pp2000

chapel-banner-juliFlamingo 2019

STEP-1K-2K-GROND- 80 x 300 pix

nieuws
BVP blikt niet ontevreden terug op 2020

bvp-logo-met-payoffDe Branchevereniging Projectinrichting (BVP) constateert in een terugblik op het 'ongewone' jaar 2020 dat het, ondanks alles, lang niet slecht is gegaan. "Er waren natuurlijk een paar handicaps," memoreert de vereniging. "De leden ontmoetten elkaar slechts eenmaal lijfelijk tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Alle andere activiteiten vielen helaas weg."

Niettemin meent de vereniging erin geslaagd te zijn om een goed contact met de leden te onderhouden. "Door ze zoveel mogelijk telefonisch te benaderen konden hun zorgen tenminste gedeeld worden. Een veertiendaagse Nieuwsbrief hielp daarbij; een corona-monitor legde grote verschillen tussen de bedrijfsvoering van de leden bloot; sommigen hadden in de coronatijd omzetverhoging, terwijl andere leden in markten moesten werken waar veel omzetverlies werd geleden."

Het ledental van de BVP is weer substantieel gestegen in 2020. De vereniging telde 116 leden op de laatste dag van het jaar. "Er wordt veel aandacht geschonken aan de werving van nieuwe leden. Het bestuur hecht aan deze handelwijze, omdat het ervan is overtuigd dat een sterke vereniging noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken op het gebied van opleiden, kwaliteit, duurzaamheid en belangenbehartiging." De voltallige ledenlijst is overigens op www.bvprojectinrichting.nl in te zien.

Verder wordt aangestipt dat het bestuur aan het begin van het verslagjaar besloot om zich aan te sluiten bij MKB Nederland. "Daardoor kreeg de BVP informatie uit de eerste hand betreffende de overheidsmaatregelen die in de periode van corona werden en worden getroffen. En kon MKB waar nodig op de hoogte worden gesteld van de zorgen in de projectenbranche."

De vereniging brengt evenzo in herinnering dat een steeds voortdurend onderwerp voor haar het werven en opleiden van vakkrachten blijft. "Veel energie werd gestoken in een nieuwe opleiding in Brabant. In Zuid-Nederland bevinden zich veel bedrijven die zich bezighouden met woning- en projectstoffering; een opleiding werd node gemist. Het Summa College te Veldhoven is eind van 2020 gestart met een opleiding voor vakkrachten voor onze branche. Het bestuur van de BVP probeert op meerdere manieren continu voeling te houden met de inmiddels dus vier vakopleidingscentra in Nederland en daarvoor leerlingen te werven."

"Uiteraard kijkt ook de BVP verlangend uit naar een toekomst waarin het mogelijk is elkaar weer lijfelijk te ontmoeten, waarin we de traditionele activiteiten weer kunnen oppakken en de bedrijven van onze leden weer kunnen bezoeken. Laten we hopen dat die toekomst snel aanbreekt," zo besluit het bestuur, dat het e-mailadres Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken beschikbaar heeft voor eenieder die meer informatie wenst over de werkzaamheden of het lidmaatschap.

(Parketplein, 08-01-2021)

 
Groei productie hout- en bouwmaterialen

cbs-logoDe hout- en bouwmaterialenindustrie behoort met een toename van de gemiddelde dagproductie van 3,1 procent tot de groeiers in november, maakt het CBS bekend. Uitgesplitst tonen de houtindustrie (waartoe de parketfabrikanten behoren) en de bouwmaterialenindustrie plussen van respectievelijk 1,8 procent en 3,7 procent.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie als geheel was in november 2,5 procent lager dan in november vorig jaar. Dit is evenwel de kleinste krimp na maart 2020, toen de productie bijna 2 procent lager lag dan een jaar eerder. Ongeveer de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie, de chemie voorop, produceerden in november meer dan een jaar eerder. Ook blijkt dat industriële ondernemers in december opnieuw minder negatief waren. Het producentenvertrouwen bereikte de hoogste stand na maart 2020.

(Parketplein, 08-01-2021)

 
Digital Day in plaats van 'hybride' Domotex

Rondleiding-zoals-op-Domotex-2020Een rondleiding zoals op Domotex 2020 kan, als het goed is, pas volgend jaar weer. (foto: Deutsche Messe/Domotex)Deutsche Messe organiseert op 20 mei a.s. een zogeheten Domotex Digital Day. Deze als vervanging voor de driedaagse 'hybride' vakbeurs die, na al te zijn opschoven van januari naar mei, alsnog wordt afgeblazen vanwege het altoos rondwarende virus. De beursorganisator verklaart zodoende ruim op tijd zekerheid te bieden aan de planmakers onder zijn klanten.

Op het als alternatief voorgestelde digitale platform staat een online conferentie centraal die, daarin bijgestaan door diverse prominenten, aandacht zal schenken aan actuele en toekomstige thema's in de internationale vloerenbranche. Daaronder het onderwerp digitalisering, meer specifiek de rap aan belang winnende online kanalen in de vloerenhandel. Het virtuele, interactieve format wil eveneens voorzien in presentaties van producten en innovaties door exposanten, in het doen van zaken en in netwerken. Meer informatie over de mogelijkheden voor deelname komt binnenkort beschikbaar.

Hybride vakbeurzen lijken hoe dan ook onafwendbaar tot het 'nieuwe normaal' te gaan behoren, want ook de eerstvolgende editie van Domotex zal, naast het vaste fysieke onderdeel, opnieuw digitale elementen bevatten. De beurs staat op de agenda van 13 t/m 16 januari 2022 in Hannover. In de tweeëndertig jaren tellende geschiedenis van Domotex wordt voor het eerst dus een jaartje beurzen op locatie te Hannover overgeslagen.

(Parketplein, 06-01-2021)

 
Beurs Prowood mikt op parketsector België

prowood-logoDe organisatie van Prowood, de driejaarlijkse vakbeurs voor de houtverwerkende nijverheid en aanverwante sectoren in België, belooft op de komende editie dit najaar uitgebreid aandacht te besteden aan parket. Daartoe heeft zij onlangs een overeenkomst gesloten met Dé Parketplaatsers. In hal 1 wordt ruim 2000 vierkante meter exclusief voorzien voor parket en bijhorende producten en diensten. Naast de klassieke beursstands, is er ook ruimte voor demonstraties, die worden verzorgd en gecoördineerd door genoemde beroepsvereniging.

Organisator Claever Associates licht toe dat zijn voornemen al een tijdje in de sterren stond geschreven, nu de parketsector van onze zuiderburen immers geen eigen beurs meer heeft. De volgende editie van Prowood (www.prowood-fair.be) vindt plaats van 17 t/m 21 oktober a.s. in Flanders Expo te Gent.

