pp2000

chapel-banner-juliFlamingo 2019

STEP-1K-2K-GROND- 80 x 300 pix

nieuws
Tarkett ziet voortschrijdend herstel in 2020

tarkett-logoTarkett heeft in 2020 een netto-omzet van afgerond 2,63 miljard euro geboekt, ofwel 12,0 procent minder dan een jaar eerder, en op vergelijkbare basis 9,5 procent lager. Het concern stelt vast dat sprake is geweest van een voortschrijdend herstel van de verkopen in de tweede helft van het jaar ten opzichte van de eerste. In het afsluitende kwartaal ging het met de verkopen zelfs nog een stuk beter dan aan het einde van het derde kwartaal werd voorspeld door de leiding van de groep.

Dit laatste met name door een herstel van de residentiële markt in velerlei regio's en een opeenvolgende verbetering van een aantal commerciële segmenten ten opzichte van het derde kwartaal. In het afsluitende kwartaal hoefde het vloerenconcern op vergelijkbare basis 'slechts' 1,5 procent omzet in te leveren. Vanwege negatieve valuta-effecten komt al met al wel een daling van 7,9 procent in de boeken te staan, in de verkoopregio EMEA (met inbegrip van Europa dus) van 5,1 procent.

iQNaturalToepassing iQNatural. (foto: Tarkett)Tarkett merkt op dat zijn 'like-for-like'-omzetten een jaar lang werden geraakt door de Covid-19-pandemie. Vooral in het tweede kwartaal (minus 20,5 procent) hebben de van bovenaf opgelegde beperkingen geleid tot een aanzienlijke omzetdaling in alle vloerenmarkten, terwijl de divisie Sports toen nog beter stand hield. De werkzaamheden werden vervolgens in mei nog eens ontregeld door een cyberaanval. In de tweede jaarhelft echter profiteerden de omzetten van een wereldwijd herstel van de residentiële activiteiten en een op peil blijvend activiteitenniveau in de gezondheidszorg en het onderwijs, terwijl de hospitality en het kantoor onder druk bleven staan doordat investeringsbeslissingen werden uitgesteld. Hoewel de omzet op vergelijkbare basis in de tweede jaarhelft (minus 6,7 procent) een verbetering liet zien ten opzichte van de eerste jaarhelft (minus 12,6 procent), moet Tarkett niettemin constateren dat de pandemie en de lockdowns zijn cijfers nadelig hebben beïnvloed.

Het EMEA-segment rapporteert in het boekjaar een netto-omzet van 823,6 miljoen euro, een daling van 9,5 procent in vergelijking met 2019 (organisch minus 9,0 procent). Ook hier trok 'residentieel' aan in de tweede helft van het jaar. Op de zakelijke markt hebben de elastische producten zich eveneens geleidelijk hersteld, daarin ondersteund door een gezond activiteitenniveau in de gezondheidszorg en het onderwijs. Tapijt voor projecten bleef zwak tot en met het einde van het jaar, aangezien het kantorensegment veel last bleef houden van de pandemie en allerlei restricties. Frankrijk en Duitsland liepen overigens voorop bij de verbetering van de eerste op de tweede jaarhelft.

De aangepaste ebitda van Tarkett bedraagt 277,9 miljoen euro in 2020 in vergelijking met 280,0 miljoen in 2019, en klimt dankzij aanzienlijke kostenbesparingen en lagere inkoopkosten naar 10,6 procent van de netto-omzet, in vergelijking met 9,4 procent in 2019. Het concern meent solide genoeg te zijn om een slechts gematigd herstel en naar verwachting duurdere inkopen (grondstoffen, transport, enz.) in 2021 het hoofd te kunnen bieden.

Voor de komende tijd verwacht Tarkett dat op het niveau van de vraag veel onzekerheden blijven bestaan vanwege het virus en her en der nieuwe lockdowns. Verkopen in segmenten als kantoren, hospitality en ook sport blijven kampen met achterblijvende investeringen. Als gevolg hiervan raamt Tarkett dat het volumeherstel zal worden gespreid over 2021 en 2022, wat een gematigd herstel van de 'commerciële' activiteiten in 2021 inhoudt. De verwachting is dat 'residentieel' blijft groeien, tenzij strengere lockdowns in belangrijke afzetgebieden weer roet in het eten gooien. De groep verwacht al met al een 'uitdagend' eerste kwartaal en verbetering van de activiteit vanaf het tweede.

(Parketplein, 22-02-2021)

 
Rigo Verffabriek: 'Het gaat om de verbinding'

Machiel-van-Westerhoven-links-en-ToonMachiel (links) en Toon van Westerhoven tijdens het Teams-interview.Sinds 2014 zijn Machiel en Toon van Westerhoven directeur-eigenaar van Rigo Verffabriek in IJmuiden. Ze zijn hiermee de derde generatie Van Westerhovens die aan het roer staat van de verffabriek die in 1938 werd opgericht. De broers Van Westerhoven wisten de afgelopen jaren op knappe wijze een eigen stempel op het bedrijf te drukken, zonder dat daarbij iets van de identiteit van het bedrijf die hun vader en oom vakkundig hadden neergezet, inboette. Een belangrijke eerste stap daarbij was de naamgeving die in 2015 van Ursa Paint werd omgezet naar het ambachtelijk luidende Rigo Verffabriek. "Een en ander is eigenlijk op geheel natuurlijke wijze ontstaan," vertelt Machiel van Westerhoven. "Toon en ik hadden al voor de overname in 2014 veel doorgesproken. Eigenlijk hebben we het pareltje dat al in het bedrijf lag opgepoetst. We hebben niks veranderd aan wie we zijn, maar aanpassingen doorgevoerd en de positieve kanten uitvergroot." Toon van Westerhoven: "Wij zoeken daarbij naar die markt waar wij meerwaarde aan kunnen geven."

Een inkijk in de bijzondere wijze van bedrijfsvoering kregen we via hun eerste reactie op Covid-19 vorig jaar. Toon: "Machiel was bij de uitbraak van Covid-19 op trektocht in Lapland en onbereikbaar. Toen hij terugkwam was de gehele wereld veranderd. Maar hij gaf daardoor ook een frisse kijk op de situatie. We hebben verschillende scenario's met mogelijkheden uitgewerkt, zodat we niet voor verrassingen zouden komen te staan en snel konden schakelen en de juiste strategische keuzes maken. Wij hebben altijd zicht en perspectief gehouden op alles wat zich afspeelde gedurende die eerste maanden en nu nog steeds. Dit lieten we natuurlijk weten aan zowel onze klanten als ons personeel. Dat gaf rust en perspectief voor personeel en bedrijf."

