forinn-2018

moduleo

Forbo health 2394 mFLOR

headlam247-a

nieuws
Witex laat personeel afvloeien

De laminaatvloerenproducent Witex heeft rond 100 van zijn 440 personeelsleden in de hoofdvestiging in Augustdorf (Duitsland) laten afvloeien. Witex acht deze maatregel nodig vanwege de teruglopende omzetten en de aanhoudende verslechtering in de productie. Een en ander heeft deze maand plaatsgevonden. Onder meer de verkoopdirecteur Duitsland is zijn baan kwijt geraakt. Zoals bekend hebben Witex en Pergo onlangs een intentieverklaring getekend om te komen tot een samenvoeging van de bedrijven.

(Vloerenplein/Euwid, 29-11-2002)

Laminaatmarkt beter dan verwacht

De afzet van laminaatvloeren op de Europese markten loopt beter dan verwacht, zo rapporteert vakblad Euwid in een recente uitgave. Op de meeste Europese markten hebben de fabrikanten hogere volumes kunnen wegzetten. De Midden-Europese markten zouden zich hebben hersteld van de slechte scores van afgelopen jaar. In de meeste West-Europese landen zou de ontwikkeling op z’n minst stabiel zijn, met uitzondering van het ‘boomende’ Groot-Brittannië. Ook Zuid-Europa zit in de lift en Oost-Europa blijft veelbelovend. In de USA en in China ondervinden de Europese laminaataanbieders sterke concurrentie van lokale aanbieders en nemen de afzetvolumes af. Euwid brengt overigens als kanttekening bij het positieve verhaal dat de situatie van producent tot producent kan verschillen. Het vakblad meldt tevens dat de laminaatfabrikanten de gestegen kosten voor grondstoffen binnenkort gaan doorberekenen aan de detailhandel of dat inmiddels al hebben gedaan. Dat geldt met name voor vloeren in het lagere en midden segment, waar de afzetprijzen de afgelopen twee jaar het sterkst waren teruggelopen. Gemiddeld zou het gaan om prijsstijgingen van 5 tot 10 procent. In januari volgend jaar zou wellicht een tweede ronde van prijsverhogingen volgen, aldus Euwid.

(Euwid/Vloerenplein, 27-11-2002)

Duitsland: branchebreed keurmerk

Om het vertrouwen van de consument in textiele vloerbedekking te herwinnen heeft in Duitsland de Europäische Teppich-Gemeinschaft (ETG) samen met de branche het initiatief genomen om het imago van de textiele vloerbedekking op te poetsen. Hiervoor wil de vereniging een kwaliteitskeurmerk in het leven roepen dat het hele traject product-verkoop-leggen moet omvatten. Naast de reeds bestaande ETG-productcertificering (vergelijkbaar met het Nederlandse PIT-systeem) wil men nu ook vakhandel en vloerenleggers certificeren om de eindgebruiker meer zekerheid te geven over de geleverde kwaliteit. ETG marketing manager André Quinkler verwacht dat eind 2003 al zo’n 1500 verkooppunten gecertificeerd zullen zijn. Iedereen binnen de Duitse vakhandel kan voor een certificaat in aanmerking komen. Om het keurmerk te verkrijgen moet men wel aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo wordt onder meer de winkel aan een keuring onderworpen. Een ‘garagebedrijf’ zal hierdoor naar verwachting niet voor erkenning in aanmerking komen. Vooral ten aanzien van de scholing van het verkooppersoneel heeft de ETG de nodige plannen ontwikkeld. (Zie ook Nieuws van 26 juli jl.).

(Vloerenplein/BWD, 25-11-2002)

Duitse dhz-vloerenomzet stabiel

De bouwmarkten en dhz-centers in Duitsland boeken over de eerste drie kwartalen van dit jaar een zeer gering omzetverlies in het segment vloerbedekking en tapijten. De warengroep loopt 0,4 procent terug. De overige warengroepen zitten ook in het rood, met uitzondering van verven & toebehoren en van tuinspullen. Per saldo loopt de omzet in het Duitse dhz-kanaal in deze periode met 2,6 procent terug, aldus meldt vakmedium Boden Wand und Decke.

(BWD/Vloerenplein, 22-11-2002)

