pp2000

chapel-banner-febFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Videoboodschap Klaas Bakker van Cotap

logo-cotapKlaas Bakker, algemeen directeur van vloerengroothandel Cotap te Genemuiden, heeft een videoboodschap online gezet. Middels de video worden de klanten persoonlijk op de hoogte gebracht van de huidige situatie bij Cotap omtrent het coronavirus en wat dat voor hen betekent. De videoboodschap is hier >> te bekijken.

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Vloerenbranche aan het woord over corona (5)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag reacties uit Zoetermeer en Genemuiden.

Bijlard-logoPeter Bijlard (Bijlard International): De afgelopen twee weken leek het een rollercoaster. Eerste zorg was de organisatie van ons eigen bedrijf en het op orde krijgen van maatregelen die het RIVM adviseerde. En binnen ons bedrijf is dat uitstekend opgepakt, door iedereen! De komende twee weken is het zaak voor ons om alle orders die wij binnen krijgen en hebben gekregen op tijd weg te krijgen. Onze klanten weten ons goed te vinden en tot nu toe kunnen wij iedereen zonder problemen beleveren in binnen- en buitenland. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, zeker in deze tijd.

Voor de periode daarna is het echt koffiedik kijken. We zijn natuurlijk afhankelijk van hoe onze klanten door de hele situatie heenkomen, net als onze grondstoffenleveranciers, maar daar hebben we bijna dagelijks contact mee. Dus we zitten er bovenop!

rinos-logoArnout Appelo (Rinos): Uit het oogpunt van gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun naasten, werken wij de komende weken met een minimale bezetting van personeel op ons bedrijfsterrein. Om dit te realiseren wordt de productieafdeling voor enkele weken gesloten, tot minstens 13 april. Met deze bezetting kunnen we goederen uit voorraad blijven leveren. Zo staan we onze klanten zoveel mogelijk terzijde.

Al onze verkoopmedewerkers werken vanuit huis en zijn bereikbaar. Daardoor kunnen we orders blijven aannemen en alvast in de planning zetten voor zover niet uit voorraad leverbaar. De beste en geprefereerde wijze van contact met Rinos is per e-mail op customerservice @ rinos.com.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om te bepalen of deze periode moet worden uitgebreid. Voor iedereen is dit een onzekere periode. Gelukkig zijn voor ons geen grote verstoringen in de verkrijgbaarheid van grondstoffen. Dat betekent dat we op dit moment verwachten bij hervatting van productie redelijk snel weer op te kunnen starten. Hoe de vraag naar vloerenproducten daarna zal zijn is moeilijk in te schatten. Technisch gezien zou de vraag naar vloeren weer kunnen herstellen na een verruiming van de bewegingsvrijheid. Maar economie is meer psychologisch dan rationeel gedreven. Als we niet uitkijken praten we elkaar nog verder een recessie in dan noodzakelijk. Maar aan ons zal dat niet liggen.

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Nieuwe inzendtermijn Legvoorschriften 2020

Omslag-huidige-versie-LegvoorschriftenOmslag huidige versie Legvoorschriften Parket.Het branchebrede projectteam dat druk doende is met de nieuwe Legvoorschriften Parket, deelt mee dat de begin april geplande eerste bijeenkomst van deskundigen geen doorgang kan vinden vanwege de maatregelen ter beteugeling van het coronavirus. Om die reden is besloten om de inzendtermijn voor aanbevelingen en verbeteringen te verlengen tot 1 juni a.s. Hierbij heeft het projectteam overwogen dat de overvolle agenda's van sommige vakmensen mogelijk nu wat lucht geven om wensen in te sturen. De eerste reacties zijn overigens inmiddels ontvangen.

Het projectteam hoopt de werkzaamheden daarna zo te kunnen inrichten, dat het oorspronkelijke doel, namelijk een presentatie van de nieuwe voorschriften op de Interieur Collectie Dagen (13 t/m 15 september a.s.) doorgang kan vinden.

De inventarisatiefase ging begin vorige maand van start met in eerste instantie een oproep aan de vakmensen om uiterlijk deze week te komen met suggesties voor verbetering. De inzendtermijn is nu dus twee maanden opgeschoven. Voor dit doel is de huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket toegankelijk gemaakt op de site www.legvoorschriften.nl. Het projectteam herhaalt zijn oproep aan vakmannen en vakvrouwen om via het online informatieformulier suggesties voor verbetering of aanvulling van de huidige legvoorschriften te delen. Iedereen die een reactie inzendt krijgt persoonlijk bericht over het vervolg.

projectgroep-logosDe projectgroep Legvoorschriften 2020 bestaat uit Marjan Spronk van INretail, Walter Esch van Platform Parketbranche, Charles van Kesteren van Parket Alliance en Kees Huisman van de VLOK Vakgroep Parket. Zij herinneren eraan dat de huidige versie van de voorschriften (tot stand gekomen onder auspiciën van het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten) van alweer acht jaar terug dateert. Met de versie '2020' moet de branche voorzien worden van de nieuwste technische inzichten voor het leggen van houten-, kurk-, laminaat- en PVC-vloeren en het bekleden van trappen.

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Magazijn- en kantoorruimte voor MOSO

Tijdelijk-magazijn-MOSOMOSO aan de slag vanuit tijdelijk magazijn in Venhuizen. (foto: MOSO)Sinds deze week heeft MOSO International weer een eigen kantoorruimte, en wel bij zijn serviceprovider Art-of-Automation in Hoorn. De werkzaamheden worden hier uitgevoerd totdat het hoofdkantoor in Zwaag is herbouwd, al werken bijna alle medewerkers door het coronavirus momenteel vanuit huis, waar zij via telefoon en e-mail in verbinding staan met de klanten. Zoals bekend gingen het hoofdkantoor en het magazijn van de bamboespecialist in Zwaag vijf weken geleden in vlammen op, door nog altijd onbekende oorzaak. De continuïteit van het bedrijf is naar eigen zeggen evenwel niet in gevaar geweest, mede doordat alle data in de cloud lagen opgeslagen.

Eerder deze maand werd het magazijn al ondergebracht op een tijdelijke locatie in Venhuizen, inmiddels volledig in bedrijf. De bamboeproducten worden hier opgeslagen en de leveringen aan klanten vanuit dit tijdelijke onderkomen verzorgd. MOSO merkt op dat in China intussen voluit wordt geproduceerd door zijn partnerproducenten om zo snel mogelijk de voorraad weer op peil te krijgen. "Het is lastig te zeggen wanneer wij alle producten weer op voorraad hebben," zegt MOSO-medewerker José de Ruijter-Luken. "Sommige klanten hebben nauwelijks iets gemerkt van de brand, doordat hun producten nog onderweg waren naar ons magazijn. Andere klanten hebben hun producten nog niet ontvangen, omdat de productie en het transport enkele maanden in beslag nemen. Per order wordt met onze klant besproken wat de beste oplossing is. Dit verloopt over het algemeen erg goed en gelukkig is er veel begrip en geduld."

Wanneer de bouw van het nieuwe hoofdgebouw en magazijn van start gaat, kan het bedrijf nog niet zeggen: "We hebben contact met onze verzekeraar en de architect over de herbouw. Pas als het oude pand gesloopt is, kunnen we hier uitspraken over doen."

(Parketplein, 27-03-2020)

 
TOZO-noodregeling zelfstandigen geopend

Rijksoverheid-logoOnderdeel van het economisch noodpakket van het kabinet 'ter bescherming van banen en inkomens van mensen' is de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag door de Rijksoverheid bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. (Meer over de loonkostenregeling voor bedrijven met personeel staat onderaan dit stuk).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa (vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) een ondersteunend pakket voorbereid dat gemeenten in staat stelt zelfstandige ondernemers in nood snel te ondersteunen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW): "Om het Coronavirus te bestrijden heeft de overheid stevige maatregelen afgekondigd die veel impact hebben op bedrijven. Dat betekent dat nu veel ondernemers en zelfstandigen de gevolgen merken in hun bedrijf. Het werk kan zelfs helemaal stilvallen. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Over de acute situatie maar ook voor de langere termijn. Met deze regeling willen we inkomen en kapitaal bieden zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en dat we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen."