Dit jaar komt Rigo met een aantal bijzondere innovaties op de markt. Machiel: "We houden deze nog even geheim. Maar het bijzondere aan de innovaties zit wederom in de ontwikkeling van de grondstof in combinatie met duurzaamheid. Wij willen volwaardig duurzame alternatieven bieden. Hoogwaardige producten met een uitstekende performance. Met een gedegen ambachtelijke uitstraling." Toon en Machiel snakken naar de tijd dat er weer een evenement of beurs kan plaatsvinden. Toon: "Persoonlijk contact, het elkaar in de ogen kijken. We zijn er allemaal achter gekomen dat dit essentieel is, hoe goed virtuele hulpmiddelen als Teams en Zoom ook werken. We hebben afgelopen jaar wel voorzichtig kleinschalige product-introducties gedaan. Online of in kleine groepjes op locatie, waarbij we onder meer onze Skylt Sealer en Step ultramatte 1-componenten parketlak onder de aandacht brachten." Machiel tot besluit: "We willen meedenken en onze klanten de gelegenheid bieden om aan te haken op wie we zijn. Het gaat om de verbinding. De klant moet voelen dat we als bedrijf bij hen passen en omgekeerd. We willen de juiste mensen aan ons binden en vakmanschap borgen."

(Parketplein, 19-02-2021)

 
GFA optimistisch voor 2021, na positief 2020

Logo-gfa-30-yearsDe Global Flooring Alliance (GFA) heeft onlangs via een online evenement de resultaten geëvalueerd van een enquête die de vereniging in januari onder haar leden uitvoerde. GFA-leden melden over het algemeen dat, hoewel Covid-19 hun samenlevingen heeft ontwricht, de vloerenbranche over het algemeen goede prestaties laat zien, met een positieve omzet en winst. GFA verwacht dat dit in ieder geval tot begin 2022 het geval zal blijven. GFA blijft de ontwikkelingen op de markt volgen en is ook vastbesloten om de vereniging uit te breiden met nieuwe leden. GFA-voorzitter Einar Gottskalksson benadrukt het belang van samenwerking en partnerschap in deze opmerkelijke omstandigheden: "De uitwisseling van informatie en het delen van ervaringen is van onschatbare waarde en heeft ons veel geholpen, vooral nu in tijden van corona."

In de vloerenhandel zijn de meeste uitkomsten die voor het jaar 2020 worden opgegeven met dubbele cijfers gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het is echter vooral de residentiële en renovatiemarkt die de meeste winst en omzet genereert. De commerciële sector blijft enigszins achter, hoewel dit niet in alle lidstaten het geval is. Helaas is niet alles positief. GFA constateert dat vloerenaanbieders vanwege de grote vraag problemen ondervinden met de levering en maakt zich bovendien zorgen om de kosten van transport en containers.

Leden-van-de-GlobalLeden van de Global Flooring Alliance bespreken de uitkomst van de enquête tijdens een online evenement.

Naar aanleiding van de uitkomst van zijn survey verwacht GFA dat consumenten in 2021 wel zullen blijven investeren in hun woning en interieur, maar waarschijnlijk iets minder dan vorig jaar. Afhankelijk van de Covid-19-situatie voorspelt GFA dat aan het einde van dit jaar andere sectoren zoals toerisme, autoverkoop en luxe artikelen een inhaalslag zullen gaan maken. Desalniettemin zal het marktaandeel van interieurdecoratie en vloeren zeker sterk blijven. De groei van omzet en winst zal waarschijnlijk wat afvlakken.

GFA-voorzitter Gottskalksson: "Het merendeel van onze leden is positief en kijkt terug op, en vooruit naar, een omzetgroei. Bovendien is in al onze lidstaten de vaccinatie tegen het virus begonnen en hopelijk zal het de 'geest' van Covid-19 terugdringen. Dit zal het vertrouwen van de consument versterken en een herstel van de vraag aanjagen."

GFA slaat dit jaar zijn traditionele 'zomerbijeenkomst' over en houdt in plaats daarvan een virtuele bijeenkomst. "Op Domotex 2022 hopen we weer 'in full swing' terug te zijn en een volwaardige ledenvergadering te houden, zoals we dat al meer dan dertig jaar doen. We zijn ook van plan om nieuwe leden uit te nodigen in Hannover en om speciale activiteiten te organiseren. Deze plannen zullen tijdens onze volgende virtuele bijeenkomst in juni verder worden uitgewerkt," besluit Gottskalksson. Meer informatie: www.globalflooringalliance.com.

(Parketplein, 19-02-2021)

 
Afwerkingsbedrijven doen goede zaken in 2020

cbs-logoHet segment van de gespecialiseerde bouw sluit 2020 af met 3,7 procent omzetgroei, zo meldt het CBS. Daarbinnen doen de afwerkingsbedrijven (waaronder specialisten in het afwerken van vloeren en wanden) het naar verhouding nog een stuk beter met een omzettoename van 6,6 procent. Op een dikke plus van 14,3 procent in het eerste kwartaal, volgt voor dit type bedrijven een bescheiden plus van 1,3 procent in het tweede en respectievelijk 6,0 en 6,4 procent vooruitgang in het derde en vierde. De grotere afwerkingsbedrijven in de bouw (10 of meer werkzame personen) reiken overigens tot 'slechts' 4,7 procent omzetgroei in 2020.

De omzet van de bouwsector als geheel is vorig jaar met 2,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de laagste groei in vijf jaar. In welke mate de coronacrisis de bouwomzet heeft gedrukt kan volgens de rekenmeesters evenwel niet met hun cijfers worden vastgesteld. Genoteerd staat in ieder geval een omzetgroei van bijna 10 procent in het eerste kwartaal, gevolgd door scores van minus 0,5 procent in het tweede en rond de 1 procent in de plus in het derde en vierde.

Verder meldt het CBS dat in 2020 voor bijna 66 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning is afgegeven, bijna 14 procent meer dan in 2019. De totale bouwkosten van de vergunde woningen liggen bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder.

