pp2000

chapel-banner-juniFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Ondernemen in de anderhalvemetersamenleving

Ruim twee derde van de Nederlandse ondernemers verwacht ('zeker' of 'waarschijnlijk') te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dit blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waaraan eind april een kleine 5800 ondernemers hebben meegedaan. Circa een kwart van de respondenten vermoedt ('zeker' of 'waarschijnlijk') niet te zullen overleven, zo'n tien procent weet het (nog) niet.

Merendeel-van-de-ondernemers-verwachtMerendeel van de ondernemers verwacht te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving. (bron: Flitspeiling meting 3 – KvK, mei 2020) *Indicatief in verband met een laag aantal onderliggende waarnemingen.

In de horeca en persoonlijke dienstverlening (zoals rijscholen, kappers) zijn de verwachtingen het meest negatief; circa zes op de tien ondernemers verwacht niet te kunnen blijven bestaan in de 'nieuwe' samenleving. In de gezondheid en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor circa vier op de tien ondernemers. In de overige sectoren zijn de verwachtingen juist relatief positief. In de detailhandel bijvoorbeeld verwacht bijna driekwart zich te kunnen handhaven.

Bijna twee op de tien ondernemers geven aan het bedrijf 'volledig' en nog eens twee op de tien 'grotendeels' al te hebben ingericht voor of aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. Bedrijven met tien of meer werkzame personen zijn vaker 'grotendeels' aangepast dan micro-mkb'ers en zzp'ers.

Bijna vier op de tien ondernemers zijn nog 'helemaal niet' aangepast. Dit betreft relatief vaak zzp'ers of kleinere bedrijven. Zzp'ers geven in hun toelichting aan dat aanpassingen niet nodig zijn doordat ze al vanuit huis werken, werkzaamheden online kunnen uitvoeren of aanpassingen niet nodig zijn aangezien ze alleen werken. Daarnaast geven ondernemers uit de horeca, persoonlijke dienstverlening en cultuur, sport en recreatie relatief vaker (circa zes op de tien) aan dat ze 'helemaal niet' zijn aangepast. Uit de toelichting blijkt dat dit onder andere te maken heeft met (verplichte) sluiting van het bedrijf, afwachting van het protocol of de onmogelijkheid om in alle ruimtes, zoals bijvoorbeeld de keuken, anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Verrassend is dat ruim twee derde van alle ondernemers verklaart geen hulp of informatie nodig te hebben over aanpassingen aan of voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Opgemerkt dient te worden dat ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis in de peiling zijn oververtegenwoordigd.

(Parketplein, 13-05-2020)

 
GFA: 'doe voorzichtig, wees creatief'

Logo-gfa-30-yearsGlobal Flooring Alliance (GFA), de wereldwijd actieve vereniging van groothandels en distributeurs in vloeren, heeft een online evaluatie gemaakt van de huidige situatie met betrekking tot Covid-19 en de gevolgen ervan. GFA heeft leden in verschillende landen over de hele wereld, wat het mogelijk maakt om een ​​interessant overzicht te verkrijgen van de actuele stand van zaken.

Ondanks Covid-19 hebben de meeste GFA-leden een zakelijk gezien positief eerste kwartaal van 2020 beleefd. Sommige leden maakten zelfs een zeer onverwachte groei door. Dit was vooral te danken aan de (publieke) projectensector waar veel opdrachten naar voren werden gehaald. Deze effecten hebben een positieve uitwerking op de omzet gehad. Aan de andere kant werden in de particuliere sector veel werkzaamheden uitgesteld of zelfs afgezegd. In weer andere landen gingen bedrijven vanwege een strikte lockdown een tijdje op slot en kregen veel te verduren, zoals bijvoorbeeld in Italië.

De meeste regeringen in de landen van de leden hebben tal van programma's geïmplementeerd om veel van de marktsectoren te helpen, zoals loonsubsidies voor bedrijven en rentetoeslagen voor kleine bedrijven. Het werkloosheidscijfer is niettemin zeer snel gestegen, doordat veel bedrijven besloten dat ze hun personeel, ondanks de hulp van de overheid, met deze gang van zaken niet op het huidige niveau konden handhaven.

Festivities-GFAFestiviteiten en veel vruchtbare discussies op de 30ste verjaardag van de Global Flooring Alliance vorig jaar.De meeste GFA-leden hebben de vereiste veiligheidsmaatregelen genomen en doen het gezien de omstandigheden goed. Maar het grootste gevaar, dat grotendeels buiten hun macht ligt, zo wordt gesteld, is het handhaven van de vraagniveaus. Veel afnemers zullen het niet overleven, wat gevolgen zal hebben voor de lidbedrijven - hoeveel van hen echter dit lot treft is te vroeg om te kwantificeren. Alles hangt volgens de vereniging af van creativiteit en aanpassingsvermogen. GFA is zich er vanzelfsprekend van bewust dat Covid-19 en overheidsbeperkingen factoren zijn die de klanten van zijn leden niet onder controle hebben.

Renovatieklussen thuis en het uitstellen of annuleren van veel vakanties daarentegen zijn positieve factoren die de retail in zijn voordeel kan benutten. De (semi-)lockdown heeft de blik van de consument op het interieur gericht, wat in meerdere landen merkbaar is. Vloerenwinkels hebben nieuwe manieren gevonden om klanten via internet te werven met 'roomview'-programma's en afspraken op maat. Al met al zeer positieve signalen. 'Blijf creatief en onderscheid je en laat jezelf zien', zo adviseert GFA.