Vanuit de TOZO kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10157 euro met een rente van 2 procent. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

In vergelijking tot de Bbz bevat de TOZO versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

De zelfstandige ondernemers moeten bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), een andere regeling die zorgt dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, is naar verwachting van de Rijksoverheid over enkele dagen gereed. Een zelfstandige ondernemer met personeel die een omzetverlies van naar verluidt 20 procent of meer verwacht, kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen in de NOW-regeling, voor een periode van drie maanden. Men kan een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Corona-veiligheidsprotocol woonwinkels

inretail-logo-cINretail heeft het protocol 'Veilig winkelen' dat samen met het ministerie van EZ werd ontwikkeld aangevuld met branchespecifieke protocollen, zo ook voor woonwinkels. "Zo blijft veilig winkelen voor alle consumenten en de winkelmedewerkers goed mogelijk," aldus de branchevereniging.

De checklist behandelt wat buiten de winkel moet gebeuren, wat bij binnenkomst en verder in de winkel, wat bij de kassa, en welke aandacht naar de medewerkers uitgaat. Voorts zijn er algemene punten van belang en wordt gewezen op afspraken die met de klant gemaakt moet worden in verband met bezorging en/of plaatsing.

Voorop staat de veiligheidsnorm van anderhalve meter afstand tussen personen, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Aanvullende maatregelen van belang betreffen hygiënetips en acties om te zorgen dat iedere volgende klant ook veilig kan winkelen.

Alle checklists zijn te downloaden, inclusief een poster die duidelijk maakt dat de winkel open is, waarbij aan de voorschriften van het veiligheidsprotocol wordt voldaan. Klik hier: //www.inretail.nl/winkel-open-dit-zijn-de-veiligheidseisen/

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Geen TOGS-regeling voor woonwinkels

Mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels komen niet in aanmerking voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis, zo blijkt vandaag. Bepaalde bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door onder meer eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, de evenementenbranche, sportclubs en dergelijke, bepaalde private culturele instellingen, rijschoolhouders, casino's en de reisbranche.

De ontstemde reactie van INretail: "Het is verbijsterend dat ondernemers met mode-, schoenen-, sport- en woonwinkels niet in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. Ze worden door het ministerie niet als rechtstreeks getroffen bestempeld. Minister-president Rutte adviseerde heel Nederland nota bene: 'blijf thuis'. Onderzoek van INretail toont aan dat omzetten sinds de corona uitbraak tot bijna nul zijn gekelderd. Veel winkelondernemers voelen nu de economische noodzaak om hun winkeldeuren weer te openen. De branche heeft strenge brancheprotocollen opgesteld. Zij plaatst desondanks vraagtekens of het TOGS-nieuws past bij het veiligheidsbeleid van een 'intelligente lock down' van de overheid. De non-food retail wordt zwaar getroffen door de impact van het coronavirus. Maatregelen die de liquiditeitspositie van retailers verbeteren zijn keihard nodig. Als de TOGS-regeling niet voor winkels werkt, dan bespreken we nog liever vandaag dan morgen met de ministeries EZ en Financiën een aantal branchespecifieke oplossingen. Iedere dag worden bijvoorbeeld fashion en schoenencollecties minder waard. Een snel werkende oplossing kan niet langer op zich laten wachten."

(Parketplein, 27-03-2020)

 
Vloerenbranche aan het woord over corona (4)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag een reactie uit Noord-Brabant.

estillon-logoRichard Bosveld (Estillon): Corona zal tot een stevige schok leiden in de economie, ook in Nederland. Vrijwel iedereen zal een corona-slachtoffer kennen die het niet heeft overleefd. De economie zal pas volgend jaar weer wat opleven en dat heeft zijn invloeden op faillissementen en werkloosheid. De impact zal veel groter zijn dan menigeen zich realiseert. We mogen hopen dat de wereldleiders in harmonie deze wereldwijde crisis zullen bestrijden, wat dat betreft zijn de verkiezingen in Amerika van groot belang...

Dichterbij zullen we zien dat de trend van sluitende woninginrichterszaken en parketzaken versterkt wordt en ik verwacht met pijn in mijn hart dat binnen twee jaar 50 procent van deze winkels definitief uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

Toch is deze crisis mogelijk ook een keerpunt. Niet voor niks betekent crisis in het Grieks zoveel als 'moment van de waarheid' en in het Chinees staat het teken van crisis ook voor kans en uitdaging. Vanuit een positieve levenshouding hoop ik dat ieder voor zich nog eens gaat nadenken over hoe we omgaan met de mensen om ons heen en met de planeet waarop we leven.

Moeten we echt van elke leverancier stalen hebben, gaan we nu milieuvriendelijke lijmen gebruiken, vermijden we materialen die niet duurzaam zijn? En wie in mijn omgeving kan ik helpen in deze zware tijden?

Ook in de privésfeer zullen we ons vragen moeten stellen. Is het echt nodig om met de vriendinnen naar Alicante te gaan, met je zoon naar een voetbalwedstrijd in Engeland of Spanje, in de winter met het vliegtuig twee keer naar de wintersportgebieden en in de zomer naar Canada voor een campervakantie?

Ook ik heb me hier soms schuldig aan gemaakt, hoor, maar kunnen we nu niet starten met het verduurzamen van onze levensstijl? Minder vlees eten, meer met de fiets, minder vliegen en meer skypen, enzovoort.

Estillon op haar beurt zal onverminderd doorgaan met het ontwikkelen van producten die duurzamer zijn en bijdragen aan een vermindering van de CO2. Wij hopen dat er snel een vaccin tegen corona zal komen dat voor iedereen beschikbaar zal zijn en ondertussen zijn onze gedachten bij de slachtoffers, de hulpverleners en de familieleden.

We wensen iedereen het beste in deze uitdagende tijden.

(Parketplein, 26-03-2020)

 
Vloerenbranche aan het woord over corona (3)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag nog twee bedrijven.

albers-logoEdwin Cools (Albers parket): We leven op de wereld in een vreemde, ongekende situatie. Bij ons worden alle maatregelen van het RIVM met veel discipline nageleefd. Uit voorzorg en ter bescherming van onze medewerkers blijven de medewerkers met klachten thuis. Dit zorgt voor een grotere druk op de werkvloer voor de medewerkers die wel aanwezig zijn, maar tegelijkertijd zie je een enorme saamhorigheid in de groep.

Momenteel is de markt nog aardig actief en klanten kunnen doorgaans hun planning nog uitvoeren. De bezoeken in de showrooms daarentegen zijn begrijpelijk minder. Dit zal, afhankelijk van de duur, zijn weerslag krijgen in de omvang van de orderportefeuille bij onze relaties en dus uiteindelijk ook bij ons.

Wellicht worden er plaatsingen uitgesteld omdat nu half Nederland thuiswerkt en de kinderen niet naar school zijn, maar die zullen na deze vreemde periode alsnog wel gelegd gaan worden. Met betrekking tot de voorraden maken we ons geen enkele zorgen. Deze zijn ruim voldoende om de komende periode probleemloos door te komen, daarnaast zijn wij niet afhankelijk van producten die uit Azië moeten komen. Blijf gezond en let op elkaar.

intr-logo"Alles wat maar thuis kan werken, werkt op dit moment thuis," zo vertelt algemeen directeur Harry Elshof (INTR) over de telefoon. "We houden ons aan de voorschriften en hebben de vereiste maatregelen getroffen om te voorkomen dat het virus zich nog meer verspreidt en dat onze medewerkers ziek worden. Thuiswerken is daar dus een maatregel van. We zijn gewoon telefonisch bereikbaar en ook in onze magazijnen zijn maatregelen getroffen, zodat wij er vooralsnog van uitgaan dat het logistiek traject op een goede manier verloopt."

Elshof is onder de indruk hoe zijn mensen het allemaal oppakken. "Er komt veel te rusten op de schouders van weinigen. Door de omstandigheden en de nieuwe veiligheidsmaatregelen, maar ook zijn er mensen absent omdat ze 'gewoon' ziek zijn. De saamhorigheid is echter enorm en er heerst een unieke sfeer. Het sociaal gebeuren is wel lastiger. Vroeger kon de administratie bijpraten met bijvoorbeeld magazijnmedewerkers. Dat is moeilijker, maar men maakt er wat van. We vragen meer en zij leveren. Ik ben onder de indruk van wat hier gebeurt."