(Parketplein, 19-02-2021)

 
Cotap gaat samenwerking aan met Eijerkamp

Cotap is een bijzondere samenwerking aangegaan met woonwinkel Eijerkamp, met de bedoeling om de consument live de PVC-vloerencollectie 'vtwonen by floorlife' te laten ervaren. De vloeren zijn binnenkort, exclusief bij Eijerkamp in Zutphen en Veenendaal, te bewonderen in acht nieuwe vtwonen Stijl Studio's, die tevens een inspirerend woondecor vormen in het woonprogramma 'vtwonen Weer verliefd op je huis' op tv.

Bij-Eijerkamp-wordenBij Eijerkamp worden de nieuwe vtwonen Stijl Studio's momenteel voorzien van de vtwonen by floorlife PVC-vloeren van Cotap.

De vloerengroothandel heeft deze fraaie en natuurgetrouwe reeks in het voorbije najaar in de markt gezet, samen met de stylisten van vtwonen. De collectie is afgestemd op de actuele woontrends en bestaat uit een extra brede en lange plank, twee tegeldecoren en diverse patroonvloeren - waaronder een Hongaarse punt en visgraatmotief.

Cotap laat weten inmiddels begonnen te zijn met het plaatsen van de vloeren en zorgt er samen met partner Eijerkamp voor dat alle studio's aantrekkelijk worden ingericht. Zodra de winkels weer open mogen, kunnen consumenten hier de vloeren op een groot oppervlakte bekijken. In de winkel in Veenendaal kunnen kopers terecht bij de vtwonen by floorlife-dealer 'Excellent vloeren by Bouman', in Zutphen bij Xylo Vloeren.

Meer informatie over de betreffende collectie is op internet te vinden op de website floorlife.nl. En op de beeldbuis zijn de vtwonen by floorlife PVC-vloeren vanaf komend weekend al te zien in de vtwonen Stijl Studio's bij Eijerkamp in een nieuw seizoen 'vtwonen Weer verliefd op je huis'.

(Parketplein, 19-02-2021)

 
Nieuwe website Cinzento Custom Made

Website-cinzento-LiveT&G Wood International stelt met tevredenheid vast dat zijn merk Cinzento Custom Made de afgelopen jaren flink is gegroeid. Om zijn dealers nu verder te ondersteunen in het marketingproces, heeft de onderneming een volledig nieuwe website voor het merk ontwikkeld. Deze bestaat uit fraaie sfeerfoto's om extra inspiratie op te doen. Tevens wordt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheid van een houten vloer in combinatie met vloerverwarming. Belangstellenden vinden de vernieuwde website op www.cinzento.nl.

(Parketplein, 17-02-2021)

 
Nieuwe voorraadcollectie FB Hout

FB-sampleboxNieuwe FB-samplebox.FB Hout in Tuitjenhorn presenteert zijn nieuwe voorraadassortiment. Voortaan zijn 24 dessins direct uit magazijn leverbaar, zodat de klant naar eigen zeggen altijd snel een oplossing heeft voor specifieke vragen uit de markt. Een en ander gaat vergezeld van een nieuw ontworpen FB-samplebox die alle fraaie ontwerpen bevat. De box is aan te vragen bij de fabrikant.

(Parketplein, 17-02-2021)

 
Mohawk verrast door puik vierde kwartaal

jeffreyLorberbaum-mohawkCEO Jeffrey S. Lorberbaum: "In al onze markten zagen we dat de residentiële bestedingen toenamen".Mohawk Industries heeft zijn in 2019 behaalde netto-omzet van afgerond 10 miljard dollar, in het voorbije jaar met 4,2 procent zien afnemen tot 9,6 miljard dollar. De nettowinst komt uit op 516 miljoen dollar, tegenover 744 miljoen dollar in het voorafgaande boekjaar.

Het vierde kwartaal brengt een omzet van 2,6 miljard dollar in de boeken, liefst 9,0 procent meer dan in dezelfde periode in 2019, bij een nettowinst van 248 miljoen dollar (2019: 265 miljoen dollar). In het derde kwartaal mocht het concern overigens al een omzetplusje van een procent of twee opschrijven.

"Onze resultaten over het vierde kwartaal overtroffen onze verwachtingen, aangezien we onze hoogste kwartaalomzet ooit boekten," zo geeft CEO Jeffrey S. Lorberbaum als commentaar bij de prestaties van het concern. "In al onze markten zagen we dat de residentiële bestedingen toenamen, waarbij laminaat, LVT en vinyl het beter deden dan de andere vloerensoorten. De commerciële activiteit blijft zwak en had een impact op de omzet en marges in de activiteiten waarin we een flink aandeel hebben."

De topman neemt in veel productcategorieën ook een grotere inflatoire druk waar en meldt zijn prijzen te gaan verhogen om een en ander glad te strijken. Een hoger ziekteverzuim en personeelstekorten in sommige activiteiten hebben eveneens een negatieve uitwerking op de winst gehad. Daar stonden kostenbesparingen tegenover als uitkomst van diverse herstructureringen. "We verminderen de verspreiding van Covid onder onze medewerkers en klanten door 'best practices' in het hele bedrijf toe te passen, waaronder het testen en volgen van medewerkers met potentiële contacten."

De divisie Flooring Rest of the World noteert in het vierde kwartaal een netto-omzet van bijna 759 miljoen dollar, dik 20 procent meer dan de 630 miljoen dollar van een jaar eerder. Het operationeel inkomen van het segment is in deze periode met meer dan 60 procent gegroeid tot 132,5 miljoen dollar, resulterend in een winstmarge van 17,5 procent. Lorberbaum: "De omzet en de marges waren sterk in de meeste categorieën en regio's en de meeste van onze fabrieken zitten tegen hun volle capaciteit aan."

Laminaat, de grootste productgroep binnen Flooring Rest of the World, noteert op de meeste markten een aanzienlijke groei. (In de VS wordt het laminaat van de nieuwe generatie, vanwege zijn fraaie looks en waterdichte technologie, zelfs een gewild alternatief voor houten vloeren en LVT, zo merkt het concern terloops op). De LVT-verkopen in Flooring Rest of the World zijn eveneens flink gestegen, door Mohawk toegeschreven aan zijn 'rigid'-collecties. Over het gehele jaar genomen, weet de divisie Flooring Rest of the World er als enige binnen het concern nog een omzetstijging uit te slepen, zij het slechts een enkel procentje, om uit te komen op afgerond 2,53 miljard dollar. Zijn operationeel inkomen voor het boekjaar bereikt een niveau van 367 miljoen dollar (2019: 354 miljoen), inmiddels ruim meer dan de andere twee divisies (Global Ceramic en Flooring North America) bij elkaar geteld bijdragen.

