen, want het gaat ditmaal om een eenjarige cao." Ook Hans Ebbelink, vertegenwoordiger van werkgeversorganisatie Alliance is van mening dat de onderhandelingen snel zullen verlopen: "We zijn het op de hoofdlijnen eens. Het zou me dan ook hogelijk verbazen als de cao op 12 januari nog niet rond is. Maar ik wil niet voor mijn beurt spreken. We moeten eerst onze achterban raadplegen, vooral ten aanzien van de looneis van de bonden." .

(Parketplein, 22-12-2000)
 
Zakelijk internet populair
Aan het eind van het komende jaar verwacht 90 procent van de grotere bedrijven in Nederland een internetaansluiting te hebben. Van de kleine bedrijven zal rond 60 procent toegang tot internet hebben, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag in een persbericht. De toename van het aantal ondernemingen met een eigen website zet eveneens flink door: een jaar geleden hadden vier van de tien bedrijven een homesite, over een jaar is dat zes van de tien. Het gebruik van internet zal het komende jaar vooral bestaan uit het opvragen van gratis informatie (81 procent), e-mailen (86 procent) en het plegen van financiële transacties zoals telebankieren (72 procent). Van de bedrijven die toegang hebben tot electronische netwerken treedt momenteel de helft actief op als aanbieder van goederen en diensten. Deze bedrijven hebben zelf faciliteiten geschapen zoals een eigen website, de mogelijkheid om goederen en diensten te bestellen, electronisch te betalen of het aanbieden van klantondersteuning, aldus de CBS.

(CBS, 21-12-2000)
 
Bijzondere vervolgopleiding Gildevaart
Op 16 januari van het nieuwe jaar start op Instituut Gildevaart te Nieuwegein een bijzondere vervolgopleiding. "Noem het een cursus voor gevorderden," legt parketopleider Ad van Mierlo uit. "Het bijzondere er aan is dat de cursus gegeven wordt door de specialisten in het vak. In 17 lesdagen passeren er even zoveel docenten de revue. De onderwerpen variëren van houten en stenen ondervloeren tot aan de afwerking in welke vorm dan ook. Voor ieder product wordt een specialist in huis gehaald. De cursus is bestemd voor diegenen die diploma niveau 2 hebben afgerond; mensen die alle opleidingen bij Gildevaart hebben gevolgd. Maar ook voor verkopers en parketteurs die acht tot tien jaar ervaring in het vak hebben. De eerste reacties zijn positief en er zijn al aanmeldingen binnen. Logisch eigenlijk, want een cursus met een dergelijke diepgang op het gebied van parket is in Nederland nog niet eerder gegeven." .

(Gildevaart, 19-12-2000)
 
'Gebruik FSC-hout promoten'

Enige dagen geleden viel houthandel en FSC-promotor A. van den Berg uit Nieuwerbrug de eer ten deel in het bijzijn van Belgische royalty en het Wereld Natuur Fonds een redevoering te houden over zaken doen in relatie tot het milieu. Dat gebeurde in Brussel bij de uitreiking van de European Award for the Environment. Gevraagd om een toelichting zei directeur A. van den Berg dat zijn houthandel er druk mee bezig is om ook de parketbranche te voorzien van FSC-hout. "Het zou natuurlijk het mooiste zijn als alle hout FSC-hout zou zijn, maar momenteel is het zo dat wij er meer van hebben dan de parketbranche vraagt. Albers uit Weert is bijvoorbeeld wel een belangrijke afnemer. Het vergt van ons dus nog heel wat promotiewerk om de vraag vanuit de parketbranche te vergroten." Over de verplichte labels die de initiatiefwet Vos voorstelt, lijkt Van den Berg niet echt te struikelen. "Vrijwilligheid is het mooiste maar het aantal deelnemers blijft dan heel klein. De wet kan dan een steun in de rug betekenen." Praktische problemen ziet hij als een onjuist argument van de houtbranche. "We zouden onszelf een brevet van 'niet groot vermogen' opspelden als we vandaag de dag, met alle apparatuur en systemen die beschikbaar zijn, niet in staat zouden zijn om hout te labelen. Alles, van houtknopje bij de Gamma tot aan het jampotje toe is bestickerd, zouden we dan geen groen stickertje op houten plankjes kunnen plakken?" .