(Parketplein, 25-03-2020)

 
Vloerenbranche aan het woord over corona (2)

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? Vandaag nog een aantal reacties.

rigo-logoToon van Westerhoven (RIGO Verffabriek): We maken een vreemde tijd mee. Maar ook een interessánte tijd omdat het ons dwingt over álles opnieuw na te denken. En hoewel de onvoorspelbaarheid in veel opzichten het meest lastig is aan deze situatie, zie ik dat we binnen RIGO Verffabriek op dit moment onze processen goed onder controle hebben. Door de voorraden te verhogen, stellen we de continuïteit van de productie veilig. En door in gescheiden teams te werken, beperken we het risico dat een bepaalde functie niet uitgevoerd kan worden als gevolg van een eventuele besmetting.

We houden nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten. Ik zie dat de mensen die dagelijks met onze producten werken hetzelfde doen: we passen ons met elkaar aan, naar gelang de situatie dat van ons vergt. Het zal de komende weken best nog wel even spannend blijven. Mochten er vragen ontstaan, dan kun je die altijd aan mijn collega's of mijzelf stellen. Als we kunnen helpen, zullen we dat met plezier doen.

tip-top-logoRonald Knip (Tip Top schuurmaterialen/Floorcoat NL): Vandaag ga ik al mijn bestaande klanten bellen, en vertellen dat zolang onze leveranciers nog leveren wij dit ook zullen doen. Tot op heden gaat het nog steeds. 

flamingo-logoDick van de Klok (Flamingo Parket): De grootste uitdaging is om de rust te bewaren en de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk voort te zetten. Hierbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van de maatregelen welke door de overheid worden ingesteld. We volgen alle overheidsinstructies zorgvuldig op en letten extra op onze medewerkers en klanten. We hebben onze productieplanning aangepast en produceren vooral onze belangrijkste vloeren en accepteren daarbij dat minder gangbare producten als gevolg daarvan een langere levertijd zullen krijgen. Het is bij veel bedrijven zo dat met vijf producten tachtig procent van de omzet gerealiseerd wordt en daar ligt dan ook onze prioriteit.

Positief is dat onze medewerkers heel goed omgaan met alle maatregelen en iedereen is enorm gemotiveerd aan het werk. Er heerst echt een sfeer van 'we moeten het met z'n allen doen'.

woca logoHenk Laverman (WOCA Nederland): We hebben al vrij snel besloten om onze voorraad in Nederland flink op te schroeven, zodat we ook bij productie- of transportuitval vanuit Denemarken kunnen blijven leveren. Gezond blijven is op dit moment voor iedereen nu het belangrijkste, dus houden wij ook afstand. We laten niemand binnen en bezoeken onze klanten voorlopig niet. We werken op dit moment met een zo klein mogelijke bezetting en zitten per toerbeurt op kantoor of werken thuis.

Er is erg veel besteld de afgelopen week, dus het is eigenlijk best druk. Mensen zitten thuis en willen wat doen, dus gaan ze klusjes doen in en om het huis. We krijgen ook veel telefoontjes van particulieren met vragen over de verwerking van onze producten, dus die mensen willen we nu ook zo goed mogelijk helpen. Nog geen grote problemen dus op dit moment, laten we hopen dat dat zo blijft en dat de parketbranche haar werk veilig kan blijven doen. Sterkte allemaal de komende tijd.

Overmat-Floorservice-logoJeroen van Oversteeg (Overmat Industries): Overmat Industries/Floorservice is nog steeds volledig operationeel, gelukkig tot nu toe zonder zieken! Wij volgen uiteraard de adviezen van het RIVM rondom het Coronavirus op en hebben intern onze maatregelen genomen. Wij besteden de tijd die we, door deze perikelen, minder bij de klant buiten kunnen besteden aan nieuwe product- en kleurontwikkelingen.

Verder ligt ook de productie van onze bestaande producten niet stil. Hierdoor kunnen we de komende tijd, weliswaar op gepaste afstand, ondersteuning blijven bieden aan onze klanten en worden ook alle orders nog steeds verzonden. Maar het belangrijkste boven alles is; Blijf vooral gezond en hou je koppie erbij!

(Parketplein, 24-03-2020)

 
Vloerenbranche aan het woord over corona

Wat beschouwen de leveranciers in de vloerenbranche als hun grootste uitdaging de komende twee weken en hoe spelen zij daarop in? De komende dagen laten we een groot aantal van hen hier aan het woord. Vandaag de eerste reacties.

bona-logoEric Tersteeg (Bona Benelux): De eerste uitdaging voor mij de komende twee weken is zorgen dat ons voltallige team zo goed mogelijk op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, en voorkomen dat de Bona-medewerkers aan onnodige gevaren door het Coronavirus blootgesteld worden. Dit door zeer periodiek overleg via onder andere Skype.

Voorts heldere communicatie aan onze klantengroep en transporteurs hoe wij de adviezen van het RIVM en de overheid vertalen naar aangepaste procedures.

Verder ook de interne communicatie intensiveren, met als doel de continuïteit van leveringen zo goed mogelijk naar de nieuwe omstandigheden te waarborgen.

Ondertussen zijn we druk bezig nieuwe manieren te bedenken om onze klanten op een vernieuwende manier, welke geheel aansluit bij onze innovatieve manier van denken en werken, te informeren over de laatste ontwikkelingen.

heditex-logoJasper Ringelberg (Heditex): Op maandag 16 maart hebben we 50 procent van het personeel naar huis gestuurd, waarvan er een deel nog vanuit huis verder kan werken. Dit uiteraard om gezondheid van ons personeel te waarborgen en om bij een eventuele besmetting niet heel het bedrijf plat te leggen.

Vertegenwoordigers mogen vanaf die datum ook niet meer op pad om klanten te bezoeken, dit zou onze klanten en onze vertegenwoordigers onnodig gevaar opleveren. Deze proberen nog wel telefonisch contact te houden met onze klanten en waar het mogelijk is deze (op afstand) te helpen.

Voorraden zijn voldoende op peil, wij houden standaard altijd een behoorlijke voorraad en hadden gelukkig voor wat betreft onze voorraad uit het Verre Oosten voor het Chinese nieuwjaar extra ingekocht en dat werkt nu in ons voordeel, er zijn maar enkele artikelen op dit moment niet leverbaar.

Vorige week hebben we gemerkt dat een aantal klanten extra bestelden om hun voorraden op peil te brengen, dat heeft onze medewerkers extra druk gegeven, maar we hebben alles gelukkig op tijd kunnen uitleveren.

Zolang het nog mogelijk is en het de gezondheid van onze medewerkers niet in gevaar brengt, zullen wij bereikbaar blijven voor onze klanten en zorgen dat ze hun bestellingen kunnen ontvangen.

Voor de komende periode zal het dus een enorme uitdaging zijn om onze voorraden op peil te houden, aangezien de leveringen uit China nu wel binnen komen maar we ook leveranciers in een aantal landen hebben die op dit moment zeer grote problemen hebben en waar de productie is stil gevallen (waaronder Spanje en Italië).

Daarnaast hebben we ook vele klanten in het buitenland, waar het steeds moeilijker wordt om hun bestellingen afgeleverd te krijgen.

Op dit moment voor onze klanten in Nederland dus geen problemen, echter we moeten met minder personeel op de werkvloer een hogere omzet wegzetten, dus alleen maar complimenten voor de medewerkers en zeker ook voor het begrip van onze klanten.

kerakoll-logoGeert-Jan Wellink (Kerakoll): Met wat er nu gaande is, en de verliezen die dit geeft, humanitair, sociaal en economisch, kan ik alleen maar benadrukken dat de gezondheid, en het beschermen hiervan het belangrijkste is. Hier ligt de focus en de uitdaging van Italië de komende weken.