"De meeste van de wereldwijde Covid-beperkingen hebben geen directe invloed gehad op de verkoop of installatie van onze producten," zo moet Lorberbaum vaststellen over de laatste maanden van het afgelopen jaar. En na de voor hem toch wat onvoorziene piek in de vraag in deze periode, verwacht de CEO in de eerste maanden van het lopende jaar een aanhoudend goede gang van zaken in 'residentieel' en een langzame verbetering van de 'zakelijke' tak, komend van een voorbij dieptepunt.

(Parketplein, 15-02-2021)

 
Kerakoll stelt 3CW voor

Kerakoll-3CWKerakoll laat weten dat 3CW de nieuwe naam is van het 3-componenten waterbasis epoxy vochtscherm voor over tegels en gevlinderd beton - ten behoeve van het vervolgens direct verlijmen van parket met de L34 Hybrid/Evolution Rapid. De verpakkingseenheid is gewijzigd. Deze is nu vijf kilogram per verpakkingseenheid: A (2 kg) is hars, B (0,6 kg) is harder en C (2,4 kg) is witte, fijne, inerte toeslagstof. De naam is veranderd van SLC Eco 3CW naar 3CW. Voor het realiseren van het vochtscherm, zijn twee lagen kruislings over elkaar nodig van 250 gram per laag, en moet de 3CW worden verdund met water. Vijf kilogram 3CW staat voor tien vierkante meter vochtscherm. De 3CW kan worden besteld bij de PPC.

(Parketplein, 15-02-2021)

 
Rechtop kantenschuren met de Bona ErgoEdge

Bona lanceert de ErgoEdge, een innovatieve toolkit in het Bona FlexiSand 1.9-assortiment voor sneller, rechtop lopend, ergonomisch schuren.

Bona-ErgoEdgeErgoEdge mag wat Bona betreft gezien worden als een heuse omwenteling in het schuren.
ErgoEdge-mag-wat-Bona

Kantenschuren, zo begint de Zweedse fabrikant zijn toelichting, is een integraal onderdeel van het schuren van houten vloeren. Speciale kantenschuurmachines geven de parketteur het juiste bereik en controle over hoeken en kanten. Maar Bona stelt tevens vast dat kantenschuren in het algemeen vaak tijdrovend is, vermoeiend en langdurig knielen vergt. En omschrijft zijn oplossing als volgt: "Met de Bona ErgoEdge kan een normale werkdag van 3,5 uur gehurkt of op de knieën nu worden teruggebracht naar slechts een half uur, waardoor een slopend proces wordt omgezet in een verheffende schuurervaring."

De Bona ErgoEdge is speciaal ontwikkeld om te worden gemonteerd op de Bona Power Drive Connect voor onder de krachtige Bona FlexiSand 1.9. De 178 millimeter brede schijven geven het gewenste bereik en schuurcontrole, evenals het voordeel van meer oppervlak schuren in één keer – er kan hierdoor dichter tot aan de kanten worden geschuurd met de Bona FlexiSand. Samen met het wandgeleidewiel maakt de Bona ErgoEdge sneller en eenvoudiger schuren in een rechtop lopende, ergonomische houding mogelijk, zo vat Bona de pluspunten samen. "Het gedoe en de tijd om met langdurig knielen kanten te schuren kan nu drastisch worden verminderd."

Jochen Röhrich, product manager bij Bona AB, claimt dat dankzij de bredere gebogen schijven (Reflex-technologie) die tot aan de rand van de Bona FlexiSand reiken, tot wel negentig procent van het kantenschuren nu met rechtop lopende houding kan worden gedaan. Dit zonder de noodzaak om snel te wisselen naar een specifieke machine. "Ik denk dat kantenschuren in de toekomst zal worden geassocieerd met eenvoud dankzij deze innovatie," zo voorspelt hij. Meer informatie: www1.bona.com/nl/professional/nieuws/bona-ergoedge.

(Parketplein, 12-02-2021)

 
EU financiert CIrcular SUstainable FLOoring

eufca-logoCISUFLO, een gezamenlijk project van de European Floor Coverings Association (EuFCA) en andere deelnemers in de vloerenindustrie zoals onderzoeksinstituten, recyclagebedrijven en overheidsinstanties, is geselecteerd om gelden te ontvangen uit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie, een rijkelijk gevuld financieringsinstrument voor innovatie en onderzoek.

CISUFLO staat voor CIrcular SUstainable FLOoring en heeft als doel een stelselmatig kader opzetten voor circulaire vloerbedekkingen, waaronder elastische vloerbedekkingen, laminaat en tapijten, om de milieu-impact van de sector te minimaliseren. Een budget van 7,7 miljoen euro komt beschikbaar voor een project dat naar verwachting vier jaar zal lopen. Het project zal met name zes pilots omvatten die zich richten op de productie, sortering, scheiding en recyclage van laminaat, elastische vloerbedekkingen en tapijtvloeren.

De EuFCA omvat de MMFA (meerlaagse modulaire vloeren), EPLF (laminaat), ECRA (tapijt) en ERFMI (elastisch). Wat MMFA-voorzitter Matthias Windmöller betreft, zal het project van doorslaggevend belang zijn: "Via CISUFLO ondersteunt de vloerensector de transitie van de Europese Unie naar een circulaire economie. Door het stimuleren van innovatie om circulaire oplossingen te ontwikkelen, zal het project bijdragen aan de doelstellingen die zijn uiteengezet in het Actieplan Circulaire Economie en de Industriële Strategie van de EU." CISUFLO uit zich optimistisch over het toekomstige aandeel circulaire vloerbedekkingen op de markt, oplopend van 15 procent in 2024, via 30 procent in 2029 tot zelfs 80 procent in 2035.

(Parketplein, 12-02-2021)

 
Groei MMFA-segmenten 'hout' en 'rigide SPC'

mmfa-logoDe verkoopcijfers wereldwijd van de leden van de Multilayer Modular Flooring Association (MMFA) geven aan dat producten in de categorie 'hout' (vloeren op een drager op basis van hout, zoals HDF, met een polymeer- of kurkoppervlak) in 2020 zijn blijven groeien getuige een stijging van de verkoop met 18,8 procent. En voorts dat rigide SPC-producten hun marktpenetratie in alle belangrijke regio's bestendigen met een forse groei van 34,8 procent.

