forinn-2018

moduleo

Forbo health 2394 mFLOR

headlam247-a

nieuws
VNTF: ‘2001 was goed jaar’

vntf“In cijfers uitgedrukt was 2001 een goed jaar voor de Nederlandse tapijtfabrikanten,” zo meldt het zojuist verschenen Jaarverslag van de Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF). Daarmee heeft de sinds 1995 voortdurende groei van de Nederlandse tapijtindustrie zich ook in 2001 gehandhaafd. Geschat wordt dat de productie met 5 procent in volume is gestegen en met 3 procent in waarde. Hiermee komt de Nederlandse tapijtproductie uit op 152 miljoen vierkante meter met een waarde van circa 850 miljoen euro. De VNTF constateert dat de stijging bij de volumeproducenten groter was dan bij de producenten voor het midden en hogere marktsegment. De opgaande lijn is afgezwakt in de eerste maanden van dit jaar, hetgeen de vereniging toeschrijft aan factoren als de invoering van de euro, het afgenomen consumentenvertrouwen en vooral de nasleep van ‘11 september’ in de USA.

Gelet op de resultaten van het eerste kwartaal, waagt de VNTF zich niet aan een voorspelling voor het lopende jaar. De consumentenmarkt vertoont vanaf 1998 een stabiel, dan wel licht dalend (zoals in 2001) verloop. Vorig jaar kwam het aandeel tapijt uit op 42 procent van de totale vloerbedekking. De projectenmarkt, goed voor een derde deel van de vraag, heeft zich in 2001 positief ontwikkeld. Nederland heeft in 2001 wereldwijd de nummer drie positie ingenomen als tapijtproductieland, na de USA en België. Als exportland van tapijt staat Nederland al jaren op de tweede plaats, de exportquote kwam in 2001 uit op 85 procent. Voor nu en de nabije toekomst staan onder meer een goede milieuperformance (tapijtrecycling), kennismanagement (praktijkgericht opleiden) en de trend van concentratie en internationalisatie hoog op de agenda.

(VNTF/Vloerenplein, 19-06-2002)

VloerenVisie 2002

Op 6 juni organiseerde Stichting Bouwresearch (SBR) in Tilburg ‘VloerenVisie 2002’, een seminar over (afwerk)vloeren. Aanleiding is volgens SBR de noodzaak om het contact tussen ontwerpers, bouwers en beheerders van (afwerk)vloeren te verbeteren. De opkomst, meer dan 100 deelnemers, was voor de organisator reden om te spreken van een succes. Spreker J. Ridderhof van USP Marketing Consultancy wees er onder meer op dat bij het keuzeproces van het soort afwerkvloer in bijna de helft van de projecten de architect de bepalende marktpartij is. Prijs is bij hen het belangrijkste keuzecriterium voor het type afwerkvloer. Tapijt wordt door 72 procent wel eens voorgeschreven op grond van kwaliteit, uitstraling en akoestische eigenschappen. De keuze voor parket wordt gemaakt op basis van uitstraling en esthetica, maar wordt niet zo vaak voorgeschreven, namelijk door 39 procent van de architecten. W. van Hees van Object Carpet Nederland, fabrikant van tapijt, steenvloeren en parket, die onderling compatible zijn, stelde dat voor een goed vloerontwerp het belangrijk is om als leverancier in een zo vroeg mogelijk stadium van een project contact te leggen met de architect en de eindgebruiker. Tijdens de workshops werd onder andere gesproken over de vraag hoe men de samenwerking tussen de verschillende marktpartijen kan verbeteren voor een beter eindproduct. In dat kader signaleerde H. Burger, Federatie van Afbouwbedrijfschappen, het probleem dat de kennis voor het tot stand brengen van het vloersysteem als geheel versnipperd is geraakt.

(SBR/Vloerenplein, 17-06-2002)

Omzetverlies Vorwerk-tapijt

Hoewel de balans van Vorwerk er in 2001 positief uitzag bij de overige activiteiten, heeft de tapijtdivisie van het concern vorig jaar te maken gehad met een omzetverlies van 10,5 procent. De omzet liep terug van 89,9 miljoen euro in 2000 naar 80,5 miljoen euro vorig jaar. Vorwerk wijt de terugval aan de slechte marktsituatie bij woninginrichtingszaken en de tegenvallende koopbereidheid bij de klanten. Het verlies werd echter door de andere activiteiten van het concern ruimschoots opgevangen. Dochteronderneming HECTAS, die zich bezig houdt met onroerend goed dienstverlening met als zwaartepunt het reinigen van gebouwen, groeide in 2001 met maar liefst 32 procent. Wereldwijd bedroeg de omzet van Vorwerk ruim 1,5 miljard euro. Vorwerk verwacht in 2002 een omzet van 1,6 miljard te kunnen realiseren.

