pp2000

chapel-banner-juliFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Overmat Industries sterk vernieuwd
Met een symbolische ruk aan de bel luidde de kleinzoon van algemeen directeur Ad van Oversteeg afgelopen vrijdag, 1 juni, de nieuwe fase in van Overmat Industries te Waspik. De bel betekende het officieel in gebruiknemen van de ingrijpende vernieuwing die het bedrijf het afgelopen jaar op tal van terreinen heeft ondergaan. Overmat is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een bekende naam op de markt voor alles wat met onderhoud, renovatie en dergelijke van vloeren te maken heeft. De onderneming bestaat uit vijf aparte bedrijven, met vertakkingen tot ver buiten Nederland. In Duitsland is Overmat naar eigen zeggen marktleider op het gebied van systemen voor onderhoud en renovatie van houten vloeren. Een uitbreiding van de in Waspik gecentraliseerde faciliteiten kon op den duur niet uitblijven. Zo is de oppervlakte van de showroom voor machines en producten voor vloerafwerking verdrievoudigd, de kantoorruimte verviervoudigd en aan het magazijn is 900 meter toegevoegd. Tevens werden tijdens de opening twee nieuwe machines gepresenteerd, waarmee het op eenvoudige wijze mogelijk is om vloerbedekking, linoleum of marmoleum te verwijderen. Daarnaast is er een nieuwe betonschuurmachine, een industriële toepassing voor ongelijke vloeren. Gevraagd naar zijn visie op de positieve gang van zaken bij Overmat, zegt Van Oversteeg: "In de eerste plaats zijn er onze mensen zonder wie natuurlijk niets bewerkstelligd kan worden. Daarnaast denk ik dat ons duidelijk marketingconcept essentieel is geweest voor het succes. We zijn systeemdenkers en zien de zaken groot. Verder geloven we in een partnership met onze klanten, luisteren goed naar wat er in de markt leeft en komen aan de hand daarvan met producten op maat; we staan dicht bij de praktijk." .

(Overmat/Parketplein, 06-06-2001)
 
Controverse over omvang Duitse laminaatmarkt
Volgens officiële cijfers van de EPLF was de Duitse laminaatvloerenmarkt goed voor 60 miljoen vierkante meters in 2000. Dat betekent een welhaast extreem hoge omzetstijging van 50 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het onderzoeksbureau Intermarket uit Frankfurt komt echter niet verder dan 45 miljoen meter, een omzettoename van maar 10 tot 15 procent. Volgens Intermarket kan dat maar drie dingen betekenen. Of er zijn uitzonderlijk grote prijsverlagingen geweest. Of zij hebben belangrijke afzetkanalen over het hoofd gezien. Of de cijfers van de EPLF, gebaseerd op productiegegevens van de leden, kloppen niet. Intermarket suggereerde eerder in het periodiek BWD dat het laatste het geval was. Het Frankfurtse bureau heeft bij de groot- en detailhandel slechts een gematigde omzetplus geregistreerd, hetgeen niet in het minst te danken was aan de kliksystemen. De EPLF is desgevraagd tot op heden nog niet met een reactie gekomen. (Zie ook de berichten van 4 en 28 mei jl. op deze nieuwspagina).

(Parketplein/EPLF/BWD, 05-06-2001)
 
Vaksectie Parket kiest bestuur
" Afgelopen woensdag is de heer S. van der Vliet van Multi Vloer Amstelveen verkozen tot voorzitter van de 'vaksectie parket' binnen de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). De verkiezing van een nieuw bestuur past in het kader van de veranderde opzet van de CBW in een drietal vaksecties: parket, woninginrichting en keukens. De vroegere 'vakgroep parket', eveneeens met Van der Vliet als voorzitter, was al een voorloper van de nieuwe structuur. Bij de CBW zijn zo'n 250 parketbedrijven aangesloten.