(Parketplein, 18-12-2000)

 
Groei omzet en internet in detailhandel
Voor de Nederlandse detailhandel is het jaar 2000 positief verlopen. De omzetgroei zal uitkomen op +3 procent ten opzichte van 1999. Dit betekent dat de consument dit jaar zo'n 146 miljard in de detailhandel heeft uitgegeven, zo blijkt uit de publicatie `Ondernemen in de detailhandel 2001' van het EIM. De verwachting is dat het jaar 2001 voor de gemiddelde ondernemer in de detailhandel ongeveer een zelfde groei laat zien. De non-foodbranches groeien in omzet sterker (+4 à 5 procent) dan de foodbranches (+1 procent). In alle branches groeit het grootbedrijf sterker dan het midden- en kleinbedrijf, met uitzondering van het modecluster. Medio 2000 beschikt 54 procent van de ondernemers in de detailhandel over een internetaansluiting en 32 procent over een eigen website. Het leeuwendeel van deze ondernemers gebruikt internet op dit moment als informatiebron en voor berichtenverkeer. De helft telebankiert en doet elektronische bestellingen. Slechts een klein deel (7 procent) verkoopt daadwerkelijk producten via het net en kan als e-tailer worden beschouwd.

(EIM, 15-12-2000)
 
FNV brengt houtstof onder de aandacht
Veel houtbedrijven gaan de strijd tegen houtstof aan. Dat heeft FNV Bouw kunnen vaststellen tijdens zijn bedrijfsbezoeken de afgelopen maanden. Opzet was werknemers en bedrijven op de blijvende noodzaak van afzuiging te wijzen. De norm voor houtstof van 2 mg/m3 bestaat al sinds 1996 als afspraak in de houtbranche. Sinds 1 januari 1999 controleert de Arbeidsinspectie erop. FNV Bouw wilde ruim een jaar later de noodzaak van afzuiging van houtstof opnieuw onder de aandacht brengen. Toch kan het beter, vooral doordat nog te vaak naar perslucht wordt gegrepen om houtstof 'even weg te blazen', aldus de vakbond. "Voor het oog is het verdwenen, maar de kans op inademing wordt eerder groter dan kleiner." Vandaar dat FNV Bouw bedrijven en ondernemingsraden het 'zuigpistool' aanbeveelt. Dat zet perslucht om in zuiglucht en is dus een effectief middel tegen houtstof. Opmerkelijk was het enthousiasme waarmee de demonstratie van het 'zuigpistool' werd ontvangen. Slechts een enkeling bleek er in een vakblad ooit iets over gezien te hebben; bij vrijwel elke demonstratie moest FNV Bouw de besteladressen achterlaten.

(FNV, 14-12-2000)
 
Samenwerkingsverband Roberts - PPC
Roberts Holland BV, leverancier van alle soorten installatiemateriaal voor vloerbekleding, verdeelt haar producten in de woninginrichtingsbranche sinds jaar en dag via de erkende groothandel in fournituren en vloerbekleding. Mede door het grote assortiment metalen strippen, waaraan kort geleden ook een complete lijn profielen (Top-Decorlijn) is toegevoegd met een houtdecor ommanteling, is volgens het bedrijf een groeiende vraag ontstaan vanuit de parketbranche, speciaal naar de zelfklevende profielen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om een goede distributie te kunnen realiseren, is Roberts Holland BV een samenwerkingsverband aangegaan met de Plinten & Profielen Centrale (PPC) te Wijk bij Duurstede. Deze groothandel van Drees Klaassen is centraal in het land gelegen en voert naast een uitgebreid assortiment plinten, alle populaire Roberts strippen in haar programma. Binnenkort worden nog enkele nieuwe profielen aan het programma toegevoegd, zodat naar verwachting een compleet programma profielen in allerlei uitvoeringen, maten en kleuren ter beschikking zal zijn.