Aandeel tapijt in USA daalt iets

Het verbruik van tapijt en vloerkleden is vorig jaar in de USA in zowel geld als volume teruggevallen met bij benadering 3 procent, zo heeft vakblad Floor Covering Weekly (FCW) berekend. De consumptie kwam uit op ruim 12 miljard dollar oftewel bijna 17 miljard vierkante voet (circa 1,5 miljard vierkante meter). Per saldo geeft de gemiddelde prijs een lichte daling te zien. Textiele vloerbedekking had vorig jaar een marktaandeel van 66,8 procent. De ‘harde’ sector heeft iets terrein gewonnen, vooral ten koste van het kamerbreed tapijt op de particuliere markt, want in 2000 bedroeg het ‘zachte’ marktaandeel nog 67,5 procent. De vloerkleden hebben verhoudingsgewijs aandeel gewonnen. Voor het lopende jaar voorziet FCW een verdere, lichte terugloop in de verkopen. Met name de projectensector kampt met het uitblijven van een opleving in de economie. Nadat daar vorig jaar afnames in de verkopen werden genoteerd van 10 tot 20 procent, wordt voor dit jaar opnieuw een (beperkte) terugval verwacht. Voor wat betreft de particuliere markt voorziet de belangrijke fabrikant Shaw dit jaar een stabiele of zeer licht toenemende afzet bij de detailhandel. De ‘grote drie’ in Amerika - Shaw, Mohawk en Beaulieu - nemen tevens waar dat de consument de neiging heeft om hoger in de markt te gaan zitten, een trend die mede verklaard wordt door ‘gewenning’ aan de hogere prijzen van de concurrerende harde vloerbedekking. Belangrijk lichtpunt voor de tapijtenhandel in Amerika is verder het nog immer stijgende aantal nieuwbouwwoningen.

(FCW/Vloerenplein, 20-11-2002)

Schindler nieuwe voorzitter EPLF

eplf 2005De EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, heeft Ludger Schindler (Meister-Leisten) benoemd tot opvolger van Ulrich Windmöller. Tijdens de buitengewone ledenvergadering in Portugal, eind oktober, werd Windmöller (oprichter en voorheen bestuursvoorzitter van Witex) benoemd tot ere-voorzitter. Martin Prager (Kronotex) en Ralf Eisermann (Akzenta) blijven hun werk voor de EPLF voortzetten. De vereniging telt momenteel 21 gewone leden onder Europese laminaataanbieders en tevens 30 bijzondere leden, waaronder sinds kort Unifloor Underlay Systems (Nederland), Recticel (België), Funder Industrie (Oostenrijk), Hymmen (Duitsland), InterFloor Group (VK) en Witex Polymere Technology (Duitsland).

(EPLF/Vloerenplein, 18-11-2002)

Sluiting fraudedossier Beaulieu?

Leden van de familie De Clerck (Beaulieu) hebben eerder deze week het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gevraagd om België te veroordelen voor de te trage werking van het Belgische gerecht. Kenners van het recht melden aan dagblad De Tijd dat een veroordeling van België het einde zou betekenen voor het al twaalf jaar lopende onderzoek naar fraude bij Beaulieu. De eerste huiszoekingen bij Beaulieu dateren van 29 november 1990. Pas in het voorjaar van 2001 werden verscheidene familieleden en naaste medewerkers in verdenking gebracht wegens schriftvervalsing, bendevorming, oplichting en inbreuken op de vennootschapsbelasting. Het parket van Brussel zou de definitieve vorderingen pas aan het einde van dit jaar kunnen rondmaken, een eventueel proces zou niet voor 2004 kunnen plaatsvinden. De klagers (Roger en Dominiek de Clerck) vinden dat door de uiterst trage werking van het Brusselse gerecht een redelijke termijn is overschreden.

(Vloerenplein/De Tijd, 15-11-2002)

Derde kwartaal in het rood

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de detailhandel in meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking in september een geldomzetverlies geboekt van 4,6 procent. Over de eerste drie kwartalen van het lopende jaar noteert het CBS nog wel een klein plusje voor de woninginrichters van 0,2 procent. Het derde kwartaal is door de woninginrichters afgesloten met -1,1 procent. De Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) rapporteert over het derde kwartaal een omzetverlies van 4,7 procent voor de wonenbranche als geheel.

(CBS/CBW, 15-11-2002)

Pergo en Witex willen fuseren

Pergo AB en HW Industries, de belangrijkste aandeelhouder van Witex AG, hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een samenvoeging van Pergo en Witex. Momenteel bezit Pergo 25,1 procent van de aandelen in Witex, HW Industries heeft de resterende aandelen. In geval van een fusie zal HW Industries al zijn aandelen in Witex overdragen aan Pergo. Als betaling zal Pergo nieuwe aandelen uitgeven aan HW Industries, dat daarmee een aanzienlijk belang in Pergo verkrijgt. Het doorgaan van de fusie is onder meer nog afhankelijk van de uitvoering van een bindende overeenkomst, van het oordeel van de mededingings-autoriteiten en van de aandeelhouders van Pergo. Beide partijen willen voor het einde van het jaar hun handtekening onder een bindend besluit zetten. Pergo verwacht dat de know-how van Witex op het vlak van productie, gecombineerd met Pergo’s verdiensten op het terrein van marketing en innovatie, een platform zullen vormen voor winstgevendheid en toekomstige groei. Pikant is dat Pergo afgelopen zomer (zie Nieuws van 10 juli jl.) nog het einde van het partnerschap met Witex aankondigde. Dit omdat Witex op verscheidene punten inbreuk zou hebben gemaakt op de overeenkomst.