(Vloerenplein/Vorwerk, 14-06-2002)

Europarket Euregionaal

De Belgische vakbeurs voor laminaat, parket, kurk en toebehoren Europarket krijgt een internationaal karakter. De vakbeurs die gepland stond voor september 2003 wordt verschoven naar maart 2004. Er is voor een wisselende beurslocatie gekozen: editie 2004 gaat door in Kortrijk Xpo in België en biedt perspectieven naar Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en editie 2006 zal in het MECC in Maastricht worden gehouden, waardoor dan weer ruime mogelijkheden gecreëerd worden naar de Duitse markt. De beursorganisator van Europarket is tot de nieuwe beursopzet gekomen na “uitgebreide consultatie van de firma’s via enquêtes én doorgedreven onderhandelingen met exposantenvertegenwoordigers en brancheverenigingen uit België en Nederland.” Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit beide landen zal de organisator begeleiden in de aanloop naar de beurs, en er zorg voor dragen dat de manifestatie in het beste belang van de branche wordt uitgebouwd. Kortrijk Xpo tot slot: “Doelstelling van de eenheidsbeurs is zeer duidelijk om vanuit de Beneluxmarkt dé gespecialiseerde manifestatie te worden voor een uitgebreide Euregio: Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland en Rijnland-Westfalen in Duitsland.”

(Vloerenplein, 14-06-2002)

Tekort aan wol

Een tekort aan wol speelt de Nepalese tapijtindustrie parten. De situatie is zo ernstig dat de Nepalese vereniging van tapijtexporteurs (NCEA) de regering met klem heeft gevraagd licenties uit te geven die de import van wol mogelijk moeten maken. Slechts weinigen kunnen in Nepal wol importeren, de belangrijkste grondstof van de Nepalese tapijtindustrie. De laatste maanden zijn de prijzen van wol met maar liefst 30 procent gestegen. Volgens de NCEA vraagt het “kunstmatig tekort aan wol om krachtige maatregelen.” Een daarvan zou zijn het toestaan van directe import van wol door de Nepalese tapijtindustrie. “Met dit soort maatregelen zal de zwarte markt dan gemakkelijk worden gestopt,” aldus de NCEA. De tapijthandel beslaat bijna 60 procent van Nepals totale export. Duitsland is in volume de grootste afnemer van de Nepalese tapijten, gevolgd door de Verenigde Staten, Zwitserland, België, Oostenrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

(Vloerenplein/Xinhua, 12-06-2002)

Carpetland naar Carpetright?

De retailholding Mitiska overweegt een partnership voor zijn dochter Carpetland. Dat heeft L. Geuten, directeur van Mitiska, verklaard op de aandeelhoudersvergadering. Volgens dagblad De Financieel-Economische Tijd gaat het om het Engelse Carpetright, dat genoemd wordt als kandidaat-partner dan wel koper. Carpetright is met bijna 340 verkooppunten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland de grootste en wellicht ook meest rendabele tapijtketen in Europa. Over het boekjaar 2000-2001 werd een omzet gedraaid van 322 miljoen pond en een nettowinst behaald van 10 procent daarvan. Over de eerste twee kwartalen van het lopende jaar boekte de groep een omzetstijging van bijna 9 procent. De omzet van de Carpetland-groep viel in 2001 terug van ruim 190 naar bijna 186 miljoen euro.

Volgens De Tijd was de winst die de winkels in de Benelux wisten te behalen onvoldoende om de verliezen van de filialen in Frankrijk en Zwitserland te compenseren en resulteerde een bedrijfsverlies van 2,8 miljoen euro. Tegenover de krant bevestigt Geuten dat er gesprekken lopen, maar wil hij niet zeggen met wie of hoe ver de gesprekken gevorderd zijn. Volgens geruchten zou Carpetright inmiddels een bod hebben uitgebracht op Carpetland Benelux en zou de deal mogelijk deze maand nog worden rondgemaakt. Overigens is de Duitse tapijtgroep Frick, waarvan Mitiska middels de tussenholding Interiors for Europe voor de helft eigenaar is, vorige week maandag failliet verklaard. Medio maart vroeg de verlieslijdende keten uitstel van betaling aan. (Zie ook nieuws van 18 maart). Mitiska had dit verlies al ingecalculeerd.

(Vloerenplein/De Financieel-Economische Tijd, 10-06-2002)

Unipro-symposium goed bezocht

unipro foto2De presentatoren van de diverse workshops en lezingen met uiterst links en derde van links de heren Maarten jan Leppink en Hans Jaap Feenstra van organisator Unipro.Het afgelopen maandag gehouden symposium van Unipro, leverancier van kleefstoffen en kunstharsvloeren, kon rekenen op een grote belangstelling. Het symposium richtte zich op ondernemers, directeuren, projectleiders van woning- en projectinrichters, vloerenbedrijven en groothandels. Het symposium van Unipro werd alweer voor de elfde maal georganiseerd en had ditmaal als thema ‘Netwerken als overlevingsstrategie’. De deelnemers werden in korte tijd op een praktische en goed toegankelijke wijze via lezingen en workshops geïnformeerd over de mogelijkheden die internet biedt voor ondernemers in het MKB. Zo presenteerde de Rabobank haar dienstverlening op het gebied van internet. Bits & Brains demonstreerde zijn ‘WoonTotaal-software’ waarmee onder meer op snelle wijze bij projecten de benodigde materialen kunnen worden berekend en offertes, facturen, werkplannen en bestellingen kunnen worden gemaakt. MotionContainer informeerde de aanwezigen over de waarde en mogelijkheden van e-mail. Uit de diverse reacties mag worden opgemaakt dat binnen het MKB internet als een serieus medium wordt gezien waarmee in de komende jaren de nodige voordelen vallen te behalen.