(Roberts Holland BV, 12-12-2000)
 
Reacties opheffing gedoogbeleid
Afgaand op de eerste reacties lijkt de branche niet bijster onder de indruk van de aangekondigde opheffing van het gedoogbeleid door het Ministerie van SZW. "We wisten dat de gedoging van de oplosmiddelhoudende sealers, wassen, oliën en voegenkitten van tijdelijke aard zou zijn," aldus parketopleider Van Mierlo. Dit beaamt ook Pieter Pruyn van Lecol: "Het zat er aan te komen. Wij zijn er klaar voor; we hebben net een introductie gehad van onze vervangende, nieuwe producten. Ik heb wel kritiek op de wijze waarop we de nieuwe maatregelen te horen hebben gekregen. We hebben regelmatig contact met het Ministerie en dan komt deze mededeling alsnog uit de lucht vallen." Niet iedereen is gelukkig met het ministeriële besluit. "Er zijn geen goede gelijkwaardige vervangende producten op de markt," meent Ad van Oversteeg van Overmat Industries. "Bovendien werken de vervangende middelen prijsopdrijvend. Ik verwacht daarom klachten, zowel vanwege de prijs als de technische achtergrond." Hans Geijsen van het Vloertechnisch Adviesburo uit Erp: "Het is een kwestie van gewenning. De oude voegenkit was perfect, nu hebben we meer tijd nodig. De nieuwe producten moeten zich gaan bewijzen. Ik denk dat er nog de nodige modificaties op aan worden gebracht. We moeten ons aanpassen aan een andere manier van werken. En dat is niet altijd eenvoudig als je bedenkt dat de meeste parketteurs het erg druk hebben." .

(Parketplein, 8-12-2000)
 
Brancheplatform Parket in de maak
Op de vervolgbijeenkomst georganiseerd door het Documentatie Informatiecentrum Parket (DIC) in Nieuwegein, om te komen tot een kwaliteitsverbetering in de parketbranche, is besloten op korte termijn een Brancheplatform Parket op te richten. Aan het platform neemt iedereen deel die direct of indirect met parket te maken heeft, variërend van branche- en belangenorganisaties, opleidingsinstanties, HBA, HBD, Verbeterteam Wonen, Sociaal Fonds Parket, Sociaal Fonds Wonen, tot en met de relevante vakbladen en de internetsite www.parketplein.nl. Binnen het platform behouden alle aangesloten partijen hun eigen identiteit. Initiatiefnemer Ad van Mierlo is uiterst tevreden: "Het platform moet zich gaan inzetten voor de werving van nieuwe instroom in de branche, het ondersteunen en coördineren van de opleidingen en het ter hand nemen van image- en kwaliteitsverbetering. Kortom, al die zaken die branchebreed gelden en die niet bij één afzonderlijke organisatie, club of instelling thuishoren. In de eerste week van januari wordt een uitnodiging naar alle betrokken partijen gestuurd voor de feestelijke oprichtingsvergadering van het Brancheplatform Parket." Is er al een datum bekend? "15 februari om drie uur 's middags wil ik de oprichting beklinken met de ondertekening van een intentieverklaring door de deelnemers." .

(DIC, 6-12-2000)
 
Fusie MOSO en Bamboe Concepten
Moso International uit Hoorn en Bamboe Concepten uit Almere hebben aangekondigd dat zij per 1 januari 2001 fuseren. De vestiging van Bamboe Concepten in Almere zal worden gesloten en bij MOSO International in Hoorn worden samengevoegd. Beide bedrijven richten zich op de import, export en distributie van vloeren en plaatmateriaal gemaakt van bamboe. De combinatie van MOSO International's sterke kanten – de productontwikkeling, kwaliteitscontrole en export – met Bamboe Concepten's sterke kanten – de commercie en projectrealisatie – maakt een nieuwe onderneming tot een sterke marktpartij, zo verwachten Moso en Bamboe Concepten. Met name op het vlak van de inkoop van materialen wordt er achter de schermen al sinds een jaar nauw met elkaar samengewerkt. Dus vreemden zijn het zeker niet voor elkaar. Dit heeft onder andere geleid tot de gezamenlijke uitbesteding van de distributie naar de parketspeciaalzaken aan de firma Woodpecker. "Door deze samenvoeging en de daarmee gepaarde schaalvergroting zijn we in staat meer continuïteit, een breder productenassortiment en verbeterde kwaliteit aan onze afnemers te bieden," zo laten de partijen in een persbericht weten.