Aan de andere kant wordt de groei van de categorie 'polymeer'-producten in zijn geheel beïnvloed door Covid-19, gezien een slechts bescheiden stijging van de verkoop met 3,1 procent per het einde van het jaar. Over het geheel genomen is de verkoop in het derde kwartaal weer hersteld, na een terugval in het eerste kwartaal als gevolg van het begin van de pandemie en fiscale kwesties in de VS.

Verkoop-MMFA-2020 2019Verkoop MMFA 2019-2020, aandelen productcategorieën in procenten. Polymeer 'SPC' overtreft inmiddels polymeer 'LVT'.

De verkoop van alle polymeer-producten bij elkaar genomen bereikt vorig jaar een volume van 79,5 miljoen vierkante meter. Het grootste aandeel in de groei van 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder hebben de rigide SPC-producten, die een niveau bereiken van 37,7 miljoen m2 (ondanks de coronapandemie: +34,8 procent). De andere polymeer-categorieën kennen daarentegen een forse terugval, met een verkoopvolume van 5,2 miljoen m2 voor de rigide EPC-vloeren (-14,3 procent) en van 36,7 miljoen m2 voor de elastische LVT-klikproducten (-15,0 procent). EPC staat voor 'expanded polymer core', SPC voor 'solid polymer core'.

De regio met de grootste stijging in de verkoop van polymeer-producten afgelopen jaar is Oost-Europa, dat 4,9 miljoen m2 afneemt (+23,9 procent). De SPC-producten noteren daar een sterke stijging, de EPC-producten een flinke daling. LVT-vloerproducten leveren in Oost-Europa slechts marginaal in.

Meister-Grey-ForestwoodMeisterDesign. rigid RD 300 S 'Grey Forestwood'.In West-Europa daarentegen krimpt de polymeer-sector met 6,6 procent (tot 37,5 miljoen m2). SPC is de enige productcategorie die groei laat zien (+28,8 procent, tot 15,7 miljoen m2). Dit compenseert de naar verhouding zwakke verkoopcijfers in de andere productcategorieën. De verkoop van EPC-producten (2,2 miljoen m2) daalt met 13,0 procent, terwijl de verkoop van LVT-producten (19,6 miljoen m2) een nog grotere krimp noteert van 22,9 procent.

Net zoals in Europa, toont SPC zich in Noord-Amerika als de sterkste van alle polymeer-soorten, met een verkoop van 19,2 miljoen m2 (+37,4 procent). De lagere cijfers van EPC-producten (-17,3 procent, tot 2,5 miljoen m2) en de score van de LVT-producten (+4,0 procent, tot 13,4 miljoen m2) resulteren in een totaal verkoopvolume van 35,1 miljoen m2 polymeer-vloeren (+17,5procent).

Latijns-Amerika heeft vorig jaar 0,3 miljoen m2 polymeer-vloeren afgenomen van de MMFA-leden, Afrika 0,3 miljoen m2, Azië 0,9 miljoen m2 en Australië/Oceanië 0,4 miljoen m2.

Ook in tijden van corona weet de categorie 'hout' goede prestaties neer te zetten. De totale verkoop van hout-producten komt uit op 15,0 miljoen m2, een toename van 18,8 procent vergeleken met 2019. De regio met verreweg de grootste toename van de verkoopcijfers is Noord-Amerika, want met 0,1 miljoen m2 is de verkoop daar meer dan verdubbeld.

Met een groeipercentage van 21,8 doet Oost-Europa (0,8 miljoen m2 verkoopvolume) het beter dan West-Europa (+18,3 procent, tot 14,0 miljoen m2). Duitsland en Oostenrijk behouden hun positie als de landen met de hoogste verkoopcijfers in West-Europa. In Duitsland is vorig jaar 10,3 miljoen m2 verkocht (+25,2 procent), in Oostenrijk 1,4 miljoen m2 (+9,2 procent). Net als vorig jaar boekt Tsjechië de hoogste verkoopcijfers van Oost-Europa (+10 procent, tot 0,4 miljoen m2). Verder is alleen in de regio Australië/Oceanië de verkoop van hout-producten van enig belang, hoewel afnemend (-69,8 procent, tot 3,1 miljoen m2).

(Parketplein, 12-02-2021)

 
Veertig jaar Overmat

Jeroen-van-OversteegJeroen van Oversteeg: "De klanten en het personeel zijn de belangrijke pijlers van het bedrijf."Overmat Industries BV in Waspik viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum. "Op 1 mei, op de Dag van de Arbeid om precies te zijn," vertelt Jeroen van Oversteeg, die het bedrijf in 2010 overnam van zijn vader. "Vanwege alle maatregelen rondom corona is het nu nog lastig te zeggen hoe we een en ander luister gaan bijzetten. Maar men kan vanzelfsprekend iets van ons verwachten."

De medewerkers van Overmat onderscheiden zich door het lange dienstverband. "Dat klopt. We hebben veel personeel dat al lang bij ons werkt. Dat beschouw ik als een groot compliment. Naar de klanten toe geeft dit ook een stuk zekerheid en betrouwbaarheid. Men ziet dezelfde gezichten en weet waar men aan toe is, dat schept vertrouwen. We hebben een leuk en gezellig team. Samen willen we iets moois neerzetten. Als het met mij goed gaat, gaat het met het personeel ook goed."

Veertig jaar geleden startte Overmat met de Woodboy-machine en een potje lak als doe-het-zelfsysteem. Met veel succes werden de verhuursystemen, waaronder de Woodboy, neergezet bij bouwmarkten, verhuurbedrijven en parketzaken. Van Oversteeg: "Rond 1999 gingen we ons meer en meer richten op de professional met Floorservice. We leverden vanaf dat moment vooral kwaliteitsproducten op het gebied van de afwerking aan parketgroothandelaren en parketfabrieken. Maar ook de ondervloer werd belangrijker, waardoor schuur- en freesmachines aan belang wonnen - en uitgroeiden tot een volwaardige tweede tak binnen het bedrijf. We zijn niet alleen binnen Nederland met onze formule succesvol, maar kennen een nog steeds groeiende export, ook in coronatijd, en leveren aan diverse landen in Europa, Amerika, maar ook aan China."