(Parketplein, 23-03-2020)

 
Nieuw rigid-assortiment MeisterDesign
Toepassing-vanToepassing van MeisterDesign. rigid RD 300 S (op de afbeelding Eik Indian Summer 7328) in een woonbadkamer.
MeisterDesignMeisterDesign. rigid RB 400 S (hier de Moon Light 7410) sluit aan bij een moderne woonstijl, waar schoonmaken bovenal ongecompliceerd moet zijn. (foto's: MEISTER)

MeisterWerke brengt onder de naam 'MeisterDesign. rigid' een assortiment Rigid Core-designvloeren op de markt, bestaande uit de collecties RL 400 S, RB 400 S en RD 300 S.

MeisterDesign. rigid RL 400 S (lange planken) en RB 400 S (grote tegels) worden gepresenteerd als uiterst belastbare varianten. De dragerplaat van rigide polymeer zorgt samen met de geïntegreerde contactgeluiddemping voor een zware en daardoor vibratiedempende constructie. De vloerbedekking is zodoende belastbaar en stil tegelijk. Het hoogwaardige oppervlak met excimer-lak staat volgens de Duitse fabrikant garant voor een bijzonder gelijkmatige, matte finish.

De planken uit de collectie RD 300 S zijn vanwege hun dragerplaat van rigide polymeer bijzonder vormstabiel. Een extra elastische tussenlaag dempt het loopgeluid in de ruimte. Het meerlaagse oppervlak van vinyl met PUR-coating maakt de vloer gemakkelijk in het onderhoud. De onderzijde met geïntegreerde contactgeluiddemping zorgt voorts voor meer rust in onderliggende ruimtes. De planken hebben ondanks hun hoge stabiliteit een relatief laag oppervlaktegewicht. Daardoor zijn ze eenvoudig te vervoeren en verwerken.

Qua optiek spreekt MeisterWerke van hoogwaardige, authentiek gedrukte oppervlakken in moderne kleuren, met voor beide plankformaten keuze uit moderne houtdessins met voelbare structuur en voor de eigentijdse tegels hoogwaardige steenimitaties. De waterproof vloeren hebben een voor renovaties aantrekkelijke opbouwhoogte van 5,5 of 6 millimeter en beschikken over het keurmerk 'Indoor Air Comfort GOLD', wat duidt op bijzonder emissiearme producten.

(Parketplein, 20-03-2020)

 
Geen Design District dit jaar

Sfeerbeeld-Design-District-PP19Sfeerbeeld Design District 2019. (foto: organisatie)Design District 2020, op 3, 4 en 5 juni a.s. te houden in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam, wordt afgeblazen vanwege de coronaperikelen. Organisator Puur Design Producties zegt dat het er niet op lijkt dat de situatie in Nederland begin juni weer 'beurswaardig' zal zijn en heeft het besluit genomen om de editie van dit jaar niet door te laten gaan. "We verwachten dat de maatregelen van de overheid na 6 april niet zomaar allemaal opgeheven zijn, en dat het bij elkaar brengen van duizenden bezoekers de komende maanden nog niet verantwoord is." De beurs slaat een vol jaar over en keert begin juni 2021 terug. (Zie ook de Agenda elders op deze website voor een overzicht van uitgestelde, reeds doorgeschoven dan wel voor dit jaar geannuleerde vakevenementen).

(Parketplein, 20-03-2020)

 
Branche alert op gevolgen Corona
Eric-Tersteeg"We zitten gewoon op schema. Er komen voldoende producten binnen," stelt Eric Tersteeg.
Dick-van-der-Klok-2019Dick van de Klok: "Als de bouw door kan bouwen en de vloerenzaken hun winkels niet hoeven te sluiten, dan rollen we hopelijk zonder al te veel kleerscheuren door deze lastige periode heen."
Eric-Jongmans-2019"We moeten zorgen dat we er dit jaar even doorheen komen," aldus Eric Jongmans van Gaffi Parket uit Breda.
Ronald-Knip-2018Ronald Knip: "Geef de consument de juiste voorlichting en informatie. Dat alle voorzorgsmaatregelen voor veilig werken in een ieders belang zorgvuldig zijn genomen."

Terwijl buiten zo nu en dan een bemoedigend vroeg lentezonnetje straalt, bezint de vloerenbranche zich op de afgelopen turbulente dagen en de dagelijks veranderende ontwikkelingen. Nadat eergisteren minister-president Rutte via nationale televisie live het Nederlandse volk toesprak, is duidelijk geworden dat de komende periode er één van alertheid en terughoudendheid zal zijn. Alertheid wat betreft het adequaat en op een juiste manier inspelen op de laatste ontwikkelingen en terughoudendheid wat betreft het naar buiten treden en aangaan van contacten om hiermee de eventuele gevolgen van het corona-virus 'beheersbaar' te houden.

De vloerenbranche geeft duidelijk gehoor aan deze oproep en hanteert de voorgeschreven maatregelen die zijn gebaseerd op de adviezen en maatregelen zoals die door RIVM en regering worden aangeraden en voorgeschreven. Contactloos betalen, beperken van bezoek, onderling afstand bewaren, strikt aangehouden hygiëne, enzovoorts, lijken in no time te zijn ingeburgerd. Daarnaast houdt men de 'uitdagende' marktomstandigheden nauwlettend in de gaten.

"We houden een vinger aan de pols," vertelt Gitty Gommers van Aspecta. "Vooralsnog verloopt alles op vertrouwde oude voet. Er zijn geen problemen bij het transport. We houden alles nauwlettend in de gaten."

Ook bij Bona verloopt het logistiek traject naar wens. "We zitten gewoon op schema. Er komen voldoende producten binnen," stelt Eric Tersteeg. "We houden op dit moment goed contact met onze klanten. Geven ze met regelmaat een belletje en vragen hoe het met ze gaat en of we ze ergens mee kunnen helpen. Ook onze buitendienst haalt het contact aan met de klant. Natuurlijk vooral via de telefoon, want je kan nu niet meer zomaar voor iemands neus staan. Ook onze buitendienst kijkt of ze 'wat dan ook' ergens mee kunnen helpen. Het is op zijn zachtst gezegd natuurlijk best wel bijzonder en apart wat er gebeurt. Sommigen zitten ineens met een nieuwe lastige situatie vanwege bijvoorbeeld het thuisblijven van de kinderen enzovoorts. Daar bestaan geen draaiboeken voor."

De directie van Interfloor informeert de klanten via een mailing en laat weten er alles aan te doen om "u de benodigde diensten, service en continuïteit te bieden en om verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierin volgen we het beleid van het RIVM." De capaciteit van de binnendienst is volgens Interfloor optimaal. Het bedrijf laat verder weten continuïteitsmaatregelen te hebben genomen vanwege het virus. "We houden onze voorraden op peil en kunnen u blijven leveren wat nodig is. Ook ons distributiecentrum is vol in bedrijf. We onderhouden nauw contact met fabrikanten en onze transporteur. Om hand-tot handcontact te voorkomen tekenen de chauffeurs afleveringen tot nader order zelf af. Wij volgen als gebruikelijk onze voorraadsituatie op de voet en nemen alle acties die nodig zijn. Als er zaken veranderen, dan ondernemen wij passende actie en houden we u uiteraard op de hoogte." Wat betreft buitendienst heeft Interfloor nieuwe richtlijnen verstrekt. "Voorafgaand aan ieder bezoek aan u zal de salesmanager contact met u opnemen of het bezoek uitkomt. Is een bezoek niet gewenst, dan hebben wij daar alle begrip voor."

Interfloor is hierin niet de enige groothandel. Bijna alle leveranciers gebruiken social media, mailings, enzovoorts, om hun klanten van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Zo meldt Viehoff BV dat het zich houdt aan de adviezen van de overheid die op dit moment gelden. "We zijn in een lastige en voor iedereen nieuwe periode aangekomen die we met zijn allen zullen moeten doorstaan. U kunt gewoon bij ons bestellen. Er is voldoende voorraad voor de komende periode. Wij zijn sinds gisteren gestart met contactloze bezorging."