Mensen hebben het zogenaamde 'Nieuwe Nu' aanvaard, zo meent GFA. En zelfs met de vele van overheidswege opgelegde beperkingen, lijkt het leven langzaam weer op gang te komen. Aan de andere kant is de vereniging zich ervan bewust dat er veel persoonlijk leed is als gevolg van het Corona-virus. GFA oordeelt positief over het opheffen van een aantal lockdown-beperkingen, maar waarschuwt om strikt op deze toe te zien, op nationaal en zelfs regionaal niveau, teneinde een ​​vervelende en ongewenste uitkomst te voorkomen.

GFA ziet dat van tal van beurzen over de hele wereld thans worden geannuleerd. En vindt dit begrijpelijk. GFA hoopt van harte dat Domotex 2021 en BAU 2021 door zullen gaan, met deelname van veel representatieve exposanten op vloerengebied wereldwijd. Dit zou immers een positief signaal zijn voor de vloerenhandel. Maar de omstandigheden moeten veilig zijn. Misschien is bijvoorbeeld veel mogelijk met een systeem van 'gecontroleerde routing' in één richting. GFA zal de wereldwijde situatie blijven volgen en waar nodig de vereiste maatregelen nemen. Meer informatie over Global Flooring Alliance: www.globalflooringalliance.com.

(Parketplein, 11-05-2020)

 
InCoDa verhuist naar begin 2021

incoda-banner-nieuwe-datumBeursorganisator Easyfairs heeft in overleg met de branche besloten om de Interieur Collectie Dagen (InCoDa) te verplaatsten van 13, 14 en 15 september aanstaande naar 31 januari, 1 en 2 februari volgend jaar. Tevens wordt gewerkt aan het 'corona-proof' maken van ook dit evenement.

Zoals deze week duidelijk werd op de persconferentie in Den Haag, betekenen de corona-maatregelen die de overheid nu oplegt aan vergunningsplichtige evenementen, dat deze tot 1 september a.s. niet door mogen gaan. "Ondanks dat Interieur Collectie Dagen niet in deze periode plaatsvindt," zo verklaart Mascha de Bruin, Head of Event Interior & Retail, "hebben we in de afgelopen periode nauw contact gehad met onze exposanten en bezoekers. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er draagvlak is vanuit een overgroot deel van de exposanten om hun nieuwe collecties te tonen begin 2021, na de grote internationale beurzen. Ook bezoekers gaven aan dat dit een goed alternatief is." Volgens De Bruin kunnen de exposanten zich op deze manier goed voorbereiden op het evenement en veel nieuwe collecties presenteren.

Easyfairs heeft het voornemen om zijn evenementen vanaf september 'corona-proof' te maken, in de stellige verwachting dat de anderhalvemetersamenleving voorlopig de norm blijft. De beursorganisator ziet in dat dit grote gevolgen heeft voor de wijze waarop bijeenkomsten vorm krijgen. "Het uitgangspunt is dat onze events veilig zijn, en dat iedereen zich veilig voelt. We zijn daarom bezig om verschillende protocollen te maken om onze beurzen op een verantwoorde manier door te laten gaan." Te denken valt, zo opperde Easyfairs onlangs al, aan 'time slots' voor delen van het bezoek, een ruimere indeling voor het geheel en aan (voortzetting van) het gebruik van 'smartbadge'-technologie. Binnenkort volgt meer informatie hieromtrent. De openingstijden en de lokatie van de beurs in Gorinchem (www.interieurcollectiedagen.nl) blijven trouwens ongewijzigd.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Conjunctuurenquête schetst somber beeld

voortbestaan-bedrijf-bij

Ondernemers in alle sectoren van het (niet-financiële) bedrijfsleven vrezen voor de continuïteit van hun bedrijf, zo blijkt begin april uit de Conjunctuurenquête Nederland, een gezamenlijk onderzoek van CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW. Ondernemers in de horeca zijn een maand geleden het meest pessimistisch. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend goed zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. Per saldo zijn kleinere bedrijven het somberst en verwachten grotere bedrijven minder snel in gevaar te komen.

inschatting-ondernemers

Driekwart van de ondernemers gaat voorts uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44 procent verwacht een omzetdaling van meer dan 20 procent. Slechts 6 procent van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Ondernemers die groei van omzet voorzien komen vooral voor in de detailhandel (27 procent) en vervoer en opslag (8 procent). Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het lopende kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20 procent te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis. In de horeca wordt het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, maar ook in de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector. In de detailhandel verwacht circa de helft een stabiel personeelsbestand - desgevraagd begin april, vóór de aangekondigde versoepelingen. Op 15 mei verschijnt bij het CBS het reguliere nieuwsbericht Ondernemersvertrouwen tweede kwartaal 2020.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Tarkett heeft last van cyberaanval

tarkett-logoTarkett heeft begin deze week meegedeeld het slachtoffer te zijn van een cyberaanval die sinds 29 april een deel van zijn activiteiten heeft getroffen, ondanks de door de groep ingevoerde IT-beveiligingsmaatregelen. Als reactie hierop verklaart Tarkett onmiddellijk zijn informatietechnologiesystemen te hebben stopgezet en de nodige preventieve maatregelen te hebben genomen om zijn activiteiten en de gegevens van zijn werknemers, klanten en partners te beschermen.

"Tarkett's teams zijn momenteel volledig gemobiliseerd met de steun van vooraanstaande externe IT-experts en forensisch onderzoek om de activiteiten zo snel mogelijk weer normaal te laten verlopen. Commerciële en productieactiviteiten blijven momenteel verstoord," aldus een statement van 4 mei vanuit het hoofdkantoor in Parijs. Tarkett zegt verder in contact te staan met de relevante autoriteiten en zijn cybersecurity-verzekeraar op de hoogte te hebben gebracht. De onderneming belooft updates te verstrekken naarmate de toestand zich ontwikkelt.