We-kunnen-snel-schakelen"We kunnen snel schakelen en ontwikkelen alle producten in eigen huis," aldus Van Oversteeg.Overmat is een leuk, middelgroot, flexibel en zich onderscheidend familiebedrijf. Die flexibiliteit maakt het mogelijk snel te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden in de markt. "We kunnen snel schakelen en ontwikkelen alle producten in eigen huis. We hebben directe lijnen, zijn voorraadhoudend en kunnen onze klanten op ieder moment voorzien van het gewenste artikel." Dat dit erg wordt gewaardeerd blijkt ook uit de trouwe clientèle van het bedrijf. "Sommige van onze klanten doen al veertig jaar zaken met ons. We gaan onze klanten dan ook zeker bij het jubileum betrekken. En vanzelfsprekend wordt er voor het personeel iets ondernomen. De klanten en het personeel zijn de belangrijke pijlers van het bedrijf. Zonder hen waren we in die veertig jaar nooit zo ver gekomen," besluit Jeroen van Oversteeg.

(Parketplein, 10-02-2021)

 
COREtec vernieuwt The Essentials-collectie
Munster-OakMunster Oak.
Texas-OakTexas Oak.

COREtec Floors belooft deze lente uit te pakken met een vernieuwde The Essentials-collectie, met de natuur als voornaamste inspiratiebron. De authentieke looks met zachte aardetonen en warme, donkere kleuren komen volgens de leverancier in elk interieur tot hun recht. Vanaf mei komen de nieuwe vloeren op de markt.

"De nieuwe COREtec The Essentials-collectie bestaat uit zorgvuldig uitgekozen ontwerpen en natuurlijke texturen waarbij de charme en de warmte van hout centraal staan," zo klinkt de aanprijzing van het bedrijf. Met de beschikbare stijlen en kleurtonen is een interieur naar wens vorm te geven. Evenzo verklaart COREtec dat de nieuwe reeks terugkeert naar de originele parketlook. Hij bestaat uit een ruim assortiment planken en tegels met verschillende lengtes en breedtes. Met de bijzondere 'Multi Series' creëert de klant met vier verschillende formaten zonder moeite zijn eigen stijl. Hoe men de planken legt, bepaalt men zelf.

Meerdere planken zijn beschikbaar met v-groeven aan beide lange zijdes, wat bijdraagt aan de authentieke aanblik. Het 'natuurlijke' aspect van de collectie wordt bovendien versterkt door het reliëf dat is aangebracht met de 'Embossed in Register-technologie' (EIR). De tekening en het reliëf vallen hierdoor precies samen. "Hierdoor ziet de vloer er niet enkel uit als echt hout, maar voelt het ook zo," aldus COREtec.

Vanwege het succes van de visgraatvloeren van het merk in kleiner formaat, is er in deze collectie gekozen voor grotere planken van 91 bij 23 centimeter. Die laten zich volgens verschillende legpatronen installeren, afhankelijk van wat bij de klant en diens ruimte past. "Deze extra grote visgraatplanken lenen zich perfect voor grotere ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer," zo geeft COREtec als stijladvies mee.

De Essentials-collectie bestaat uit niet minder dan 62 decoren en een waaier aan formaten. De vloeren zijn tevens af te werken met bijpassende accessoires. Een ander nieuw element betreft de tegels met fraai mozaïekeffect. "Identiek aan een stenen vloer, maar een stuk warmer om op te lopen," zo verzekert COREtec, die ze aanbeveelt voor toepassing in de entree, badkamer of keuken.

Ook op technisch vlak doet de nieuwe collectie van zich spreken. Met de Soundcore-technologie en de geïntegreerde kurkonderlaag beschikken de vloeren over een zeer goede geluidsdemping. Ze worden bovendien voorgesteld als in hoge mate stabiel en slijtvast. Het geïntegreerde kliksysteem zorgt voorts voor een eenvoudige en snelle plaatsing. Installatie van COREtec op een bestaande vloer is uiteraard mogelijk. De vloeren worden geschikt geacht voor elk project of renovatie.

(Parketplein, 10-02-2021)

 
ACM neemt duurzaamheidsclaims onder de loep

acm-logoHet heikele onderwerp 'duurzaamheidsclaims' krijgt dit jaar speciale aandacht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). "Bedrijven moeten consumenten juiste en controleerbare informatie geven over duurzaamheid, zodat consumenten producten en diensten goed kunnen vergelijken en bedrijven eerlijk met elkaar kunnen concurreren," zo legt de waakhond de spelregels nog eens uit. "Markten voor duurzame producten en diensten kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen."

Bij haar handhaving maakt de ACM gebruik van een 'Leidraad duurzaamheidsclaims' die een vijftal uitgangspunten bevat, waarvan opvolging voorkomt dat bedrijven duurzaamheidsclaims doen die onduidelijk, onjuist of misleidend zijn voor consumenten. De vijf vuistregels zijn als volgt omschreven: maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft; onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houdt ze actueel; vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn; wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf; en zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

Uit een online verricht vooronderzoek van ACM en andere Europese toezichthouders is gebleken dat claims van bedrijven ten aanzien van als duurzaam aangeprezen producten vaak onjuiste, vage of misleidende informatie bevatten. De ACM heeft duurzaamheidsclaims bekeken in sectoren als voedsel, kleding, cosmetica en huishoudelijke artikelen, waar veel gebruik wordt gemaakt van dergelijke beweringen. En trof voorbeelden aan waarbij, in haar woorden: veelvuldig en zonder onderbouwing gebruik wordt gemaakt van termen als 'groen', 'duurzaam' en 'milieuvriendelijk'; onduidelijk is op welke (onderdelen van) producten de claims van toepassing zijn; en de onderbouwing van duurzaamheidsclaims vaag is of informatie daarover niet beschikbaar is.

Bij bijna de helft van de claims twijfelden de onderzoekers of deze wel juist was. Bij twee derde was de informatie onvoldoende om te kunnen vaststellen of de claim juist was. Mede op basis van de bevindingen uit deze inventarisatie kiest de ACM de sectoren waar zij start met het handhaven van misleidende duurzaamheidsclaims. Bedrijven die duurzaamheidsclaims doen die onjuist of misleidend zijn, kunnen door de ACM worden beboet.

(Parketplein, 10-02-2021)

 
Input herziening EU Ecolabel gevraagd

eu-ecolabelHet zogeheten 'Besluit van de Commissie (EU) 2017/176' van 25 januari 2017 tot vaststelling van criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan vloerbedekkingen op hout-, kurk- of bamboebasis, verloopt op 26 januari 2023.