(Vloerenplein, 07-06-2002)

Expansie bij Pergo

De Zweedse laminaatfabrikant Pergo heeft in de Verenigde Staten officieel een nieuw distributiecentrum geopend. Het centrum beslaat zo’n 17.000 vierkante meter. Pergo hoopt hiermee de effiency ten aanzien van voorraadbeheersing en distributie aanzienlijk te verbeteren. Bijkomend voordeel is dat Pergo hiermee ook de transportkosten in de Verenigde Staten terugbrengt, want het nieuwe distributiecentrum ligt nabij de bestaande productiefaciliteit. Het nieuwe distributiecentrum wordt 10 juni aanstaande volledig operationeel. De uitbreiding sluit goed aan op Pergo’s positieve ontwikkelingen van de laatste maanden. Nieuwe producten worden goed ontvangen en het bedrijf kon onlangs gunstige cijfers presenteren over het eerste kwartaal van 2002. In deze periode is de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 6 procent gestegen.

(Vloerenplein/Floorbiz, 05-06-2002)

Tapijt uit allergie-strafbankje

In het Schotse Edinburgh werd vandaag een conferentie gehouden bij de Royal Society over de dramatische stijging van het aantal gevallen van astma en allergieën bij de Britten. Deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa, de Verenigde Staten en Australië lieten hun licht schijnen over de materie. Dit op uitnodiging van The Carpet Foundation (de ‘Britse VNTF’) die een dalende afzet van tapijt waarneemt als gevolg van de astma-perikelen. De Carpet Foundation wilde een poging wagen om “de wijdverspreide mythe te weerleggen dat de hoofdoorzaak van astma is gelegen in tapijtvloeren.” Michael Hardiman van de fabrikantenorganisatie herhaalde de boodschap dat tapijt geen bijzonder groot reservoir is voor allergie veroorzakende stofmijten en dat goed stofzuigen problemen kan voorkomen. Hij haalde ook de uitkomsten van de inmiddels bekende Zweedse studie aan waaruit blijkt dat tussen 1975 en 1990 het aantal gevallen van allergieën met 300 procent steeg bij een flink dalende markt voor zachte vloerbedekking.

Geen van de deskundigen wijst intussen met een beschuldigende vinger naar tapijt. Een Schotse professor verklaart de toename van astma uit de afnemende consumptie van vers fruit en groente en uit wellicht een toenemend gebruik van zout en vetzuren. Anderen leggen een verband met kakkerlakken, roken of zelfs zoiets als “westerse stedelijke leefomgevingen”. Een tegengeluid in eigen land, met breed bereik onder consumenten, kwam vorige week van Jos Wesselink (directeur VNTF) in het Algemeen Dagblad: “Europees onderzoek onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven toont aan dat het verhaal (vermeende schadelijke stoffen in tapijt, red.) op niets is gebaseerd. Het maakt voor het binnenmilieu niet uit wat je op de vloer legt. Als je hem maar goed schoon houdt en voldoende ventileert.”

(Vloerenplein/AD/UTV, 04-06-2002)

ProKant failliet

De franchiseorganisatie ProKant is failliet. Dat meldt het vakmedium Franzine+ in een nieuwsbericht van gisteren. ProKant houdt zich bezig met de totaalinrichting van kantoren, inclusief vloerbedekking, verlichting, meubilair, etc. De franchisenemers van de vestigingen in Purmerend, Gemert, Amersfoort en Enschede gaan door als inkoopcombinatie. Voormalig directeur Dick Gaasbeek in Franzine+: “Het gaat in feite om een schuld van een paar ton. Maar we hadden geen vlees op onze botten. Toen onze financier plotseling van de ene op de andere dag de geldkraan dichtdraaide, werd het moeilijk. (...) Ik heb echt geloofd in dit concept. Natuurlijk merkten wij ook dat het economisch wat minder liep in Nederland. Het heeft niet zo mogen zijn.”

(Vloerenplein/Franzine+, 31-05-2002)

Witex USA samen met Laura Ashley

Uit de Verenigde Staten komt het bericht dat Witex USA de exclusieve producent wordt van het binnenkort op de Noord-Amerikaanse markt te brengen vloerenconcept van Laura Ashley. Dat omvat laminaat, parket en steenvloeren. De vloerenlijn wordt deze zomer onafhankelijk van het Witex-merk aan de detailhandel aangeboden. Laura Ashley brengt designkennis in, Witex levert technische kennis, bijvoorbeeld op het vlak van lijmvrije installatie en geluiddemping. Stephen Newman, bestuursvoorzitter van Witex USA, in vakblad Floor Focus: “Dit betekent een mijlpaal voor onze industrie want het biedt een ongekende mogelijkheid om per direct een herkenbaar vloerenmerk in de harde sector te ontwikkelen.”