(Pergo/Vloerenplein, 13-11-2002)

Zwak Europa probleem Armstrong

De netto omzet van Armstrong over het derde kwartaal is met 5,1 procent gestegen van bijna 805 naar 846 miljoen dollar. De bedrijfswinst nam toe tot 52,4 miljoen dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar was dat nog 32,9 miljoen. De netto omzet in het segment elastische vloeren steeg per saldo met 3,8 procent. In Europa was er echter een achteruitgang van 6,3 procent, vooral vanwege teruggelopen omzetten bij het linoleum. Bij de houten vloeren was er een toename van 13,5 procent, met name door hogere volumes en prijzen bij de Amerikaanse vakhandel. De textiel- en sportvloeren boekten een netto omzet van 68,6 miljoen dollar: 4,9 procent minder dan in het derde kwartaal van 2001. Zonder het effect van gunstige wisselkoersen mee te wegen liepen de omzetten zelfs met 13,8 procent terug, hoofdzakelijk als gevolg van de zwakke Europese markt. Over de eerste negen maanden van dit jaar heeft deze divisie een (voorlopige) netto omzet gemaakt van 182,7 miljoen dollar. Tegenover de 200,9 miljoen van vorig jaar betekent dat een terugval van ruim 9 procent.

(Armstrong/Vloerenplein, 11-11-2002)

Geen WONEN 2003 (voorlopig)

De organisatie van WONEN 2003, een samenwerking van HPR Organisatie, Sanoma Uitgevers en Jaarbeurs, heeft besloten het evenement uit te stellen. WONEN 2003 zou plaatsvinden van 12 t/m 16 maart in de Jaarbeurs te Utrecht. Doelgroep is de in wonen geïnteresseerde consument die zich juist in het voorjaar zou willen oriënteren. HPR verklaart in zijn persbericht: “De huidige economische situatie en het onzekere perspectief in de meubelbranche zijn de belangrijkste oorzaken van het uitstel van het evenement. De organisatie van WONEN 2003 concludeert dat door de hieruit voortvloeiende tegenvallende belangstelling van deelnemers er momenteel geen ruimte is voor een nieuwe consumentenbeurs als WONEN 2003.” Volgens directeur Daan van Trigt van HPR wordt het idee niet zomaar losgelaten, maar springen deelnemers in de huidige situatie zeer voorzichtig om met hun marketingbudgetten en reageren veelal afwachtend op nieuwe initiatieven als WONEN 2003. “We blijven goed luisteren naar de geluiden in de markt,” aldus Van Trigt.

(HPR/Vloerenplein, 08-11-2002)

Rest Carpetland naar Carpetright

Carpetright PLC meldt de resterende 50 procent van Carpetland NV te hebben gekocht voor een bedrag van 10 miljoen euro. Afgelopen juni verwierf de Britse groep al een belang van 50 procent in de 92 winkels in Nederland, België en Luxemburg voor 15 miljoen euro. Voor onroerend goed wordt 26,4 miljoen euro op tafel gelegd, waarmee het totaalbedrag op 51,4 miljoen euro uitkomt. Dat bedrag wordt naar eigen zeggen uit de bestaande middelen gefinancierd. Daar bovenop komt nog circa 10 miljoen euro aan reorganisatiekosten in verband met ontslagen, winkelinrichting en stopgezette producten, grotendeels te bekostigen door de verkoop van niet meer uit te leveren voorraden. Volgens bestuursvoorzitter Lord Harris zijn tot nu toe zes Carpetland-vestigingen geheel omgebouwd tot Carpetright-winkels en worden dertien andere momenteel onder handen genomen. De zes zouden in dit vroege stadium al bemoedigende resultaten laten zien. Het is de bedoeling om de winkels te bevoorraden met de productranges van Carpetright en om de resterende vestigingen de komende maanden op te knappen. Lord Harris zei niet de intentie te hebben om de winkels van hun merknaam te ontdoen omdat Carpetland al dertig jaar een begrip is, maar wel om ze meer commercieel en up-to-date te maken. Op termijn ziet hij ook verdere mogelijkheden voor expansie in Europa, met name in het oosten. Carpetland maakte vorig jaar een bedrijfswinst van 5,5 miljoen euro.