(Parketplein, 01-06-2001)
 
3e ronde brancheplatform
Gisteren (29 mei) had de derde vergaderronde van het brancheplatform parket plaats. Aan het eind van een intensieve brainstormsessie zijn enkele concrete doelen op papier gezet. De belangrijkste is het verwezenlijken van 100 extra instromers in de branche per jaar. "100 extra instromers in de branche en tevens in de scholing dus. We gaan de werving toespitsen op scholen, waarbij gedacht kan worden aan VMBO, IVBO en MLK-scholen. Bij de laatste twee zal meer om het leren van het vak via praktijkcursussen gaan. Werving zal onder andere via posters en flyers verlopen, maar er wordt ook gedacht aan het medium internet. Het Documentatie en Informatiecentrum Parket (DIC) zal de publiciteit en bladen en dergelijke verzorgen, zodat de branche zíet dat het leeft en er daadwerkelijk iets gebeurt. We willen vóór de zomer het plan rond hebben, zodat we in september met de uitvoering van start kunnen gaan," aldus Ad van Mierlo in een toelichting.

(Parketplein, 30-05-2001)
 
Laminaatmarkt boven prognose
De EPLF, de Europese vereniging van laminaatproducenten, is zojuist naar buiten getreden met de definitieve omzetten van zijn leden over het jaar 2000. Uit de cijfers blijkt dat de totale omzet van de leden voor West-Europa is uitgekomen op een marktvolume van 167,3 miljoen vierkante meter laminaat. Volgens EPLF-bestuurslid Ralf Eisermann (van Akzenta, Kaisersesch/Duitsland) betekent dat dat de prognose van 162 miljoen vierkante meter, die afgelopen januari op Domotex werd uitgesproken, nog weer is overtroffen. Volgens Eisermann biedt de markt in zowel de regio Noord-Amerika als ook de regio Azië-Pacific nog duidelijk groeipotentieel. Zoals bekend spelen diverse EPLF-leden op deze trend in met de opbouw van productiecapaciteit aldaar.

(DRW-Verlag/Parketplein, 28-05-2001)
 
Slotbericht Interzum
Interzum 2001, de Keulse vakbeurs voor toelevering aan meubelindustrie en interieurbouw waar traditioneel ook ruime aandacht voor harde vloerbedekking en onderhouds- en afwerkingsproducten is, heeft dit jaar meer dan 60.000 bezoekers uit 117 verschillende landen naar zich toe weten te trekken. Meer dan 60 procent daarvan kwam van buiten Duitsland. De tevreden organisatie roemt dan ook de internationale aantrekkingskracht van de beurs en stelt dat het evenement zich wederom als 'globaal communicatiemiddel' bewezen heeft. Dat is wellicht het geval voor de beurs als geheel, ten aanzien van het segment vloeren kan men daar zo zijn vraagtekens bij plaatsen. Een aantal bezoekers had duidelijk meer verwacht van het vloerenaanbod. "Ik vond het allemaal wat tegenvallen," is de mening van Cor Albers van de gelijknamige parketgroothandel uit Weert. "Ik vermoed dat Interzum terrein aan de vloerbedekkingsvakbeurs Domotex te Hannover heeft prijsgegeven. Ik zag maar een enkele toonaangevende fabrikant, zoals bijvoorbeeld Haro en ook wat betreft de lijmen en lakken voor vloeren viel het assortiment tegen." De beursorganisatie stelt dat er bij het vloerenaanbod een duidelijke terugkeer waarneembaar is naar duidelijke structuren en donkere tonen met kersen en wengé. Parket met sterke dessins en tekening kan weer. Bamboe, iroko en merbau veroveren terrein. Een belangrijk thema blijven de landhuisdelen. Het laminaat liet enkele geïntegreerde geluidsreducerende systemen zien. De volgende editie van Interzum wordt gehouden van 23 tot en met 27 mei 2003.