(Vloerenplein/Floor Focus, 31-05-2002)

Nieuwe woonbeurs: Wonen 2003

Van woensdag 12 t/m zondag 16 maart 2003 vindt in de Jaarbeurs Utrecht een nieuwe woonbeurs plaats: Wonen 2003. De beurs is een gezamenlijk initiatief van Sanoma Uitgevers, Jaarbeurs en HPR Organisatie. “In het voorjaar is ruimte ontstaan voor een nieuw, kwalitatief sterk interieurevenement voor de in wonen geïnteresseerde consument,” aldus HPR Organisatie in een persbericht. Het deelnemersveld wordt gevormd door ongeveer 150 kwaliteitsbedrijven: merken, ontwerpers, winkels en fabrikanten uit met name, maar niet uitsluitend, het moderne segment. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend trendpresentaties, een adviesplein en bekende Nederlanders uit de interieurwereld. Het is de bedoeling dat op Wonen 2003 het complete aanbod voor de inrichting van woning (en tuin) wordt getoond, inclusief vloeren. Sanoma’s woonbladen (VT Wonen, Home and Garden, Ariadne at Home en 101 Woonideeeën) gaan een centrale rol in de communicatie spelen. De organisatie mikt op 30 duizend bezoekers.

(HPR/Vloerenplein, 29-05-2002)

Nieuwe sales promotor BestBase

BestBase heeft per 1 mei zijn team uitgebreid met sales promotor Ronald Dijkslag. Dijkslag heeft volgens de Wijchense leverancier van lichtgewicht ondertapijt en emissie-arme lijmen jarenlange praktische en adviserende ervaring in de woonbranche. BestBase zegt ernaar te streven om middels voorlichting een bijdrage te leveren aan het preventief beleid ten opzichte van arbeidsrisico’s.

(BestBase, 29-05-2002)

‘De Koninklijke’ speelt op Desso

De beste voetbalploeg van Europa, het Spaanse Real Madrid, gaat volgend seizoen spelen op een GrassMaster-veld van Desso DLW Systems uit Oss. Komende maandag 3 juni moet Desso beginnen met de aanleg, die alles bij elkaar zo’n miljoen euro moet gaan kosten en twee maanden werk vergt. GrassMaster is een door Desso gepatenteerd natuurgras dat voor drie procent uit kunstgraspollen bestaat die een paar decimeter diep tussen het echte gras worden gestoken. Een dergelijk veld gaat bijna vier keer zo lang mee als een gewoon grasveld. Desso is ook actief met 100 procent kunstgras dat wordt gemaakt van zes tot zeven centimeter lange vezels van polypropyleen. Met de divisie sportvelden realiseerde Desso vorig jaar een omzet van 51,8 miljoen euro (2000: 51,4 miljoen). De totale omzet van Desso bedroeg 302,5 miljoen euro (2000: 306,1 miljoen), met een bedrijfsresultaat van 9,9 miljoen euro. Desso wordt als marktleider in Nederland op kunstgrasgebied uitgedaagd door Edel Grass, onderdeel van Edel International te Genemuiden. Edel Grass is onder meer ingeschakeld door Ajax om alternatieven te ontwikkelen voor de kwakkelende grasmat in de Arena. Aan NRC Handelsblad meldde directeur B. van den Berg onlangs optimistisch te zijn over de nabije toekomst. Hij verwacht dat zijn omzet in 2010 meer dan verdubbeld zal zijn tot ongeveer 45 miljoen euro, tegen 20 miljoen euro nu.

(NRC/BN/Vloerenplein, 27-05-2002)

Tarkett-Sommer: hoger resultaat

Tegen de achtergrond van een zwakke economie in Noord-Amerika en Europa (vooral Duitsland) heeft Tarkett-Sommer in het voorbije eerste kwartaal een omzet gedraaid van 346,4 miljoen euro, een afname van 3,8 procent ten opzichte van de 360 miljoen euro uit 2001. Dit meldt het bedrijf in een persbericht van afgelopen woensdag. De omzet in West-Europa daalde met 7,7 procent. In Noord-Amerika (+0,4 procent) en met name Oost-Europa (+13,7 procent) boekte de onderneming meer omzet. De omzet van de elastische vloeren liep terug met 7,3 procent, bij de houten vloeren was de terugloop met 1 procent beperkter. Bij de laminaatvloeren (waarin Tarkett-Sommer samenwerkt met Egger) werd een mooie plus van 15 procent neergeschreven. De onderneming bereikte een EBITA (operationeel resultaat) van 22,8 miljoen euro in het eerste kwartaal (-7,3 procent). De negatieve volumeontwikkeling in de omzetten werd in belangrijke mate verzacht door teruggelopen (indirecte) kosten. Het netto resultaat van Tarkett-Sommer bedroeg 6,5 miljoen euro, een toename van 6,6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

(Tarkett-Sommer/Vloerenplein, 24-05-2002)