Bij de Plinten & Profielen Centrale zijn de informatieve Bijspijkerdagen van maandag 30 maart en maandag 20 april geannuleerd. "Dit in verband met de officiële maatregelen rondom het coronavirus." Op een later tijdstip zal worden bepaald of de Bijspijkerdagen opnieuw worden georganiseerd.

Ook andere bedrijven laten via hun website weten dat de leveringen nog via normale diensten verlopen, en afhalen en bezorgen nog via een gebruikelijk schema. De meeste leveranciers kiezen er wel voor de klanten niet persoonlijk meer te bezoeken. Persoonlijk contact wordt vermeden.

"Er wordt op dit moment nog dagelijks besteld," vertelt Francisco Serrato van Koninklijke Peitsman. "Ook wij informeren onze klanten. We doen dit via een up-to-date informatiebrief die we met regelmaat aan de actualiteit aanpassen, indien nodig."

Heditex laat weten dat men telefonisch beperkt bereikbaar is, maar dat via e-mail gewoon contact kan worden opgenomen. "Ons pand is gesloten voor bezoek. Wilt u uw goederen ophalen, dan vragen wij u buiten te blijven. Uw goederen worden buiten voor u klaar gezet bij aankomst."

Flamingo Parket informeert op zijn website duidelijk over de genomen maatregelen en meldt ook dat al de medewerkers zonder klachten aan het werk zijn. Dick van de Klok: "Tot dusver verlopen de zaken normaal. De order intake is goed. Het zou voor ons wat transport betreft lastiger worden als de grenzen worden gesloten. Vanzelfsprekend nemen we de situatie serieus. Maar als de bouw door kan bouwen en de vloerenzaken hun winkels niet hoeven te sluiten, dan rollen we hopelijk zonder al te veel kleerscheuren door deze lastige periode heen."

Ook vloerenleggers maken onzekere tijden door, zo beaamt Eric Jongmans, eigenaar van Gaffi Parket in Breda, de stad die getroffen is door een groot aantal corona-besmettingen. "Afgelopen vrijdag besloot ik al om er twee weken mee te stoppen, nog voor de regering met de aankondiging kwam," vertelt Jongmans. "Ik ben astmapatiënt en heb geen zin om wat dit betreft risico te nemen. Toen de regering de periode afgelopen maandag met een week verlengde heb ik dat zelf ook gedaan. Ik had eigenlijk nu een mooie vloer moeten leggen, maar ik help nu mijn dochter en mijn vrouw met allerlei klussen. Wat je in deze tijd als vloerenlegger moet doen is je klant vragen om mee te denken in het 'niet aanwezig zijn', zodat we zonder risico 'alleen' werken. Maar dat is niet bij iedere klant mogelijk. Sommigen hebben ineens de kinderen over de vloer en dan zijn werkzaamheden vaak niet mogelijk meer. Daarnaast heb ik een aantal klussen verschoven. Als je de klant dit goed uitlegt, in mijn geval de astma, dan is dat vaak geen probleem. Maar je kan niet alles vooruitschuiven want dan heb je in mei/juni weer dubbel werk. Ik heb gelukkig mijn werkzaamheden aan freelancers uit weten te besteden in mijn periode van afwezigheid. Helaas krijgen sommige bedrijven met annuleringen te maken vanwege de financiële onzekerheid waarin sommige mensen terecht komen. Een en ander heeft toch een invloed op het consumentenvertrouwen. Dit zal nog wel even tot na de zomer na-ijlen. Maar het is wel anders dan ten tijde van de economische crisis, toen we in een onzekere periode terecht kwamen en niemand wist waar het zou eindigen. We moeten zorgen dat we er dit jaar even doorheen komen," besluit Jongmans.

Goede voorlichting naar de consument toe kan ook volgens Ronald Knip van Tip Top Nederland veel helpen in de continuïteit van de bedrijfsvoering. "Je merkt dat er bij sommige klanten nu een beetje paniek ontstaat. Werk en opdrachten worden vanwege een haastige eerste reactie door de consument uitgesteld. En dat is op zich begrijpelijk. Maar leg deze uit dat hij niet bij de werkzaamheden aanwezig hoeft te zijn. Geef ze de juiste voorlichting en informatie. Dat alle voorzorgsmaatregelen voor veilig werken in een ieders belang zorgvuldig zijn genomen. Dan is er nog veel mogelijk."

(Parketplein, 18-03-2020)

 
MOSO International neemt Bambeau over

Rene-Zaal-Stefan-Becker-Michael-van-HoutenRené Zaal, Stefan Becker en Michael van Houten schudden elkaar de hand. (foto: MOSO)Bamboespecialist MOSO International heeft vorige week dinsdag het Duitse bedrijf Bambeau Becker und Großgarten overgenomen. De samenvoeging, zo stelt MOSO, moet beide bedrijven in staat stellen om sterker aanwezig te zijn op markten waar bamboe een alternatief is voor de klassieke materialen. De overnemende partij, recentelijk nog in het nieuws vanwege de grote brand in Zwaag, is van mening dat de twee elkaar perfect aanvullen met betrekking tot specifiek het Duitstalige gebied, vanwege hun marktoriëntatie en hun verkoop- en productstructuren.

Voorlopig blijven de merken en verkoopstructuren van beide bedrijven ongewijzigd. De Duitsers voeren de merken 'bambeau' (voor parket, plaatmateriaal en fineer van bamboe) en 'econudo' (panelen uit bamboe polymeer composiet voor onder meer terrassen).

René Zaal, oprichter en directeur van MOSO International: "We kennen elkaar al vele jaren en hebben elkaar altijd met veel respect behandeld, met respect voor elkaars prestaties en successen." Michael van Houten, salesmanager Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij MOSO: "We zien een groot potentieel voor de toekomst in deze overname door de daaruit voortvloeiende synergieën." Stefan Becker, die aanblijft als algemeen directeur van Bambeau: "Voor ons zijn er vooral voordelen in het productportfolio, de beschikbaarheid en door de bundeling van know how." Becker verwijst daarbij onder meer naar de samenvoeging van de twee R&D-afdelingen op internationaal niveau.

(Parketplein, 18-03-2020)

 
Trendbreukje EU-invoer tropische vloeren

Import-tropische-HV-2019 2018Import tropische houten vloeren in de EU-28, van 2019 op 2018, in 1000 MT. (bron: ITTO TTM Report)De invoer in de EU van houten vloeren uit tropische landen is in 2019 met 0,5 procent gestegen tot 25.690 ton, met voor de waarde ervan een groei van 1,2 procent tot 59,4 miljoen euro. Deze vooruitgang is weliswaar klein, zo bericht het jongste ITTO TTM Report, maar toch van betekenis aangezien het de eerste toename is van de EU-invoer van tropische houten vloeren sinds 2007, vlak vóór de financiële crisisjaren.

Tussen 2007 en 2018 daalde de EU-invoer van tropische vloerproducten in een rechte lijn van 150.000 ton tot slechts 25.550 ton. Dit als gevolg van de felle concurrentie van Europese en Chinese fabrikanten en alternatieve niet-houten producten, van modegevoelige voorkeuren ten gunste van hout uit gematigde streken, van leveringsbeperkingen en van uitdagingen die gepaard gaan met het voldoen aan de regels van de houtwet EUTR, aldus het rapport.

Afgelopen jaar werd een aanhoudende daling van de invoer uit de belangrijkste leverancierslanden - te weten Maleisië (-10 procent, tot 7.600 ton) en Indonesië (-11 procent, tot 6.200 ton) - meer dan goedgemaakt door een stijgende invoer uit Brazilië (+14 procent, tot 5.900 ton), Vietnam (+48 procent, tot 3.100 ton) en Bolivia (van bijna nul tot meer dan 800 ton).

Wat afzonderlijke landen in de EU betreft, valt op dat de import van tropische houten vloeren terrein terugveroverde in Frankrijk (+36 procent, tot 7.700 ton) en in het VK (+27 procent, tot 2.500 ton). De invoer nam echter in de meeste andere belangrijke Europese markten af, waaronder België (-0,5 procent, tot 3.300 ton), Italië (-9 procent, tot 2.100 ton), Denemarken (-28 procent, tot 2.000 ton), Spanje (-30 procent, tot 1.900 ton), Nederland (-5 procent, tot 1.900 ton) en Duitsland (-16 procent, tot 1.700 ton).