(Parketplein, 23-05-2001)
 
Jaarverslag Hiag-groep
Het jaarverslag van de Hiag-groep, producent van parket en houtproducten, met hoofdkantoor in Zwitserland, leest als een wie-is-wie op het terrein van de internationale handel in houten vloeren en bouwproducten. Vorig jaar heeft de groep zijn omzet weten te verhogen met 18,5 procent tot 894 miljoen Zwitserse franken. Volgens de onderneming is de forse omzetgroei hoofdzakelijk gebaseerd op de toegevoegde parketomzet in het segment 'wooden flooring'. Zo werd aan het begin van 2000 de Zwitserse fabrikant Bauwerk Parkett opgenomen in Nybron Flooring International (waarvan ook Kährs uit Zweden en Marty uit Frankrijk deel uitmaken), waarin Hiag weer voor 50 procent participeert. De andere helft van NFI is in handen van de Zweedse bouwgigant Skanska. In het segment 'forest products' nam Hiag voor de helft een aandeel in zijn voormalige partner Pfleiderer en verkocht het zijn dochterbedrijf Egger uit St. Johann, Oostenrijk.

(DRW-Verlag / Parketplein, 23-05-2001)
 
Parketmeeting 2001
De vandaag (21 mei) gehouden Parketmeeting van Instituut Gildevaart kon ondanks het lekkere weer en de concurrentie van de vakbeurs Interzum te Keulen op voldoende belangstelling rekenen. De Parketmeeting heeft dan ook de afgelopen jaren een goede reputatie weten op te bouwen als niet te missen informatief podium en ontmoetingsplaats, en werd ditmaal wederom gecombineerd met de uitreiking van de prijzen van de nationale parketlegwedstrijd. Parketopleider Ad van Mierlo vertelde het nodige over de parketopleiding maar de Parketmeeting stond ditmaal grotendeels in het teken van de OPS-problematiek en de daarmee samenhangende wetgeving rond de vervangingsplicht van oplosmiddelhoudende producten. Zo maakte een vertegenwoordigster van de Nederlandse Vereniging OPS-patiënten - wier echtgenoot zelf aan de ziekte lijdt - op indringende wijze duidelijk hoe ingrijpend OPS eigenlijk is in het leven van een individu. Bij haar vereniging zijn 15 parketleggers aangesloten maar er lijden volgens haar veel meer parketleggers aan deze beroepsziekte. "Deze blijven nu nog liever in de anonimiteit." Wies Hontelez zette namens het Ministerie SZW de regelgeving t.a.v. de vervangingsplicht nog eens op een rijtje. Zoals bekend is begin dit jaar een eind gekomen aan het gedoogbeleid van de oplosmiddelhoudende voegenkit en is er een conceptregeling olie en was ter goedkeuring van de Europese partnerlanden naar Brussel gestuurd. Brussel heeft geen bezwaar aangetekend zodat deze week officieel bekend zal worden gemaakt dat olie- of wasachtige producten, parketimpregneermiddelen en de voorbewerking niet meer dan 125 gram 'vos' per liter mogen bevatten. Per januari 2002 beoogt het Ministerie het gehalte aan toegestane 'vos' per liter lak, olie, was en impregneer te verlagen van 125 naar 100 gram. Hontelez wees er overigens op dat 'zonder oplosmiddelen' niet per definitie betekent dat het werken met deze producten zonder gezondheidsrisico is. "Let op de waarschuwingen van de informatiebladen en volg daarnaast de aanwijzingen op t.a.v. beschermende kleding, enzovoorts." Jan Boer van de Arbeidsinspectie te Groningen gaf nadere toelichting op het sanctiebeleid. Uit diens woorden blijkt dat met name de grotere bedrijven hun zaakjes op orde hebben, maar dat kleinere vaak slecht zijn geïnformeerd. Boer merkte ook op dat hem signalen hebben bereikt dat er her en der nog met traditionele producten wordt gewerkt. "Ik heb daarom de inspecteurs gevraagd extra aandacht te besteden aan parketteurs op locatie." Zoals bekend staat op overtreding van de vervangingsplicht een boete van 5000 gulden. Houdt de overtreder een volgend maal zich nog niet aan de wetgeving, dan wordt de boete verhoogd. Aan het slot van de meeting mocht (wederom) Nathanaël Kraak de Rien Bouwmeesterbokaal voor de beste parketlegger in ontvangst nemen. De Gildevaartbokaal voor de beste 'junior' ging naar Stefan Damen. Beide parketleggers zijn werkzaam voor Trinka Parket van voormalig kampioen Leo Arxhoek.