(Carpetright/Ananova/Vloerenplein, 06-11-2002)

Winst Forbo op niveau vorig jaar

Voor de derde keer op rij rapporteert Forbo een beter kwartaalresultaat dan in het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal werd een omzet van ruim 417 miljoen Zwitserse frank geboekt, een stijging van bijna 23 procent als de in oktober 2001 verkochte tapijtgroep niet wordt meegerekend. De groei komt voor een groot gedeelte voor rekening van de in het voorjaar verworven Swift-lijmen. Over de eerste negen maanden bedraagt de bedrijfswinst 74 miljoen CHF, praktisch gelijk aan vorig jaar. Harverwege het lopende jaar liep de Forbo-groep nog 12 miljoen CHF achter op de winstcijfers van 2001. De omzet over de eerste drie kwartalen komt uit op 1,14 miljard CHF. Exclusief de tapijten is dat een stijging van 9,7 procent. Met uitzondering van Swift betekent dat een terugval van 6,1 procent in Zwitserse franken. De verkopen van linoleum lopen licht terug op de belangrijkste Europese markten. Dat slaat met name op Duitsland, Zweden en Zwitserland. Verdere expansie is er in de USA. Zonder correctie voor wisselkoersen heeft Forbo 6,4 procent minder omzet gemaakt bij het linoleum over de eerste drie kwartalen. Bij het vinyl houdt de opwaartse tendens in Oost-Europa en Azië aan. De verkopen nemen af in de Benelux, Frankrijk, Zwitserland en vooral op de lastige Duitse markt. Per saldo is er een achteruitgang van 7,3 procent bij het vinyl.

(Forbo/Vloerenplein, 04-11-2002)

Ook Ikea niet immuun voor crisis

Voor wie wil weten hoe de woonwarenhuizen van Ikea zich houden in conjunctureel barre tijden: onlangs maakte Ikea bekend op de Duitse markt een omzetverlies te hebben geboekt van 0,5 procent over de voorbije twaalf maanden tot en met augustus, tot een totaal van 2,1 miljard euro. Ikea opereert op zijn belangrijkste afzetmarkt met 29 woonwarenhuizen en een homeshopping-service. Ikea Duitsland is tevreden met dit resultaat aangezien de branche als geheel 10 procent omzet moest prijsgeven en de ‘Zweden’ aldus hun marktaandeel verder hebben uitgebreid. Voor het lopende jaar en voor 2004 staan drie respectievelijk zes tot zeven nieuwe verkooppunten op stapel. De nieuwe winkels moeten helpen bij het behalen van de doelstelling van een jaarlijkse omzetstijging van vijf tot zes procent, ongeacht de bewegingen van de conjuctuur.

(Vloerenplein/DRW-Verlag, 01-11-2002)

Pergo heeft last van prijsdruk

De omzetten van de Zweedse laminaatfabrikant Pergo zijn met 9 procent teruggelopen in de eerste drie kwartalen van dit jaar. De daling in het derde kwartaal bedroeg 8 procent. Volgens Pergo heeft een en ander te maken met de dalende prijzen voor laminaat op de Noord-Amerikaanse markt (zie ook Nieuws van 21 oktober jl.) en met lagere afzetvolumes op de Europese markt. Dat laatste vooral vanwege het stopzetten van de laaggeprijsde leveringen aan Ikea. De bruto winstmarge daalde met 1,2 procent tot 21,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

(Vloerenplein/Pergo, 01-11-2002)

Partnership Interdecor en HPR

De Jaarbeurs schrijft in een persbericht dat de komende editie van de vakbeurs Interdecor 2003 wordt georganiseerd in een partnership met HPR, initiator en organisator van ‘De Woonbeurs’ in Amsterdam, die onlangs de tiende succesvolle editie beleefde. De Jaarbeurs denkt dat de inbreng van de ervaring en expertise van HPR een belangrijke impuls zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van Interdecor. HPR zal zich richten op de advisering en uitvoering op het gebied van conceptontwikkeling en communicatie. De Jaarbeurs belooft dat alle marktpartijen binnen de woninginrichtingbranche eind november over de komende editie van Interdecor en het partnership met HPR worden geïnformeerd. De beursdata van Interdecor zijn van 14 tot en met 17 september 2003. Locatie is Jaarbeurs Utrecht.

(Jaarbeurs/Vloerenplein, 30-10-2002)

Opnieuw brand bij Vébé

De Genemuidense tapijtfabrikant Vébé Floorcoverings werd afgelopen donderdag geconfronteerd met brand in een van de coatingmachines. In februari van dit jaar werd dezelfde machine getroffen door een soortgelijke brand. “De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat een ventilator tijdens het productieproces is vastgelopen en oververhit is geraakt,” aldus directeur Harry Timmerman in de Apeldoornse Courant. “Het was wel weer schrikken, maar gelukkig meldde men telefonisch meteen dat het minder erg was dan de vorige keer. Waarschijnlijk blijft de schade beperkt tot het tapijt en het stilleggen van de productie.” De naastgelegen opslagloods voor synthetisch tapijt is gespaard gebleven. De brandweer is een uur bezig geweest met een vijftal brandweerwagens.

