pp2000

chapel-banner-juniFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Prijs voor Unilin Decor Quick-Step
Het financieel-economisch weekblad Trends uit België heeft Unilin Decor Quick-Step uitgeroepen tot de snelst groeiende onderneming in de categorie 'Grote Bedrijven'. De fabrikant krijgt de prijs omdat het bedrijf volgens de redactie snelgroeiend is, de innovatie en vernieuwing stimuleert en in belangrijke mate bijdraagt tot de economische dynamiek van West-Vlaanderen. De Unilin-houtgroep als geheel heeft een omzet van 520 miljoen euro. Dochter Unilin Decor, dat naast laminaatvloeren ook meubelpanelen produceert, groeit volgens gegevens van de onderneming jaarlijks met 20 tot 25 procent.

(Unilin Decor Quick-Step, 11-02-2002)
 
Surfaces 2002 bijna als vanouds
Surfaces 2002, de grootste vloerenvakbeurs aan de andere kant van de oceaan, is vorige week vrijdag naar tevredenheid afgesloten. Gezien de economische gang van zaken in de USA bestond de vrees voor een duidelijk mindere editie van het evenement. In totaal stonden er zo'n 900 exposanten met tapijt, vloerkleden, parket, laminaat, steen en toebehoren op een beursoppervlak van bijna 50 duizend vierkante meter. De voorlopige cijfers geven aan dat er ongeveer 31 duizend vakbezoekers zijn komen opdagen in Las Vegas, iets minder dan de 33 duizend van vorig jaar. Ten opzichte van eerdere jaren waren er wederom meer exposanten uit de - in het algemeen ten aanzien van 2002 redelijk positief gestemde - 'harde' hoek. Dus meer 'hout', meer laminaat en met name ook meer keramische tegelvloeren. Volgens de organisatie is het opvallend dat steeds meer aanbieders een mix van harde en zachte producten tonen op hun stand. De meeste van de Amerikaanse tapijtreuzen doen momenteel belangrijke overnames in het harde segment of openen zelf fabrieken voor laminaat of (klik-)parket. In het laminaat waren er natuurlijk veel lijmvrije systemen en nieuwe technologieën te bewonderen. Daarnaast was het opvallend dat een hoop aanbieders, zoals Witex, de prijsdruk in het laminaat proberen te 'ontlopen' en hogere marges zoeken in aanvullende producten als fineerparket of kurk of zelfs steentegels. In het segment van de houten vloeren waren bamboe, behandeld grenen en allerlei 'groene' producten sterker vertegenwoordigd.

(Parketplein/LF Inc./FCW/Surfaces, 08-02-2002)
 
CAO-onderhandelingen opgeschort
Afgelopen maandag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO-Parket opgeschort. Onder meer grote verschillen in de verwachtingen over de algemene economische ontwikkeling leiden ertoe dat looneis en loonbod ver uit elkaar liggen, aldus Alliance en VPL in een persbericht na afloop van de derde overlegronde. De werkgevers wijzen erop dat de loonkosten in 2000 en 2001 met circa 17 procent zijn gestegen (8,5 procent loonsverhoging plus een verplichte pensioenregeling). Zij willen in 2002 een gematigde koers varen. In hun optiek zal de parketbranche met deze koers een mogelijk mindere economische periode goed doorkomen. De werkgevers maken er bezwaar tegen dat FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV vasthouden aan een initiële loonontwikkeling van 3,5 procent. Daarnaast dat de bonden aanzienlijke, overige kostenverhogende maatregelen willen op het vlak van de "toch al ruime" verlofregelingen en "nu ook loonsverhogingen eisen voor het hoger personeel in de branche." Volgens de Hout- en Bouwbond CNV in een persbericht hebben de werkgevers een loonbod gedaan van 2,5 procent per 1 oktober. De bonden willen een loonsverhoging van 2 procent op 1 april en 1,5 procent op 1 oktober, geen verhoging van het aantal wachtdagen bij ziekte van 1 naar 2 en dat er niet wordt afgeweken van de wettelijke regelingen rondom arbeid en zorg. Op 11 maart volgt ronde vier.