(Parketplein, 21-05-2001)
 
Bouw gaat massaal in e-business
Van alle bedrijven in de bouwsector heeft momenteel 30 procent een internetsite. Met name ter ondersteuning van de marketing en de verkoop. Over een jaar is dat naar verwachting al 57 procent, een groei van 9450 bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van USP marketing consultancy in het kader van de campagne 'De bouw gaat digitaal'. Inmiddels is vier procent van de bedrijven bezig om in- en verkooptransacties elektronisch af te wikkelen. Volgend jaar is dat dertien procent, oftewel 3150 ondernemingen meer. De investeringen vinden in alle sectoren van de bouw plaats. Uit het onderzoek blijkt wel een verschil tussen voornemens en mogelijkheden. De strategieën die de bedrijven opzetten liggen vaak veel hoger dan de mogelijkheden die de ondernemingen in werkelijkheid hebben. Om ondernemers het strategisch nut te laten inzien van e-commerce is door EC Platform Bouw de E-scorecard ontwikkeld, onder meer ook voor vloerenleggers. Hiermee kunnen de strategie en de middelen met betrekking tot e-business snel in kaart worden gebracht. Na invulling van de eigen bedrijfsscan op de site van www.debouwgaatdigitaal.nl kan men deze vergelijken met de score van de branche en de andere zakenpartners.

(USP/EC Platform Bouw, 18-05-2001)
 
Interzum 2001
Overmorgen (18 mei) start in Keulen Interzum 2001, de vakbeurs voor toelevering aan meubelindustrie en interieurbouw met ruime aandacht voor harde vloerbedekking en onderhouds- en afwerkingsproducten. Naar verwachting zullen omtrent 1750 leveranciers aan deze beurs deelnemen. De beurs loopt tot en met dinsdag 22 mei. De tweejaarlijkse beurs trok in 1999 zo'n 60.000 bezoekers uit 113 verschillende landen. Interzum heeft een reputatie hoog te houden. De vakbeurs wordt door de vakhandel gezien als dé plaats waar men de laatste ontwikkelingen op het gebied van parket en houten vloeren kan zien. Dit in tegenstelling tot concurrent Domotex te Hannover, traditioneel meer een echte laminaatbeurs. Wie de laatste editie van de vloerbedekkingsvakbeurs Domotex in Hannover heeft bezocht weet echter dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden en dat Interzum de hete adem van de concullega uit Hannover in de nek voelt. Voor beide spelers geldt trouwens dat zij op het gebied van harde vloerbedekking de laatste jaren op hun beurt weer concurrentie hebben gekregen van de vakbeurs Bau in München. Hoewel een aantal vaste exposanten uit het verleden het op Interzum laat afweten, valt er echter nog volop te zien. Zo presenteert Haro zijn Clic Connect-systeem voor parketvloeren (zonder verlijming) met de geïntegreerde ondervloer Silent Pro. Op een gezamenlijke stand demonstreren Kiesel en Eukula milieuvriendelijke lijmen en lakken. Onderhoudsproducten voor hout en laminaat kunnen bezoekers onder meer bewonderen bij Rinaldi. Loba presenteert Lobadur WS Duo, een lak die een behandeld oppervlak de uitstraling geeft van een geoliede vloer. Cikel Brasil Verde laat vloeren zien gemaakt van specifieke Braziliaanse houtsoorten zoals jatoba, ipe, cumaru, sucupira en macaranduba. Meer tropische vloeren treft men bij Indus Parquet. Andere in het oog springende exposanten zijn onder andere Par-Ky, Rollé, Dekaply, Europa Parket, Hornitex, Poliface, Unilin en Carpentier.