(Parketplein, 04-01-2021)

 
CBS: groei woongerelateerde en online omzet

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (waaronder parket, laminaat en kurk) hebben in november een forse omzetgroei van 25,6 procent behaald. De winkels in meubels en woninginrichting algemeen assortiment hebben 14,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder, zo blijkt uit de pas verschenen CBS-cijfers voor de elfde maand van 2020. De volumestijgingen van beide deelbranches bedragen respectievelijk 24,3 en 12,7 procent.

omzet-detailh-nov20

Verder realiseren de winkels in consumentenelektronica en witgoed een stevige plus van 25,8 procent, de hoogste omzetgroei in vijftien jaar tijd. Na een kleine opleving in het tweede kwartaal, kampen de verkopers van kleding en schoenen met daarentegen sterke omzetverliezen, voor de tweede opeenvolgende maand. De omzet van de winkels in non-food bij elkaar genomen is met 5,9 procent gegroeid.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) is in november met niet minder dan 72,2 procent toegenomen. Webwinkels (met verkoop via internet als hoofdactiviteit) hebben 43,9 procent meer omgezet. De detailhandel in zijn geheel heeft in de elfde maand van het jaar 9,6 procent meer omzet bijgeschreven ten opzichte van een jaar eerder.

(Parketplein, 04-01-2021)

 
Opheffing Sociaal Fonds Parket

sfp-bannerDe stichting Sociaal Fonds Parket is per 1 januari jl. opgeheven. De sociale partners hebben in hun bestuursvergadering van afgelopen najaar dit besluit genomen. Opheffing van het fonds heeft volgens informatie op www.parketvloerenondernemingen.nl onder meer tot gevolg dat er geen premies meer worden geheven en dat werknemers die na 31 december 2020 arbeidsongeschikt raken, geen aanspraak meer kunnen maken op de WGA-hiaatverzekering. Evenzo kunnen werknemers die na deze datum te maken krijgen met een ongeval, geen aanspraak meer maken op een uitkering van de ongevallenverzekering. Over de cao wordt gemeld: "Cao-partijen sluiten een nieuwe cao voor Parketvloerondernemingen af, waarin afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. De cao Sociaal Fonds Parketvloerenonderneming loopt per 31 december 2020 af. Deze cao komt te vervallen. Bekeken wordt of aansluiting bij een ander sociaal fonds tot de mogelijkheden behoort."

(Parketplein, 04-01-2021)

 
Vloerenbranche blikt vooruit op 2021

Wat zou het nieuwe jaar de vloerenbranche kunnen gaan brengen? Wat wordt de grootste uitdaging in 2021? Hieronder de reactie van een groot aantal leveranciers.

Lisette Dammers (mFLOR): Alle ontwikkelingen en creativiteit die noodzakelijkerwijs toegepast is in 2020, op een positieve wijze doorzetten in 2021. Het snelle schakelen uit noodzaak in 2020 op een innoverende en positieve manier inzetten in 2021.

Dick van de Klok (Flamingo Parket): Alle plannen waar we in 2020 aan gewerkt hebben ten uitvoer brengen met als doel een nog groter marktaandeel te verkrijgen. Met name van de branding campagne, waarbij we de verschillende collectiekleuren als afzonderlijk merk in de markt gaan zetten, verwachten we veel. Daarnaast zal de verhuizing van het complete bedrijf naar de nieuw te bouwen locatie veel van onze tijd vergen. Na bijna veertig jaar op de huidige locatie gezeten te hebben zal dit een grote verandering voor ons zijn. We kijken er echter met zijn allen enorm naar uit om vanuit dit moderne pand onze klanten nog beter te kunnen gaan bedienen.

viehoff logoDennis Viehoff (Viehoff): 2021 zal bij aanvang en de eerste maanden nog flink in omzet doordenderen. Over het tweede deel, als ieder weer vakantiegelden gaat spenderen, ben ik minder zeker. Ook rollen we onze prachtige Elemental Aspecta PVC-collectie verder uit. Dus daar richten we onze aandacht groot op.

bona-logoEric Tersteeg (Bona Benelux): Het op grote schaal uitrollen van de IVL-studie die betrekking heeft op het reduceren van Co2-uitstoot door te renoveren in plaats van te vervangen. En diverse nieuwe producten waarvan één die niemand ziet aankomen, de laatste is een doordenkertje...

interfloor-logoLens Nekeman (Interfloor): Voor 2021 zijn wij zeer positief gestemd, en zal ook de projectomzet weer groeien. De grootste uitdaging blijft om qua personele bezetting zowel bij ons als bij onze klanten de orders te kunnen verwerken. Een tip vanuit Interfloor is om producten te adviseren waar minder druk staat op stoffeertijd. Te denken valt aan ons Dynamic PVC 400 breed, in plaats van arbeidsintensieve pvc-stroken. Steeds meer dealers zijn hier al actief mee in hun verkoopadvies!

Peter Kuipers & Arnout Appelo (Rinos): De grootste uitdaging in de categorie entreevloerbedekking is nog steeds om deze effectieve producten meer aan te laten sluiten op het totale interieurontwerp. De 'fantasieloze' donkergrijze mat die in driekwart van de gevallen wordt toegepast, leidt tot een anonieme eerste ervaring van een gebouw. In 2021 en komende jaren zal onze focus onder meer liggen op het introduceren en uitbouwen van oplossingen met een doorbraak qua functionele prestatie én met een kleurenassortiment dat fraaie interieurontwerpen beter ondersteunt. Zoals met de nieuwe kwaliteiten Moss en Symphony2, die elk verkrijgbaar zijn in maar liefst tien moderne kleuren die optimaal aansluiten bij alle vloerontwikkelingen. Daarnaast zullen we ons internationaal ook nog meer gaan richten op de (regionale) projectinrichters, met name in de hospitality sector. Kortom, ondanks de onzekerheid rond corona/Covid-19 gaat Rinos volop voor realistische groei bij bestaande én bij nieuwe relaties!

Bijlard-International-logoPeter Bijlard (Bijlard International): 2021, hopelijk dat we er zonder al te veel corona-scheuren afkomen en dat we de positieve flow van 2020 kunnen blijven vasthouden.

Meister-logoJethro Verhauwert (Meister): Onze grootste uitdaging voor 2021 is het op tijd voldoen aan de stijgende vraag naar onze producten, zeker nog het eerste halfjaar van 2021 als er door de pandemie heel veel andere dingen nog niet kunnen!

tete-logoArie Rikkink (TéTé Total Flooring): De grootste uitdaging is continuïteit en groei. Echter, we leven nog steeds in onzekere tijden, maar we zijn positief, ook voor 2021. We willen de trend van uitbreiding gekoppeld aan gezonde groei natuurlijk graag verder gestalte geven, zoals onze klanten c.q. relaties het van ons zijn gewend. Klanten ontzorgen en net dat stapje extra, dat kan met het juiste partnership en waar mogelijk met de juiste synergieën op het gebied van collectie-en productniveau, gekoppeld natuurlijk aan onze vaste positie in de markt. Tenslotte zijn en blijven wij graag de partner voor ondernemend Nederland en ver daarbuiten.