(Moso/Bamboe Concepten, 4-12-2000)
 
Voegenkit niet langer gedoogd
Zoals het er nu voor staat wordt vanaf januari 2001 de oplosmiddelhoudende voegenkit niet langer meer gedoogd," aldus mevrouw Hontelez van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Ons inziens zijn er inmiddels voldoende oplosmiddelvrije voegenkitten voorhanden. We hebben altijd laten weten dat het gedoogbeleid gold totdat er alternatieve producten op de markt zouden komen. Ons besluit zal dan ook niet als een complete verrassing komen." Hoe zit het met de olie, was en impregneermiddelen? "Ook daar willen we paal en perk stellen aan de oplosmiddelhoudende producten. Hierbij zullen we echter januari 2001 niet halen omdat dit ontwerp nog ter beoordeling aan de Europese lidstaten moet worden overhandigd. Ik verwacht daarom dat een officieel verbod op dergelijke producten nog een paar maanden op zich laat wachten." .

(Ministerie van SZW, 1-12-2000)
 
Bouwbond FNV blijft bij 6 procent meer loon
FNV Bouw zal bij de komende CAO-onderhandelingen voor onder andere de parketbranche in 2001 toch inzetten op een loonsverhoging van 6 procent en nog eens 1 procent voor afspraken op het gebied van medezeggenschap, scholing en zorgverlof. Zoveel werd eergisteren duidelijk in een vergadering van de Federatieraad van de FNV. Het voorstel van 4 procent loonstijging plus een eindejaarsuitkering (de halve dertiende maand), dat de bond eerder aan de leden deed, is nu van de baan. "Alles 'boomt' als een gek, is het dan vreemd dat werknemers een deel van de koek opeisen? Maar iedereen focust nu heel sterk op het verschil tussen 4 en 6 procent, echter wat voor de bond minstens even belangrijk is, is dat werk en thuis valt te combineren en dat de werknemers zeggenschap krijgen over werktijden en ATV-dagen. Bovendien zit er uiteindelijk niet zo heel veel verschil tussen het eerste en het huidige voorstel," aldus Anne Pols, voorlichter van FNV Bouw, in een reactie. De CAO-onderhandelingen beginnen volgende week dinsdag, op 5 december.

(FNV Bouw, 29-11-2000)
 
CNV: looneis van 6 procent in 2001
De Hout- en Bouwbond gaat de komende cao-onderhandelingen voor onder meer de parketsector in met een looneis van 6 procent. Deze looneis bestaat uit drie delen: de automatische prijscompensatie (volgend jaar naar verwachting 2,25 procent), met daar bovenop een structurele loonsverhoging van 1,75 procent en een welvaartstoeslag van 2 procent. De Hout- en Bouwbond CNV zal tijdens de cao-onderhandelingen tevens een brandstofvergoeding introduceren. Deze brandstofvergoeding moet regelmatig aan de benzineprijs worden aangepast. Daarnaast zal de bond voorstellen om het werkgeversdeel van de ziektekostenpremie te verhogen naar 75 procent.

(CNV Hout- en Bouwbond, 27-11-2000)
 
Parketproductie neemt verder toe
Het personeelstekort in de timmer- en parketindustrie is minder nijpend geworden, zo bericht de CBS in de zo pas gepubliceerde Industrie Monitor van november. Kampte aan het begin van de zomer nog een op drie bedrijven met een productiebelemmerend werknemerstekort, afgelopen september rapporteren nog maar een op vijf ondernemingen dit probleem. De bedrijvigheid in de sector zal naar verwachting van de producenten in het vierde kwartaal verder toenemen.

(CBS, 24-11-2000)
 
Kamerlid Vos met houtwet naar Brussel
Het ziet er naar uit dat de zogenoemde 'houtwet Vos', over de verplichte labelling van hout en houtproducten, voorlopig nog niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De VVD had al eerder in de Tweede Kamer tegengestemd en afgelopen week hebben de fracties van CDA en ook PvdA in de senaatscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een aantal kritische vragen gesteld aan kamerlid Vos. De commissie zal er tevens op aandringen dat zij een gesprek gaat voeren met de Europese Commissie in Brussel. Brussel heeft zich, zoals elders op deze nieuwspagina is bericht, negatief uitgelaten over het 'voorstel van wet' van Vos, omdat hij handelsbelemmerend zou zijn. "Er is nu een zeker spanningsveld ontstaan," analyseert Nico Leek, secretaris van het Platform Hout. "De betrokken ministeries lijken het wel een aardig voorstel te vinden en het kabinet dus ook. De maatschappij, die natuurlijk niet echt zicht heeft op alle mogelijke bezwaren die kunnen kleven aan dergelijke regelgeving, is er waarschijnlijk ook wel voor, niet in het minst vanuit milieu-overwegingen. Maar als Brussel nu een zwaar negatief advies zou uitbrengen, dan zal Den Haag zich wel even achter de oren krabben en zich moeten beraden op dat advies." Naar alle waarschijnlijkheid zal Vos nog vóór de Kerst op gesprek gaan in het Brusselse. De senaatscommisissie zal haar daar vervolgens over willen uithoren. Een plenaire behandeling van het wetsvoostel is dus zeker een aantal maanden opgeschoven.