(Parketplein, 16-05-2001)
 
Veel animo voor Werkgroep Parket
Zeker 35 Vlaamse parketondernemers waren op 4 mei jl. in Sint-Niklaas aanwezig op een voorbereidende vergadering van de Werkgroep Parket, de 'parketteursvereniging' die binnen de Confederatie Bouw -Vlaamse Schrijnwerkers gaat opereren. Eerder was er sprake van dat de Werkgroep een begin zou maken met hooguit 15 tot 20 betrokken parketplaatsers. Koen De Gelder van de Vlaamse Schrijnwerkers zegt dan ook "aangenaam verrast" te zijn door de grote animo. Genoemde vergadering was nog niet de oprichtingsvergadering van de Werkgroep, maar volgens De Gelder wel een eerste stap in die richting. Hij sluit niet uit dat op 6 juni a.s. (niet toevallig D-Day?, red.), wanneer de eerstvolgende bijeenkomst staat gepland, er sprake zal kunnen zijn van een 'officiële' oprichting. Duidelijk is wel dat de nieuwe organisatie van 'onderaf' op veel bijval mag rekenen, getuige onder meer het enthousiasmerende werk van ondernemers als Xavier Desmit, van het Ieperse Parkethuis. Bij de komende vergadering zal ook Ad van Mierlo van het opleidingsinstituut Gildevaart aanwezig zijn om te praten over een mogelijke samenwerking op het gebied van scholing. In Vlaanderen is er immers, zoals bekend, nooit een specifieke parketopleiding van de grond gekomen. Op de beurs Euro Parket in Kortrijk, in september, wil de nieuwe vereniging zich aan een breder publiek presenteren. Zij zal dan ook de Technische Voorlichting Parket, de handleiding voor parketplaatsers van het WTCB, aan belangstellenden aanbieden. Wat ook nog op de agenda staat is de komst van een keurmerk voor gekwalificeerde parketteurs.

(Parketplein, 14-05-2001)
 
Nieuwe FSC-campagne
Slechts 1 procent van de consumenten kent het FSC-keurmerk, het keurmerk voor hout uit goed beheerd bos. Dit blijkt uit een onderzoek dat door het Wereld Natuur Fonds (WNF) is uitgevoerd. De resultaten werden gisteren (10 mei) gepresenteerd. Voor het WNF reden temeer om samen met doe-het-zelfketens, leveranciers van en winkels voor tuinmeubelen en parketvloeren het FSC-keurmerk nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Dit gebeurt met posters en ansichtkaarten waarop James Bond (Pierce Brosnan) mensen uitnodigt bewust te kiezen voor goed hout met het FSC-keurmerk. En dat is geen overbodige luxe, meent Gerhard van den Top van het WNF. "Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat 73 procent van de consumenten een keurmerk voor hout dat komt uit goed beheerde bossen belangrijk vindt. Men heeft dus niet in de gaten dat dit er al is." De actie wordt onder meer gesteund door Albers parketgroothandel uit Weert. "Op dit moment hebben 15 klanten ons FSC-parket in het assortiment opgenomen. Ik verwacht dat een groot aantal zullen volgen. We bieden acht verschillende houtsoorten aan. We proberen het prijsverschil met de andere parketsoorten niet te groot te maken. De consument is echter duidelijk bereid voor de FSC-producten meer geld te betalen. Houtsoorten waarvoor een kwalitatief goede FSC-vervanger op de markt is halen we uit ons assortiment. Zo voeren we nu alleen nog Jatoba met FSC-keurmerk," aldus Cor Albers.

(Parketplein, 11-05-2001)
 
Schildersbranche zoekt vrouwen
De schaarste aan gekwalificeerd personeel leidt hier en daar tot creatieve oplossingen. Zo heeft de schildersbranche onlangs het officiële startsein gegeven voor de jacht op vrouwelijke werknemers. Voorzitter B. Bergkamp van de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen in een recente uitgave van Cobouw: "Ik denk dat er bij veel vrouwen interesse bestaat om als schilder aan de slag te gaan. Het is precies en creatief werk, waarin je ook iets van jezelf kwijt kan. Dat appelleert aan wat vrouwen leuk en interessant vinden." Nu is een op de honderd van de 30.000 actieve schilders vrouw. Over vijf jaar moet dat tien procent zijn. Zouden vrouwen ook iets van zichzelf in een parketvloer kwijt kunnen? .