(Parketplein, 16-03-2020)

 
Januari goed voor woongerelateerde retail

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (+4,7 procent) en de winkels in meubels en woninginrichting (+3,9 procent) realiseren in de eerste maand van het jaar opnieuw de grootste omzetstijging in het segment non-food, zo meldt het CBS vandaag. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) van deze twee clustertjes is toegenomen met respectievelijk 3,6 en 4,5 procent.

omzet-retail-jan20

Wellicht opmerkelijk (ook gezien het verschijnsel van het 'verthuizen') is dat de bouwmarkten het jaar aftrappen met een heel klein minnetje van 0,1 procent, bij een volumekrimpje van 1,1 procent. De omzet van alle winkels in non-food bij elkaar is in januari 2,7 procent opgelopen ten opzichte van een jaar eerder. Het volume is met 1,8 procent gegroeid.

De detailhandel als geheel begint het jaar met 3,7 procent meer omzet. Het verkoopvolume ligt 2,2 procent hoger. Daarnaast is online 9,9 procent meer omgezet, met niet zo veel verschil tussen webwinkels (+10,3 procent) en multi-channelers (+9,4 procent).

(Parketplein, 13-03-2020)

 
Update MOSO International

MOSO OfficeHoofdkantoor MOSO in Zwaag voor de brand.MOSO International heeft deze week zijn magazijn ondergebracht in Venhuizen, op het adres Markerwaardweg 8. Op deze locatie worden de geleverde bamboeproducten opgeslagen. Ook kunnen leveringen aan klanten vanuit het tijdelijke magazijn worden verzorgd. De kantoorafdelingen van het door brand getroffen bedrijf worden eind deze maand ondergebracht in Hoorn, in het kantoorgebouw van Art-of-Automation. Vandaag drie weken geleden ging het volledige hoofdkantoor van de bamboespecialist in Zwaag in vlammen op, inclusief alle voorraad in het magazijn en de werkplekken op kantoor.

(Parketplein, 13-03-2020)

 
Alpenvlammen-collectie van Hain by MEISTER

De-Eik-KesselalmDe Eik Kesselalm 8841 brengt de natuur samen met een moderne doch knusse woonstijl.MeisterWerke breidt - onder het label 'Hain by MEISTER' - zijn assortiment parketvloeren uit met een landhuisdelen-collectie met tussenlaag van sparrenhout. De nieuwe reeks is voorzien van de opmerkelijke naam 'Alpenvlammen', verwijzend naar zaken als puurheid, oorspronkelijkheid en natuurlijkheid. Het landhuisdeel heeft een kamerbreed formaat van 2200 bij 195 millimeter en een dikte van 14 millimeter. De toplaag kan vanwege de dikte van 3,6 millimeter meermaals worden bijgeschuurd. De collectie is verkrijgbaar in een twaalftal natuurlijke eikenkleuren, in de sorteringen 'vitaal' of 'harmonisch'.

De royale planken worden afgewerkt met een hoogwaardige finish op oliebasis. Deze natuurolie droogt oxidatief. Zo ontstaat volgens de fabrikant een beschermend oppervlak dat tegelijkertijd ademend is. De zachte, matte uitstraling brengt evenzo het natuurlijke karakter van het eikenhout goed naar voren. De vloeren zijn voor het overige uitgerust met het gepatenteerde kliksysteem Maxiclic. Voor de afwerking langs de wanden introduceert de leverancier voorts een watervaste plint, het profiel 23 F MK met sparrenhouten kern.

De-natuurlijke-finish-opDe natuurlijke finish op oliebasis verschaft deze royale landhuisdelen, hier de Eik Bäckeralm 8834, een warme uitstraling. (foto's: MEISTER)Het landhuisdeel Alpenvlammen stoelt volgens MeisterWerke qua opbouw en productfilosofie op het portfolio van zijn dochteronderneming Hain Naturböden. Om die reden, en om het product te onderscheiden van zijn 'MeisterParquet. longlife' (deze met HDF-tussenlaag), wordt een en ander onder genoemde merknaam uitgebracht. Wel worden ook deze MEISTER-producten geproduceerd in het Duitse Rüthen-Meiste, met technische details die afwijken van die van Hain.

"De Alpenvlammen-collectie van Hain by MEISTER vormt een perfecte afronding voor ons assortiment MEISTER-parket in de premium-klasse," zo stelt Stefan Pföhler, de baas van sales bij MeisterWerke. "We zijn er trots op onze partners uit de vakhandel hiermee nog meer verscheidenheid in ons portfolio te kunnen bieden om gezamenlijk het omzetpotentieel te verhogen."

(Parketplein, 11-03-2020)

 
Ommekeer bij vloerentak Amorim hapert

Amorim-WISEToepassing van WISE, een duurzame pvc-vrije vloerbedekking met Cork Rigid Core. (foto: Amorim)De divisie Floor & Wall Coverings van het Portugese kurkconcern Amorim heeft afgelopen jaar opnieuw wat omzet moeten prijsgeven. Op een daling van 7,7 procent in 2018, volgde er in 2019 een van 3,2 procent, waarmee de verkopen op 108,6 miljoen euro zijn beland.

Ondanks prijsstijgingen daalde de omzet door lagere volumes en vertragingen bij het op de markt brengen van WISE-producten (naar eigen zeggen gerelateerd aan de technische validatie). De verkopen van WISE, in het begin van het boekjaar gelanceerd, bereikten een niveau van 5,7 miljoen euro, hoofdzakelijk aangejaagd door Duitsland, Noord-Amerika en Scandinavië. In zijn algemeenheid boekte Amorim met zijn vloerentak meer omzet in Scandinavië, Rusland en Italië en minder in Noord-Amerika en China.

De ebitda duikelde van plus 3,0 miljoen naar minus 2,5 miljoen. In zijn opsomming van verklaringen wijst Amorim op lagere productieniveaus, een verslechterde productmix, hogere grondstofprijzen en dito marketing- en ontwikkelingskosten.

De te verwachten ommekeer van deze divisie in 2020, zo vervolgt Amorim, dient te worden verwezenlijkt door een verhoogde omzet en verbeterde productmix, meer operationele efficiëntie, een rationalisatie van de productportfolio en ten slotte een herpositionering van het merk en betrouwbaardere service.

Het anderhalve eeuw oude concern als geheel, inmiddels voorzien van een nieuw logo, wist de omzet met 2,4 procent te verhogen naar iets meer dan 781 miljoen euro, met een ebitda van bijna 125 miljoen.

(Parketplein, 11-03-2020)

 
MaterialDistrict verplaatst vanwege coronavirus

MaterialDistrict-Rotterdam logo staandMaterialDistrict Rotterdam 2020 is verplaatst naar 23 – 25 juni 2020, zo laat de organisator weten. Dit is besloten in nauw overleg met de exposanten en betrokken 'eventpartners'. Aanleiding zijn de voorzorgsmaatregelen die steeds meer organisaties nemen vanwege het coronavirus. "Wij zien een groeiende trend dat organisaties hun medewerkers verbieden evenementen bij te wonen vanwege het coronavirus. Hierdoor kunnen wij onze exposanten en bezoekers niet meer de kwaliteit en ervaring garanderen die ze van ons gewend zijn," aldus Jeroen van Oostveen, directeur van MaterialDistrict in het persbericht. "De afgelopen dagen hebben wij intensief contact gehad met onze exposanten, er leven veel zorgen over de veiligheid van hun personeel, maar vooral ook over de verwachte negatieve uitwerking op het bezoekersaantal."

Om duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden aan alle exposanten en bezoekers is besloten om MaterialDistrict Rotterdam 2020 te verplaatsen naar 23 – 25 juni 2020 in Rotterdam Ahoy. De opzet van de beursvloer, de betrokken exposanten en het sprekersprogramma wordt volledig overgezet naar deze nieuwe data. De exposanten zijn inmiddels op de hoogte gesteld en zijn volgens de organisatie blij en begripvol over de genomen beslissing. "Mensen die zich al hebben geregistreerd, worden geïnformeerd en kunnen vanzelfsprekend ook op de nieuwe datum hun ticket gebruiken."