(Parketplein/Alliance/VPL/FNV/CNV, 06-02-2002)
 
Nieuwe Wicanders en Ipocork collecties
In het kader van 'Het huwelijk van Máxima en Alexander' heeft ook Amorim Benelux z'n steentje kunnen bijdragen, zo meldt het bedrijf uit Tholen aan de pers. Het Krasnapolsky hotel heeft zijn vertrekken speciaal voor deze gelegenheid gerestyled en hiervoor Wicanders Mahonie 3-strook uit de Wood-o-Floor collectie gebruikt en de Mahonie 2-strook uit de Wood-o-Cork collectie. Daarnaast vraagt Amorim aandacht voor de lancering van nieuwe Wicanders en Ipocork collecties. Amorim introduceert het lijmloos te installeren Corkloc-systeem op al haar Ipocork en Wicanders vloerencollecties. Afgelopen zomer vond al de geslaagde introductie van de Ipocork Corkloc collectie plaats in de parketvakhandel in Nederland en België. Vanaf deze maand worden ook alle andere marktsegmenten worden bewerkt met het lijmloze Corkloc installatiesysteem. Met ingang van februari zal groothandel Peitsman & Kout medeverantwoordelijk zijn voor de distributie van Ipocork. TéTé zal medeverantwoordelijk zijn voor de distributie van de Ipocork en Wicanders. Beide bedrijven zullen tevens voorraadhoudend zijn.

(Amorim Benelux, 06-02-2002)
 
Toekomst vakbeurs Europarket
"Uit alle cijfergegevens en statistieken blijkt dat 120 deelnemers de voorbije editie van Europarket (september 2001, red.) uitermatie positief hebben weten te waarderen," vertelt beursorganisator Saskia Soete de Boosere. "Voor ons is dit gegeven een belangrijk signaal om Europarket in de komende jaren te continueren." Uit een vergadering op de recent gehouden vakbeurs Domotex bleek dat belangrijke marktpartijen zich wensen in te zetten voor een Euregionale beurs; als locatie is Maastricht genoemd. "Wij zijn als organisator niet strikt gebonden aan Kortrijk Xpo als locatie. Maar Maastricht is er tot op vandaag nog niet in geslaagd een echte internationale beurs te organiseren. Hoofdreden blijkt vooral de nabijheid van buurland Duitsland te zijn. Wat in eerste instantie als belangrijk potentieel wordt beschouwd, blijkt naderhand dikwijls een nadeel: omwille van de belangrijkheid van het volume van de Duitse markt, wensen de Duitse spelers een manifestatie uiteindelijk toch liever in eigen land gesitueerd te zien. Bovendien zit je dan ook met de jaarlijkse nabijheid van Domotex en zijn parket- en laminaatafdeling. Bijkomend belangrijk tegenargument is bovendien de zeer geringe bekendheid en toegankelijkheid voor de Franse en Engelse markt, twee markten die volgens de exposanten van Europarket juist zeer belangrijke potentiëlen bieden." België organiseert waarschijnlijk in 2004 de Europese Kampioenschappen Parketleggen. Het zou een goede zaak zijn deze met een internationale beurs te laten samenvallen. Soete de Boosere: "Uit evaluatie blijkt een beursperiode van 23 tot en met 25 september 2003 ideaal. In het voorjaar en mei zijn alle zichzelf respecterende parketplaatsers aan het werk. Bovendien weet elke beursorganisator dat mei als organisatiemaand tal van gevaren met zich meebrengt: verlofdagen, zomerweer, enzovoorts. Ik geef toe dat het EK-parketleggen een belangrijke toegevoegde waarde kan vormen voor de beurs, maar het kampioenschap dicteert niet de datum van de vakbeurs. Deze hangt af van wat de exposanten en de markt willen, zij moeten immers het hele gebeuren bekostigen. En dit is altijd het uitgangspunt van de organisatie Europarket geweest: beslissingen voor de toekomst van haar beurs worden steeds genomen onder behoud van een meerderheidsopinie van al haar exposanten," aldus Soete de Boosere.