USFloorsCOREtec-logoJan Dossche (USFloors/COREtec): 2021 brengt heil en relief, gooit Zoom in de vuilbak, laat reizen zakelijk zowel als privé opnieuw toe, herstelt het evenwicht home/kantoor, verdubbelt opnieuw het aantal Coretec fashionista's!


albers-logoEdwin Cools (Albers parket): Laten we eerst zorgen dat Covid-19 wordt verdreven. Van uitdagingen zou ik niet willen spreken, meer van mogelijkheden. We zullen onze servicegraad en flexibiliteit verder verhogen, daarnaast werken we aan onze websites. De consumptie van houten vloeren is eigenlijk al een aantal jaren stabiel, de toename van imitatievloeren neemt toe, daar liggen mogelijkheden. Wij gaan nog meer het prachtige natuurproduct HOUT promoten. De eerste aanzet is reeds gemaakt met het in het leven roepen van de Stichting Promotie Houten Vloeren door een aantal prominente spelers in de branche. Als je dan toch over een uitdaging wilt spreken, dan is onze zorg de afname van het aantal vakmensen. Onze branche zou op dit gebied meer moeten samenwerken, en het leggen van houten vloeren onder de jeugd of onder mensen die omgeschoold willen worden, interessant maken.

kerakoll-logoGeert-Jan Wellink (Kerakoll): Het creëren van nieuwe werk-mogelijkheden voor de professionele parketteur; de Interior Design-markt voor het gekleurd, slijtvast, easy clean afwerken/decoreren en renoveren van oude en versleten vloeren met waterbasis micro-hars systemen in tien Warm Colors/Design Colours, met Microresina Legno. Geen PVC, tegels, coating of laminaat, maar de oude parketvloer een hedendaagse, moderne uitstraling te geven.

intr-logoHarry Elshof (INTR): In 2021 zullen wij met onze enthousiaste medewerkers blijven investeren in de relatie met onze afnemers. Onze INTR points zullen gerestyled worden, diverse collecties zullen vernieuwd en versterkt worden. We gaan voor een positieve omzetontwikkeling, maar een goede gezondheid blijft (vooral in deze tijden) het allerbelangrijkst.

PPC-LogoLisa Klaassen (Plinten & Profielen Centrale): Onze hoop voor 2021 is onze klanten op beurzen, evenementen en tijdens trainingen weer 'gewoon' te kunnen ontmoeten en hen daar van inspiratie en kennis te voorzien, iets wat wij zo gemist hebben. Vanuit die wens kijken wij enorm uit naar onze nieuw te openen PPC Academy en daarmee de unieke mogelijkheid onze klanten in het nieuwe jaar nog meer interessante trainingen te kunnen aanbieden.

cotap-logoKlaas Bakker (Cotap): 2021 wordt het jaar dat we de gedane voorbereidingen op operationeel en commercieel gebied gaan uitrollen om de dienstverlening naar de klanten toe verder uit te breiden. Maar in 2021 zal corona ook nog onze manier van leven en manier van werken bepalen, niet in de minste plaats door de harde lockdown waar we nu midden in zitten. We hebben in 2020 een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit van onze mensen vanwege corona (thuiswerken, afstemmen teams, etc.). We zijn vol vertrouwen dat we met elkaar het succes van 2020 in 2021 verder zullen uitbouwen en U zullen blijven verrassen met actuele collecties, persoonlijke ondersteuning voor een goed rendement.

tarkett-logoJorie Post (Tarkett): De uitdaging betreft het volledig uitrollen van onze nieuwe LVT-collectie naar onze dealers, projectinrichters, architecten en eindgebruikers in Nederland.

Tarkett-Desso-Home-logoMichel Lammens (Tarkett Desso Home): Binnen Home staat er voor volgend jaar een grote vernieuwing van onze tapijt- en LVT-collectie op het programma. Verder zetten wij volgend jaar een belangrijke volgende stap, namelijk de introductie van een serie LVT- en modulaire textiele vloeren die na gebruik teruggenomen en hergebruikt kunnen gaan worden

Overmat Industries-logoNicole Sins (Overmat Industries): In 2021 bestaan wij veertig jaar en dit zouden we graag samen met onze klanten en leveranciers willen vieren. Op welke manier we dat gezien de huidige situatie gaan doen, wordt een uitdaging. Daarnaast zijn we Benelux-distributeur geworden van Conjet (machines voor hydro-demolition) en Husqvarna. Hiermee zullen we in eerste instantie veel demonstraties moeten doen, maar hoe dat in combinatie met Covid-19 gaat, is nog even de vraag. Vast staat in ieder geval dat wij er klaar voor zijn, en alles in werking zullen stellen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, op locatie en/of op afstand.

headlam-logoSagitta Tobé (Headlam): Ons motto voor 2021 blijft 'Keep Moving!' Wij zijn er namelijk van overtuigd dat meegaan met de tijd en meebewegen met alle ontwikkelingen die er plaats vinden, zeer belangrijk is. Naast de technologische ontwikkelingen op productniveau, zoals duurzaamheid, recycling, up-cycling, zullen vraagstukken als 'wat is onze ecologische footprint? - en hoe kunnen wij deze verbeteren?' ons in 2021 steeds meer bezig gaan houden. Tevens zal uitbreiding op online vlak in het nieuwe jaar bij ons een groot aandachtspunt zijn. Wij blijven vooruit kijken en meebewegen met de wensen van onze relaties en de consument.

hamat-logoJan Doornwaard (Hamat): Grondstoffen, containerschaarste, Brexit... Er staan wel een paar uitdagingen in 2021 op ons te wachten.

woca logoHenk Laverman (WOCA Nederland): De omzet van 2020 verder laten groeien wordt nog een flinke uitdaging, maar daar gaan we natuurlijk wel ons best voor doen. Ik heb goede hoop dat alles in de loop van 2021 weer wat normaliseert en dat biedt ook weer energie en inspiratie om nieuwe kansen te grijpen en verder te groeien.


Intertap-Flooring-logo-nieuwWulfert-Jan van Duin (Intertap Flooring): We hopen en rekenen er op dat we ons als maatschappij weten te ontworstelen aan de greep die corona heet. De grootste uitdaging wordt om op de juiste wijze te reageren op de te verwachten economische uitdagingen.

IVC GroupModuleo-logoArnoud van Ravensberg (IVC Group/Moduleo): Voor 2021 verwachten wij een verdere groei met de introductie van nieuwe producten bij onze dealers. Blijf ons volgen, er komen weer hele mooie dingen aan! Wij kijken uit naar het einde van de corona-pandemie. Ondanks dat dit qua omzet een heel goed jaar was, willen wij weer op een 'normale' manier onze dealers kunnen bezoeken en kunnen ontvangen in ons IVC Flooring Development Centre in Waregem. Wij wensen iedereen in deze branche hele fijne feestdagen en een voorspoedig, maar bovenal gezond 2021!

Estillon-logoRichard Bosveld (Estillon): Ook in 2021 zullen we zo goed en kwaad als het gaat de nieuwe ontwikkelingen presenteren, zowel offline als online, met videobellen of gewoon telefoneren, met brief of mailing. We willen ook in 2021 graag met allen in contact treden. Estillon wenst iedereen een goed, gezond en gelukkig 2021 toe!
tg-wood-logo

Gert-Jan Prins (T&G Wood): Voor 2021 zijn wij gematigd optimistisch. Hopelijk mogen de winkels snel weer open en kunnen wij de voordelen van de houtenvloeren groots aan de consumenten uitdragen. Stabiel doorgroeien en blijven investeren.