Voor alle belanghebbenden heeft de Europese Commissie een vragenlijst online gezet om (op vertrouwelijke basis) informatie te verzamelen over de mogelijke noodzaak tot herziening van dit besluit en over de mogelijkheid om deze productgroep in de toekomst samen te voegen met de productgroep 'meubelen' ('Besluit van de Commissie (EU) 2016/1332').

Het milieukeur van de EU, bekend als het EU Ecolabel, wordt toegekend aan producten met 'de beste milieuprestaties' op de EU-markt. Door dit label toe te passen, zo stelt de Europese Commissie, kan de industrie consumenten een milieuvriendelijk alternatief bieden voor conventionele vloerbedekkingen, waardoor ze hun dagelijkse impact op het milieu kunnen verminderen.

De online vragenlijst dient voor 22 februari a.s. ingevuld te worden en is via de volgende link te benaderen: //ec.europa.eu/eusurvey/runner/WFC_Feb2021

Stakeholders die uitgenodigd wensen te worden voor toekomstige raadplegingen over de EU-milieukeurcriteria voor 'vloerbedekkingen op basis van hout, kurk en bamboe', kunnen dit aan het einde van de vragenlijst aangeven.

De actuele lijst met licentiehouders in de vloerencategorie van hout, kurk en bamboe oogt overigens nogal karig, met slechts de producenten Finsa (3 producten) en Unilin - division Flooring (met 515 producten van zijn merken Balterio, Pergo en Quick-Step) als deelnemer.

(Parketplein, 08-02-2021)

 
Nieuwe winkelformule voor groothandel INTR.
INTR-zwolleINTR.-Point Zwolle.
Joost-HeijnenJoost Heijnen: "In de nieuwe showrooms zal een compleet assortiment verkrijgbaar zijn voor de afwerking en het onderhoud van houten vloeren."
Eigen-vrachtwagens'Eigen' vrachtwagens en 'eigen' chauffeurs.

INTR. komt met een nieuwe winkelformule. Met de vernieuwde INTR.-Points, zo verklaart de groothandel, krijgen zijn klanten een inspirerende showroom tot hun beschikking waar zij hun (particuliere) klanten mee naar toe kunnen nemen. Nieuw daar is ook de focus op parket. Zo stelt INTR. niet alleen de woninginrichter, maar ook de parketteur goed te kunnen bedienen. INTR.-Point Zwolle heeft de primeur van de nieuwe winkelformule, die in de nabije toekomst zal worden doorgetrokken naar alle INTR.-Points.

INTR. is zoals bekend ontstaan door het samenvoegen van de groothandelsorganisaties Bosgoed en Forinn, na hun overname door Uzin Utz Nederland. "Door deze samenvoeging had INTR. direct een groot aantal vestigingen op strategische locaties in heel Nederland," zo memoreert algemeen directeur Harry Elshof. "Om de markt nóg beter te kunnen bedienen met kwaliteitsproducten en een gedegen technisch advies, gaan we deze vestigingen, de zogenaamde INTR-Points, op strategische locaties uitbreiden en optimaliseren." Elshof zegt dat de optimalisatie van de logistieke en online dienstverlening eveneens speerpunten zijn die de volle aandacht van de onderneming hebben.

De nieuwe uitstraling van de INTR.-Points onderstreept de groeiambities, zo weet ook marketing manager Joost Heijnen. "De vernieuwde winkelformule, waarmee we starten op ons INTR.-Point in Zwolle, biedt verschillende nieuwe mogelijkheden," licht hij toe. "Zo is er in de nieuwe showroom voldoende gelegenheid voor onze klanten om zich te laten inspireren door de nieuwste collecties vloeren of door alle mogelijkheden die INTR. biedt op het gebied van raamdecoratie. In de vestigingen 'nieuwe stijl' zal meer de focus op parket liggen, zodat we ook de parketteur optimaal kunnen bedienen met niet alleen verschillende parketvloeren, maar ook professionele producten voor de afwerking en het onderhoud." Martin Jacobs, vestigingsleider INTR. Zwolle: "Daarnaast bieden we in de nieuwe showooms onze klanten de gelegenheid om hun eigen klanten in een mooie, inspirerende omgeving met een lekkere kop koffie te ontvangen."

INTR. spreekt van een 'logische' stap om meer de nadruk op parket te leggen. Heijnen kondigt dan ook een hoop nieuwe ontwikkelingen aan. "Met de INTR.-Points 'nieuwe stijl' zijn alle materialen die een parketteur nodig heeft snel én eenvoudig verkrijgbaar. We hebben een landelijke dekking, dus er zit altijd wel een INTR.-Point in de buurt. Bovendien kan de parketteur bij ons rekenen op snelle en vakkundige technische ondersteuning," aldus de marketing manager. "In de nieuwe showrooms zal een compleet assortiment verkrijgbaar zijn voor de afwerking en het onderhoud van houten vloeren. Wij hebben hiervoor de samenwerking gezocht met diverse toonaangevende leveranciers en uiteraard zullen ook de producten van Pallmann, een merk van Uzin Utz, vertegenwoordigd zijn. Ook zullen er in de nieuwe INTR.-Points parketvloeren worden verkocht van diverse leveranciers zoals Barlinek en Lieverdink. En binnenkort zullen wij onder ons eigen label 'Saffier' planken en houten vloeren gaan introduceren."

Voor het overige wordt opgemerkt dat het transport van zowel INTR. als Uzin Utz Nederland steeds meer wordt verzorgd door 'eigen' vrachtwagens. Dit komt volgens Gerben Bouwmeester, directeur van laatstgenoemde onderneming, de leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid ten goede en brengt transportschades terug tot een minimum. Bovendien, zo verzekert INTR.-directeur Elshof, zorgt de nieuwe dienstverlening voor meer herkenbaarheid en een hogere servicegraad. "We zijn met onze 'eigen' vrachtwagens duidelijk herkenbaar en onze 'eigen' chauffeurs zijn zelfs rechtstreeks bereikbaar. Deze nieuwe dienstverlening met 'eigen' vrachtwagens staat op dit moment voor een groot deel, in de loop van 2021 zullen wij al onze klanten met onze 'eigen' vrachtwagens kunnen leveren."