INhabit als businesslounge

In een persbericht van gisteren kondigen Texpro en de inkoopcombinaties Euretco en Intres (alsnog) de komst aan van INhabit, de businesslounge van De Woonbeurs Amsterdam. Eerdere berichten in de vakpers dat INhabit niet door zou gaan berusten volgens Texpro-secretaris Edvard Daamen op het gegeven dat de bouw van een speciaal paviljoen werd afgeblazen. De kosten die daarmee verbonden waren, zouden te hoog zijn uitgevallen. Als alternatief komt er nu dus een lounge-achtig gebeuren. Voor de totstandkoming ervan is een partnerschap aangegaan met Euretco en Intres. De eerste editie van INhabit zal plaatsvinden gelijktijdig met De Woonbeurs Amsterdam die van 1 t/m 6 oktober in de RAI staat gepland. Volgens Texpro is dit nieuwe vakevenement hét alternatief voor de jaren dat er geen INterdecor wordt gehouden. INhabit wordt neergezet als een ruim opgezette businesslounge waar de vakbezoeker zakelijke contacten kan leggen, up to date branche-informatie van de INhabit deelnemers kan verkrijgen en zich kan voorbereiden op de rondgang over de Woonbeurs alwaar zo’n 100.000 bezoekers worden verwacht. De lounge wordt ingericht met de nieuwste woontextiel-producten van de participanten.

(Texpro/Vloerenplein, 22-05-2002)

Belgen klagen over tapijtmarkt

Bij de zuiderburen noopt de situatie op de tapijtmarkt af en toe tot het doen van enkele pittige uitspraken. In dagblad De Standaard van afgelopen vrijdag spreekt ‘tapijtman’ Mark Vervaeke van de textielfederatie Febeltex de verwachting uit dat het jaar 2002 slechter wordt voor de Belgische tapijtindustrie dan het jaar 2001. “De grondstoffenprijzen stijgen en door de concurrentiële druk is het erg moeilijk om die prijsstijgingen door te berekenen. Een prijsverhoging van zes procent is noodzakelijk.” Volgens Piere Lano van de gelijknamige tapijtgroep ligt de pijn vooral buiten de twee sterke tapijtclusters in West-Europa, de Vlaamse en de Nederlandse.

Bedrijven die in moeilijkheden kunnen geraken moeten volgens de topman dan ook allereerst buiten de ‘lage landen’ gezocht worden. Lano zegt tegen De Standaard dat het eerste kwartaal bijzonder slecht was, voor alle segmenten en niet in het minst ook wat de afzet op de ingezakte Duitse markt betreft. Niettemin voorziet ook Lano dat er een herstel mogelijk is in de tweede helft van dit jaar. Vervaeke zou het verstandig vinden als Belgische bedrijven de handen ineen gaan slaan. Piere Lano ziet dat laatste nog niet zo snel gebeuren. “Niemand verdient geld, er is geen terugverdieneffect. Bovendien zouden zeer veel fusies nodig zijn om tot een betekenisvolle concentratie te komen.” Vervaeke schat dat de capaciteit van de tapijtindustrie in zijn land vorig jaar met vijf procent is teruggebracht. “Onvoldoende, maar de symboliek mag er zijn voor een sector die steeds op extra volume was gericht.” Beaulieu Wielsbeke zou volgens de krant inmiddels gaan investeren in een vinylfabriek.

(Vloerenplein/Standaard, 21-05-2002)

Ulrich Windmöller weg bij Witex

Ulrich Windmöller, de oprichter van Witex (Augustdorf, Duitsland) stapt om persoonlijke redenen op als bestuursvoorzitter bij zijn bedrijf. Dat werd van de week bekend gemaakt. De onderneming werd in 1978 opgericht. Onder leiding van Ulrich Windmöller, tevens voorzitter van de EPLF (Europese producenten van laminaatvloeren), maakte de (laminaat)vloerenaanbieder een flinke expansie mee. Vorig jaar bedroeg de omzet 230 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel als in 1999.

(Vloerenplein/DRW-Verlag, 17-05-2002)

Onderzoek haalbaarheid recycling

De vorig jaar opgerichte stichting Carpet Recycling Nederland heeft projectdirecteur ing. Wil Dubbeldam aangetrokken om onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van tapijtrecycling in Nederland. Dubbeldam (35) is na zijn afstuderen aan de HTS (chemische technologie en industrial sales) bij diverse organisaties werkzaam geweest. Jos Wesselink, directeur van de Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten VNTF, meldde eerder op Vloerenplein (in Nieuws van 29 oktober jl.) dat de benoeming van de projectdirecteur past in de gestructureerde aanpak van de problematiek.

Het haalbaarheidsonderzoek gaat zich met name richten op de logistieke kant van het verhaal. Wesselink destijds: “Nu gebeurt weliswaar al het nodige op dit gebied door allerlei partijen en bedrijven. Wat ons echter voor ogen staat is om industriebeleid, zonder winstoogmerk, te koppelen aan overheidsbeleid en te zorgen voor een landelijke dekking.” Op jaarbasis komt in West-Europa meer dan 1,5 miljoen ton afgedankt tapijt beschikbaar.