F-Ball-logoEsther Swinnock (F.Ball): We zijn optimistisch over 2021. Zoals altijd is onze grootste uitdaging om te zorgen dat de klanten van F.Ball kwaliteitsproducten en eersteklas ondersteuning krijgen voor hun vloerinstallatie.

tip-top-logoRonald Knip (Tip Top schuurmaterialen): Wat 2021 betreft, hoop ik op hetzelfde als dit jaar. En als het gaat zoals in onze planning staat, een lichte groei.

Bostik-logoSophie Jacobs (Bostik): Voor 2021: ons nieuw assortiment door middel van opleidingen en technische ondersteuning nog meer bekendheid geven in de parketsector en dit in samenwerking met onze partners.

peitsman-logoFrancisco Serrato (Koninklijke Peitsman): Onze uitdaging voor het nieuwe jaar is blijven voldoen aan de vraag en aan de service die de gewaardeerde klanten van ons verwachten en die wij uiteraard willen en zonder meer ook gewend zijn te leveren. Helaas zijn we hierin ook afhankelijk van externe factoren die we niet zelf in de hand hebben, zoals bijvoorbeeld lockdowns in de landen van onze leveranciers.

(Parketplein, 28-12-2020)

 
Vloerenbranche blikt terug op 2020

Met het eind van het jaar in zicht vroegen we leveranciers hun visie te geven op een voor velen bewogen jaar. Wat heeft 2020 hen gebracht?

Lisette Dammers (mFLOR): Wat 2020 ons heeft gebracht is perspectief. Een vreemd jaar met continu aanpassingen, waarbij de aanpassingen vaak weer zorgen voor creatieve alternatieven en mogelijkheden.

Dick van de Klok (Flamingo Parket): 2020 is een uitdagend jaar geweest. We hebben dit jaar gebruikt om in de productie significante verbeteringen door te voeren om zo de kwaliteit naar een nog hoger plan te tillen. Halverwege het jaar is de perslijn vervangen waardoor de verlijming van de toplagen nu uitzonderlijk goed is. We hebben in 2020 meer mensen in de buitendienst aangesteld en zullen mede door ondersteuning van diverse (branding)campagnes welke we in 2020 zijn opgestart veel zichtbaarder worden. In 2020 is vooral achter de schermen hard gewerkt om de organisatie een goede basis te verschaffen voor 2021.

viehoff logoDennis Viehoff (Viehoff): 2020 was een topjaar voor Viehoff BV. We prijzen ons gelukkig in de juiste branche te opereren, gelijktijdig realiseren we ons dat 2020 voor velen grote drama's heeft gebracht.

bona-logoEric Tersteeg (Bona Benelux): Ten eerste mooi om nu te concluderen dat onze uitdaging die wij vorig jaar hebben vermeld is uitgekomen. Een jaar waarin onze verwachtingen zijn overtroffen! Veel nieuwe klanten en super positieve feedback op onze nieuwe lijm Quantum en 8600 schuurmateriaal.

interfloor-logoLens Nekeman (Interfloor): 2020 heeft voor Interfloor een verdere versteviging en vergroting van haar positie als marktleider tapijt en vinyl gebracht. Met grote inzet van alle medewerkers konden wij de orders als gebruikelijk verwerken. Ook onze klanten moesten alle zeilen bijzetten om de orders voor de consument binnen acceptabele termijn te installeren.

Peter Kuipers & Arnout Appelo (Rinos): Voor Rinos begon 2020 heel erg goed, zowel qua omzet als qua presentatie op Domotex Hannover, inclusief alle positieve reacties op de nieuwe garenontwikkeling HydroTX in onze nieuwe, unieke kwaliteit Moss. Daarna sloeg corona/Covid-19 internationaal hard toe... wat ook bij ons leidde tot vraaguitval die wij gelukkig inmiddels weer helemaal te boven zijn gekomen. Sterker nog, na de zomer van 2020 draaien wij echt al vele topmaanden... dus dat belooft nogal wat voor de toekomst! Sowieso merkten wij dat ook in dit bijzondere en ongekende jaar er met name bij nieuwe relaties steeds meer aandacht is voor kwalitatief hoogwaardige entreevloeren, zoals projectkokos, entreetapijttegels en grafisch entreetapijt. Daarbij spelen elementen als duurzaamheid, representatie, het voorkomen van claims, gemak en langere levensduur van entree en vloerbedekking een steeds grotere rol.

Bijlard-International-logoPeter Bijlard (Bijlard International): 2020, is een zakelijk goed jaar geweest. Jammer genoeg veel afwezige collega's gehad wat regelmatig veel druk op de organisatie heeft gezet. Desondanks een hele prestatie van iedereen en dat maakt mij een trots man.

Meister-logoJethro Verhauwert (Meister): Het jaar 2020 heeft ons ondanks (of juist door) de corona een leuke omzetstijging gebracht. We hebben met een hernieuwde laminaatcollectie en de introductie van laminaat in visgraat formaat (M6) de ogen weer extra op ons weten te richten!

tete-logoArie Rikkink (TéTé Total Flooring): Toen we in januari vol goede moed en enthousiasme het nieuwe jaar in gingen, konden we niet vermoeden hoe anders de wereld en ons eigen leven er zou gaan uitzien, het zijn door de corona-crisis vreemde en onzekere tijden geworden, helaas voor iedereen. Digitaal onze klanten en relaties informeren via onder andere Facetime, Teams, WhatsApp en of op afspraak hen op locatie te bezoeken en te voorzien van onze nieuwigheden die wij geïntroduceerd hebben in 2020. Mede door hun vertrouwen, het enthousiasme gekoppeld aan de flink gestegen orderstroom, gaf ons een 'boost' om de collectie wederom flink uit te breiden, onder andere met de nieuwe collecties Rigide Core Lock SPC-vloeren die zeer goed worden ontvangen en vrij recent nog de nieuwe kwaliteiten Touch of Cashmere en Touch of Color, zeer luxe kamerbrede kwaliteiten, uiteraard leverbaar op 400 en 500 breed. Ook ontvingen wij zeer veel positieve reacties omtrent onze acties in verband met ons 50-jarig bestaan. Nu terugkijkend bijna op het eind van 2020 kunnen wij alleen maar concluderen dat het goed gaat met onze klanten en onze organisatie en sluiten het jaar 2020 dan ook meer dan fantastisch af.