(Parketplein, 05-02-2021)

 
EcoVadis schaalt Tarkett hoog in

TARKETT CSR Report 2019Cover Tarkett CSR-rapport 2019.Tarkett laat weten voor de eerste keer een platina onderscheiding te ontvangen van EcoVadis, het hoogste niveau van 'maturiteit' (volwassenheid) in duurzaamheid dat een organisatie kan bereiken. De vloerenmaker mag zich met deze beoordeling nu rekenen tot de top van de bedrijven in de branche. Daarnaast heeft Tarkett als primeur in zijn geschiedenis een B-score behaald op basis van de CDP Climate Change-beoordeling.

Tarkett stelt vast dat steeds meer klanten vragen naar zijn EcoVadis-score. Bovendien benut de onderneming zelf ook deze 'duurzaamheidsbeoordelaar' om leveranciers in te schalen. EcoVadis beoordeelt jaarlijks wereldwijd vele tienduizenden organisaties ten aanzien van het beleid, de acties en de resultaten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op vier thema's en eenentwintig MVO-criteria, waaronder milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

"De snelle evolutie van de rating naar platina, was mogelijk door een gezamenlijke teaminspanning," zo wil Tarkett graag nog onderstreept hebben. Alle informatie die door EcoVadis wordt gebruikt voor de beoordelingen, staat in Tarkett's CSR-rapport 2019 (waarvan de editie 2020 overigens binnenkort verschijnt; zie homepage van www.tarkett.com).

De tweede award voor duurzaamheid betreft een B-score (managementniveau), behaald in de klimaatprestatieclassificatie van CDP. Deze non-profitorganisatie beheert het internationaal meest toonaangevende platform voor het bekend maken van milieuprestaties. Wat Tarkett betreft illustreert deze score zijn toegenomen 'maturiteit' in de strijd tegen klimaatverandering en de vooruitgang op het gebied van circulaire economie. Het concern is er bovendien van overtuigd dat hij zijn score in de nabije toekomst nog kan verbeteren.

De doelstellingen van Tarkett voor de komende jaren op het vlak van duurzaamheid zijn te lezen in zijn strategische plan 'Change to Win'. Met onder meer het voornemen om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met dertig procent te hebben verminderd ten opzichte van 2019. Voorts zal tegen 2030 dertig procent van de voor de productie van nieuwe vloeren aangekochte grondstoffen, gerecycleerd zijn.

(Parketplein, 05-02-2021)

 
Beurzenkalender loopt verder leeg

In Beieren in Duitsland is het vakevenement Estrich-Parkett-Fliese (EPF) het volgende slachtoffer van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande reis- en contactbeperkingen. De vakbeurs met zijn nadruk op de ambachtelijke kant van het vloerenleggen, die steevast ook op enige belangstelling van specialisten uit Nederland mag rekenen, was al een jaar opgeschoven en voegt daar nu nog een extra aan toe, om pas eind juni 2022 terug te keren. Ook een hybride concept bleek dit jaar niet haalbaar. Online was geen serieuze optie vanwege de behoefte om de machines, het gereedschap en de materialen daadwerkelijk in de hand te kunnen houden.

In de maanden tot de zomer is de beursagenda bij onze oosterburen praktisch leeg wat 'fysieke' beurzen in de bouwsector betreft. Begin mei staat vooralsnog een hybride versie van Interzum in Keulen gepland. Later die maand volgt zoals bekend een Domotex Digital Day.

In Nederland werd vandaag bekend dat de eind maart in de RAI geplande Building Holland, innovatieplatform voor de bouw en vastgoed, door organisator Easyfairs wordt doorgeschoven naar begin november. Als het meezit, huisvesten de Brabanthallen in Den Bosch van 18 t/m 20 mei dan nog het gekoppelde beurzentrio Renovatie/Houtbouw/Monument voor deze specifieke sectoren van de bouw. De InCoDa van 12 t/m 14 september in Gorinchem, ook van Easyfairs, is het eerstvolgende brede vakevenement op vloerengebied in ons land.

(Parketplein, 03-02-2021)

 
Uitbreiding Bijlard International van start
Els-BijlardEls Bijlard slaat de eerste paal van de uitbreiding.
Impressie-nieuwe-productiehalImpressie van de nieuwe productiehal.

Na dik twee jaar voorbereiding was het op dinsdag 19 januari jl. dan eindelijk zover... De zo gewenste uitbreiding van Bijlard International werd in gang gezet met het slaan van de eerste paal door Els Bijlard, de vrouw van eigenaar Peter Bijlard, die stelt dat hiermee weer een stukje van zijn droom in vervulling is gegaan.

De nieuwe productiehal van de Zoetermeerse lijmproducent, van ruim duizend vierkante meter, zal over enkele maanden klaar zijn, waarna het inrichten kan beginnen. In de hal komt uitbreiding van de productie, inclusief de daarvoor benodigde inpandige silo's.

"Wat hebben we er hard aan gewerkt om deze uitbreiding te realiseren. Vooral het hele vergunningentraject was een flinke uitdaging. Gelukkig ligt het alweer een tijd achter ons en klinkt het geluid van het slaan van de palen als muziek in de oren," aldus Peter Bijlard. "We hebben er in ieder geval met het hele Bijlard-team hard aan gewerkt om te zijn waar we nu staan. Klaar zijn we nog lang niet! Met de nieuwe hal verdubbelen we ons productieoppervlak en kunnen we niet wachten om de volgende stap te maken."

Het Bijlard-team bestaat inmiddels uit ruim dertig medewerkers, die er samen voor zorgen dat de hoogwaardige lijmen en kitten de nodige aftrek vinden in binnen- en buitenland. Ondanks de momenteel spannende tijd, verklaart het bedrijf een stevige groei door te maken, zodat de uitbreiding als geroepen komt. "We willen onze klanten wel op tijd kunnen blijven leveren en in het huidige pand lopen we simpelweg tegen de grenzen aan. Een luxeprobleem natuurlijk en we prijzen ons gelukkig dat onze klanten heel veel vertrouwen in ons hebben en goed door blijven bestellen. Alle inspanningen van de laatste jaren betalen zich uit en wij zijn daar zeer dankbaar voor," zo besluit een tevreden Bijlard.

(Parketplein, 01-02-2021)

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

 

Floor Forum

FF-147FFI-115

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Special Frankrijk
  • Dossier Kleur aanbrengen op houten vloeren
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Lijmen voor LVT, PVC en vinyl
  • Dossier UV-afwerking op de werf met olie of lak
  • Dossier Training en opleidingen van producenten en verdelers

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com