Op onder meer sociale media, adviseert Tarkett Nederland klanten met vragen omtrent orders en dergelijke om hun contactgegevens te sturen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , waarna de accountmanager contact zal opnemen.

(Parketplein, 08-05-2020)

 
Bona 'skypet' noviteiten aan de branche

skype-bona-1-2Eerder vandaag vond voor ingelogde deelnemers de 'skype-introductie' plaats van Bona Quantum en Bona 8600."Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen en een vernieuwende manier van denken en handelen," aldus Bona in een uitnodiging, waarmee aan vakpers en branchegenoten vandaag de kans werd geboden om deel te nemen aan een presentatie via skype van de jongste noviteiten van het Zweedse bedrijf. "Helaas is ons belangrijkste communicatiemiddel, het actief bezoeken en benaderen van parketteurs via de samenwerkende groothandels door het Corona-virus abrupt gestopt, wat ons aan het denken heeft gezet hoe we de introductie van twee belangrijke nieuwe producten alsnog succesvol kunnen uitvoeren."

Na enkele succesvolle try-outs in het buitenland was ditmaal Nederland aan de beurt om deel te nemen aan de 'skype-introductie' van de Bona Quantum silaanlijm en de 8600-serie schuurmateriaal. Nico Booster voerde met assistentie van Raymond van Harmelen de ingelogde deelnemers, die konden kiezen uit een middag- of avondsessie, langs de vele voordelen en 'ins and outs' van de nieuwe producten.

Bona Quantum is de volgens Bona sterk verbeterde en vooral vernieuwende vervanger van de iconische Bona R850 silaanlijm. De Bona Quantum is volgens het Zweedse bedrijf uniek in zijn soort en "met eigenschappen die nog niet eerder ontwikkeld zijn voor een parketvloerlijm." Bona gaat er verder prat op al jarenlang marktleider te zijn in speciaal voor de parketbranche ontwikkelde schuurmaterialen. "Om te voldoen aan een specifieke vraag vanuit de markt is samen met SIA, de wereldbekende fabrikant van schuurmaterialen uit Zwitserland, een nieuwe productrange ontwikkeld: de Bona 8600-serie." Buiten de introductie van dit schuurmateriaal legde Bona in zijn presentatie ook uit wat de schuurmaterialen zo uniek maakt en waarom deze tot zulke goede eindresultaten moeten leiden.

Hoewel door kleine technische haperingen de pilot niet geheel soepel verliep, was het verhaal van Booster helder en duidelijk, en kwamen de productpresentaties goed tot hun recht. Wanneer hieraan nog een praktijkelement kan worden toegevoegd, is het plaatje compleet en heeft Bona een zeer interessante tool in handen om de branche op een snelle en praktische wijze te informeren.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
Ook Mohawk levert in door Covid-19

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey Lorberbaum: '"De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie."Mohawk Industries, 's werelds grootste vloerenconcern, heeft in het eerste kwartaal 6,4 procent netto-omzet prijs moeten geven, van ruim 2,4 miljard dollar vorig jaar naar nu bijna 2,3 miljard dollar. De bedrijfswinst is met 8,4 procent gezakt, van afgerond 165 miljoen naar 151 miljoen dollar. "De wereld is veranderd in het eerste kwartaal en we leiden het bedrijf nu doorheen een ongekende situatie," aldus CEO Jeffrey S. Lorberbaum, die verzekert dat de groep over voldoende liquiditeit beschikt om door de mindere tijden heen te komen en om klaar te staan wanneer de economie zich weer herstelt.

De divisie Global Ceramic Segment verliest 6 procent omzet in de eerste drie maanden, Flooring North America 8 procent en Flooring Rest of the World 5 procent (al blijft die laatste netjes stabiel bij constant veronderstelde wisselkoersen en aantallen werkdagen).

Mohawk schrijft in zijn persbericht dat de resultaten tot aan de uitbraak van Covid-19 volgens plan waren. "Naarmate de tijd verstreek, ondervonden al onze markten de invloed van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, waarbij sommige activiteiten in de retail en de productie op slot gingen. In al onze markten is de vraag dramatisch gedaald, waarbij de residentiële herinrichting tot nu toe het meest werd geraakt en de doe-het-zelfproducten het beste presteerden, aangezien sommige mensen klussen aanvingen terwijl ze thuis bleven."

"Naarmate de vraag afnam, hebben we de productie aanzienlijk verminderd en worden wekelijks aanpassingen gedaan om ons te voegen naar de veranderende omgeving. Zelfs waar verplichte shutdowns zijn opgelegd, blijven we goederen vanuit voorraad naar onze nog actieve klanten verzenden. We verlagen onze kosten door ontslagen en tijdelijke werkloosheid in te voeren, gebruikmakend van overheidssteun waar deze beschikbaar is en we vangen arbeidskosten op waar dit verplicht is," zo vervolgt het concern. "We profiteren van lagere grondstof- en energiekosten, hoewel de tegenwind aanzienlijk harder waait. We beperken onze uitgaven en investeringen tot wat essentieel is om het bedrijf te runnen en verbeteren de verslaglegging voor het aansturen van wezenlijke aandachtsgebieden, zoals voorraadniveaus, personeelsbestand, vorderingen en schulden."