USFloorsCOREtec-logoJan Dossche (USFloors/COREtec): 2020 heeft ons bewustzijn gebracht over: de broosheid van ons eigen bestaan, de hunker naar vrienden en gezelschap, het belang van een gezellige en mooie home & garden, een exponentieel groeiend aantal Coretec fashionista's!

albers-logoEdwin Cools (Albers parket): De verwachting, na vaststelling van Covid-19, was lastig in te schatten. Hoe zou het gaan met de economie, de werkloosheid, het consumentenvertrouwen, en met Europa? Onze relaties hebben uiteindelijk weinig last ondervonden van Covid-19, wellicht zelfs meer omzet weten te behalen. Door de ontwikkeling dat er meer thuis wordt gewerkt zijn er meer opknapbeurten in en rond het huis geweest, waaronder het schuren van de houten vloer of het leggen van een nieuwe parketvloer. Als wij nu terugkijken naar 2020 dan mogen we vaststellen dat het zakelijk een succesvol jaar is geweest. In 2020 hebben we stevige investeringen gedaan, het nieuwbouwproject in Genk is afgerond, zonnepanelen zijn geplaatst, een volledig nieuwe installatie om de multiplex platen te zagen is geïnstalleerd, daarnaast is de afzuiginginstallatie in Weert vervangen.

kerakoll-logoGeert-Jan Wellink (Kerakoll): Met de nieuwe producten voor de professionele parketteur, de L34 Hybrid 1K MS lijm en de Aqua-PUR HPX Natural 2K lak, heeft Kerakoll laten zien naar de Nederlandse markt te luisteren en heeft hiermee een belangrijke stap vooruit gezet, tezamen met PPC die de parketproducten naar de parketteur in Nederland en Vlaanderen brengt.

intr-logoHarry Elshof (INTR): Voor onze afnemers, leveranciers en uiteraard onze eigen medewerkers is 2020 een turbulent jaar geweest. Ondanks allerlei beperkingen heeft onze markt uitzonderlijk gepresteerd. INTR b.v. heeft naast deze groei hard gewerkt aan het versterken van de fundamenten van haar organisatie. Met het oog op de toekomst zijn er vele veranderingen doorgevoerd om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.

PPC-LogoLisa Klaassen (Plinten & Profielen Centrale): Het was een jaar van uitersten waarin wij, als gevolg van bijvoorbeeld personeelsuitval en het aanvoerprobleem van grondstoffen, voor vele wisselende uitdagingen kwamen te staan. Het aanpassingsvermogen van ons team hierin is zeer bewonderenswaardig en maakt ons uitermate trots!

cotap-logoKlaas Bakker (Cotap): Een dubbel gevoel: commercieel gezien hebben we de sterke groei van de laatste jaren in 2020 weten te overtreffen. Daarnaast hebben we met vernieuwende concepten de relatie met bestaande relaties verder verstevigd en veel nieuwe afnemers mogen verwelkomen. Maatschappelijk gezien ondervonden we allen het andere trieste uiterste met corona, die de manier van leven enorm op zijn kop heeft gezet. Met name in zo'n periode willen we de mensen die het minder hebben dan wij, niet uit het oog verliezen. Hiertoe hebben we samen met een groot aantal relaties in totaal een mooie schenking in vloeren gedaan voor de vluchtelingen op Lesbos.

tarkett-logoJorie Post (Tarkett): 2020 was het jaar waarin het thema 'One Tarkett' nog duidelijker zichtbaar is geworden. Als één organisatie trotseren we de corona-pandemie met veiligheid en gezondheid voorop. Daarnaast was 2020 het jaar waarin onze duurzaamheidsambities nog meer gestalte kregen door de verdere ingebruikname van het Carpet Recycle Center in Waalwijk en duurzame productlanceringen zoals DESSO Airmaster Gold en iQ Natural.

Overmat Industries-logoNicole Sins (Overmat Industries): 2020 was voor ons een bewogen jaar, waarbij we aan de ene kant vanwege het vele thuiswerken van consumenten door de corona-situatie in binnen- en buitenland, vooral meer Floorservice afwerk- en onderhoudsartikelen met de daarbij behorende machines verkocht hebben aan zowel de parketgroothandelaren alsook de fabrieken. Aan de andere kant merken we dat de verkoop van de echt grote machines, voor alles wat met beton te maken heeft, in de bouwbranche door onzekerheid over de corona-situatie regelmatig uitgesteld wordt. Ondanks dat we niet veel hebben kunnen reizen, zijn wij al met al zeer tevreden en mogen we van geluk spreken dat we in deze sector actief zijn en niet in de horeca of evenementenbranche.

headlam-logoSagitta Tobé (Headlam): Zowel in positieve als negatieve zin was 2020 een jaar om nooit te vergeten. Het jaar is voorbij gevlogen en heeft veel flexibiliteit en creativiteit gevraagd van zowel onze medewerkers als onze relaties. Dat dit samen gelukt is, daar zijn wij trots op. De 'out of the box' denkwijze en het zoeken naar nieuwe vormen van communicatie, voor en door onze relaties, heeft er voor gezorgd dat de branche woninginrichting in beweging is gebleven. Uiteraard ook door het feit dat de consument massaal aan de slag ging, in en om het huis. Toch moesten wij het samen doen en willen wij bij deze iedereen bedanken voor een jaar waarin we er samen voor gezorgd hebben dat het ondernemen in onze branche mogelijk bleef!

hamat-logoJan Doornwaard (Hamat): Uiteindelijk kijken we goed terug, aangezien het er in maart heel anders uitzag. Het aanleveren van onder andere grondstoffen voor onze productie-units leverde de nodige uitdagingen op.

woca logoHenk Laverman (WOCA Nederland): 2020 is zakelijk gezien voor ons weliswaar een heel erg goed jaar geweest, maar het persoonlijke, sociale contact met onze relaties hebben we hier allemaal wel erg gemist. Voor je gevoel moet je voortdurend op de rem, en dit jaar niet alleen op de snelweg.


intertap-logoWulfert-Jan van Duin (Intertap Flooring): 2020 gaat de geschiedenisboeken van Intertap in als succesvol op het zakelijke vlak en daar zijn wij natuurlijk blij mee. Helaas kunnen we niet om het feit heen dat Covid-19 in andere branches en maatschappelijk onbeschrijfelijk veel leed heeft veroorzaakt. We leven mee met de getroffenen.

IVC GroupModuleo-logoArnoud van Ravensberg (IVC Group/Moduleo): 2020 was voor Moduleo een heel bijzonder, spannend en erg druk jaar. De hoogtepunten waren het verder uitrollen van onze Moduleo LayRed en Moduleo Parquetry (visgraat) collecties. Samen met onze dealers hebben wij een hele flinke groei gerealiseerd, waar wij erg dankbaar voor zijn. Dieptepunt was de impact die corona had op het welzijn van onze families, dealers, hun medewerkers en onze collega's.

Estillon-logoRichard Bosveld (Estillon): In 2020 hebben we als nooit te voren kunnen zien hoe belangrijk betrokkenheid en loyaliteit zijn, of het nu gaat om klanten, leveranciers, medewerkers of eindgebruikers, samen kunnen we dat nare Covid-19-virus de baas. Met verschillende partijen zijn we ondanks de belemmeringen toch tot een aantal nieuwe producten kunnen komen die we in 2021 gaan presenteren.
tg-wood-logo

Gert-Jan Prins (T&G Wood): Op 2020 kijken wij met trots terug. Een mooi resultaat, een nieuwe webshop voor onze klanten, een uitbreiding van ons machinepark en een dak vol zonnepanelen. Dit alles na de schrik van de eerste golf Covid-19 is wonderbaarlijk.