(Apeldoornse Courant/Vloerenplein, 28-10-2002)

Geruchten over Domo onjuist

In Duitsland, en inmiddels ook daarbuiten, doet het gerucht de ronde dat Jan de Clerck zijn Domo-groep zou willen verkopen. Eric Coplo, de Corporate Communications Officer van de Domo-groep, kwalificeert het gerucht als “een kwakkel”. Coplo: “Bij een meeting in Duitsland deed Jan de Clerck een misschien wat ongelukkige uitspraak over Domo Besmer. De fabriek loopt niet geheel naar behoren en hij heeft op een gegeven moment iets gezegd in de trant van ‘als het niet beter gaat, dan verkoop ik het’. Iemand van het bedrijf is daarmee naar de pers gehold en zo is ten onrechte het verhaal ontstaan als zou Domo Besmer en zelfs de hele Domo-groep te koop staan.” Aan vakmedium Boden Wand und Decke laat Johan Vroman, Product Manager Objekt van Domo Besmer, weten dat er niets klopt van de speculaties. Volgens hem zijn er recentelijk flinke sommen geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten. “Geen enkele onderneming die verkocht gaat worden, doet zoiets.”

(Vloerenplein/BWD/Domo, 25-10-2002)

Zwakke vraag breekt Interface op

Vloerenfabrikant Interface meldt tegenvallende resultaten voor het derde kwartaal. Voorlopige cijfers geven een teruggelopen omzet aan van tussen de 230 en 235 miljoen dollar en een netto verlies van rond 3 miljoen dollar. Als oorzaken worden genoemd de aanblijvende zwakte van de economie en het uitblijven van de voor de tweede helft van het jaar verwachte stabilisatie op de bedrijvenmarkt. De onderneming is daarentegen tevreden met de blijvend winstgevende ontwikkeling bij de tapijttegels. Interface kondigt tevens verdere rationaliseringen aan in het productieproces. Ook wordt het aantal werknemers in de Verenigde Staten en daarbuiten de komende maanden met 300 verminderd. Een en ander moet een besparing opleveren van 20 miljoen dollar op jaarbasis. (Zie ook Nieuws van 30 juli jl.).

(Vloerenplein/Interface, 23-10-2002)

Tweedeling op laminaatmarkt USA

In de Verenigde Staten is in toenemende mate sprake van een tweedeling op de laminaatvloerenmarkt, aldus constateert vakblad Floor Covering Weekly (FCW). Enerzijds heeft het goedkope laminaatproduct de neiging om verder in prijs te zakken. Dit voornamelijk vanwege de aanzienlijke volumes die op het Europese continent op afzetproblemen stuiten en waarvoor mogelijkheden aan de overkant van de oceaan worden gezocht. Anderzijds worden de hoogwaardige vloeren duurder. FCW relateert dit gegeven aan de groeiende markt voor renovaties. De totale omzet op de markt voor laminaatvloeren in de VS nam vorig jaar met 4,2 procent toe, bij per saldo dalende prijzen. Voor de komende jaren houdt men rekening met een blijvende groei van het verbruik.

(FCW/Vloerenplein, 21-10-2002)

Open Deur Dagen Genemuiden

Vandaag en morgen en ook op maandag 28 en dinsdag 29 oktober a.s. kan de woninginrichter met eigen ogen bekijken waarom, naar eigen zeggen, 65 procent van de Nederlandse productie uit de Genemuider regio komt. Op die dagen houden 15 bedrijven namelijk weer de Open Deur Dagen Genemuiden. Deelnemers zijn onder meer Hamat, Cotap/Ambiant, Joh. Mateboer, Telenzo, Hébéta, Gelasta, STG Carpets, Vébé Floorcoverings en het Tapijtmuseum. Meer info: www.opendeurdagen-genemuiden.nl.

(Open Deur Dagen Genemuiden/Vloerenplein, 21-10-2002)

Doorstart voor MID MID

Tapijtweverij blijft behouden. Het bedrijf zal onder de naam MID Carpets BV onder leiding van de nieuwe directeur eigenaar Harry Timmerman van de firma Robusta te Genemuiden in afgeslankte vorm verder gaan. MID geeft te kennen dat het bestaande concept, wilton geweven tapijt in letterlijk iedere gewenste kleur met een ruime breedteservice, met voorrang de uitgangspositie zal blijven voor de intensieve toekomstige marktbewerking. De heer Harry Timmerman benadrukt dat de unieke marktpositie van MID Carpets BV in de toekomst alleen nog maar verder versterkt wordt. MID Tapijtweverij kwam onlangs door een teruglopende omzet ernstig in de problemen. “Het was allemaal een beetje teveel van het goede,” vertelt een woordvoerder van het bedrijf. “Vooral door de ontwikkelingen van 11 september vorig jaar hebben we een klap gehad. Door de teruglopende economie zijn de duurdere tapijten in de hoek gekomen waar de klappen vallen. Daarnaast werd ons duidelijk dat we aan kostenbeheersing moesten gaan doen.” Moquette Industrie Deventer Tapijtweverij BV werd begin jaren dertig opgericht en is de enige nog overgebleven Deventer Tapijtfabriek. “We krijgen veel positieve reacties van mensen die blij zijn dat dit historische bedrijf behouden is gebleven.”