(Parketplein, 04-02-2002)
 
Stand van zaken Hornitex, Osmo
De in financiële problemen geraakte fabrikant van plaatmateriaal en laminaatvloeren Hornitex wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan een investeringsmaatschappij (BridgePointCapital of Orlando Management/Bain Company) of anders aan concurrent Pfleiderer. Het aanbod van Homanit is door de crediteuren aan de kant geschoven vanwege onvolledigheid. Naar verwachting zal er begin april een overname plaatsvinden. De productie loopt gewoon door. Overigens is tegen Künnemeyer, de voormalige directeur van Hornitex, en zijn managementteam, inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege het mogelijk niet afdragen van sociale premies. Een beslissing omtrent de toekomst van Ostermann & Scheiwe (Osmo) is een week opgeschoven. De onderhandelingen met de investeerders konden deze week nog niet tot een goed einde worden gebracht. Betrokken partijen zouden er volgens Osmo op uit zijn om gebruik te maken van de laatste kans om een langdurige stillegging van het bedrijf te voorkomen. Samen met de investeerders streeft men ernaar om de werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen.

(Parketplein/Holz/IHB, 01-02-2002)
 
Nieuw actieplan Branche Platform
Op de vorige week gehouden vergadering van het Branche Platform Parket is besloten om gezien het teruglopend aantal leerlingen op korte termijn concrete actie te gaan ondernemen. Parketopleider Ad van Mierlo: "Het is van het grootste belang om de terugloop te stoppen en voor nieuw bloed te zorgen, mede omdat er een flinke uitval van ouderen voor de deur staat. Daarom is besloten om een wervingsactie op touw te zetten. Daartoe ben ik bezig om afspraken te maken met een aantal professionele wervingsbureaus die een plan van aanpak gaan indienen. De volgende vergadering die in maart staat gepland zal daar een keuze uit maken. Voor een goed plan komt dan ook geld op tafel, daarover bestaat een grote mate van unanimiteit bij de diverse partijen." Wat voor doelstelling zit er aan de wervingsactie vast? Ad van Mierlo: "Het zou mooi zijn als we van de 40 die nu in opleiding zijn, er komend schooljaar 60 konden maken en zo verder naar 100." Van Mierlo meldt verder dat er schot zit in de ontwikkeling van een Branchecode door het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), waarin in brede zin eisen komen te staan waaraan 'goede' parketbedrijven dienen te voldoen. "Daarvoor is nu het benodigde draagvlak ontstaan. Het HBA gaat van start en moet over een goed jaar met een en ander klaar zijn. Ze hebben wel als voorwaarde gesteld dat partijen als VPL, CBW en Alliance mankracht en expertise beschikbaar stellen. Daarnaast moet door betrokken partijen het nieuwe Handboek Houten Vloeren van Stichting Bouwresearch en WTCB geaccepteerd wordt als technische norm." (Parketplein, 30-01-2002)
 
Nieuw bestuur bij FAI
In een persbericht laat Floor Alliance International BV (FAI) uit Wijchen weten dat per deze maand de heer Dick Bosveld is afgetreden als algemeen-directeur. Zijn functie is overgenomen door het koppel Richard Bosveld en Maarten jan Leppink. FAI werd in 1982 opgericht door G.J. Leppink en D. Bosveld. De tweede generatie heeft nu het roer bij het familiebedrijf overgenomen. Onderdeel van FAI zijn Bestbase, Bohama, Estillon, Saffier Flooring, Saffier International en Unipro. Deze bedrijven leveren vloerbenodigdheden (kleefstoffen, ondervloermaterialen, gereedschap, systemen voor vloerbescherming, houtproducten) aan vloerenbedrijven, groothandel, woningrichters en dhz-handel. FAI levert deze producten naar eigen zeggen wereldwijd maar vindt haar hoofdafzetgebied in Europa. FAI meldt verder dat D. Bosveld gezien zijn brede ervaring inmiddels is toetreden tot de raad van commissarissen. Maarten jan Leppink (41) trad in 1993 in dienst van Unipro BV. Vanaf september 2001 is hij voorzitter van de Vereniging Nederlandse Lijmindustrie (VNL). Richard Bosveld (34) trad in 1995 in dienst van Saffier Flooring. Beiden traden per 1 januari 2000 toe tot de directie van FAI. Het hoofdkantoor van de onderneming is sinds de eerste van deze maand gevestigd aan Bijsterhuizen 2219 te Wijchen. De geconsolideerde omzet van FAI bedraagt circa 50 miljoen euro.