F-Ball-logoEsther Swinnock (F.Ball): Ook in 2020 zijn we continu bezig geweest met het groeien van onze omzet, door het ontwikkelen van klanten en ook door middel van nieuwe productinnovaties. We hebben de coronasituatie gebruikt om onze technische ondersteuning aan te passen en te stroomlijnen met diverse vormen van online communicatie. Belangrijkste is dat we al onze medewerkers veilig en gezond houden, en onze klanten de hoge mate van ondersteuning bieden die ze van ons gewend zijn.

tip-top-logoRonald Knip (Tip Top schuurmaterialen): Over wat een turbulent jaar 2020 ons heeft gebracht, kan ik kort en bondig zijn: meer dan we hadden verwacht. Volgens mij heeft onze branche er bijna geen last van gehad.

Bostik-logoSophie Jacobs (Bostik): Het hoogtepunt van 2020 voor onze afdeling vloertechniek was de lancering van een nieuw Europees productassortiment met een zeer uitgebreid aanbod aan vochtschermen, egaliseermiddelen en lijmen voor de parketsector.

peitsman-logoFrancisco Serrato (Koninklijke Peitsman): Het is door corona een heel bijzonder jaar geweest, maar wel één waar we een dubbel gevoel aan over houden. Het coronavirus heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar we als mens zijn en hoe belangrijk gezondheid is. Zakelijk gezien hebben we echter een fantastisch jaar achter de rug. Onze branche heeft in Nederland enorm geprofiteerd van de gevolgen van de coronacrisis. Ongeveer een week na de eerste lockdown kwam een enorme orderstroom op gang en die duurt tot op heden voort.

Volgende week maandag kijken we naar de uitdagingen van 2021.

(Parketplein, 21-12-2020)

 
Rabo schat impact coronacrisis woonbranche

rabobank-beeld-logoDe jongste sectorprognoses van RaboResearch gaan uit van een omzetgroei van 18 procent voor de winkels in meubels/woninginrichting algemeen assortiment in 2020 en van minus 3 procent in 2021. De omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte van 2019 bedraagt plus 14 procent, een cijfer waarmee de bank een goed beeld zegt te geven van de impact van de coronacrisis.

De winkels in doe-het-zelfartikelen bereiken 9 procent omzetgroei in 2020, gevolgd door een score van naar verwachting 7 procent in het rood volgend jaar. De vergelijking van 2021 op 2019 komt uit op een al met al opvallend bescheiden 2 procent vooruitgang voor deze subsector.

In de detailhandel in non-food is de impact van de coronacrisis in negatieve zin het duidelijkst voelbaar bij de winkels in schoenen en lederwaren (2021 t.o.v. 2019: -11 procent), in positieve zin bij de postorderbedrijven en webwinkels (+50 procent).

(Parketplein, 18-12-2020)

 
Samenwerking Your Floor en BerryAlloc

Yvonne-Brok-en-Berry-KlompYvonne Brok en Berry Klomp flankeren display van de parketlijn 'Les Exclusifs'. (foto: Facebook Your Floor)Your Floor in Oss gaat samenwerken met BerryAlloc, met ingang van komende januari. Het nieuwe pand van de groothandel in Wijk bij Duurstede wordt uitgerust met een brand corner waarin alle vloeren van het merk van de Belgische Beaulieu International Group vertegenwoordigd zijn, met evenwel de high pressure floors als speerpunt.

"BerryAlloc heeft goede connecties met woninginrichters en Your Floor met parketspeciaalzaken," verklaart regional sales manager Yvonne Brok. "Bij een samenwerking hebben we beide een breder speelveld om sterke contacten te leggen. Dit is een strategische zet om verder te groeien op de Nederlandse vloerenmarkt." Gerald Zwiers en Berry Klomp van Your Floor voorzien dat de samenwerking zeer complementair zal zijn. "Dit is een heel mooie versterking van onze competenties. We kijken enorm uit naar deze samenwerking," aldus beide eigenaren.

(Parketplein, 18-12-2020)

 
Iconic Award voor Parador

Parador Copenhagen'Iconic Award 2021: Innovative Interior' voor 'One Ground' Design Edition, hier afgebeeld het eiken parket 'Copenhagen'.Parador slaagt er met regelmaat in om publicitair interessante prijzen binnen te hengelen voor het ontwerp van zijn collecties. Zo aan het einde van het jaar kan het designteam van de fabrikant zich verheugen op de toekenning van de 'Iconic Award 2021: Innovative Interior' voor de in oktober gelanceerde 'One Ground' Design Edition.

De reeks telt acht vloeren, waarvoor de ontwerpers zich, zo wordt het althans gebracht in de begeleidende communicatiestrategie, lieten inspireren door acht markante locaties van over de gehele wereld. "We zijn er bijzonder trots op dat onze nieuwe Design Edition met deze prestigieuze prijs is onderscheiden," zegt Birgit Kunth namens Parador.

(Parketplein, 18-12-2020)

 
Wolff-specialist Harald Langenhof overleden

Harald-LangenhofHarald Langenhof. (foto: Uzin Utz Nederland)Uzin Utz Nederland meldt vandaag het wel zeer verdrietige nieuws van het overlijden van Harald Langenhof, ook wel bekend als 'Mr. Wolff'. "Het overlijden van Harald is voor ons een enorm gemis. Zijn aanstekelijke enthousiasme, zijn vakkennis en zijn ijzeren wil om samen te werken hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten," zo treurt het bedrijf in Haaksbergen. Langenhof is slechts 51 jaar oud geworden. Wie zijn medeleven wil betuigen aan de familie, wordt gevraagd per post een bericht te sturen via Uzin Utz Nederland op het adres Bouwstraat 18, 7483 PA Haaksbergen.

(Parketplein, 18-12-2020)

 
Open en gesloten winkels tijdens lockdown

rijksoverheid-logoRijksoverheid.nl geeft vandaag een update van en een toelichting op welke winkels tijdens de lockdown open en gesloten blijven. Voor specifiek de woonbranche wordt bevestigd dat winkels die meubels, keukens, badkamers en andere benodigdheden voor het interieur verkopen, gesloten zijn. 'Indien noodzakelijk' (wat niet nader gespecificeerd is) is het wel mogelijk om thuis advies te krijgen over het interieur, zij het onder de voorwaarden van bezoek thuis (dus afstand houden en max. 2 personen per bezoek per dag).

Doe-het-zelfwinkels (verkopers van voornamelijk gereedschap, hang- en sluitwerk, verf- en verfwaren, zoals bouwmarkten), zijn alleen open voor het afhalen van bestellingen. Reden voor deze uitzondering is dat ze producten verkopen die noodzakelijk zijn voor reparatiewerkzaamheden in en aan het huis.