(VNTF/Vloerenplein, 15-05-2002)

Heet tapijt in opmars

Uit Japan komt het opvallende bericht dat electronicagigant Matsushita gaat voldoen aan de groeiende vraag van Chinezen naar electrische tapijten. In een deze maand te bekrachtigen joint venture met een lokaal bedrijf gaat Matsushita in China de tapijten produceren en verkopen. Matsushita verwacht een forse groei van de vraag naar dit product. Het bedrijf hoopt tegen het jaar 2005 jaarlijks 100.000 electrische tapijten te kunnen vervaardigen. Volgens de website van de Japanners is het ‘hete tapijt’ een product dat tegemoet komt aan de trends van de 21ste eeuw en worden dubbele groeicijfers geschreven. Het product functioneert op thermo-electrische wijze, net als een electrische deken. Een van de aangeboden ‘hete tapijt’-types bezit anti-bacteriële en deodorant functies en heeft een ingebouwde NaPiOn bewegingssensor, een energiebesparende sensor die menselijke aanwezigheid bespeurt en die het tapijt automatisch ‘aan’ of ‘uit’ zet.

(Vloerenplein/MEW, 15-05-2002)

Wools of New Zealand focust op fabrikant

De merknaam Wools of New Zealand, die sinds begin dit jaar wordt aangestuurd door de nieuwe onderneming Wool Interior (zie ook Nieuws van 21 januari jl.), lijkt wat uit beeld te verdwijnen bij de consument. In een uitgebreid artikel in de New Zealand Herald werd recentelijk de heroriëntatie van ‘het merk met de varen’ in verband gebracht met de tendens onder exporteurs om veel minder aan marketing rond algemene begrippen als ‘wol’ te doen. De Nieuw-Zeelandse Wool Board schiep het merk midden jaren negentig, bekostigd door heffingen bij de wolproducenten van het land. Het recht om het embleem te gebruiken werd afgegeven aan (tapijt)fabrikanten in ruil voor de garantie een bepaald percentage aan Nieuw-Zeelandse wol te gebruiken.

Om de winstgevendheid van de operatie te verhogen raadde adviesbureau McKinsey in 2000 aan om te stoppen met promotie gebaseerd op deze vorm van financiering. Nu zijn het de fabrikanten die een bijdrage moeten gaan betalen voor gebruik van het merk. Tot grote ontevredenheid van de New Zealand Wool Exporters Council moet de algemene promotie van het wolmerk teruggeschroefd worden. Een zegsman van de exportraad zegt in de New Zealand Herald dat promotie van vitaal belang is voor het overleven van de wolnijverheid. “Nieuw-Zeeland heeft een beste reputatie. Dat niet benadrukken is bizar.” De Wool Board, bij monde van beleidsmaker Roger Buchanan, vindt echter dat het wolmerk simpelweg niet meer kon concurreren met ‘big spenders’ als de synthetische vezelgigant DuPont. “Op een gegeven moment is het alsof je met je kop tegen een muur aanloopt.” Volgens hem zal het merk blijven bestaan. De voorman geeft toe dat de waarde van het merk op den duur zal verminderen, maar vindt het nog te vroeg om aan te geven in welke mate. “De focus zal sterker komen te liggen bij de fabrikanten,” aldus Buchanan. “De focus verplaatst zich van het niveau van de consument, hij zal dus minder in het oog springen dan we gewoon waren.”

(Vloerenplein/New Zealand Herald, 13-05-2002)

Bepaling geluidsnormen laminaat

De vereniging van Europese fabrikanten van laminaatvloeren (EPLF) te Bielefeld (Duitsland) gaat de komende maanden een begin maken met het opstellen van normen voor het bepalen van de geluidsbelasting van laminaatvloeren en voor de demping van het contactgeluid. Een en ander werd naar buiten gebracht op de jaarlijkse bestuursvergadering van de organisatie.

(EPLF, 10-05-2002)

Vloerenseminar over innovatie

Op donderdag 6 juni a.s. organiseert Stichting Bouwresearch een ‘Vloerenseminar’ over innovatie in de vloerenbranche. Het programma bestaat uit een plenaire sessie gevolgd door een aantal workshops rond techniek (‘Ketensamenwerking bij ontwerp en engineering van vloerconstructies’ en ‘Integraal ontwerp meerlaagse vloersystemen’) en organisatie (‘Met vloerkeur naar hoogwaardige kwaliteit?’ en ‘Vloerschade in Nederland, schadebeelden, oorzaken, aansprakelijkheden en preventie’). Er zullen ook fabrikanten (onder meer Forbo) aanwezig zijn met stands. Het programma start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De locatie is het Willem II Stadion in Tilburg. Meer info op internet: www.sbr.nl.