(Cobouw/Parketplein, 09-05-2001)
 
Creatief online vloeren verkopen
Kunnen winkeliers die vloeren verkopen ook winst maken via het internet? Volgens de Amerikaan Bruce Koepcke, auteur van 'A Floor Covering Retailer's Guide to e-Commerce' is online vloeren verkopen vooral een kwestie van begrijpen hoe het nieuwe medium werkt. En hoe het niet werkt. Belangrijk om te weten is dat internet een uniek 'marketing communicatie systeem' is, in die zin dat de communicatie 1-op-1 is in plaats van 1-op-zeer velen. "Reclame maken via drukwerk of tv is 1-op-zeer velen," zegt hij. "Je roept zo hard als je kan en hoopt dat iemand je wil horen. Boodschappen uitwisselen op het net is iets geheel anders. De ontvanger van de boodschap zit daar omdat hij daar zelf voor gekozen heeft en bewust op zoek is naar iets. Daar komt bij dat je via je website de klant heel veel voorlichting kunt geven over je producten, waar je elders geen ruimte voor hebt.

“Natuurlijk is het zinvol om ook printreclame te doen, maar vergeet dan vooral niet je www-adres er prominent bij te vermelden om de overstap naar 1-op-1 communicatie via je website te bewerkstelligen. Van daaruit moet je ze nog naar de winkel zien te krijgen, maar als ze op zoek zijn - en dat zijn ze - dan is de kans groot dat ze hun oog al lang op een vloeraankoop hebben laten vallen,” aldus Koepcke.

Obstakel
Het grootste obstakel waarmee vloerenverkopers worden geconfronteerd die uitsluitend en alleen via hun website willen handelen, is dat een vloer voor de consument een aankoop betekent die hij/zij niet gauw zal afsluiten zonder het product eerst ‘gevoeld’ en ‘aangeraakt’ te hebben. Volgens Koepcke wordt momenteel 1 procent van de aankopen van vloeren in de USA via het web gedaan en zal dat volgens hem nooit veel meer dan 8 procent worden. Wat wel duidelijk is, is dat de informatievergaring voorafgaand aan de uiteindelijke koop meer en meer via het web plaatsvindt. In Amerika wordt inmiddels 35 procent van de aankopen van vloeren op internet voorbereid.

Potentieel
Online vloeren verkopen zónder winkel is duidelijk niet voor iedereen een optie. De meest succesvolle virtuele vloerendetaillist in de USA is iFloor.com die in een gemiddelde maand 150.000 bezoekers weet te trekken en zich terdege realiseert dat 1 procent daarvan een hele hoop orders inhoudt. Uit onderzoek van deze web-retailer blijkt ook dat het potentieel enorm is omdat die 150.000 bezoekers vloerenkopers waren die naar niets anders dan dat op zoek waren. Maar liefst 89 procent van die mensen zullen volgens iFloor.com voor tenminste 1500 dollar aan vloeren gaan besteden de komende twaalf maanden.

Netwerk
Wat volgens Koepcke ook een manier is om creatief met het net om te gaan, is het bouwen van een netwerk. Een vloerendetaillist die samen met bijvoorbeeld een meubelzaak en een verlichtingsspecialist een website maakt, zal zodoende wel eens kunnen uitgroeien tot de grootste plaatselijke aanbieder, suggereert hij. “Je moet de klant informatie aanbieden en het voor hem aantrekkelijk maken om je winkel te bezoeken. Vertrouwen opbouwen - waar het om draait is dat de consument die informatie zoekt vertrouwen in je krijgt.”

(Heart Business Publishing /Parketplein, 07-05-2001)
 
Lecol organiseert seminars
In de praktijk van alledag blijkt dat veel parketleggers nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe producten en werkmethoden die verband houden met de wettelijke verplichting (tendele al bestaand, tendele nog in de pen) om oplosmiddelarm te werken. Inspelend op de grote impact die het verbod op het werken met sterk oplosmiddelhoudende producten heeft op de branche, organiseert Lecol Chemie uit Waalwijk deze maand een aantal nuttige seminars. Via deze seminars wil Lecol de professionele parketteur op de hoogte brengen van de stand van zaken rond de huidige productontwikkeling. Lecol zegt er tevens veel waarde aan te hechten om op deze bijeenkomsten ervaringen uit te wisselen. De seminars (op diverse locaties in het land, van 14 tot en met 18 mei) worden ondersteund met demonstraties uitgevoerd door de 'Parketleggers van het jaar'. Bij Lecol te Waalwijk is nadere informatie te verkrijgen.