(FAI, 28-01-2002)
 
FEP verliest zijn optimisme niet
In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Italië is de consumptie van parket het afgelopen jaar gegroeid met 5 tot 10 procent. Frankrijk en de noordse landen rapporteren een stabiele markt. Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland hebben te kampen met een duidelijke terugval. Dat laatste geldt wellicht ook voor Finland, aldus de FEP in een recent persbericht ter gelegenheid van Domotex. Vooral de recessie op de Duitse markt, samen met het opstarten van extra productiecapaciteit in West- en Oost-Europa heeft volgens de federatie geresulteerd in toegenomen prijsconcurrentie op alle Europese markten. De FEP gaat ervan uit dat er - naast wat al bekend is - geen productiecapaciteit aan de markt wordt toegevoegd in de nabije toekomst. De intense prijsconcurrentie zal dit jaar niettemin mogelijk krachtiger worden doordat, zeker op korte termijn, niet verwacht mag worden dat de verkopen zullen toenemen en doordat de beschikbare en geplande productiefaciliteiten de markten momenteel al overvoeren. Het concentratieproces in de sector zal worden voortgezet. De terugloop in het verbruik van parket in Duitsland (stroken -7 procent, mozaïek -4 procent, meerlaags -3 procent) wordt toegeschreven aan een afnemend consumentenvertrouwen en aan de zwakke situatie op de nieuwbouwmarkt. De FEP heeft er toch vertrouwen in dat de koper zijn belangstelling voor parket zal behouden. Het toenemend aandeel op de vloerenmarkt en de groeicijfers van de voorbije jaren, mede verband houdend met de eco-trend, staven deze veronderstelling. Per hoofd van de bevolking werd in Nederland in 2000 0,23 vierkante meter parket geconsumeerd, in België 0,25 meter. De groei in het verbruik in de periode 1995-2000 bedroeg respectievelijk 18,1 en 41,7 procent.

(FEP/Parketplein, 25-01-2002)
 
Afzet EPLF groeit twee procent
De twintig leden van de EPLF (Europese federatie van producenten van laminaatvloeren) hebben vorig jaar 252 miljoen vierkante meter laminaatvloeren verkocht, aldus de EPLF in een recent persbericht met voorlopige cijfers. Ten opzichte van het jaar 2000 (247 miljoen) is dat een bescheiden stijging van 2 procent. Het aandeel van de Europese producenten op de wereldmarkt bleef min of meer stabiel op 69 procent. West-Europa blijft de grootste markt voor de EPLF-leden: 170 miljoen vierkante meter (2000: 167,3 miljoen) wordt hier verkocht. Het marktaandeel van de EPLF in West-Europa nam licht toe tot 85 procent. De Oost-Europese markt is goed voor 35 miljoen meter (was 32 miljoen), waarvan de EPLF 28 miljoen (was 26,4 miljoen) voor zijn rekening neemt. In de Azië/Pacific-regio nam het aandeel van de EPLF af van 36,5 naar 26,5 procent. De totale consumptie groeide daar niettemin van 65 naar 68 miljoen meter. In Noord-Amerika steeg de consumptie, ondanks '11 september', van 50 naar 55 miljoen meter, met een aandeel daarin voor de EPLF-leden van 58 procent (was 54 procent). Hoewel het EPLF-laminaatverbruik in Duitsland afnam van ruim 60 naar 50 miljoen meter (-16 procent) blijft dat land de grootste markt, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (een dynamische groei van bijna 26 naar 42,5 miljoen meter) en Frankrijk (van 23 naar 23,5 miljoen meter). Nederland staat vierde, maar hier daalde het verbruik van 12,7 naar 10,5 miljoen meter (-2,2 miljoen vierkante meters oftewel bijna 21 procent). Ulrich Windmöller, voorzitter van de EPLF en tevens bestuursvoorzitter van fabrikant Witex, geeft als commentaar op de Duitse situatie dat de verkochte volumes van zijn eigen bedrijf niet wezenlijk zijn gewijzigd wat de gespecialiseerde vloerendetailhandel betreft. Hij noemt het waarschijnlijk dat de forse terugval in Duitsland in het laagste prijssegment, dus bij de bouwmarkten, gebeurde. Overigens worden de fabrieken waarover de EPLF-leden in toenemende mate beschikken buiten Europa, niet in de statistieken opgenomen.