(SBR/DPN, 10-05-2002)

‘Het sterkste merk ter wereld’

In de Verenigde Staten en Canada gaat een strategische alliantie tussen vloerenaanbieder Shaw Industries en het media- en designconglomeraat Martha Stewart Living Omnimedia (MSO) de komende weken invulling krijgen. Wat in de maak is, is niets minder dan een nieuw concept in de wereld van de vloerendetailhandel: een nationaal, allesomvattend consumentenmerk. Onder de naam Martha Stewart Signature Flooring wordt onder een groot aantal geselecteerde dealers een breed vloerengamma verspreid dat bestaat uit tapijt, vloerkleden, parket, linoleum, laminaat en steenvloeren. Het vloerenconcept bestaat uit drie modulaire merchandising eenheden die bij benadering 50 vierkante meter vloeroppervlakte in beslag nemen. De kosten bedragen ruim 14.000 dollar. Shaw treedt op als fabrikant, importeur en distributeur. Naast de vloerencollectie heeft MSO in de detailhandel een verfcollectie, een stoffencollectie en binnenkort een meubelcollectie.

De vier collecties zijn op elkaar afgestemd en bedoeld om de consument een geïntegreerde aanpak voor de totale aankleding van de woning te bieden. Een zegsvrouw van MSO spreekt van een ‘omnimerchandising’ strategie met als inzet om het sterk gefragmenteerde verkoopkanaal van speciaalzaken te integreren. Het is dan ook de bedoeling dat alle aangesloten speciaalzaken de diverse concepten en collecties plaatselijk gaan ‘cross promoten’. “Wij mogen dan de grootste tapijtmaker ter wereld zijn, maar een echt als zodanig ervaren merk hebben we nimmer gehad,” pocht J. Saul, bestuursvoorzitter van Shaw. “Nu krijgen we het sterkste merk ter wereld. En dit is nog maar het begin.”

(Vloerenplein/Floor Focus/Rugnews, 08-05-2002)

Nieuwe reorganisatie bij DuPont

Het chemiebedrijf DuPont, onder meer leverancier van nylonvezels voor de tapijtindustrie, heeft zijn winst in het eerste kwartaal zien teruglopen van 567 tot 552 miljoen dollar. In de divisie Textiles and Interiors (DTI) liepen de omzetten vanwege lagere prijzen met 15 procent terug en zakten de netto inkomsten van 64 tot 19 miljoen dollar. In februari van dit jaar bracht DuPont alle vezel- en textielactiviteiten (o.a. nylon, polyester, Stainmaster, Lycra) onder in de nieuwe bedrijfseenheid DTI met als doel die voor het einde van 2003 af te stoten, voorzover de marktomstandigheden dat toelaten. Deze activiteiten zijn op jaarbasis goed voor 6,5 miljard dollar, 23 procent van de omzet van DuPont als geheel. In het licht van de geplande afstoting kondigde DuPont eind vorige maand aan 2000 van de 20000 banen in deze divisie te willen schrappen. Vorig jaar moesten er al 2000 mensen weg bij de vezelproductie. De nieuwe ingreep moet een besparing opleveren van 120 miljoen dollar per jaar. In een recent persbericht laat de groep Chemie en Energie van vakbond CNV weten niet overtuigd te zijn van de noodzaak van de ingreep, voorzover het de 230 op het spel staande banen in Nederland betreft. Volgens de CNV bevestigen Dupont’s reorganisatieplannen het al in februari gerezen vermoeden dat de toentertijd aangekondigde verzelfstandiging van DTI niet zonder personele gevolgen zou blijven. De problemen van DTI in Amerika lijken voort te komen uit een fikse concurrentiestrijd met overzeese bedrijven. Daarnaast dalen de marges voor aanbieders als DuPont doordat een steeds kleiner aantal tapijtfabrikanten de inkoopmarkt beheerst. Bovendien zijn sommige tapijtfabrikanten hun eigen vezels gaan produceren.

(Vloerenplein/CNV/DuPont, 06-05-2002)

Magere kwartaalcijfers CBW

De zojuist verschenen CBW-cijfers over het eerste kwartaal ogen niet bepaald florissant. Alle CBW-leden bij elkaar scoorden -3,7 procent, waarbij grote winkels het slechter deden dan kleine winkels. De kurk- en parketzaken sloten af met een omzetdaling van -5,3 procent, de woningtextielzaken boekten -1,2 procent, de gemengde zaken –2,9 procent, de slaapspeciaalzaken -1,4 procent. De conjunctuurgevoelige meubelzaken gingen zelfs -8,6 procent terug. Slechts de keukenzaken scoorden met 0,6 procent nog een kleine plus. “De verwachting voor het jaar 2002 was al niet al te best. Maar dan nog komt de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal hard aan,” zo rapporteert de branchevereniging, die voor dit jaar een teruggang van de omzetten verwacht en pas in 2003 herstel ziet gloren. Als oorzaken worden genoemd het magerder economisch klimaat en de komst van de euro. Volgens de CBW heeft de onwennige consument het nieuwe betaalmiddel in januari min of meer per abuis ‘te ruim’ uitgegeven en blijkbaar besloten het in februari en maart aanzienlijk rustiger aan te doen.