(MID/Vloerenplein, 18-10-2002)

Woonbeurs trekt meer bezoekers

Ondanks de tegenvallende economische conjunctuur blijft de interesse van de consument voor het interieur groot. Zo is de tiende editie van De Woonbeurs Amsterdam bezocht door 93.207 interieurliefhebbers, een groei van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal meters beursoppervlak nam dit jaar toe. Zo’n 30 deelnemers waren afkomstig uit de vloerenbranche. Volgens de organisatie prezen zowel de bezoekers als deelnemers vooral het brede aanbod en de sfeer op de beurs. Vier hallen waren in verschillende woonstijlen ingericht waardoor voor de bezoeker een duidelijk beursbeeld ontstond. De deelnemers noemden het publiek: geïnteresseerd, zeer gericht en koopkrachtig. De elfde editie van De Woonbeurs Amsterdam vindt plaats van 30 september tot en met 5 oktober 2003 in de RAI te Amsterdam. Het concept en de organisatie van de beurs liggen in handen van HPR Organisatie. Blijkbaar is er op het gebied van consumentenbeurzen ruimte te over want HPR organiseert in maart 2003 een nieuwe interieurbeurs: Wonen 2003, in de Jaarbeurs Utrecht.

(Woonbeurs/Vloerenplein, 16-10-2002)

Pergo tekent licentieovereenkomst

De Zweedse laminaatproducent Pergo heeft met Kaindl, Kronospan en Kronotex een licentieovereenkomst afgesloten. Hierdoor hebben deze drie ondernemingen volgens Pergo nu het recht om wereldwijd laminaat te produceren en te verkopen met Pergo’s gepatenteerde kliksystemen. Pergo’s bestuursvoorzitter Raimo Issal noemt de overeenkomst een erkenning van de branche van de kracht van de patenten die Pergo op dit gebied bezit. Pergo trekt als gevolg van deze nieuwe ontwikkeling zijn claim tegen het Amerikaanse Mohawk Industries in. Volgens Pergo heeft Mohawk een overeenkomst met bovengenoemde drie ondernemingen en is daarom gerechtigd om zijn laminaat met kliksysteem te verkopen. Pergo blijft naar eigen zeggen wel zijn patentrechten met kracht verdedigen tegen Shaw Industries Inc., Witex USA inc., Alloc Inc., Berry Finance N.V., en Armstrong World Industries.

(Pergo/Vloerenplein, 14-10-2002)

Forbo Tapijt wordt Enia Tapijt

Eind 2001 scheidde de textiele vloerbedekking zich via een management buyout af van de Forbo Holding. Vanaf nu treedt de zelfstandige onderneming met de bekende merknamen Forbo Tapijt, Parade en Bonaparte onder de paraplu van Enia Carpet Group naar buiten. De directie laat weten dat de naam Enia naast betrouwbaarheid en competentie een uiting van kwalitatief hoogwaardige textiele vloerbedekking, creativiteit en emotionaliteit moet zijn. De bestaande productlijnen Forbo Tapijt, Parade en Bonaparte blijven behouden. “Hoewel met de naamsverandering een nieuw hoofdstuk in onze bedrijfsgeschiedenis wordt geschreven, zullen wij onze huidige strategie voortzetten,” aldus bestuursvoorzitter Dr. Benjamin Fuchs. Het merendeel van de aandelen van Enia Carpet Group is in handen van privépersonen. De internationale Forbo Holding is met 25 procent een belangrijk aandeelhouder en handelspartner. Bij Enia Carpet Group werken 500 mensen in verschillende Europese landen. Begin oktober trad ook Victor Frequin toe tot het management. Frequin was daarvoor werkzaam voor Forbo Krommenie (nu Forbo Linoleum) en Deja.

(Enia Carpet Group/Vloerenplein, 11-10-2002)

Marktaandeel tapijt stabiel

De Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) meldt dat er nog steeds sprake is van een lichte omzetgroei in de vloerbedekkingmarkt: in 2001 is de omvang van de markt (excl. steen) met 3 procent gegroeid naar 1136 miljoen euro (incl. BTW). Het aantal verkochte meters daalde met 2 procent naar 51,8 miljoen. De omzetstijging is dus te danken aan een stijging van de prijs per vierkante meter. Vanaf 1996 gezien, is het meest in het oog springend, volgens de CBW, de forse groei van de bestedingen aan parket en planken vloeren: van 193 miljoen euro in 1996 naar 300 miljoen in 2001. De stijgende verkoop van planken vloeren en laminaat is hier in hoge mate verantwoordelijk voor. In 1996 besteedde de Nederlandse consument nog 120 miljoen euro aan laminaat, vorig jaar was dat met 208 miljoen bijna verdubbeld. Gezien de relatief lage prijs per vierkante meter, houdt deze omzetstijging een nog veel forsere stijging van het aantal meters in. In 1996 was laminaat goed voor 16 procent van alle aangeschafte vierkante meters vloerbedekking in de woonkamer, in 2001 bedroeg de score 36 procent. Het aandeel tapijt is over de jaren 1996 tot 2001 fors gedaald van 44 naar 25 procent. Het jaar 2000 was een omslagpunt: vanaf dat jaar werd er voor het eerst meer laminaat aangeschaft dan tapijt. Overigens signaleert de CBW wel een lichtpuntje voor het segment tapijt: het aandeel van 25 procent in 2001 is gelijk aan het aandeel in 2000. De daling van het aandeel tapijt in de woonkamer lijkt dus een halt te zijn toegeroepen. Wellicht speelt de promotie van tapijt in de woonprogramma’s op tv hierin een rol, denkt de CBW. In geld gemeten is het aandeel van parket en planken vloeren in de woonkamer toegenomen van 41 procent in 1996 tot 48 procent in 2000 en 2001. Het geldelijk aandeel van laminaat in de woonkamer steeg van 14 procent in 1996 naar 27 procent afgelopen jaar, dat van tapijt staat sinds twee jaar stabiel op 16 procent.