(EPLF/Parketplein, 23-01-2002)
 
Nieuwe huisstijl Unipro
Na ruim 40 jaar heeft Unipro Nederland en Unipro België, producent van kleefstoffen en kunstharsvloeren, besloten om haar gehele huisstijl te restylen. "De vernieuwde huisstijl geeft de uitstraling die bij Unipro past: evenwichtig, professioneel, kwalitatief en eigentijds," aldus Unipro in een persbericht. "Allereerst is ons logo gerestyled. Vooral het beeldmerk zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Deze krul staat symbool voor een tapijtrol. Tevens is het lettertype aangepast en heeft een eigentijds karakter gekregen. In alle nieuwe huisstijldragers komt de blauwe balk bovenin sterk naar voren. Hierin treft men al onze belangrijke bedrijfsgegevens. Op de achtergrond van ons drukwerk staat een watermerk. De vier watermerken symboliseren onze vier grondstoffen: water, zand, kalk (schelp) en hars (boomdoorsnede)." Om ervoor te zorgen dat dit eenduidige gezicht geen meerkoppige draak wordt zijn deze richtlijnen digitaal vastgelegd. Begin februari is het nieuwe huisstijlboek digitaal beschikbaar. Voor meer informatie of het nieuwe logo kan men een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken (Unipro, 23-01-2002)
 
Amorim investeert fors
Nog deze maand wil vloerenproducent Amorim zijn nieuwe, volautomatische fabriek in S. Paio De Oleiros (in thuisland Portugal) in gebruik gaan nemen. In de productiehal die 11.000 vierkante meter meet, kan op jaarbasis tot drie miljoen vierkante meter kant-en-klaar kurkparket met verschillende dessins worden vervaardigd. Het overgrote deel van de productie zal richting Duitse markt gaan. In slechts vijf maanden tijd heeft de Amorim Groep dit project bewerkstelligd. De investering van om en nabij de 7,6 miljoen euro in de capaciteitsuitbreiding was volgens een woordvoerder van Amorim Duitsland nodig om aan de gestegen vraag naar kwalitatief hoogwaardig kant-en-klaar kurkparket tegemoet te kunnen komen. De ingebruikname van de hightech fabriek past volgens Amorim in zijn streven om meer marktaandeel te veroveren.

(Amorim/Parketplein, 21-01-2002)
 
Lieverdink krijgt prijs van PGN
Lieverdink Parketfabriek uit Doetinchem is afgelopen donderdag door de Parket Groep Nederland uitgeroepen tot Leverancier van het Jaar 2001. Gerben Lieverdink is daar wel mee in zijn sas: "Hartstikke leuk natuurlijk! Een leuke erkenning voor je werk. Nu eens kijken of we 'm in 2002 weer kunnen krijgen." Lieverdink werd gekozen uit een groep van twintig leveranciers van vloeren en toebehoren.