Ook Mohawk moet vaststellen dat het coronavirus momenteel, begin mei, overal ter wereld economieën danig verstoort. "Sommige landen onderzoeken het versoepelen van de beperkingen, terwijl andere deze uitbreiden. Al onze fabrieken over de hele wereld zijn nu weer in bedrijf, behalve die in Mexico en een kleine fabriek in Pennsylvania." De hierboven geschetste maatregelen worden voortgezet. Het concern waagt zich niet aan concrete winstvoorspellingen voor het tweede kwartaal, aangezien bijvoorbeeld het tempo waarin overheden zaken weer vrijgeven en de daaropvolgende reactie van de consumenten zich lastig laten bepalen. "Aan het einde van april, nu het merendeel van de mensen zich wereldwijd schuil houdt, ligt onze verkoop ongeveer 35 procent onder het voorgaande jaar en we kunnen niet voorspellen in welk tempo het zal herstellen," aldus Mohawk, dat zijn optimistische blik op de toekomst overigens behoudt.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
Geen Domotex Turkey dit jaar

sfeerbeeld-domotexturkije-logoSfeerbeeld Domotex Turkey. (foto: Hannover Fairs Turkey)Vakbeurs Domotex Turkey, die gepland stond voor 13 t/m 16 juli a.s. in Gaziantep, is een volgend slachtoffer van Covid-19. Het evenement, met zijn nadruk op machinaal vervaardigde tapijten, gaat dit jaar niet door. Organisator Hannover Fairs Turkey zegt dat gezondheid en veiligheid van betrokkenen voorop staan en suggereert daarnaast zijn deelnemers nu geen geslaagde beurs te kunnen garanderen. Het besluit om te annuleren is naar eigen zeggen genomen in nauw overleg met ondersteunende verenigingen, exposanten in binnen- en buitenland en ook bezoekers. De nieuwe datum van Domotex Turkey, ergens in 2021, wordt binnenkort bekendgemaakt. De vorige, zesde editie was goed voor ruim 200 exposanten en 14000 bezoekers.

Het blijft op de beurskalender overigens niet bij annuleringen in nu ook de zomermaanden. Vanuit een andere tak van de interieurbranche komt vandaag bericht dat de tweejaarlijkse vakbeurs Light+Building te Frankfurt, die al was opgeschoven van maart naar nota bene eind september, begin oktober, geen doorgang kan vinden vanwege 'het virus'. Wordt allemaal vervolgd dus.

(Parketplein, 06-05-2020)

 
Nieuw: Bona Quantum en Quantum T

Bona Quantum TBona lanceert met Bona Quantum een bijzondere silaan parketlijm met een hoge viscositeit voor de installatie van een breed scala aan parket en houten vloeren. Het product staat volgens de aanbieder voor de nieuwe generatie silaan parketlijmen, stoelend op een in eigen huis ontwikkelde titanium 'crosslinking' technologie. De nieuwe formule zorgt voor een uitstekende sterkte die na verloop van tijd doorhardt – en uiteindelijk de optimale sterkte geeft, aldus leverancier Bona, die spreekt van een product met 'intelligente kracht'. Het is in eerste instantie een hard-elastische lijm, wat ervoor zorgt dat de vloer kan acclimatiseren waarna de lijm na verloop van tijd door zal harden tot een sterke harde lijm.

Bona Quantum wordt gepresenteerd als een 'extra krachtige' en vooral 'vernieuwende' vervanger van de welbekende Bona R850. Bona Quantum T (de letter staat voor 'thick') bezit alle eigenschappen van Bona Quantum, maar met een nog hogere viscositeit (wat resulteert in een betere lijmrugstand) en daardoor een zeer gering risico op het ontstaan van holle plekken.

Bona wijst er verder op dat Bona Quantum tijd bespaart door tevens te fungeren als een ingebouwd vochtscherm wanneer de ondervloer nog niet voldoende droog is. Het twee-in-één-product (lijm plus vochtscherm in een laag) zorgt voor een gewenste vloerinstallatie in tal van ondergrondsituaties. Hij creëert een laag op de ondervloer met vochtbescherming tot 95 procent rv (85 procent rv op vloeren met vloerverwarming). Door het product in een enkele beweging op te brengen met de Bona Trowel Plus is nog meer (kostenbesparende) tijdwinst te boeken.

De vloer is schuurbaar na twaalf uur. Bona Quantum kan worden gebruikt voor verschillende soorten houten vloeren. Hij zorgt voor de gewenste balans tussen sterkte en elasticiteit, zodat de vloer volgens de aanbieder jarenlang goed en stevig op z'n plaats blijft liggen. Bona Quantum kan ook worden gebruikt op houten terrasvloeren en op metalen oppervlakken, en fungeert zodoende als een premium allround product dat volgens Bona zo'n negentig procent van de lijmbehoefte dekt. Zijn duurzame verpakking is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic.

(Parketplein, 04-05-2020)

 
Nieuwe 'Roomplanner' bij Flamingo Parket

flamingo-plannerRoomplanner van Flamingo Parket dient directe leads richting de parketzaak te genereren.Flamingo Parket heeft afgelopen week zijn geheel nieuwe Roomplanner online gezet. Met behulp van deze marketingtool kunnen alle collectiekleuren in zowel stroken, visgraat als Hongaarse punt eenvoudig worden geconfigureerd. Gekozen is voor het inscannen van meerdere planken per kleur, zodat een repeterend patroon zoveel mogelijk wordt vermeden. De beleving is hiermee veel realistischer en zorgt voor een mooie natuurlijke uitstraling, zo stelt het bedrijf in Barneveld.