Winkels die geopend blijven zijn: locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening; levensmiddelenwinkels (eten en drinken); warenmarkten voor levensmiddelen; apotheken; drogisterijen; dierenspeciaalzaken; audiciens en opticiens; tankstations; winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen; wasserijen en stomerijen; groothandels (business to business); winkels buiten voor kerstbomen- en bloemenverkoop.

Sommige levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken verkopen ook andere producten. Voor die winkels geldt dat het filiaal alleen open mag als hoofdzakelijk (meer dan 70 procent omzet vóór de lockdown van 15 december 2020) de volgende artikelen worden verkocht: levensmiddelen: eten en drinken; drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en parfums) en schoonmaakmiddelen; diervoeding. Het is niet toegestaan om het non-foodassortiment uit te breiden.

Functies bij winkels die open mogen blijven: servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten; locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen.

Winkels die moeten sluiten, mogen ook geen afhaalfunctie inrichten. Wel mogen zij hun producten bezorgen. Afhalen is wel toegestaan bij: doe-het-zelf-zaken, maar alleen op bestelling of reservering; bibliotheken; winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren; eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops.

Buitenverkoop, tot besluit, is alleen toegestaan voor vergunningplichtige (week)markten en voor kerstbomen- en bloemenverkoop.

Overigens pleit INretail in Den Haag voor de mogelijkheid dat alle winkels in non-food een afhaalfunctie inrichten, niet alleen de bouwmarkten. Dit zou coronaproof te organiseren zijn, webwinkels ontlasten en nog wat omzet opleveren.

(Parketplein, 16-12-2020)

 
BerryAlloc lanceert brand corners

Berry-Alloc-brand-cornerBrand corner van BerryAlloc bij De Smaak Van Hedel van John Coutinho.BerryAlloc sluit het jaar af in Nederland met de lancering van een drietal 'brand corners', en wel bij Vloerenwinkel.nl in Hoogvliet, Alfavloeren in Hazerswoude-Rijndijk en De Smaak Van Hedel in Hedel. De eerstvolgende staat gepland bij LaminaatXXL in zijn nieuwe pand te Schelluinen. Yvonne Brok, regional sales manager Nederland, verklaart voor een volledige dekking te streven naar minstens twee brand corners per provincie. "Bovendien bouwen we zo ook verder aan de zichtbaarheid en merkbeleving van BerryAlloc," aldus Brok.

De consument treft bij deze retailpartners de gehele collectie van het vloerenmerk aan, een onderdeel van de Beaulieu International Group. Het gamma bestaat uit parket en laminaat, 'high pressure floors' (hogedruklaminaat voor project- en thuisgebruik) en vinylplanken en -tegels. Voor de goede orde: genoemde winkels houden momenteel de deuren dicht vanwege de lockdown.

(Parketplein, 16-12-2020)

 
Viehoff vernieuwt showroom en display Elemental
De-nieuwe-display-van-AspectaDe nieuwe display van 'Elemental by Aspecta' met daarop ook de behaalde keurmerken en certificaten.
Uitsnede-showroom-ViehoffUitsnede showroom.

Op dit moment legt Viehoff uit Heerhugowaard de laatste hand aan de restyling en herinrichting van hun showroom/scholingscentrum. Bedoeling is hiermee de detailhandelaren nog beter te woord te kunnen staan en te informeren, en er op handige wijze praktijkgerichte oplossingen te kunnen aandragen. Daarnaast brengt Viehoff nieuwe displays van de 'Elemental by Aspecta' pvc-collectie.

Ook bij Viehoff is de bedrijvigheid enorm. "Normaal wordt het tegen het eind van het jaar allemaal wat rustiger en ga je langzaam het nieuwe jaar in. Nu blijft het daarentegen lopen als een dolle. Het magazijn is tjokvol met een mega-doorloop; de vraag naar onze producten is enorm. We hebben de laatste tijd hele mooie nieuwe kwaliteiten in de markt gezet," zo stelt Dennis Viehoff. Hij doelt hier onder meer op de collectie 'Elemental by Aspecta' die in totaal 84 items omvat, en waarvan de display van de nieuwe collectie zojuist gereed is. "Hiervan zijn 42 in plak (dryback) en eenzelfde aantal in klik (multilayer). Daar zit een prachtige XL-plank bij, Hongaarse punt/Chevron en het veelgevraagde visgraat. Bovendien hebben we ook twee maten tegels."

Volgens Viehoff zit het bijzondere van de producten van Aspecta, naast de kwaliteit, ook in de niet-aflatende inspanning van het bedrijf om zich te laten beoordelen door onafhankelijke instituten die onderzoek doen naar emissies, milieu-effecten en binnenluchtkwaliteit. "Zo voldoet 'Elemental by Aspecta' aan de Europese criteria voor VOC-emissies van wereldmarktleider Eurofins, die 'Elemental by Aspecta' bekroonde met het certificaat voor de beste lage emissieresultaten: 'Indoor Air Comfort Gold'. Ook verwierf het een 'JUST-label'. Aspecta probeert met zijn producten zo transparant mogelijk te zijn. Dat vind ik heel bijzonder," aldus Viehoff tot besluit.

(Parketplein, 14-12-2020)

 
Rutte: niet-essentiële winkels gaan op slot

Mark RuttePremier Rutte: 'We hebben geen keus'.  
(foto: Rijksoverheid)
Premier Rutte heeft in zijn toespraak van vanavond grotendeels bevestigt wat sinds gisteren al naar de buitenwereld was gelekt. Dit houdt inderdaad in dat alle niet-essentiële winkels dicht moeten, dus onder meer meubelwinkels, bouwmarkten, kledingzaken en dergelijke. Afhalen van bestelde spullen bij bouwmarkten mag wel, evenzo mogen detaillisten blijven bezorgen. De lockdown duurt vijf weken vanaf nu. "Alle plekken waar mensen samenkomen gaan op slot," zo vatte Rutte de strengere maatregelen tegen het virus samen. "We hebben geen keus." Hij kondigde evenzo meer steunmaatregelen voor getroffen bedrijven aan. Ook riep hij op om waar mogelijk thuis te werken. Voor nadere informatie (over wat bijvoorbeeld essentiële winkels zijn) verwijst hij naar de website Rijksoverheid.nl. Die geeft onder andere als toelichting dat groothandels wel open blijven.

INretail vreest in een eerste reactie dat de lockdown 'desastreus' zal uitpakken voor winkels in de non-food. "De impact is gigantisch. Voor alle winkels moet op afspraak afhalen mogelijk worden en niet alleen voor bouwmarkten. Voor veel ondernemers zijn de aangekondigde maatregelen voorbij de grens van wat ze kunnen dragen. De allerbelangrijkste omzetmaand van het jaar stort in. We vinden dat supermarkten en drogisterijen net als in Duitsland nu niet mogen gaan stunten met aanbiedingen of hun non-food assortiment uitbreiden."