(Parketplein, 21-01-2002)
 
Nieuwe vakbeurs naar 2004
Tijdens de recent gehouden vakbeurs Domotex in Hannover werd een vergadering belegd met betrekking tot de nieuwe datum en locatie van de Parket Expo. "Naast de adviescommissie zaten ditmaal ook marktpartijen uit Nederland, België en Duitsland rond de tafel," vertelt Petra Loos van beursorganisator Promotion Projects. Ter sprake kwam het realiseren van één internationale vakbeurs voor parket. "Al snel was duidelijk dat het Europees Kampioenschap Parketleggen gekoppeld dient te worden aan de beurs. Dit komt de internationaliteit van de beurs en het vakbezoek alleen maar ten goede. Zoals het er naar uitziet organiseren de Belgen in 2004 het Europees Kampioenschap, dat zij ook graag aan de beurs willen koppelen. Daarom leek deze datum bij de aanwezigen bij uitstek geschikt voor de internationale beurs. Het eerdere voorstel om de beurs in 2003 te houden is hiermee van de baan. Vertegenwoordigers van de vakbeurs Europarket, die voor 2003 gepland staat, hebben toegezegd dat deze beurs in dat jaar geen doorgang zal vinden. De organisatie van Europarket en Promotion Projects bekijken nu de mogelijkheden om de internationale vakbeurs gezamenlijk in 2004 te organiseren. We willen nu met Europarket praten over een afstemming van de beurspresentatie en bundeling van de krachten." Wat wordt de locatie? "Hierbij wordt gedacht aan Maastricht, maar dat is nog niet geheel zeker. Het EK-parketleggen dat dit jaar door Nederland wordt georganiseerd, wordt dit jaar gekoppeld aan de Parket Expo die van 15 tot en met 17 september dus alsnog in de Jaarbeurs wordt gehouden. Volgende week valt de betreffende brochure bij de mensen in huis. Als wij niets zouden doen zou dit slecht zijn voor de sponsors die de wedstrijd steunen en zou het gat met de volgende beurs te groot worden." Het evenement in september zal waarschijnlijker minder grootschalig zijn dan de bedoeling was. "Wellicht minder internationaal, maar we hopen op een zelfde aantal deelnemers als bij de vorige editie," besluit Loos.

(Parketplein, 18-01-2002)
 
Gemengde gevoelens op Domotex
De internationale vakbeurs voor vloerbedekkingen Domotex heeft dit jaar zowel minder vakbezoekers als exposanten getrokken dan het jaar ervoor. Zo'n 43.000 bezoekers (2001: 45558) bekeken ditmaal de noviteiten van 1125 exposanten (2001: 1145). Toch was de organisatie niet geheel ontevreden. Het aantal bezoekers vanuit het buitenland steeg naar 52,4 procent (+3,1), hetgeen volgens de organisatie de internationaliteit van de vakbeurs onderstreept. De lichte terugval van het bezoek was (verrassend) te danken aan minder belangstelling vanuit de EU-landen, en niet zoals men na 11 september kon verwachten van bezoekers uit Amerika, wier aandeel juist licht steeg. De stemming op de beurs wisselde per productgroep. De parketleveranciers leken zeer tevreden. "De hoge professionaliteit kenschetste het verloop van de beurs," aldus Ralph Plessmann, bestuursvoorzitter van de Duitse parketindustrie. Bij het tapijt en oriëntaals tapijt was de stemming wat gematigder. Het lijkt erop dat deze producten sterk onder druk staan van de wereldpolitieke situatie en de gespannen conjunctuur. Bij het parket en laminaat viel op dat er veel werd voortgeborduurd op ontwikkelingen die op de vorige Domotex in gang waren gezet. Lijmloze systemen trokken veel belangstelling. Introduceerde Quick-Step vorig jaar nog 'laminaatplanken' met V-groef, nu waren deze producten ook bij andere aanbieders te zien. Bijzonder daarbij was het fineerparket met V-groef van Par-Ky. Ook het aantal plavuizenimitaties is verder toegenomen, vaak geraffineerder nog dan vorig jaar en in verbeterde versies. Quick-Step bracht op de beurs nu een nieuwe serie laminaatplanken in tien verschillende kleuren en andere maatvoering. Leveranciers van toebehoren leken over het algemeen tevreden. "Geluid is een hot item, dat merk je uit alle reacties," aldus Geert Maatjes van Unifloor. "In landen als Ierland en het Verenigd Koninkrijk is de harde vloer nu geaccepteerd. Nu denkt men ook aan geluidreducerende systemen." Cijfers van de EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, lijken aan te geven dat het laminaat het de komende jaren wat moeilijker zal krijgen. Zoals het er nu naar uitziet is de productie van de leden het afgelopen jaar nog wel met een bescheiden 2 procent gestegen tot 252 miljoen vierkante meter, in vergelijking met het jaar ervoor. De signalen zijn echter verre van gunstig. Zo viel de verkoop in Duitsland met maar liefst 16 procent terug. Dat staat in schril contrast met de toename in 2000. Deze bedroeg toen maar liefst 50 procent. Ook bij het parket gaat het wat minder in Duitsland, zo blijkt uit cijfers van de Europese Federatie van Parketleveranciers. De terugval in parketconsumptie wijt de FEP aan de slechte economische situatie en een daarmee samenhangend terugvallend consumentenvertrouwen. Cijfers uit andere landen wijzen echter op een toename van het marktaandeel van parket op de respectievelijke vloerenmarkten. Hieruit blijkt dat de consument over het algemeen een groot vertrouwen blijft hebben in dit product. Wat betreft het parketaanbod op de beurs was het door Karelia Parketti gebrachte Saima zeker bijzonder te noemen, niet alleen vanwege de uitstraling, maar zeker ook vanwege de smaakvol aangebrachte designs. Naast de verschillende lijmloze systemen bij het lamel, toonde de bezoeker bij het parket net als voorgaand jaar veel belangstelling voor de donkere en in rood overgaande houtsoorten. Dekora Parket liet op zijn stand in dat kader een groot aantal soorten FSC-planken in uiteenlopende exotische houtsoorten zien, zoals arura vermelho, purplehart, sucupira en introduceerde bovendien een nieuwe houtsoort muirapiranga. "We staan hier voor het eerst," aldus Rene Hamers van Dekora. "Het gaat boven verwachting goed, veel beter dan Interzum. Als de respons en follow up goed is, dan komen we zeker terug." Domotex wordt in 2003 van zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 januari gehouden.