In tegenstelling tot andere, soortgelijke programma's heeft Flamingo Parket ervoor gekozen om de Roomplanner niet achter een beveiligde login op zijn site te plaatsen, maar open te stellen voor gebruik door de consument. Het bereik is hiermee veel groter, de consument wordt getriggerd en zal uiteindelijk de vloer in het echt willen zien. Een bezoek aan de parketspeciaalzaak zal volgens Flamingo Parket het logische gevolg zijn.

Het navigeren door de menu's is eenvoudig en spreekt voor zich. Prijzen worden nergens genoemd, de Roomplanner is uitsluitend bedoeld om interesse in de producten te wekken en directe leads richting de parketzaak te genereren. "Al met al een mooie marketingtool welke geheel voor onze klanten is ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het verkoopgesprek," aldus Dick van de Klok van Flamingo Parket. De Roomplanner is te vinden op de homepage van www.flamingoparket.nl.

(Parketplein, 01-05-2020)

 
CBS-cijfers maart in teken coronabeleid

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een groot, wisselend effect gehad op de detailhandel in maart, aldus rapporteert het CBS. Zo noteren winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren de grootste omzetstijging (+22,6 procent) sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers vijftien jaar geleden, terwijl kleding- en schoenenwinkels een ongekend omzetverlies (beide rond minus 40 procent) optekenen. Supermarkten, drogisterijen en ook winkels in consumentenelektronica en witgoed hebben in maart goede zaken gedaan.

omzet-detailhandel-maart

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren sluiten het eerste kwartaal af met een omzetplus van 13,6 procent, nadat in januari al een groei van 5,4 procent en in februari van 11,3 procent mocht worden bijgeschreven. Deze brede klasse omvat onder meer de winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren, winkels met een assortiment bestaande uit verf en verfwaren, behang, gordijnen en gordijnstoffen, binnenzonweringen en jaloezieën, winkels in wand- en vloertegels en winkels in keukens en keukenkasten. Specifiek de bouwmarkten hebben in maart zelfs 26,1 procent weten te plussen, waarmee zij hun vlak begonnen kwartaal alsnog afsluiten met een groei van 11,8 procent.

De omzet van de winkels in non-food krimpt in maart met 8,0 procent, de grootste omzetdaling in zeven jaar tijd. De winkels in meubels, verlichtingsartikelen en woninginrichting algemeen assortiment sluiten zich hierbij aan met een omzetverlies van 6,6 procent. Het cluster meubels en woninginrichting sluit het eerste kwartaal evenmin af met nog een 'groen' cijfer van 1,5 procent, na groei opgetekend te hebben in januari (+3,4 procent) en vooral februari (+8,7 procent).

De detailhandel als geheel heeft afgelopen maart 3,5 procent meer omgezet dan in maart vorig jaar. Het verkoopvolume ligt 2,0 procent hoger. Het eerste kwartaal is door de verzamelde detailhandel afgesloten met een omzettoename van 4,0 procent.

De online omzet ligt in maart 28,8 procent hoger. Sinds de publicatie van de internetverkopen in januari 2014 is de groei niet zo sterk geweest. Webwinkels hebben 24,4 procent meer omgezet, multi-channelers 35,4 procent meer. In het eerste kwartaal is de online omzet met 19,1 procent toegenomen.

(Parketplein, 01-05-2020)

 
Onzekerheid troef bij brancheorganisaties

Er zijn bijna geen bedrijven meer te vinden die nog weinig ervaren van de coronacrisis, zo blijkt uit een enquête onder de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW die is uitgevoerd tussen 18 en 20 april. De online vragenlijst is door 123 brancheorganisaties ingevuld. Voor 93 procent geldt dat ze nu al enigszins tot zwaar worden getroffen, waarbij 58 procent van de branchedirecteuren meldt dat de situatie de afgelopen maand verder is verslechterd.

impact van de coronacrisis op de omzettenImpact coronacrisis op omzetten, nu en komende drie maanden. (bron: Tweede enquête MKB-Nederland en VNO-NCW onder branchedirecteuren; illustratie: LinkDesign)

De gevolgen van de coronacrisis worden duidelijker: waar vorige maand nog minder dan de helft van de branches een omzetdaling meldde van meer dan 20 procent, is dit nu aan de orde bij bijna zes van de tien. Voor de komende drie maanden verwacht slechts 1 procent een groei van de omzet, met name in de online shopping- en levensmiddelensectoren, 15 procent een stagnatie en de resterende 84 procent een meer of minder grote krimp. De verwachtingen voor de werkgelegenheid houden gelijke tred: 76 procent verwacht een beperkte tot sterke daling van de werkgelegenheid, slechts 4 procent verwacht de komende maanden een toename van het aantal banen.

Veel branches, zo blijkt verder uit de rondvraag, ervaren met name de mogelijkheid tot uitstel van belastingen en de NOW uit het steunpakket als goede en passende steunmaatregelen. Mede daardoor is het percentage dat aangeeft te verwachten dat ondernemingen niet aan verplichtingen voor bestaand krediet kunnen voldoen ten opzichte van vorige maand gedaald van 65 naar 33 procent. Twijfel is er echter bij branches of hun achterban genoeg heeft aan het steunpakket.

Bijna 60 procent van de branches voorziet dat bedrijven met het huidige steunpakket het hoofd niet langer dan drie maanden nog boven water kunnen houden. Veel branches verwachten dat na de zomer de effecten in hun deel van de keten pas echt merkbaar worden. Zo zegt MKB INFRA, de Vereniging van Infrabouwers, dat de orderportefeuilles nu nog vol zitten. "Maar onze sector is laat-cyclisch. De ernstige gevolgen gaan we over een aantal maanden merken. Tenzij alles op alles wordt gezet om opdrachten naar voren te halen." Ook het feit dat nog niet helder is hoe de steunmaatregelen er na de zomer uit zien, leidt tot veel onzekerheid, zo stellen de onderzoekers.