(Lecol Chemie/Parketplein, 07-05-2001)
 
Europa Parket reorganiseert fors
Europa Parket te Barneveld heeft na een moeizaam eerste half jaar toch een positief resultaat behaald over heel 2000. Dit met name vanwege de synergetische voordelen van diverse samenvoegingen. Het boekjaar werd afgesloten met een winst van twee miljoen op een omzet van circa 30 miljoen, zo valt te lezen in een persbericht van het bedrijf. Over het jaar 1999 werd nog een verlies geleden. In mei 2000 werden de groothandelsactiviteiten sterk afgeslankt wat geresulteerd heeft in de liquidatie van zusterbedrijf DIN Parkett BV. Tevens werd in dezelfde tijd een strategische koerswijziging ingezet voor het zusterbedrijf Europa Parkett (Deutschland) GmbH. Inmiddels concentreert zij zich op ongeveer 70 procent productie van halffabrikaten voor de parketindustrie en 30 procent op de productie van breed kant en klaar parket. Vanwege de verwikkelingen rond de groothandels- en productieactiviteiten bleef de omzet van de winkels achter op de prognose. De huidige tien winkels zullen een restyling ondergaan. De verwachtingen voor 2001 voor het bedrijf als geheel zijn positief. Flamingo Parket BV wordt de nieuwe naam voor het groothandels- en productiebedrijf.

(Europa Parket/Parketplein, 04-05-2001)
 
Groei laminaat in Duitsland verzwakt
" Volgens schattingen van het marktonderzoeksbureau Intermarket is de consumptie van laminaatvloeren vorig jaar in Duitsland uitgekomen op 45 miljoen vierkante meters. Dat betekent een toename van 12,5 procent ten opzichte van 1999. Voor de jaren 2001 en 2002 voorziet het bureau een verbruik van 47 en 49 miljoen meter, waarmee het jaarlijkse groeitempo terugloopt tot iets boven de 4 procent. Het marktaandeel van lijmloze kliksystemen bedraagt inmiddels 18,5 procent. De meest populaire decors zijn beuken en esdoorn met respectievelijk circa 50 en 25 procent. De volumegroei van houten vloeren en van kurkvloeren zal jaarlijks tussen de 5 en 10 procent liggen in de periode 2000 tot en met 2002.

(Intermarket/BWD/Parketplein, 04-05-2001)
 
Woninginrichter omarmt lamelparket
Uit een onderzoek van Hogeschool Fontys uit Eindhoven blijkt dat er op de vloerbedekkingsmarkt in Nederland per huishouden het meeste geld besteed wordt aan houten vloerbedekkingen. Het aandeel houten vloeren is tussen 1996 en 1999 met maar liefst 45 procent toegenomen. De resultaten van het onderzoek werden gisteren (1 mei) gepresenteerd door Saffier Flooring uit Asten tijdens een productpresentatie op Papendal. "Tot nu toe heeft de woninginrichter nog maar beperkt gebruik gemaakt van de toegenomen vraag naar houten vloeren," aldus verkoopleider Arnaud Kuyper. "Tien jaar geleden stond deze branche nog sceptisch tegenover laminaat, nu is het een belangrijke omzetmaker. Ik verwacht een zelfde ontwikkeling bij het lamelparket. Wij hebben daarom onze nieuwe producten aangepast aan de veranderde vraag van de markt en wel dusdanig dat ook de woninginrichter aan de toegenomen vraag naar houten vloeren kan tegemoetkomen. Uit het onderzoek blijkt dat bij ruim 40 procent van de woninginrichters houten vloeren nu al 10 procent van de omzet uitmaakt. Lamelparket is bij uitstek een geschikt product voor de woninginrichter. Het laat zich gemakkelijk leggen en kent een uiteenlopend aanbod aan prachtige variëteiten." Saffier heeft in ieder geval al handig ingespeeld op de resultaten van het Fontys-onderzoek. Het presenteerde drie nieuwe lijnen lamelparket - 'pure' (breedstrook), 'balance' (3-strook/traditioneel) en 'vision' (2-strook/bijzondere houtsoorten), waarmee het inhaakt op de trendbewuste woninginrichter. Om het deze nog eenvoudiger te maken levert Saffier ook een hele lijn toebehoren van lakken en lijmen tot en met zaag- en schuurmachines. Voor de woninginrichter die nog een stapje verder wil gaan heeft Saffier kant-en -klaar-tapis in het assortiment opgenomen, "legbaar gemaakt voor de woninginrichter". Tot slot presenteerde Kuyper een aantal vernieuwingen bij het laminaat, zoals een klikvloer met gestructureerde toplaag en besloot de productpresentatie met een primeur: Lamelparket met loc-systeem. Kuyper verwacht dit lijmloos te verleggen lamelparket rond de zomer op de markt te brengen.