(CBW/Vloerenplein, 03-05-2002)

Interface lijdt verlies

Een teleurstellend eerste kwartaal voor Interface. Dat is de conclusie wanneer men de cijfers over deze periode van 2002 vergelijkt met die over het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet is met bijna 80 miljoen dollar teruggelopen. De nu behaalde omzet van 234,4 miljoen dollar betekent een verval van maar liefst 25 procent in vergelijking met vorig jaar (306,5 miljoen dollar). Maakte Interface in het eerste kwartaal over 2001 nog een nettowinst van 4,4 miljoen dollar, de omzetterugloop in het eerste kwartaal van 2002 resulteert nu in een (bescheiden) verlies van 100.000 dollar. Daniel T. Hendrix van Interface wijt het tegenvallende resultaat aan de moeilijke marktomstandigheden waarin de branche voor bedrijfsinterieuren zich op dit moment bevindt. Hij blijft echter optimistisch. “Het is bemoedigend om te zien dat ons orderniveau weer een stabiel peil heeft bereikt en in sommige gevallen zelfs is aangetrokken.” Hendrix doelt in het laatste geval met name op de markt voor kamerbreed tapijt in de VS. “De vanwege economische redenen uitgestelde orders komen weer langzaam op gang.” Hendrix verwacht dan ook betere cijfers voor het tweede kwartaal. De omzetten en winstgevendheid van de ‘modulaire’ vloerproducten (tegels, etc.) zijn volgens de topman blijvend gezond.

(Vloerenplein/Floortrends, 03-05-2002)

Armstrong: ‘Europa stelt teleur’

Het internationaal opererende vloerenbedrijf Armstrong rapporteert een daling van de bedrijfswinst van 13 procent in het eerste kwartaal. Als redenen worden hogere kosten en zwakkere verkopen in Europa opgegeven. De bedrijfswinst daalde van 25,2 tot 21,9 miljoen dollar. De omzetten in het eerste kwartaal zakten ten opzichte van vorig jaar van 779,9 tot 747,6 miljoen dollar. Bij de elastische vloerbedekkingen was er een omzetstijging aan de andere kant van de oceaan, maar een terugloop op de zwakke Europese markt. Per saldo werd er 3,5 procent minder omgezet. De netto verkopen in het segment van de houten vloeren namen met 3,9 procent toe, vooral als gevolg van hogere volumes die naar de Amerikaanse homecenters gingen. De verkopen in de divisie textiel- en sportvloeren liepen met 15,2 procent terug in het eerste kwartaal, van 63,7 tot 54,0 miljoen dollar. Zonder meeweging van wisselkoersen daalden de verkopen hier met 10,7 procent, met name als gevolg van een tegenvallende Europese markt. Algemeen-directeur Michael Lockhart zegt tevreden te zijn met de vloerenverkoop op de Amerikaanse markt. De prestaties van het bedrijf in Europa noemt hij teleurstellend. De omzetten van Armstrong DLW AG over geheel 2001 genomen liepen met 12,5 procent terug van 251,7 tot 220,1 miljoen euro. Volgens het bedrijf was dat vanwege een omzetafname bij Desso DLW Textil GmbH en vanwege het staken van de houtactiviteiten. Het verlies van 2000 kon wel worden omgebogen in een minimale winst.

(Armstrong/BWD/Vloerenplein, 01-05-2002)

Tapijtprijzen hoger door onrust

In de Verenigde Staten wordt verwacht dat de prijzen van tapijt de komende maanden flink zullen gaan stijgen wanneer tapijtfabrikanten de toenemende kosten voor vezels en voor backing gaan doorberekenen. De hogere prijs voor grondstoffen houdt verband met de fors opwaartse ontwikkeling die de olieprijzen doormaken. Dit als gevolg van de aanhoudende politieke trammelant in het Midden-Oosten. De grote producenten van nylonvezels voor woontextiel en tapijt (onder meer BASF, Honeywell, DuPont) hebben recentelijk, voor het eerst in achttien maanden tijd, prijsverhogingen afgekondigd van rond de tien procent. Tapijtfabriek Beaulieu of America heeft al laten weten er rekening mee te houden dat de prijzen voor zijn afnemers volgende maand omhoog moeten. Bestuursvoorzitter Ralph Boe van Beaulieu meldt in Floor Covering Weekly dat hij speelruimte ziet voor een prijsverhoging van tapijt vanwege de aantrekkende vraag op de markt enerzijds en vanwege het lage niveau van de voorraden bij de tapijtfabrieken anderzijds. Hij waarschuwt er wel voor het economische herstel niet in de kiem te smoren.

(Vloerenplein/FCW, 29-04-2002)

Tapijtmuseum weer geopend

Zoals gebruikelijk is geworden gooit het Tapijtmuseum te Genemuiden op 30 april zijn deuren weer open voor het belangstellende publiek. Natuurlijk komen (vak)bezoekers allereerst voor de permanente tentoonstelling over vloerbedekking van vroeger tot nu. De historie wordt gevisualiseerd door een diapresentatie. Daarnaast worden er demonstraties op verscheidene hand- en machinale weefgetouwen gegeven. Het biezenvlechten, de oorsprong van de tapijtindustrie in Genemuiden, ontbreekt vanzelfsprekend ook niet in het museum. Informatie over openingstijden e.d. is te vinden op www.tapijtmuseum.nl.

(Vloerenplein, 26-04-2002)

<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
desso airamaster

PPC 24 7 graag gebracht

heditex

allesovertapijt-logo