De onzekerheid heeft invloed op de voorgenomen investeringen. Zo'n 45 procent verwacht dat er veel minder geïnvesteerd gaat worden in hun branche, nog eens 43 dat er iets minder geïnvesteerd wordt. Dit duidt volgens de ondernemersorganisaties op een verzwakt verdienvermogen bij bedrijven en is een slecht teken voor een snel en structureel herstel van de economie en de werkgelegenheid.

Wel zien veel branchedirecteuren mogelijkheden voor de anderhalvemetereconomie. Ruim 70 procent ziet daar kansen toe, vooral via de sectorprotocollen die al veelvuldig zijn opgesteld. Veel branches geven wel aan dat een en ander afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 procent) en financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24 procent). In die nieuwe situatie zullen veel ondernemers immers nog steeds verlies maken doordat zij substantieel minder klanten krijgen dan normaal.

(Parketplein, 29-04-2020)

 
Bona lanceert Bona 8600 Groen
Bona-8600-Groen-is-verkrijgbaarBona 8600 Groen is verkrijgbaar van korrel 36 tot en met 120 in banden en schijven.
Vakman-met-Bona-Edge-UXVakman met Bona Edge UX gaat aan de slag met het nieuwe schuurmateriaal.

Bona introduceert 'Bona 8600 Groen', een premium schuurmateriaal met een lange levensduur voor het adequaat schuren van houten vloeren en renovatieklussen. Het keramische materiaal voor grof en medium schuren heeft een lange standtijd, schuurt zeer effectief, maar voorkomt volgens Bona evengoed dat houtvezels onnodig beschadigd raken. De uitgekiende keramische mix van keramiek en aluminiumoxide zorgt voor een dertig procent sneller schuurproces en biedt de polyester rug een hoge mate van duurzaamheid. Bona 8600 Groen gaat volgens de Zweedse fabrikant zelfs vijftig procent langer mee dan standaard schuurmateriaal.

Zijn krachtige prestaties kortom, in combinatie met minder vezelscheuren, resulteren in een naar wens geschuurd oppervlak, klaar om te worden afgewerkt met parketolie of parketlak. "Ons doel is om het werk van vakmensen veiliger, gemakkelijker en sneller te maken bij alles wat we doen," verklaart Hans-Joachim Röhrich, productmanager schuurmaterialen en machines bij Bona. "Minder tijd met schuren betekent dat de totale vloerinstallatie of de renovatieklus sneller kan worden voltooid zonder kwaliteit in te leveren. Het brede assortiment in korrelgroftes vergeleken met de Bona 8700-serie, maakt van de Bona 8600-serie een allrounder als het gaat om het schuren van houten vloeren."

Het schuurmateriaal Bona 8600 Groen is verkrijgbaar van korrel 36 tot en met 120 in banden en schijven. De lancering in Nederland, via Bona Benelux in Haarlem, is komende maandag 4 mei.

(Parketplein, 28-04-2020)

 
Parador komt met online vloervisualisatie

Parador Neuer-RaumdesignerNieuwe ruimteplanner van Parador.Parador stelt een vrij toegankelijke online service beschikbaar die consumenten aan de hand van 'augmented reality' helpt bij het fotorealistisch visualiseren van vloerbedekking in hun woning. De gebruiker hoeft slechts een foto van zijn kamer te maken met zijn smartphone of een bestaande foto te uploaden. De gewenste vloer wordt direct en automatisch op schaal in de ruimte weergegeven, met als bijzonderheid een realistische weergave van het meubilair en de lichtval.

Wat de vloerenmaker in het Duitse Coesfeld betreft, zullen met name zijn afnemers in de vakhandel baat hebben bij de digitale tool. Verkopers kunnen hun klanten, die de vloer immers direct kunnen 'ervaren', zo naar behoren begeleiden richting een aanschaf. Parador oppert dat bedrijven die gebruik maken van de technologie hun verkoopquota zelfs aanzienlijk kunnen verhogen. De 'Parador PlanBar' is (via www.parador.de) bereikbaar onder parador.materialo.com.

(Parketplein, 28-04-2020)

 
Workcamp Parquet jaar later naar België

Workcamp-Parquet-2019-BrzegWorkcamp Parquet 2019 in het kasteel van Brzeg in Polen. (foto: organisatie)Het Workcamp Parquet van dit jaar, dat voor de eerste week van september stond aangekondigd bij onze zuiderburen, kan geen doorgang vinden vanwege de coronaperikelen. De Tsjechische initiatiefnemers achter de internationale bijeenkomst laten weten na een lange en zorgvuldige afweging tot dit besluit te zijn gekomen. Ze geven aan dat het treffen van voorbereidingen voor het geplande evenement buiten hun mogelijkheden was komen te liggen. België wordt wel het gastland voor Workcamp Parquet 2021.

Workcamp Parquet 2020 wordt nu een kleinschaliger evenement 'onder vrienden' thuis in Tsjechië, met maximaal 27 deelnemers uit het parketambacht. Van 29 augustus tot en met 5 september is de kleine stad Vizovice, inclusief zijn kasteel, plaats van handeling.