(Parketplein, 09-03-2020)

 
'Laminaat innoveert door'
Viehof-leverde-Sparta-en-BatavusViehoff leverde onlangs via een klant Meister tegel laminaatvloeren voor de beurspresentaties van de fietsenmerken Sparta en Batavus.
Meister-display-ViehoffViehoff is momenteel druk bezig om bij al zijn dealers de Meister laminaat displays van een grote update vulling te voorzien.

De opkomst en explosieve groei van pvc vloeren met de daar aan gekoppelde innovaties heeft de verkoop van de andere soorten vloerbedekking danig onder druk gezet, waaronder ook (volgens sommigen juist vooral) het laminaat. Dennis Viehoff van het gelijknamige groothandelsbedrijf begrijpt de gedachte, maar vindt deze eenzijdig. Viehoff kan als distributeur van zowel pvc als laminaat bedrijfsmatig een objectief perspectief geven op de recente ontwikkelingen.

"Laminaat lijkt ten onrechte afgeschreven," zo meent Viehoff. "Want dat is zeer zeker niet het geval. Laminaat gaat als productgroep juist een interessante nieuwe fase in. Gelet op de vele innovaties kan men het nodige van het product verwachten. Er komt weer veel moois aan. Zo is laminaatfabrikant Meister stevig bezig met onder meer de recente campagne 'Gelukkig is het laminaat'. Het Duitse bedrijf wijst in de campagne op de esthetische doorontwikkeling van het product, wat de consument de mogelijkheid biedt op een geheel eigen en authentieke vloer. Daarnaast wijst het op de vele andere doorontwikkelde aspecten zoals geluidsreductie, onderhoudsgemak, duurzaamheid, gemak en ecologische voordelen. Voeg daar verder krasvastheid, lichtechtheid, waterbestendigheid, enzovoorts aan toe en men beseft dat het product de nodige tools in handen heeft om zich op de markt kranig te onderscheiden. Genoeg tools voor de verkoper om de consument naadloos op zijn wensen te kunnen bedienen. Natuurlijk, het pvc blijft booming en is ontegenzeggelijk een prachtige omzet maker. Daar ben ik blij om, maar ik ben ook zeer content dat er daarnaast mooie onderscheidende alternatieve producten zoals laminaat zijn en blijven. Een product waar verwerkers veel ervaring mee hebben plus dat zich onder alle omstandigheden al bewezen heeft."

Viehoff is momenteel druk bezig om bij al zijn dealers de Meister laminaat displays van een grote update vulling te voorzien. De eerste reacties zijn zeer positief. "Meister heeft weer prachtige decoren ontwikkeld en heeft nu ook een deel van de collectie welke 24 uur watervast getest is. Ondanks dat pvc booming is hebben wij vorig jaar toch 15 procent meer Meister laminaat verkocht. Met de nieuwe update verwachten wij dat percentage gemakkelijk weer te behalen, zo niet te overstijgen," besluit Viehoff.

(Parketplein, 09-03-2020)

 
Eerste Bona-training enthousiast ontvangen
Presentatie-en-uitleg-BonaPresentatie en uitleg door Bona-trainer Nico Booster die de belangstellenden de nodige technische informatie en handige tools mee gaf.
Het-praktijk-gedeelte-BonaHet praktijk gedeelte.

Nieuw bij Bona in 2020 is een veelomvattend aanbod aan standaardtrainingen. De trainingen zijn bedoeld voor vakmensen die zich willen blijven verbeteren, zo stelt het bedrijf, om nóg mooiere vloeren te kunnen maken. De leverancier in Haarlem stelt immers vast dat de parketbranche aanhoudend nieuwe producten en technieken krijgt voorgeschoteld. Verwijzend naar het bekende gezegde 'stilstand is achteruitgang', brengt Bona een volledig programma met vijf trainingen naar keuze. Vandaag was de eerste training 'Oliën en lakken van Bona', die door de groep deelnemers enthousiast werd ontvangen. Naast een theorie gedeelte was er ook voldoende aandacht voor de praktijk. Volgende week 16 maart maart volgt de training 'Schuren, borstelen en kleuren'. Voor meer informatie en inschrijvingen: www.bona.com/nl/trainingen.

(Parketplein, 09-03-2020)

 
Weer SHR-cursus 'houtsoorten herkennen'

SHR-cursus-houtsoortenBij de SHR in Wageningen gaat de (ook in de parketbranche) goed ontvangen cursus 'houtsoorten herkennen' komende juni op herhaling. In twee dagen tijd wordt de deelnemer geleerd om zo'n vijftig veel voorkomende houtsoorten te herkennen op basis van opvallende uiterlijke kenmerken, soms aangevuld met anatomische kenmerken waarvoor slechts een scherp mes en een loepje benodigd zijn. Het Houtvademecum (waarvan een exemplaar aan de cursist wordt uitgereikt) fungeert als handboek.

"Houtsoorten herkennen is een vereiste om goed met hout te kunnen werken. De cursus is dan ook aan aanrader voor alle mensen die met verschillende houtsoorten werken," zo stelt de SHR. Natuurlijk komen bekende tropische houtsoorten als afzelia, bangkirai, basralocus, bilinga, iroko merbau, meranti, mahonie, sapeli, sipo tatajuba en teak aan bod. Maar ook soorten als afrormosia, makoré, moabi, jatoba, keruing en de kabbes worden besproken. Uiteraard komen de naaldhoutsoorten, zoals grenen, vuren, dennen, lariks, douglas en oregon pine en de bekenste Europese loofhoutsoorten, langs. Docent is René Klaassen, projectleider SHR en hoofdredacteur Houtvademecum. De cursus staat gepland op 18 en 25 juni a.s. Meer informatie en inschrijven kan via www.shr.nl (onder het kopje 'SHR Academy').

(Parketplein, 06-03-2020)

 
FSC en partners in gesprek met Timmermans

FSC Nederland heeft deze week, in het gezelschap van partners als vloerenmaker Tarkett, gesproken met Frans Timmermans over het behoud van tropische bossen en biodiversiteit. "Europese wetgeving die duurzaam hout de norm maakt én het beter waarderen van andere diensten die bossen ons bieden zijn cruciale maatregelen voor het behoud van tropische bossen. En daarom belangrijke boodschappen aan Frans Timmermans," zo stelt de partij achter het boscertificeringssysteem.

FSC-Nederland-en-het-REDDFSC Nederland en het REDD+ Business Initiative brengen hun boodschap over aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en initiator van de EU Green Deal. (foto: FSC NL)

Het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie en initiator van de EU Green Deal vond plaats op initiatief van FSC Nederland en het REDD+ Business Initiative (RBI). Samen met vertegenwoordigers van MVO Nederland, Dekker Hout, Greenchoice, Essent, IUCN, ASN Bank en Tarkett (vertegenwoordigd door Rudi Daelmans) heeft FSC Nederland zich in het gesprek gericht op drie zaken.

Allereerst is verkend hoe initiatieven van duurzame ondernemers en de EU Green Deal elkaar kunnen versterken. Daarnaast is de EU gevraagd om duurzaam hout de norm te maken in Europa. "Legaal is gewoon niet goed genoeg, alleen een eerlijke prijs voor gecertificeerd hout maakt goed bosbeheer rendabel," zo klinkt het. Doordat RBI zich via CO2-credits inzet voor het behoud van tropische bossen met een hoge biodiversiteit – en daarbij rekening houdt met de belangen en ontwikkeling van de lokale bevolking en economie – is de Europese Unie gestimuleerd om deze aanpak verder te ondersteunen.

"Het behoud van tropische bossen kan op de lange termijn alleen werken als we de intrinsieke en economische waarde van de bossen versterken. Dat kan door duurzaam tropisch hout te kopen en daar een eerlijke prijs voor betalen. Bovendien moeten we ook de andere diensten die het bos biedt gaan waarderen, zoals CO2-opslag en biodiversiteit. Het waren belangrijke bespreekpunten met Timmermans, waarbij we concrete voorstellen inbrachten," aldus Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland. "Ik ben positief over het gesprek. We hebben in alle openheid de uitdagingen en vooral de kansen besproken. De toekomst van tropische bossen lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar is cruciaal voor de mensen en de biodiversiteit daar, en ook voor ons hier. Het goede nieuws is dat we in Nederland en Europa veel voor de tropische bossen kunnen betekenen." Meer informatie: www.fsc.nl en www.reddplusbusiness.com/nl.