(Parketplein, 02-05-2001)
 
HBA over imago en marktaandeel
In het onlangs verschenen Jaarboek Ambacht 2000-2001 van het HBA krijgt de parketteur weer zijn jaarlijkse portie bedrijfseconomisch advies. Zo is het HBA van mening dat het parketbedrijf, in de strijd met andere verkoopkanalen, zal moeten investeren in extra klantgerichtheid, zowel in communicatie, voorlichting en advies, als in het vertrouwen in het product en in de dienstverlening. Momenteel wordt iets minder dan de helft van het parket gekocht bij de parketspeciaalzaken. Omdat 95 procent van de bedrijven via mond-tot-mondreclame nieuwe klanten krijgt, verdient een goede afwikkeling van de dienstverlening, de verkoop en het leggen dan ook extra aandacht. Een andere aanbeveling is dat de ondernemer zijn professionaliteit beter moet uitstralen, onder andere in de aspecten promotie, kostenbeheersing en calculatie. De parketspeciaalzaak zal tevens de nodige investeringen moeten doen in (bij)scholing met betrekking tot commerciële en bedrijfseconomische vaardigheden. En doordat de stormachtige groei gepaard is gegaan met behoorlijk veel klachten over de geleverde kwaliteit, zal de branche tot behoud van imago en marktaandeel meer aandacht aan continue verbetering dienen te geven, aldus het HBA tot besluit. De meeste parketbedrijven zijn optimistisch gestemd over de toekomst.

(Hoofdbedrijfschap Ambachten/Parketplein, 01-05-2001)
 
Zwitserse parketbranche tevreden
Deze week werden de Zwitserse parketcijfers over 2000 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de Zwitserse parketbranche zich vorig jaar heeft gestabiliseerd. Bij het parketverbruik is weliswaar een kleine groei waarneembaar maar deze is minder dan de Zwitserse parketbedrijven zich hadden voorgesteld. Terwijl de binnenlandse productie terugliep nam de import toe. Ook de Zwitserse export kende een duidelijke groei. Ondanks deze wisselende resultaten heeft parket zijn marktaandeel van 13 procent op de Zwitserse vloerbedekkingsmarkt behouden. Tijdens de algemene vergadering van de belangenvereniging van de Zwitserse Parketindustrie (ISP) in Grafenort/Engelberg was ISP-voorzitter Bruno Durrer dan ook niet ontevreden en noemde de ontwikkelingen als "een goed resultaat in moeilijke omstandigheden." Eén van die "moeilijke omstandigheden" is het feit dat het aanbod van parket nog steeds groter is dan de vraag. In verschillende landen is afgelopen jaar de productiecapaciteit verder uitgebreid wat de prijzen duidelijk onder druk zet.

(DRW-Verlag/Parketplein, 27-04-2001)
 
<< Begin < Vorige 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

meister

 

Floor Forum

FF-145FFI-113png

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons januari nummer van Floor Forum: 

  • Voorbeschouwing Domotex asia/Chinafloor
  • Dossier Nieuwe trends in vinyl, PVC en LVT vloeren
  • Dossier Lijm voor diverse chapes in combinatie met vloerverwarming
  • Dossier Houten binnenvloeren voorbereiden voor aflakken of oliën
  • Dossier Kleuren: Wie heeft wat en hoe passen we ze toe?
  • Special Maleisië

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com