(Parketplein, 24-04-2020)

 
Kleine plus Duitse parketindustrie in 2019

vdp logo 20De omzet van de leden van de Duitse vereniging van parketmakers (vdp) is vorig jaar licht opgelopen met 0,2 procent tot een totaal van zo'n 266,9 miljoen euro. Tegelijkertijd is het in Duitsland verkochte volume met eveneens 0,2 procent gestegen tot circa 8,9 miljoen vierkante meter. Daarnaast is het volume van de eigen producten van de vdp-leden met 1,1 procent aangedikt tot ruim 8,8 miljoen vierkante meter.

De belangrijkste productsoorten binnen deze tak van nijverheid tonen, van groot naar klein, echter een sterk uiteenlopend beeld. Het grootste segment, dat van de drielaagse landhuisdelen, groeit met 9,9 procent tot een productievolume van circa 5,2 miljoen vierkante meter. Overig drielaagsparket verliest daarentegen 8,8 procent en komt uit op ongeveer 2,6 miljoen vierkante meter. Tweelaagsparket levert fors meer in. Hier daalt het productievolume met 18,5 procent tot 577.148 vierkante meter. Daarentegen noteren de tweelaagse landhuisdelen een flinke toename, getuige een plus van 21,5 procent tot 102.318 vierkante meter.

Het zogenaamde 'Stabparkett' speelt op zijn beurt weer 8,4 procent kwijt, tot een hoeveelheid van nog 131.522 vierkante meter. Massieve houten delen winnen 11,8 procent en belanden op 78.890 vierkante meter. Het kleinste segment ten slotte, het mozaïekparket, groeit met 1,9 procent naar een niveau van 58.642 vierkante meter. De massieve parketsoorten bij elkaar geteld weten de daling te beperken tot 1,0 procent, tot een volume van 269.054 vierkante meter (en daarmee een aandeel van 3,0 procent in de output van de Duitse parketindustrie als geheel).

(Parketplein, 24-04-2020)

 
Plus voor INretail Woonwinkelmonitor in Q1

De omzet van de deelnemers aan de INretail Woonwinkelmonitor is in het eerste kwartaal van 2020 met per saldo 4,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019, zo rapporteert de branchevereniging. De plus stoelt op fraaie resultaten in de eerste twee maanden van het jaar, een periode die de woonwinkels in de monitor met bijna 10 procent meer omzet hebben weten af te sluiten. In de loop van de maand maart werd een duidelijk negatieve omzetontwikkeling zichtbaar, waarvan de oorzaak bekend is.

2020-Q1-woonbrancheOmzetontwikkeling woonbranche t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar. (Bron: INretail Woonwinkelmonitor)

Op de woningtextielzaken na (minus 0,4 procent) laten alle segmenten een positieve omzetontwikkeling zien in het eerste kwartaal. De keukenspeciaalzaken scoren, met inbegrip van de ontwikkelingen in maart, een dikke plus van 13,1 procent. Zes van de tien woonwinkels (61 procent) noteren een omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

(Parketplein, 24-04-2020)

 
'Dit is de tijd dat je creatief moet zijn'

Van-Ravensberg-InCoDa-20190916Arnoud van Ravensberg, Sales Director Benelux IVC: "We willen als IVC onze klant bijstaan en de consument naar de winkel brengen."Ondanks de ingewikkelde marktomstandigheden van dit moment kan IVC tevreden terugkijken op de afgelopen periode. "We hebben de wind goed in de zeilen," zo vertelt Arnoud van Ravensberg, Sales Director Benelux IVC. "En dat is niet in de laatste plaats te danken aan onze innovatieve producten. Zo is LayRed 55, de rigide LVT-vloer met geïntegreerde akoestische ondervloer, wereldwijd een groot succes. Retailketens en projectinrichting pakken dit product goed op. We hebben inmiddels zoals bekend de nieuwe versie van LayRed (mét embossering) in de markt gezet."

"Daarmee hebben we in korte tijd al twee prijzen in de wacht gesleept," zo vervolgt Van Ravensberg. "Eind vorig jaar de 'IconicAward 2020: Innovative Interior' in de categorie 'Wall, Floor, Ceiling', vanwege de uitstekende kwaliteit van het ontwerp. En onlangs ontvingen we ook de prestigieuze Red Dot Award voor LayRed 55 voor 'Product Design'. De rigid vloeren worden in onze eigen fabriek in België geproduceerd, en we zijn dus niet afhankelijk van aanvoer vanuit het buitenland, hetgeen de leveringsbetrouwbaarheid ten goede komt. Daarnaast gooien we ook hoge ogen met onze visgraat in LVT. We hebben deze collectie uitgebreid met nieuwe kleuren en matte uitvoeringen, prijstechnisch in een goede mix. Het visgraat is in de Benelux een ongekend succesnummer, vooral in Nederland."

De vloeroplossingen van IVC komen regelmatig voorbij in diverse televisieprogramma's zoals 'Eigen huis en Tuin', 'VT wonen' en 'Help mijn man is klusser'. "Onze vloeren komen daar goed aan bod, met onder andere een gedegen uitleg over de diverse toepassingsmogelijkheden en de installatie. De visibiliteit draagt bij tot een goede positionering en profilering. We helpen en adviseren de winkeliers in deze lastige periode zo goed als we kunnen. Dat doen we onder meer met het sturen van vele stalen waarmee ze de klant juist nu op maat kunnen bedienen. Ik denk dat we nog nooit zoveel stalen hebben verzonden als in deze periode. Dit wordt erg positief ontvangen en daar gaan we dan ook mee doorpakken. We willen als IVC onze klant bijstaan en de consument naar de winkel brengen. Het voelt wellicht zo dat we door de Corona-maatregelen van dit moment wat teruggeworpen zijn in de tijd, maar dit is juist de periode dat je creatief moet zijn. Een mooie kans om je te onderscheiden," aldus Van Ravensberg tot besluit.