(Parketplein, 06-03-2020)

 
Invoercijfers parket in EU en VS wijken af

Na een stijging van 3 procent in 2018, is de invoer van houten vloeren in de EU vorig jaar met opnieuw 3 procent opgelopen tot 610 miljoen euro, zo meldt het ITTO TTM Report. De invoer van vloeren uit China, veruit de grootste externe leverancier die goed is voor ongeveer tweederde van het totaal, bleef sterk toenemen in de eerste helft van het jaar maar begon in de tweede helft terrein te verliezen, terwijl de invoer uit Oekraïne in geheel 2019 bleef stijgen. De import uit Zwitserland, Maleisië en Indonesië was het hele jaar door veranderlijk.

In de Verenigde Staten is de invoer van massieve parketvloeren vorig jaar met 8 procent gedaald. De leveringen vanuit China en Vietnam waren beide minder dan een derde van wat ze in 2018 waren. Tegelijkertijd is de invoer uit Brazilië bijna verdubbeld en die uit Indonesië en Maleisië met meer dan 20 procent toegenomen. De invoer van meerlaagse parketvloeren in de VS daalde in 2019 met 5 procent. De import uit China kromp met liefst 49 procent, terwijl de invoer uit de meeste andere landen verbeterde. De invoer uit Vietnam en Thailand groeide met respectievelijk 79 procent en 39 procent.

(Parketplein, 04-03-2020)

 
MaterialDistrict in teken circulariteit

Sfeerbeeld-MDRSfeerbeeld eerdere editie MaterialDistrict. (foto: organisatie)MaterialDistrict, het jaarlijkse 'materiaalinspiratie' biedende evenement voor voorschrijvers uit alle sectoren van de ruimtelijke vormgeving, wordt van 17 t/m 19 maart a.s. in Ahoy Rotterdam gehouden. De organisatie pronkt met 175 exposanten, een tentoonstelling met 400 materialen die betrekking hebben op circulariteit, well-being of energietransitie en een lezingenprogramma met liefst 50 sprekers. Centraal thema is de circulaire economie, meer specifiek de circulair gebouwde en ingerichte omgeving en wat daar zoal bij komt kijken.

Op de vijftiende editie van MaterialDistrict Rotterdam worden zo'n 7500 bezoekers verwacht. Vloergerelateerde deelnemers zijn onder meer 2TEC2, Alphenberg Leather, Donkersloot Tapijt, Eeuwenhout, Forbo Eurocol, Interface (met inbegrip van Nora), IVC Group, mFLOR, Milliken by Enzovoort, Moso International en TFD Floortile. Voor meer informatie en een gratis toegangskaart: Rotterdam.MaterialDistrict.nl.

(Parketplein, 04-03-2020)

 
GOOD DESIGN Award voor Parador
Design-Edition-parketDesign Edition, parket.
Design-Edition-laminaatDesign Edition, laminaat.

Parador is voor zijn Open Frameworks Design Edition bekroond met de GOOD DESIGN Award 2019 van The Chicago Athenaeum, een onderscheiding die al zeventig jaar lang de nodige status verleent aan de winnaar. De twee jaar terug op de markt gebrachte collectie (die in Europa al een aantal prijzen van belang heeft gewonnen) mag wat de jury betreft innovatief heten qua vormgeving en techniek.

De parket- en laminaatcollectie naar een ontwerp van de in Iran geboren Hamburgse architect Hadi Teherani is rijk aan vormen en kleuren en maakt zo een hoogst persoonlijke vormgeving van de vloer mogelijk. In talrijke patronen te leggen (al dan niet klassiek, zoals visgraat, of juist in vrije vormen) en in een veelheid aan kleurcombinaties.

De meerlaagse eiken parketplanken in de kleuren wit, naturel en grijs en in vier formaten, kunnen naar believen worden gecombineerd. Door de losse veer aan de kopse kant zijn allerlei legvarianten mogelijk. Het aantal opties wordt nog ruimer door toepassing van zogenaamde 'links' die speciaal voor de parketcollectie zijn ontworpen. Deze designelementjes komen in vier maten en zes kleuren, te weten een contrasterende groene, blauwe en rode tint en genoemd drietal eiktinten. De kleurcontrasten tussen de links openen weer nieuwe mogelijkheden voor vormgevers en spelen tegelijkertijd in op de trend van gekleurde vloeren.

De laminaatplanken gelden als een speelse, eigentijdse interpretatie van klassieke vloermaterialen als terrazzo, travertijn, eikenhout en beton. De vier dessins zijn naar individuele voorkeur te combineren, in allerlei meer of minder conventionele patronen. De panelen met universele tand- en groefconstructie worden gebracht in de afmeting van 858 × 143 x 9 mm.

(Parketplein, 04-03-2020)

 
Gunstige stand barometer woonbranche

De door Van Es Marketing Services opgestelde 'woonbranche economische barometer' is in februari nauwelijks veranderd en blijft positief staan. Hij sluit de voorbije maand af met een daling van een enkel puntje ten opzichte van januari en belandt zodoende op een stand van 5,4. De meegewogen plusjes en minnetjes hebben elkaar de afgelopen maand vrijwel in evenwicht weten te houden.

baro-2020-02'Woonbranche economische barometer' handhaaft zich boven de nullijn, een indicatie van groei. (bron: marktdata.nl)

De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over het vierde kwartaal van 2019 uitgekomen op 4,0. Iets meer dan de helft (51 procent) van de woondetaillisten noteert in deze periode een toename van de omzet, tegenover net niet de helft (47 procent) een daling. Dit is iets minder positief ten opzichte van het derde kwartaal. Onder de keukenzaken blijkt het aandeel detaillisten met een omzetstijging het grootst. Winkels in stoffen en textiel doen het het minst goed, zo turven de onderzoekers.

De stemming onder consumenten verandert niet wezenlijk. Die komt in februari uit op minus 2, na minus 3 een maand ervoor. De koopbereidheid gaat van 0 naar 1. Het producentenvertrouwen industrie is vorige maand wat gestegen ten opzichte van een maand eerder, van 2,5 naar 3,7. Producenten oordelen positiever over de verwachte bedrijvigheid en de orderpositie. In de hier meegewogen maand januari 2020 zijn voorts 17.525 bestaande koopwoningen verkocht, ofwel 15,9 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze deelindicator verandert niet noemenswaardig ten opzichte van de voorgaande maand.

(Parketplein, 04-03-2020)

 
Estillon brengt profielencollectie 2020

alu-profielenEstillon brengt een nieuwe collectie aluminium profielen. De Roberts-range wordt gepresenteerd als een compleet assortiment voor alle soorten vloerbekleding: naast tapijt evenzo laminaat, parket, pvc, pvc klik en linoleum. Er is keuze uit elf verschillende profielen, geboord of zelfklevend, onder te verdelen in profielen die hoogteverschillen overbruggen, naden afdekken, randen afwerken of dienen als bevestigingsprofiel. Het vijftal bijdetijdse kleuren bestaat uit geborsteld nikkel, mat goud, glanzend goud, glanzend zilver en mat zilver. Tevens zijn er profielen in hamerslag (glanzend goud en zilver).
De leverancier wijst ook nog op de beschikbaarheid van alu wandafsluitprofielen met zelfklevende rugzijde (voor parket/laminaat, pvc, pvc klik).

(Parketplein, 02-03-2020)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

ff-139ffi-107

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons maart nummer van Floor Forum: 

  • Nabeschouwing Budma (Polen)
  • Dossier Kleuren van houten vloeren
  • Dossier Traprenovatie met laminaat
  • Dossier Producenten van kopshouten vloeren
  • Dossier De grote voordelen van ‘het nieuwe schuren’
  • Dossier Producten voor verouderde look op houten vloer

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com