(Eerste Kamer/Platform Hout, 24-11-2000)
 
CAO parket: FNV Bouw wil eindejaarsuitkering
FNV Bouw stelt de leden in de parket voor om dit jaar 4 procent loonsverhoging te vragen. Daarnaast wil de bond dat er in de CAO Parket een begin wordt gemaakt met een eindejaarsuitkering in bedrijven die geen winstdeling kennen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vindt de FNV het ook redelijk om loonschaal 1 op te hogen. Onderhandelaar Ans Key wil in de parketsector ook een start maken met een pre-pensioen: "De sector kent geen vut, dus het is de hoogste tijd om aan deze vorm van vroegpensioen te werken," zo stelt zij in de Meubel & Houtkrant van deze maand. Werknemers zouden met de opbouw op 1 januari 2002 moeten beginnen. Andere wensen van de bond zijn een verbetering van de financiële regeling rond kinderopvang, betaald in plaats van onbetaald ouderschapsverlof, het verdwijnen van de wachtdag bij ziekte, loopbaanbegeleiding en met name ook reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

(FNV Bouw, 23-11-2000)
 
DIC wil kwaliteitsverbetering
Het Documentatie en Informatie Centrum Parket (DIC) te Nieuwegein bekijkt de mogelijkheden om uit te groeien tot een platform voor kwaliteitsverbetering. Om tot concrete voorstellen te komen werd onlangs een commissie in het leven geroepen waaraan de volgende bedrijven deelnemen: Unipro, Overmat, Lecol, Albers Parketgroothandel, Uipkes en Gildevaart. Binnen dit overlegorgaan wordt onder meer onderzocht of het DIC dienst zou kunnen doen als wervende en certificerende instelling voor leggers. Daarnaast zou het DIC de reclame voor parket in het algemeen kunnnen verzorgen. Om tot het beoogde platform te komen zijn twee besluiten genomen. Ten eerste worden de deelnemers van het DIC geënquêteerd over de wenselijkheid van een dergelijke uitbreiding van het takenpakket van het DIC. Daarnaast is een volgende branchebrede vergadering gepland waarbij ook CBW, VPL, Alliance, Parketmeesters en ParketGroep Nederland zijn uitgenodigd. Prangende vraag blijft of het DIC zich hiermee niet op het terrein begeeft van de betreffende brancheverenigingen (CBW/VPL). Initiatiefnemer Ad van Mierlo spreekt dit tegen: "Individueel wil men wel het een en ander aan kwaliteitsverbetering doen, maar men heeft het gewoon te druk. Het DIC is een brancheoverkoepelend verzamelpunt waar dit soort zaken aan de orde komen. Ze zijn te belangrijk om links te laten liggen en niets te ondernemen. Maar het is pertinent niet de bedoeling op de stoel van de respectievelijke brancheverenigingen te gaan zitten. Wel blijkt dat deze verenigingen er tot nu toe geen prioriteit aan hebben gegeven om het een en ander aan bovengenoemde zaken als certificering te doen. Ik heb er geen enkel probleem mee als de brancheverenigingen het voorgestelde initiatief naar zich toe trekken. We moeten binnen de branche goed beseffen dat er na deze voorspoedige tijden ook een mindere periode zal aanbreken. Daar kunnen we beter goed op voorbereid zijn." .