(Parketplein, 16-01-2002)
 
VPL op 100, en meer
Afgelopen vrijdag hield de VPL vlak voor aanvang van de vakbeurs Domotex zijn traditionele nieuwjaarsdiner in de schitterende ambiance van het vermaarde restaurant De Librije in Zwolle. Tevreden gezichten alom en dat niet zozeer vanwege het culinair zeer verantwoorde meergangenmenu. Nee, de VPL werkt hard aan een verdere professionalisering van de branchevereniging. En dat begint zijn vruchten af te werpen, zo liet VPL-bestuurder Van Bruggen weten. Met gepaste trots maakte Van Bruggen bekend dat juist op deze dag van het nieuwjaarsdiner het honderdste lid was binnengehaald: Meijer Parket uit Slagharen. En voegde daar vervolgens aan toe dat nummer 101 zich ook al had aangemeld. De VPL hoopt én verwacht de komende jaren verder te groeien. Professionele ondersteuning en een verdere verbetering van de servicegraad naar de leden toe zijn daarbij belangrijke argumenten om de groei van de VPL te stimuleren.

(Parketplein, 14-01-2002)
 
Albers valt in de prijzen
Afgelopen week hebben de parketspecialisten uit het collectief van de Parketmeesters bekend gemaakt wie in hun ogen het meest in aanmerking komt voor de eretitel 'Leverancier van het Jaar' over 2001. De prijs is toegekend aan een wel zeer bekende aanbieder uit het Limburgse: Albers Parketgroothandel BV te Weert.