(Parketplein, 22-04-2020)

 
Voetballen van T&G Wood naar kinderopvang
TG-Wood-komt-een-paarT&G Wood komt een paar honderd voetballen afleveren...
die-dankbaar-door-de-mensen...die dankbaar door de mensen van de kinderopvang in ontvangst worden genomen.

Vanmiddag zijn, namens T&G Wood in Ede, liefst tweehonderd voetballen met de opdruk 'Cinzento Custom Made' gedoneerd aan de plaatselijke kinderopvang DOL FIJN. De gulle gever vond dat het hoog tijd was om die mensen eens in het zonnetje te zetten.

"DOL FIJN Kinderopvang staat voor een sterke kinderopvang die ouders helpt de zorg voor een jong gezin te combineren. Zij geven vertrouwen en bieden daarnaast een veilige basis aan kinderen." Met de plastic voetballen kan de begeleiding vast en zeker veel kinderen blij maken. "Wij hopen dat als 11 mei de kinderopvang weer open gaat, de kinderen hier veel plezier aan zullen beleven," zo laat T&G Wood weten.

(Parketplein, 22-04-2020)

 
Coronavirusbeleid blijft in beweging

coronavirusOm de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de zorg te beperken heeft de overheid gisteren bekendgemaakt dat het verbod op (planbare en vergunningplichtige) evenementen met drie maanden is verlengd tot 1 september. Verder is de sluiting van de horeca met drie weken verlengd tot 20 mei. Dezelfde datum geldt voor samenkomsten zoals in musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden en voor de sluiting van kappers, nagelsalons en andere contactberoepen. De maatregelen van dinsdag volgen op eerder genomen maatregelen. Zo blijven winkels verplicht om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Winkels worden gesloten als ze zich niet aan de gestelde regels houden. Ook kunnen er forse boetes worden uitgedeeld als de regels niet worden nageleefd.

In een eerste reactie na de persconferentie van gisterenavond verklaart INretail dat het weliswaar positief is dat de intelligente lock down werkt als wapen tegen de verspreiding van het coronavirus, maar dat het voor winkelondernemers belangrijk is dat consumenten veilig kunnen blijven kopen. "De economie wordt door de maatregelen keihard geraakt en moet wel blijven draaien. De overheid kan dat stimuleren door uit te dragen dat veilig winkelen mag en dat protocollen daarvoor werken," aldus de branchevereniging, die afkeurt dat de overheid nu oproept om 'liever niet' te winkelen. "Hulp van de overheid en andere partijen zal voor de non-food retail nodig blijven, zolang beperkingen gelden."

Zoals bekend is een uitgebreid maatregelenpakket opgetuigd om ondernemers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen. Deze bestaat uit financiële tegemoetkomingen (NOW, Tozo en TOGS), diverse financierings- en/of kredietregelingen, belastingmaatregelen en voorts sector- en branchespecifieke regelingen.

De NOS bericht vandaag dat het kabinet de eind mei aflopende steunmaatregelen voor bedrijven (onder meer de NOW en de Tozo) wil verlengen "zolang dat nodig is", maar tegelijk bezig is om voorwaarden in te bouwen voor deze tweede ronde aan steunmaatregelen. Zo wordt onderzocht hoe het uitkeren van bonussen of dividend aan banden kan worden gelegd en hoe hierop valt toe te zien bij vooral kleinere ondernemers. Ook zou de omscholing van personeel een voorwaarde kunnen zijn. Voorts wordt volgens de NOS gekeken of het wel voor alle sectoren wenselijk is dat de overheid (via de NOW-regeling) tot maximaal 90 procent van het salaris betaalt voor werknemers voor wie geen werk is. De tweede week van mei vallen de besluiten hierover.

Naast de NOW, wordt ook de maatregel die zzp'ers een inkomen tot bijstandsniveau verschaft, verlengd zolang als nodig is. Bijna een kwart miljoen van hen hebben zich al gemeld voor deze steunmaatregel. De tegemoetkoming van 4000 euro voor bedrijven die zijn getroffen door het coronabeleid is evenwel eenmalig geweest. In overweging is nog om met specifieke maatregelen te komen, bijvoorbeeld voor organisatoren van evenementen die nu drie maanden langer op slot gaan.

De omroep berekent dat het kabinet tot nu toe 19 miljard euro heeft uitgegeven aan de tot eind mei lopende financiële maatregelen. De verwachting is bovendien dat circa een vijfde van de 45 miljard euro aan uitgestelde belastingen later niet geïnd kan worden.

MKB-Nederland stelt voor, in een reactie op de persconferentie, om in een tweede noodpakket antwoorden te vinden op de vraag hoe specifiek de omzetderving van bedrijven straks gecompenseerd kan worden. VNO-NCW vraagt het kabinet - "nu het allemaal langer duurt met alle risico's van dien" - om een tweede pakket van noodmaatregelen te ontwikkelen dat ondernemers "langer en beter" helpt. VNO-NCW vraagt het kabinet ook om het naar voren halen van bijvoorbeeld investeringen in woningbouw, infrastructuur en technologie.

(Parketplein, 22-04-2020)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

meister

 

Floor Forum

ff-140ffi-108

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Houten sportvloeren
  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Vochtmeters en vochtmeten
  • Dossier Voorkleuren: wie biedt wat?
  • Dossier Gebruik van (hecht-) primers en/of vochtschermen

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com