(DIC, 21-11-2000; n.b. zie ook Meeting Point op deze site)
 
Tönjann weg bij Pergo
Op 1 december aanstaande beëindigt Hans Tönjann zijn werkzaamheden als directeur Benelux bij Pergo. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van reorganisatie. Tönjann: "Dit was nodig door de margedruk van de goedkopere producten enerzijds en het niet op tijd inspelen op de technische veranderingen van het product anderzijds. Door de daarop volgende verhuizing naar Antwerpen hebben wij helaas noodgedwongen afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde medewerkers. Deze maatregel was noodzakelijk voor de continuïteit op de lange termijn. Nu deze reorganisatie een feit is, heb ik besloten mijn carrière elders voort te zetten. Zes jaar heb ik met veel plezier voor Pergo gewerkt. Met name de eerste jaren werden gekenmerkt door een combinatie van hard werken, veel plezier en goede resultaten. Met veel plezier denk ik terug aan spectaculaire dealer bijeenkomsten en bijvoorbeeld de reis die wij met veel dealers naar Bonaire maakten." Is de Benelux voor laminaat niet een bijzonder moeilijke markt gebleken? "Dat is niet helemaal juist. De Benelux is de snelst innoverende markt met veel uitdagingen en daardoor een zeer interessante regio om in te opereren." Hans Becu zal vanaf december de leiding van Tönjann overnemen. "Ik weet zeker dat de belangen bij Hans Becu, die naast de Belgische inmiddels ook zeer vertrouwd is met de Nederlandse markt, in goede handen zijn. Met de nieuwe samenwerkingsverbanden en de nieuwe producten voor 2001 zijn alle ingrediënten aanwezig voor succes." .

(Pergo, 17-11-2000)
 
Doorbraak Europese standaardisatie parket
Afgelopen september is een belangrijke doorbraak verwezenlijkt op het terrein van de standaardisatie van parket en houten vloeren in Europa, zo meldt de FEP in een recent persbericht. Een werkgroep van de CEN (Europese Commissie voor Standaardisatie) heeft groen licht gegeven aan een zestal concepten van Europese normen voor parketvloeren, die als volgt staan gerubriceerd:
 
VS/Azie: laminaatmarkt van de toekomst

Uit een recente inventarisatie van de EPLF blijkt dat deze vereniging van toonaangevende Europese laminaatfabrikanten vorig jaar wereldwijd over een marktaandeel beschikte van ruim 59 procent, oftewel 132 miljoen vierkante meter laminaat. In Europa is de marktpositie van de EPLF traditioneel het sterkst. De vereniging heeft hier een marktaandeel van ruim 77 procent (103 miljoen vierkante meter). In Europa staan dan ook de belangrijkste laminaatfabrieken van de leden. Op dit moment lopen Noord-Amerika en Azië/Pacific achter op deze cijfers. In Noord-Amerika werd vorig jaar 39 miljoen vierkante meter verhandeld (aandeel EPLF: 44 procent) en in Azië/Pacific 46 miljoen vierkante meter (aandeel EPLF: 19 procent). Noord-Amerika en Azië/Pacific beschikken echter over een enorm groeipotentieel. Niet voor niets zijn enkele EPLF-leden druk bezig met het bouwen van lokale fabrieken. De EPLF verwacht voor deze regio's een groei met dubbele cijfers, voor zowel de markt als voor de EPLF-leden..

(EPLF, 13-11-2000)

 
Recordaantal bezoekers vakbeurs Hout
De vakbeurs HOUT 2000, die van 31 oktober t/m 4 november in Ahoy' Rotterdam werd gehouden is een groot succes geworden, aldus de beursorganisatie. Ondanks het slechte weer tijdens de eerste drie dagen en de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen, kwam het recordaantal van 32.696 bezoekers naar deze 20e vakbeurs, die daarmee de grootste en meest belangrijkste in zijn soort is in de Benelux. Dit aantal betekent een plus van 6 procent ten opzichte van de vorige Hout-beurs die in 1998 plaatsvond. Niet alleen de kwantiteit van het bezoek was bijzonder hoog, maar ook de kwaliteit stemde de exposanten meer dan tevreden. Alhoewel er nog geen gedetailleerde bezoekersanalyse beschikbaar is kan uit de reacties van de exposanten worden opgemaakt, dat er ook opvallend veel bezoekers van over de grenzen kwamen, met name uit België en Duitsland. Maar ook Engelsen, Fransen, Italianen en zelfs Afrikanen werden gesignaleerd op de beursvloer. De volgende vakbeurs Hout zal in 2002, in ongeveer dezelfde periode, wederom in Ahoy' Rotterdam worden gehouden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met RTB Beurzen, tel. (010) 242 53 10 .