(Parketmeesters, 14-01-2002)
 
CAO-partijen dichter bij elkaar
Hoewel de standpunten gisteren aan het begin van de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Parket onoverkomelijk uit elkaar lagen, lijkt een oplossing nabij. Volgens FNV Bouw is de tweede onderhandelingsronde constructief verlopen. Ter elfder ure is een acceptabel voorstel op tafel gekomen. Beide partijen gaan nu de voorstellen met de achterban bespreken. Begin februari komt men weer bij elkaar waarna de CAO snel afgerond kan worden. Volgens insiders zal naar verwachting in de nieuwe CAO een loonsverhoging van een paar procent worden opgenomen. FNV Bouw noemt het positief dat de werkgevers nu bereid lijken te zijn de nullijn los te laten die ze begin december nog gepropageerd hadden. Zoals bekend vragen de bonden vier procent loonsverhoging. Wel waarschuwt de bond dat ondanks de positieve ontwikkelingen de partijen nog ver uit elkaar liggen. Daarbij gaat het niet alleen om het loon. FNV Bouw stelt in de parket ook 'verlofsparen' voor. De bond wil tevens meer aandacht voor de loopbaan van werknemers, onder meer met een loopbaanadvies en scholing.

(Parketplein, 11-01-2002)
 
Regering keurt stickerplicht af
De regering heeft zich in afkeurende zin uitgesproken over het initiatief wetsvoorstel van Marijke Vos van GroenLinks. Die wil verbieden dat hout en houtproducten zonder groen (duurzaam geproduceerd hout) of rood (niet duurzaam) merkteken op de markt worden gebracht. De 'stickerplicht' van Vos werkt door in de gehele keten, zodat mogelijk ook parketfabrikanten aan de eindverbruiker moeten kunnen aantonen dat hun product van duurzame origine is. Na een negatief advies van Brussel vanwege strijdigheid met de Europese handelswetgeving, was het (lang) wachten op een standpunt van het kabinet. Minister Pronk van VROM heeft nu aan de Eerste Kamer geschreven dat aan het tot wet verheffen van het initiatiefvoorstel het risico kleeft dat de Europese Commissie Nederland op juridische gronden in gebreke zal stellen. Bovendien wijst Pronk erop dat een aantal lidstaten van de Wereld Handelsorganisatie vanwege vermeende strijdigheid met het verdrag inzake technische handelsbelemmeringen bezwaren tegen het voorstel heeft ingebracht en dat verwacht kan worden dat zij te zijner tijd beroep zullen aantekenen. De minister lijkt er verder niet gelukkig mee dat het initiatiefvoorstel zijn doel tracht te bereiken door productinformatie via een verplichte labelling, terwijl het kabinet opteert voor vrijwilligheid. (Zie ook Nieuws van 21 november 2001).

(Eerste Kamer/Parketplein, 09-01-2002)
 
Klik-bakkeleien gaat door
Een paar weken geleden meldde laminaatfabrikant Unilin (Quick-Step) dat de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) in een voorbeslissing had bepaald dat het lijmloze laminaat van Unilin (met Uniclic-systeem) en de daarbij behorende leginstructies niet strijdig waren met een aantal patenten die in het bezit zijn van Berry. Op zijn beurt laat Berry nu weten dat de ITC heeft aangekondigd dat zij de sindsdien door Berry (plus Alloc en Välinge) ingediende aanvraag tot herziening heeft goedgekeurd. Tevens werd de aanvraag tot herziening die door de Office of Unfair Import Investigations (OUII) is ingediend goedgekeurd. Gebaseerd op deze aanvragen zal de Commissie grote stukken van de initiële uitspraak gaan herzien, aldus Berry. De uitspraak van de administratieve rechter heeft betrekking op alle patenten die zijn aangedragen door Berry, Alloc en Välinge om vast te stellen of de lijmloze vloeren van de 'gedaagden', te weten Unilin en (daarmee ook) Pergo, BHK, Meister-Leisten, Akzenta en Roysol, inbreuk plegen op deze patenten. De streefdatum voor de finale uitspraak van de ITC is verplaatst van 5 februari naar 7 maart a.s.

(Berry/Parketplein, 07-01-2002)
 
<< Begin < Vorige 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

meister

 

Floor Forum

ff-140ffi-108

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Houten sportvloeren
  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Vochtmeters en vochtmeten
  • Dossier Voorkleuren: wie biedt wat?
  • Dossier Gebruik van (hecht-) primers en/of vochtschermen

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com