(CBW-VNTF Woonmonitor Vloerbedekking/Vloerenplein, 09-10-2002)

Tapijtverkoper metselt Jaguar in

Met het oog op barre tijden kocht de eigenaar van tapijtwinkel Marlborough Carpet in Cardiff (Wales) tien jaar geleden een Jaguar XJ220. Topsnelheid 360 km/uur. Als belegging. Voor de som van 415.000 pond, destijds 1,4 miljoen guldens. De man bleek over een vooruitziende blik te beschikken. De winkel werd pas geleden namelijk bankroet verklaard. Alleen de luxe Jaguar vergaten ze. Die werd onlangs gevonden achter een dichtgemetseld trapgat in het magazijn van de getroebleerde retailer. Op de teller van de sportwagen stond een luttele 18 kilometer aangegeven. Volgens kenners mag de curator van de failliete boedel ervan uitgaan dat de bolide nu niet meer dan 100.000 pond opbrengt op de veiling. Een tragere variant van dit type werd vorig jaar in Genève geveild voor 85.000 pond.

(Ananova/Vloerenplein, 09-10-2002)

Schimmelmanie floreert in USA

In de Verenigde Staten begint de vloerenhandel en -industrie zich ernstig zorgen te maken over mogelijke wetgeving ten aanzien van giftige schimmels in gebouwen. Zoals bekend kan als gevolg van de hedendaagse isolatie schimmelvorming plaatsvinden door vochtophoping. Dat resulteert momenteel in Amerika in steeds meer rechtszaken rond vermeende schade door giftige schimmels, waarvan de ‘stachybotrys’ de meest beruchte is. Sommige waarnemers voorzien zelfs dat het aantal schimmel-schadeclaims de komende 10 tot 20 jaar dat van asbest gaat overtreffen. Een juridische zegsman van de World Floor Covering Association merkt op tegen vakblad Floor Covering Weekly dat vloerbedekking op zich weinig vatbaar is voor giftige schimmeltypes, maar dat een detaillist of afbouwer die het plaatst in een reeds aangetaste ruimte, eveneens doelwit zou kunnen worden van claims ter hoogte van vele miljoenen dollars. Overigens vindt de belangenorganisatie Carpet and Rug Institute alle ophef over besmetting door schimmels in huis op niets gebaseerd, daarbij citerend uit een recent rapport van een Texaanse medische vereniging. Research zou hebben aangetoond dat ‘stachybotrys’ slechts bij 8 tot 10 procent van de mensen allergische reacties oproept en geen wezenlijke bedreiging voor de gezondheid vormt. De onderzoekers zeggen dat rapporten die wijzen op een gevaar voor de volksgezondheid zijn gebaseerd op hype en hysterie. De schimmel-genoegdoenings-industrie is volgens hen groot en rijk geworden op aanname van een onterechte angst.

(Vloerenplein/FCW/CRI, 07-10-2002)

Klik-klucht nog niet ten einde

De tijd- en geldverspillende klik-klucht kende recentelijk weer een aantal nieuwe ontwikkelingen. Välinge Aluminium en diens licentienemer Berry laten weten er op 18 september in te zijn geslaagd om het eerste methode-patent van Välinge Aluminium, EP 0855482, te verdedigen tijdens een openbare zitting in München voor de Oppositie Divisie van het Europees Patent Bureau. EFP, Inku, Pergo, Unilin, Hornitex, Parador, Kronotex, Dammers, Kaindl en Soc. Européenne de Laquage et de Façonnage hadden bezwaar ingediend tegen dit patent en verzochten om de algehele herroeping ervan. Zij baseerden daarbij hun argumenten op “de afwezigheid van een inventieve stap”, “onvoldoende openbaarheid ” en “gebrek aan industriële toepasbaarheid”. Voor de aanvang van de hoorzitting had Kronospan zijn bezwaren ingetrokken. Na afloop van de procedure besliste het Europees Patent Bureau om het patent in een gewijzigde vorm te handhaven. Het patent blijft volgens Berry de installatiemethode om vloerpanelen te installeren beschermen, dit zowel met een lip die uit één stuk uit het kernplaatmateriaal is gefreesd als met een lip uit een ander materiaal dan de kernplaat. Tijdens een tweede zitting op 24 september oordeelde de Oppositie Divisie dat Välinge’s patent EP 877130, met enige aanpassingen, geldig blijft. Unilin, Parador, Kronotex, EFP, Selfloor, Hornitex, Holzdammer en Pergo hadden hiertegen bezwaar aangetekend. De Berry Groep claimt dat beide patenten samen aantonen dat Välinge de eerste onderneming was die een laminaatvloer of houten vloer ontwikkelde die mechanisch vastgeklikt kon worden. Belangrijkste tegenstrever Unilin uit Wielsbeke (Quick-Step, Uniclic) wil er echter op gewezen hebben dat Välinge Aluminium aan het Europees Patent 0855482 de aanvullende vereiste van ‘speling’ diende toe te voegen.