(RTB, 9-11-2000)
 
Europese parketmarkt: blijvende groei
Ontwikkelingen op de Europese parketmarkt in het lopende jaar 2000 lijken erop te wijzen dat zowel vraag als aanbod nog steeds toenemen. Het aandeel van parket op de vloerenmarkt groeit dus nog altijd, zo meldt de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) in zijn jongste persbericht. Een negatieve ontwikkeling is echter dat fabrikanten die hun grondstoffen van niet-Eurolanden betrekken een onverwachte druk op hun resultaten ondervinden. Noord-Amerikaans hout voor de toplaag is bijvoorbeeld behoorlijk prijzig geworden. Daarnaast zijn de loonkosten over de hele linie aan het stijgen. De FEP wijst erop dat de huidige marktsituatie weinig ruimte biedt om deze effecten weer recht te trekken. Anderzijds zouden de Europese producenten van de situatie gebruik kunnen maken door grotere hoeveelheden van hun product uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie.

(FEP, 7-11-2000)
 
Prins prefereert plavuizen
De gevaren van het water worden ernstig onderschat en het besef dat er dingen mis kunnen lopen is ten onrechte verdwenen bij een hoop Nederlanders, aldus sprak een bezorgde kroonprins Willem-Alexander vorige week op het congres van het Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundige Genootschap. Als er per se gebouwd moet worden in laaggelegen, risicovolle gebieden, dan moet dat uiterst weloverwogen gebeuren. "We kennen de beelden van ondergelopen en opgekrulde parketvloeren. Hadden de bewoners niet beter voor plavuizen kunnen kiezen? Had het trapgat niet zo ontworpen moeten zijn dat ze de meubels snel naar boven hadden kunnen brengen," zo vroeg de nationale waterbeheerder zich af.

(Parketplein, 7-11-2000
 
Vloer 2000: weinig interesse parketbranche
Een groot aantal klachten bij parketvloeren kan worden teruggevoerd op problemen met de ondervloer. Het was voor de parketteur dan ook een uitgelezen kans om op de vakbeurs Vloer 2000 met producenten van de diverse ondervloersystemen in discussie te gaan. De beurs, die van 2 tot en met 4 november in het Euretco Expo Center in Houten werd gehouden, toonde een keur aan dekvloeren, gietdekvloeren, bedrijfsvloeren, natuursteenvloeren, terazzovloeren en coatings. Waarom was er (wederom) zo weinig belangstelling vanuit de parketsector? Gaat het te goed, hebben we het te druk of calculeren we eventuele klachten al op voorhand in bij onze omzet? "Er is te weinig ruchtbaarheid aan deze beurs gegeven," meende Ruud Stam van lijmfabrikant Schönox. "Terwijl het toch van belang is dat een parketteur op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen bij de ondervloeren. Straks missen ze iets en komen ze later op de werkvloer een nieuwe ondervloer tegen waar ze niet mee om kunnen gaan. Een ondervloer wordt nog teveel als een vreemd kindje gezien, terwijl toch vaak daar de eventuele problemen beginnen. De branche van de bovenvloer praat te weinig met die van de ondervloer, en omgekeerd." Er was op Vloer 2000 genoeg te zien. Verrassende deelnemer was Overmat Industries uit Waspik. "Onze machines zijn niet alleen geschikt voor hout, maar ook voor de ondervloer zeer bruikbaar. Denk daarbij aan het opruwen en egaliseren," aldus een woordvoerder van Overmat. Voor elk vloerprobleem hebben we een oplossing in huis." Hoewel de beurs rustig oogde werd de kwaliteit van het bezoek door de diverse exposanten hoogstaand genoemd..

(Parketplein, 6-11-2000)
 
<< Begin < Vorige 201 202 203 204 205 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

ff-139ffi-107

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons maart nummer van Floor Forum: 

  • Nabeschouwing Budma (Polen)
  • Dossier Kleuren van houten vloeren
  • Dossier Traprenovatie met laminaat
  • Dossier Producenten van kopshouten vloeren
  • Dossier De grote voordelen van ‘het nieuwe schuren’
  • Dossier Producten voor verouderde look op houten vloer

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com