De brancheorganisatie vraagt om 'intelligentere' maatregelen. "Nu komen een half miljoen medewerkers thuis te zitten. Consumenten kunnen alleen nog online kopen, terwijl de maximale capaciteit van webshops is bereikt. Het is essentieel dat click & collect voor alle winkels mogelijk wordt. Dat is op een heel veilige manier te organiseren. Consumenten kunnen dan thuis bestellen en in de winkel op een afgesproken tijdstip hun al betaalde aankoop ophalen. Dat helpt heel veel ondernemers en verlaagt de enorme druk op webshops." INretail verwacht voorts dat de overheid met een passend pakket nieuwe steunmaatregelen over de brug komt.

(Parketplein, 14-12-2020)

 
Laminaatmakers profiteren van 'cocoonen'

Alsapan eplfVisgraatlaminaat in houtlook van Alsapan.Ook de Europese laminaatmakersvereniging EPLF moet vaststellen dat de wereldeconomie dit jaar werd gedomineerd door de impact van Covid-19. "Vooral in de lente leidde de evolutie van de pandemie tot volatiliteit van de vloermarkt," zo klinkt het in een handelsupdate vanuit het Brusselse hoofdkwartier. "Sindsdien zijn de verkoopcijfers zich beginnen te herstellen en EPLF-leden hebben er voorzichtig vertrouwen in dat er solide eindejaarsresultaten zullen zijn voor 2020."

De EPLF constateert dat het eigen huis het afgelopen jaar een nog grotere rol heeft gekregen in het dagelijks leven. "Lockdowns en uitgaansverboden maakten dat we verplicht binnen moesten blijven en een aanzienlijke toename van het thuiswerken resulteerde in een vermenging van de persoonlijke leef- en kantoorruimtes. Omdat mensen meer tijd thuis doorbrengen, doen ze ook meer moeite om een woon- en werkruimte te creëren die niet alleen comfortabel maar ook functioneel is."

De vereniging vervolgt: "De leden van EPLF merkten dat mensen meer bereid waren te investeren in producten van hogere kwaliteit om comfortruimtes naar wens te creëren waar ze even kunnen ontsnappen aan de onzekerheden van het dagelijkse leven. Tegen deze achtergrond boomt de DIY-markt terwijl de projectmarkt vertraagt."

Qua dessins wordt opgemerkt dat hout (mits natuurgetrouw, en vooral eiken) en minerale texturen op de markt domineren. De vloerpatronen visgraat en chevron blijven populair. Het combineren van verschillende looks en plankformaten is eveneens gewild. De belangrijkste prestatiekenmerken waarop de achterban van de EPLF zich naar eigen zeggen blijft toeleggen, zijn waterdichtheid en geluidsreductie.

(Parketplein, 11-12-2020)

 
'Kosten Chinees LVT in VS op recordniveau'

vs-vlagDe Verenigde Staten kampen met een ongekende kostenstijging voor uit China ingevoerde LVT-vloeren, het belangrijkste leveranciersland in dit segment. Volgens het nieuwsmedium Floordaily zijn de wereldwijde containercrisis, samen met een zwakke dollar en bijzonder hoge prijzen voor PVC verantwoordelijk voor de de pan uitrijzende kosten voor LVT-producten.

Zo zijn de prijzen voor vervoer per container, vanwege de bij de vraag achterblijvende beschikbaarheid van containers en scheepsruimte, met tientallen procenten gestegen, is de waarde van de dollar tegenover de yuan met bijna tien procent gedaald sinds mei en zijn bovendien de kosten van 'PVC chip' met zowat dertig procent gestegen de voorbije drie maanden. (Zie ook het nieuwsitem 'Invoer van vloeren in Britse havens stokt' van eergisteren).

(Parketplein, 11-12-2020)

 
PVC-collectie Cotap met Uniclic en Unizip

Visgraatpatroon-PVC-collectieVisgraatpatroon in PVC-collectie Cotap nu voorzien van Unizip.Cotap heeft zijn PVC-collectie voorzien van de bekende kliksystemen Uniclic en Unizip. Voortaan zijn alle tegels en planken met een toplaag van 0,55 millimeter verkrijgbaar met het kliksysteem Uniclic en is het visgraatpatroon voorzien van Unizip.

Door deze sterke klikverbinding is de vloer eenvoudig te verwerken en in elkaar te klikken, waardoor de vloerdelen niet los komen. Het voordeel van de klikverbinding met Unizip, zo legt de vloerengroothandel uit, is dat het PVC in visgraatpatroon voor stoffeerders heel eenvoudig is terug te leggen. Daarnaast is het visgraat voorzien van een geïntegreerde ondervloer en zijn er geen A- en B-panelen meer nodig.

De technologie van Silent Rigid Click (SRC) staat volgens Cotap garant voor een uiterst stabiele 'Rigid Board'. De kern van de plank is harder en sterker dan bij een verlijmde PVC-vloer, doordat deze luchtvrij is en voorzien van kalksteen. Door de extreme hardheid van het materiaal kan de PVC-vloer met SRC-technologie over een bestaande vlakke vloer worden gelegd.

De huidige kurken onderlaag is bij de PVC-collectie met toplaag van 0,55 millimeter vervangen door een IXPE-onderlaag. De totale dikte van de plank is aangepast van 5,5 naar 7 millimeter, zodat de vloer comfortabeler is te leggen. Met deze kenmerken voldoet de collectie ook aan de normen van het bouwbesluit 10dB deltalin geluidsreductie. Hierdoor is deze vloer goed toepasbaar in appartementen, aldus Cotap. De PVC-collectie is verkrijgbaar in tegel- en houtdecors en trendy dessins.

(Parketplein, 11-12-2020)

 
'Invoer van vloeren in Britse havens stokt'

Congestie-inFelixstoweCongestie in Felixstowe, de grootste Britse containerhaven.De invoer van vloerbedekkingen loopt tot aan drie weken vertraging op en de kosten stijgen doordat de ophoping in de containerhavens in het Verenigd Koninkrijk blijft toenemen, zo meldt het Britse vakblad The Stocklists. Marktvolgers stellen vast dat een derde van alle containers tot drie weken vertraging heeft opgelopen doordat de havens last hebben van opstoppingen en containers momenteel schaars zijn. De huidige corona-pandemie, de aan de kerstdagen voorafgaande handel plus het opbouwen van voorraden met het oog op de komende Brexit, krijgen de schuld van het probleem.

Vooral de invoer uit China, Turkije en het Verre Oosten wordt getroffen, zo vervolgt het vakblad, regio's die in de tweede helft van dit jaar een groei van de handel in vloeren en interieurproducten hebben laten zien. In sommige gevallen wordt melding gemaakt van verzendkosten voor containers van Azië naar het Verenigd Koninkrijk die nu vijf keer hoger liggen dan eind september. Opgemerkt wordt ook dat de grootste Britse containerhaven in Felixstowe vol zou zijn en inkomende schepen worden omgeleid naar Rotterdam.

(Parketplein, 09-12-2020)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

FF-147FFI-115

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Special Frankrijk
  • Dossier Kleur aanbrengen op houten vloeren
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Lijmen voor LVT, PVC en vinyl
  • Dossier UV-afwerking op de werf met olie of lak
  • Dossier Training en opleidingen van producenten en verdelers

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com