De Oppositie Divisie was de mening toegedaan dat ‘speling’ in de verbinding een essentieel kenmerk vormt van het patent. Daarom beperkte Välinge zijn aanvraag overeenkomstig deze uitspraak, aldus Unilin. Unilin meent dat het kenmerk ‘speling’ de laatste vijf jaar een belangrijk discussiepunt vormt in de vloerindustrie. “Daar de Uniclic-panelen zonder speling verbonden worden, is Unilin ervan overtuigd dat deze uitspraak bij de verschillende rechtszaken die door Välinge Aluminium ingeleid werden, een positieve impact zal hebben ten voordele van Unilin.” Eén van de voordelen van het Uniclic-systeem is volgens de fabrikant uit Wielsbeke de voorspanning die gecreëerd wordt bij de verbinding van de panelen. Unilin claimt dat dit kenmerk een uitstekende bescherming vormt tegen het binnendringen van water en vocht in de voegen van de vloerpanelen. Inmiddels heeft ook Egger EFP een Europees Patent (EP 1169528B1) gekregen voor zijn los van Berry of Unilin ontwikkelde klik-profiel. Egger claimt dat zijn lijmvrije legsysteem zich onderscheidt door een bijzondere stabiliteit van de vergrendeling en de aanlijning. Alle beslissingen kunnen (en hoogstwaarschijnlijk: zullen) in beroep aangevochten worden door de betrokken tegenpartijen. Insiders menen dat de patentenoorlog nog wel een aantal jaren zal voortduren.

(Berry/Unilin/Egger/DPN, 04-10-2002)

Tien jaar Woonbeurs

Het was al vroeg druk op de eerste dag van de jubileumeditie van de populaire Woonbeurs in de Amsterdamse Rai. Meer dan 260 exposanten, waarvan een kleine 30 uit de vloerenbranche, tonen er tot en met zondag 6 oktober op een oppervlakte van 30.000 vierkante meter hun nieuwste collecties op interieurgebied. Quick Step lijkt inmiddels te zijn uitgegroeid tot een vaste exposant van het evenement. Ook ditmaal zette de laminaatproducent uit het Belgische Wielsbeke zijn brede laminaatdelen in de schijnwerpers. Dit laminaat blijkt in Nederland een grote omzetmaker. Debutant was Edel Tapijt uit Genemuiden. Eerder stond Edel op de consumentenbeurs Huis & Interieur, maar men vond dat deze beurs onvoldoende aansloot op de door hen gepresenteerde producten. “We staan hier voor de consument, maar ook voor het vakbezoek dat deze beurs meer en meer de moeite van een bezoekje waard vindt,” vertelt Jack van Daal van Edel Tapijt. “Wat me opvalt is dat er op tapijtgebied weer meer vraag naar kleur is. Wij spelen daar met onze presentatie naadloos op in. Als mensen interesse tonen verwijzen we ze door naar een dealer in de regio.” Vanzelfsprekend waren ook Forbo Bonaparte en Parade van de partij. Forbo Linoleum presenteerde de nieuwe trendcollectie van Marmoleum: romance. Een collectie van twaalf vloeren met kantmotief en een zacht glanzende finish in metallic oranje of parelmoer groen. Ondanks de wederom mooie presentaties blijkt de verslechterde conjunctuur ook van invloed te zijn op de interieurbranche. Niet alleen uit reacties van exposanten en consumenten, die meer dan ook oriënteren en kritischer zijn, maar ook uit de grootte van de verschillende stands. Wellicht dat met de plannen van het kabinet om de spaarloonregeling af te schaffen en het vrijgekomen bedrag naar believen te laten uitgeven de bestedingen weer toe zullen nemen.

(Vloerenplein, 02-10-2002)

<< Begin < Vorige 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Volgende > Einde >>

interfloor-ad2c3ex-2
desso airamaster

PPC 24 7 graag gebracht

heditex

Domotex

allesovertapijt-logo